Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ"— Sunum transkripti:

1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. Alper KURU Finansal Analiz Daire Başkanlığı Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

2 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ Bakanlığımızca yapılan fiyat tarifesi uygulamasında birliğin sağlanması amacıyla hazırlanan Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi öncesi Bakanlığımızın birden çok fiyat tarifesi bulunmaktaydı. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

3 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ Tarife öncesi ? Fiyat Tarifesi 2010/30 Genelge (mülga) Sağlık turizmi fiyat listesi Estetik fiyat listesi Adli Vakalara Ait Fiyat Tarifesi 2012/22 Genelge Yivli silah ruhsatı sağlık kurulu raporu paket fiyatı 506 sayılı Kanun kapsamındaki Vakıf mensuplarına sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması Özel sağlık sigortalılarının fiyatlandırılması Vb. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

4 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 3 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ Bakanlığımızca yapılan fiyat tarifesi uygulamasında birliğin sağlanması amacıyla yayımlanan 03/06/2014 tarihli sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yayımlanan Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve ekleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda tarihli /010.99/5409/1243 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile revize edilmiştir. Tarife, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık tesisleri ve üniversite hastaneleri (vakıf üniversite hastaneleri hariç) uygulanmak üzere bağlayıcıdır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

5 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 4
tarihli /010.99/5409/1243 sayılı Bakanlık Makam Olur’u EK-1- KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ USUL VE ESASLARI EK-2- KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ (Fiyat Listesi) EK-3- İŞLEM PUANINA DAHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEMELER LİSTESİ EK-4- FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ EK-5- ENGELLİ SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ ONAM FORMU EK-6- SAĞLIK TURİZMİ ÜLKE İSKONTO ORANLARI Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

6 Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

7 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 6
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları AMAÇ Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları ile üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin bedellerin belirlenmesidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

8 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 7
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları KAPSAM Tarife; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan işlemler, Tedavi ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen kişileri kapsamaktadır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

9 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 8
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları DAYANAK Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi; 3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu”, 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

10 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 9
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Er ve erbaşlara verilen tedavi giderlerinin faturalandırılmasında , Tedavi giderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından karşılanan kişilere (Milletvekillerinin, Yasama Organı üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, ölenlerin dul ve yetimleri) verilen tedavi giderlerinin faturalandırılmasında , Adli vaka kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesinde , SUT hükümlerine göre işlem tesis edilir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

11 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 10
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları “Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge” kapsamında verilen hizmetlerin ücretlendirilmesinde , Estetik amaçlı yapılan işlemler, tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişiler için Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen endikasyonlar dışında uygulanması halinde, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine göre işlem tesis edilir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

12 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 11
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları UYGULAMA Ayaktan tedavide ve dâhili branşlardaki yatan hasta tedavilerinde; Hizmet başı ödeme yöntemi, Girişimsel ve cerrahi işlemlerde; Paket fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

13 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 12
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları HİZMET BAŞI TEDAVİ FİYAT LİSTESİ-1 Hizmet başına ödeme yönteminde sağlık hizmeti bedelleri Hizmet Başı Tedavi Fiyat Listesi esas alınarak faturalandırılır. Ancak uygulanan işlem Hizmet Başı Tedavi Fiyat Listesinde yer almıyorsa Paket Fiyat Listesi esas alınarak tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi ile faturalandırılır. Hiperbarik oksijen tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ESWL ve ESWT tedavilerinde; ayaktan başvurularda tedavinin sonraki günlerde aynı sağlık hizmeti sunucusunda yapılması halinde, hastadan tekrar muayene işlemi bedeli alınmayacaktır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

14 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 13
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları HİZMET BAŞI TEDAVİ FİYAT LİSTESİ-2 Hizmet başına ödeme yönteminde sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilen ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılır. Hizmet başına ödeme yönteminde refakatçi bedeli ve yatak ücretleri ilk günden itibaren ayrıca faturalandırılır. 24 saatten kısa süreli yatışlarda yatak bedeli, gündüz yatak bedeli üzerinden faturalandırılır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

15 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 14
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları PAKET FİYAT LİSTESİ -1 Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yönteminde sağlık hizmeti bedelleri Paket Fiyat Listesi esas alınarak faturalandırılır. Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemine dâhil olmayan faturalandırılabilir sağlık hizmeti bedelleri, hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılır. İşlemin uygulandığı tarih birinci gün kabul edilmek kaydıyla 15 günlük süre içerisinde bu işlemle ilgili olarak verilen sağlık hizmetleri paket fiyat kapsamında değerlendirilir. Belirlenen sürenin aşımı halinde, her gün için günlük yatak, refakat, ilaç ve tıbbi malzeme ücretleri ayrıca fatura edilir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

16 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 15
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları PAKET FİYAT LİSTESİ -2 Paket Fiyat Listesi işlem ücretlerine; Yatak bedeli, Operasyon ve girişimler, Muayeneler ve konsültasyonlar, Anestezi ilaçları, İlaç (kan ürünleri ve kemoterapi ilaçları hariç), Sarf malzemesi, Laboratuar (biokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji tetkikleri), Anestezi bedeli ( Spinal ve epidural anesteziler dâhil değildir.), Laboratuvar, patoloji ve radyoloji tetkikleri, Paket Fiyat Listesinde belirtilen yatış süresi içerisindeki yatak ve refakatçi giderleri, dahildir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

17 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 16
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları PAKET FİYAT LİSTESİ -3 Tanıya Dayalı İşlem Sonrası Kontroller Ve Testler Hastanın taburcu (taburcu işleminin 15 günlük süreden önce gerçekleşmesi halinde belirtilen sürelerin bitimi taburcu tarihi olarak kabul edilir) olduktan sonraki, aynı sağlık kurumundaki aynı uzmanlık dalında; 10 gün içerisinde yapılan muayeneleri ve bu muayene sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik, kardiyolojik (EKG, EKO, efor) ve radyolojik tetkikleri tanıya dayalı ödeme işlem puanına dahil olup ayrıca faturalandırılamaz. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

18 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 17
Ek-2. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi A) Estetik, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp ve diğer işlemler fiyat listesi B) Diş tedavileri fiyat listesi C) Hizmet başı tedavi fiyat listesi D) Paket fiyat listesi E) Ambulans hizmetleri fiyat listesi F) Adli tıp fiyat listesi Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

19 TIBBİ MALZEME VE İLAÇLARIN TEMİN VE ÖDEME ESASLARI
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 18 Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları TIBBİ MALZEME VE İLAÇLARIN TEMİN VE ÖDEME ESASLARI Hizmet sunucuları tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedelleri alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, SHÇEK kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel ( her bir hesaplama tıbbi malzemenin alış fiyatı üzeinden hesaplanarak eklenecektir) ilave edilerek fatura edilir. Sağlık kurumlarınca temin edilerek hastalara kullanılan tıbbi malzemelerin TİTUBB kayıt/bildiriminde tanımlı barkod numara bilgisi, hasta güvenliği açısından, hasta işlem dosyasında muhafaza edilir ve gerekli görüldüğü durumlarda ibrazı zorunludur. Fiyatlara basit sıhhi sarf malzemeleri (EK-3) dâhil olup, ayrıca fatura edilmeyecektir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

20 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 19
Ek-3. İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler Listesi Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

21 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 20 Ek-4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

22 SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE ÜCRETLENDİRİLMESİ – 1
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 21 Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE ÜCRETLENDİRİLMESİ – 1 Sosyal Güvenlik Kurumunca sevk belgesi düzenlenerek gönderilenlerin giderleri, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre Kuruma (SGK) fatura edilir. Kurumun ödeme kapsamında bulunmayan ve/veya özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor ücretleri (ehliyet raporu, işe giriş başvurusu vb.) ile bu durumların tespitine yönelik düzenlenen rapor ücretleri kişilerden (istisna tutulan kişiler hariç) talep edilir. Bu kişilerin katılım payı ödememesi bakımından, MEDULA’dan provizyon alınmayacaktır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

23 SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE ÜCRETLENDİRİLMESİ – 2
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 22 Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE ÜCRETLENDİRİLMESİ – 2 Sağlık raporları için belirlenen fiyatlar paket fiyat olup, kişilerden ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir. Sağlık kurulu kararına; hasta, yasal temsilcisi veya çalıştığı kurum tarafından itiraz edildiği takdirde; aynı sağlık kurumu veya sevk edildiği sağlık kurumunca ilk müracaat gibi değerlendirilerek ücretlendirilecektir. İkinci ve Üçüncü basamak Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından düzenlenen evlilik raporlarından ücret alınacaktır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

24 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 23
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE ÜCRETLENDİRİLMESİ – 3 Engelli sağlık kurulu raporu için başvuran kişilere “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu” (EK-5) nun imzalatılarak bilgilendirilmesi, engelli çıkmayanlardan (Engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecektir) rapor ücretinin tahsil edilmesi, tahsilatın yapılamaması halinde ise kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılması gerekmektedir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

25 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 24
Ek-5. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

26 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 25
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Tarifede; Sağlık Bakanlığı fiyatı Üniversiteler için belirlenmiş tavan fiyat yer almaktadır. «Üniversite hastaneleri, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinde yer alan Sağlık Bakanlığı fiyatı ile Üniversiteler için belirlenen tavan fiyat arasında fiyat belirleyebilir.» Afiliye Hastaneler ? Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 9’uncu madde 1’inci fıkra: «Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir.» Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

27 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 26
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi kapsamındaki kişilere, Afiliye Hastanelerde sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması: Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatı ile Üniversite Tavan Fiyatı arasında belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı Fiyatı ile faturalandırılacaktır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

28 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 27
“SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE” KAPSAMINDAKİ KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 7 «Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucularında “Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 2 katına kadar, Üniversite Hastanelerinde ise “Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 3 katına kadar sağlık hizmet sunucularınca belirlenebilir.» Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

29 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 28
Afiliye Hastaneler? Devlet Hastanesi 2 katı eğitim araştırma üniversite hastanesi ise 3 katı kadar Başkanlık Makamı’nın 09/10/2014 tarihli ve sayılı oluru. Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki yabancı hastalar: Afiliye hastanelerde Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatının 3 (üç) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı fiyatının 2 (iki) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Diğer sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığı Fiyatı’nın 2 (iki) katına kadar. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

30 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 29
“SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE” KAPSAMINDAKİ KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 8 Sağlık hizmet sunucuları, bu yönerge kapsamındaki kişilere verilecek sağlık hizmet bedelleri üzerinden EK-6’da yer alan ülke iskontolarını uygulamak zorundadır. Ancak iskonto oranlarının uygulanması sonrasında Sağlık Bakanlığı Fiyatlarının altına düşmemeli. Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

31 Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 30 Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

32 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 31
Ek -6 SAĞLIK TURİZMİ ÜLKE İSKONTO ORANLARI A Grubu Ülkelere ( Afganistan, Bangladeş, Çad, Endonezya, Filistin, Gana, Hindistan, Kenya, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Somali, Sudan, Yemen-Benin, ) % 40 indirim uygulanacak, B Grubu Ülkelere ( Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, Nahcivan Cumhuriyeti, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan ) % 20 indirim uygulanacak, C Grubu Ülkelere ( Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Malta, Polonya, Slovenya, Tunus, Ürdün ) % 10 indirim uygulanacak olup diğer ülkelere indirim uygulanmayacaktır. A,B,C grubu ülkeler için belirlenmiş olan ıskonto oranları, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinde yer alan Kemik iliği ve organ nakillerine ait işlemler, Paket Fiyata Dâhil Olmayan Tıbbi Malzemeler ve ilaçlar ile kara ve hava ambulans hizmetleri için uygulanmayacaktır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

33 Sağlık Bakanlığı Fiyatı Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 32 Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Örnek Tablo Kodu İşlem Adı SUT Fiyatı Sağlık Bakanlığı Fiyatı Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı (2 katı) %40 İskonto (2 katı üzerinden) (1,5 katı) (1,5 katı üzerinden) 1 SP601500 Nazal fraktür onarımı 39,3 79 158 94,8 118,5 71,1 2 SP604650 Valvüloplasti, aort kapağı, açık 7.573, 29 15.147 30.294 18.176,4 22.720,5 13.632,3 3 SP609230 Kolesistektomi 720 1.440 2.880 1.728 2.160 1.296 Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

34 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 33
“SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE” KAPSAMINDAKİ KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 12 Bu yönerge kapsamındaki kişilere, acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücreti karşılığı sunulur. Ancak yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 112 acil sağlık hizmetleri ücretsiz sunulur. Ambulans Hizmetleri Fiyat Listesinde yer alan fiyatlar, bu yönerge kapsamındaki kişilere Sağlık Bakanlığı Fiyatının 2 katı olarak uygulanır. Bu yönerge kapsamında ambulans ile acil hasta naklinden elde edilen gelir, hastaya ilk müdahale eden müdürlük döner sermayesine yatırılır. Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

35 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 34
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları “SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE” KAPSAMINDAKİ KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 13 Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin uyruğuna ve sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın trafik kazaları sonucunda verilecek sağlık hizmetlerinin bedeli, ilgili kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tahsil edilir. Trafik kazalarında, kişinin bizzat kendisinden tedavi bedeli talep edilemez. Ancak bu yönerge kapsamında trafik kazası nedeniyle acil sağlık hizmeti alan kişinin, isteğe bağlı ilave seyahat sigortası var ise kurumun ödemediği kısım bu sigortaya fatura edilerek poliçe kapsamında ödeme talep edilebilir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

36 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 35
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları “SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE” KAPSAMINDAKİ KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 14 Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda, Başbakanlık veya ilgili Bakanlığın talimatıyla belirlenen ülkelerden, Türkiye'de bulundukları sürede alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden sivil toplum kuruluşları tarafından insani amaçlı tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılara SUT hükümlerine göre işlem tesis edilir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

37 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 36
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ– 15 Bakanlığımız veya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşları tarafından Balkanlardan ve Türk Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından getirilen hastalar, Mülteciler, sığınma başvurusu sahibi ve iltica başvurusu sahibi statüsünde olanlar, sığınmacılar, vatansızlar ve insan ticareti mağdurların Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

38 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 37
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 16 Ülkemizin imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve ülkemize sağlık alanında milletlerarası ikili işbirliği anlaşması kapsamında tedavi için gelen kişiler, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında bulunan kişiler (Çok Vatandaşlık, Mavi Kart), Türk soylu yabancılar, SUT hükümlerine göre işlem tesis edilir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

39 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 38
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 17 Ülkemizde oturma izni almış ve geçici TC kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalar, Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları, (GSS’den yararlanamaması halinde), Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılır. İnsan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sağlık hizmetleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

40 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 39
USUL VE ESAS Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarında düzenleme bulunmayan durumlarda ve tarifede yer alan işlemlerin açıklamasında yer almayan hususlarda; usul ve esas yönünden SUT çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

41 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TEŞEKKÜRLER… İletişim Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI


"KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları