Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ağustos-Eylül-2015, SDÜ/Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, kuruluşunun 24. yılı olan 2016 yılında üçüncü beş yıllık stratejik planını uygulamaya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ağustos-Eylül-2015, SDÜ/Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, kuruluşunun 24. yılı olan 2016 yılında üçüncü beş yıllık stratejik planını uygulamaya."— Sunum transkripti:

1

2 Ağustos-Eylül-2015, SDÜ/Isparta

3 Süleyman Demirel Üniversitesi, kuruluşunun 24. yılı olan 2016 yılında üçüncü beş yıllık stratejik planını uygulamaya koymaktadır: “SDÜ Stratejik Planı 2016 – 2020” “SDÜ Stratejik Planı 2016 – 2020”

4 STRATEJİK PLAN Geleceği yönlendiren, bilim üreten, Ar-Ge yapan ve geleceğin lider kadrolarını yetiştiren üniversiteler kendi misyon ve vizyonlarını ortaya koyarak, kendi geleceklerini de öngörmek ve planlamak zorundadırlar. Üniversiteler stratejik plan ile; kendilerini nasıl tanımladıklarını, amaç ve hedeflerini, bunları niçin ve nasıl yapacaklarını, hangi temel kararlar alacaklarını hangi eylemleri yapacaklarını, hangi kaynak ve kadrolarla gerçekleştireceklerini ortaya koymaya ve sistemli ve denetimli bir biçimde gerçekleştirmelerine katkı sağlar.

5 GELECEK DÜNDEN BAŞLADI… Neden Stratejik Planlama?  Kamu Yönetimi ve Kamu Mali Yönetimi Reformları Çerçevesinde Stratejik Planlama Temel Araç Olarak Belirlenmiştir.  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. StP ile Amaçlan: 1. Mali disiplini sağlamak, 2. Kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, 3. Kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek 4. Hesap verme sorumluluğu geliştirmektir.

6

7

8 2011-2015 Stratejik Planında Gerçekleştirilemeyenler Kurumsallaşma Katılımcı bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi Kişisel gelişim ve iş verimliliği eğitimleri Kampüs çevre ve peyzaj düzenlemesi planı Yenileşme Üniversiteye ait yönetim bilgi istemi oluşturulması Uluslararasılaşma Üniversitenin uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması

9 2011-2015 Stratejik Planının Eksikliği Temel Eksenler ya da Üst Amaçlar Yetersiz Kalmıştır. Temel Eksenler ya da Üst Amaçlar Yetersiz Kalmıştır. – Yenileşme = Yenilikçilik – Uluslarasılaşma = Hareketlilik ve İşbirliği Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik – Yeni Eksen = Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik

10 2016-2020 Stratejik Planının Bazı Eksiklikleri Nicelik ön planda tutulmuş ama niteliğe gereken önem verilmemiştir. Kalite-nitelik açısından eğitim-öğretime, topluma, kente ve çevresine katkı düzeyi zayıf kalmıştır. Kütüphane veritabanlarına, e-dergi ve kitaba erişim yeterli düzeyde artırılamamıştır.

11 Akademik Birimlerimize Göre Üniversitenin Öncelikli Amaçları ve Hedefleri Araştırma-Geliştirme ? Üniversite geneline ortak katkı sağlayacak hizmet üretmek ? Eksiklikler Ulusal-Uluslararası sektörlerle işbirliği ?

12 Geri Çekilen 2016-2020 Stratejik Planında Bazı Amaçlar 5. GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK 1. EĞİTİM ÖĞRETİM KALİTESİ 2. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Yeni Programların açılması Öğretim elemanı yeterliliği Ulusal ve uluslararası değişim program standartları Teknolojik alt yapı ve laboratuar imkânlarının artırılması ve etkin kullanımı Bilimsel araştırma ve etkinliklerin sayısal olarak artırılması, işbirliklerinin artırılması 3. PAYDAŞLARA VE TOPLUMA HİZMET Ar-Ge, staj ve istihdam konularında işbirliği Mezun Takip Sistemi Şehrin sosyal ve kültürel alanda gelişimine katkı sağlayacak etkinlikle 4. KURUMSAL STANDARTLAR İnsan kaynakları ve öğrencilerin aidiyet duygusunun arttırılması İnsan Kaynakları Performans Sistemi’nin geliştirilmesi ve şeffaf yönetim anlayışı İş verimliliğini arttırmaya yönelik eğitim programları ve tüm personelin katılımı Önlisans, lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon ders, eğitimi/Sertifika ve etkinlikleri Teknopark, Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin etkinliği

13

14 Yeni 2016-2020 Stratejik Plan Üniversitemiz, 2011 – 2015 dönemi Stratejik Planı’na da uygun olarak, eğitim-öğretimde ve araştırma – geliştirme alanlarında büyüme stratejisini başarıyla sürdürmüştür. 2016-2020 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında, bir önceki planlama döneminde olduğu gibi “aşağıdan-yukarıya” amaç ve strateji belirleme yaklaşımı kullanılmıştır. 2016-2020 Stratejik Planlama sürecinde kurumsal süreklilik ilkesi gereği 2011-2015 planı temel alınmıştır. Bir önceki plan döneminde belirlenmiş olan Üniversite misyonu ve vizyonu temel alınarak ve sizlerin (İÇ ve DIŞ PAYDAŞLARIN) katkılarıyla güncellenmesi hedeflenmiştir.

15 STRATEJİK PLAN PAYDAŞLARI ADIM ÜNİVERSİTELERİ

16  Yerele hakim  Ulusal düzeye hakim olan  Dünyaya açılan  Başarılı bilim insanları  Örnek kariyer sahipleri  Kaliteli bir marka  Bilgi ve teknoloji üreten ve kullanan  Aktif - Dinamik Nüfus  Yeni İstihdam Alanları  Gelişmiş  Katılımcı  Yenilikçi ve değişime açık  Keşfeden  Rekabetçi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTASI GELECEĞİN Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te Üniversitemiz ve Kentimiz Hangi Konumda Olacak? Neredeyiz? Nereye Gitmek İstiyoruz? Bunun İçin Ne Yapmalıyız? Birlikte Ne Yapmalıyız?

17 18 Fakülte 3 Yüksekokul 20 Meslek Yüksekokulu 6 Enstitü 46 Araştırma ve Uygulama Merkezi Rektörlüğe bağlı 5 bölüm 700 yatak kapasiteli, yıllık 350.000 hasta kapasiteli SDÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Ağız ve Diş Hastanesi Sayılarla SDÜ Yılda 1000'i geçen kültürel etkinlik ile sosyal bir üniversite. Uluslararasılaşma sürecinde “Erasmus Programı” çerçevesinde Polonya’dan İspanya’ya, Litvanya’dan İtalya’ya uzanan geniş bir coğrafyada, 30 AB ülkesinden 200’ün üzerinde üniversite ile anlaşma. 60’a yakın Türk üniversitesi ile sürdürülen “Farabi Öğrenci Değişim Programı”.

18 Mezun Öğrencilerin Dağılımı Önlisans: 90 Bin Lisans: 60 Bin Yüksek Lisans: 5 BinDoktora: Bin Sayılarla SDÜ Mevcut Öğrenci Sayısı: 78.000 Mezun Öğrenci Sayısı: 160.595

19 Güçlü Yanlarımız  En az 40 Yıllık Üniversite Geleneği (1976–2016)  Çok geniş bir yerleşke ve uygun konum  Nitelikli akademik-idari kadro  Proje ve Performans Destekleri  TEKNOKENT ve KOSGEB’in Faaliyetleri  Türkiye Patent Enstitüsü Bölge Ofisi  Akredite uluslararası "dil pasaportu"  Gelişmiş kütüphane ve sportif olanaklar  Gelişmiş uzaktan eğitim altyapısı  Etkin çok sayıda öğrenci kulübü  Erasmus ve Farabi Öğrenci Değişim Programları  Lisansüstü eğitim imkânlarının yaygınlığı  İndekslerce taranan dergiler  Öğrenci ve personelin hizmetinde bir Mediko- Sosyal Merkezi  Türkçe Dil Eğimi Merkezi  Yabancı uyruklu öğrenci barındıran ve uluslararası tanınırlığı olan bir üniversite Fırsatlarımız  Kullanılabilir bilginin değerinin gün geçtikçe artması  Bölgemizin coğrafi ve kültürel olarak gelişime açık olması  Bölgedeki en iyi üniversite olmamız  Ulaşım ve enerji altyapısı  SDÜ öğrenci ve mezun kitlesi  Isparta’nın yaşanabilir bir kent olması  Ulusal ve uluslararası işbirliğinin artması  Yerel destek  Yükseköğretime devam eden ilgi  Bilgi ve teknolojiye artan ilgi  ÖYP programı  Yerel paydaşlarla işbirliği  SDÜ’ye dönük olumlu algı

20 Zayıf Yanlarımız  Kurumsal mezun takip sisteminin yokluğu  Sürekli meslek içi eğitim eksikliği  Kurumsallaşmanın ve akademik geleneklerin tam olarak yerleşmemesi  Bütçe kısıtları  Fiziki altyapını yetersizlikleri  Çok öğrencinin niteliği düşürmesi  Teknik ve İdari personel yetersizliği  Kurumsal teamüllerin tam olarak yerleşmemiş olması  Laboratuarların akreditasyonunun tamamlanamamış olması.  Engelsiz yerleşke ortamının tamamlanamaması  Bazı ders müfredatlarının güncellenmemiş olması  Sürekli meslek içi eğitimi yetersizliği  Disiplinlerarası araştırma yetersizliği Tehditler  Açılan çok sayıda yeni üniversite  Sürekli yeni üniversitelerin açılması sebebi ile yetişmiş insan gücü kaybı  1. öğretimin ücretsiz olması  Öğrenci kontenjanlarındaki artış  Kentteki sosyal olanakların zayıflığı  Popülist siyasi tutumlar  Üniversite bütçesinin düşmesi  Kentin sosyal ve kültürel alandaki yetersizlikleri

21 Yeni 2016-2020 Stratejik Plan Çalışma Hedefleri “SDÜ Stratejik Planı 2016 – 2020” “SDÜ Stratejik Planı 2016 – 2020”, Üniversitemizin başarısını artırmaya yönelik Eksenlerden / Stratejik Programlardan, Amaçlardan, Hedeflerden bunları gerçekleştirecek eylemlerden oluşmaktadır. Temel Eksenler ya da Üst Amaçlar Şunlardır: «Kurumsallaşma», «Yenilikçilik», «Hareketlilik ve İşbirliği»«Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik» Temel Eksenler ya da Üst Amaçlar Şunlardır: «Kurumsallaşma», «Yenilikçilik», «Hareketlilik ve İşbirliği» ve «Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik» Bu eksenler, özünde Üniversitemizin temel yönelimlerini gösteren rotalardır.

22 Vizyon Eksenler Temel İlke ve Değerler Amaçlar & Hedefler Misyon N S EW 5 4 3 2 1

23 “Stratejik Plan Hazırlama Ekibi” “SDÜ Stratejik Planı 2016 – 2020” geniş bir katılımla hazırlanmaktadır. Uzun saatlerini bu hazırlık çalışmalarına ayıran “Stratejik Plan Hazırlama Ekibi” üyeleri başta olmak üzere, sürece katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve paydaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız. “SDÜ Stratejik Planı 2016 – 2020” Üniversitemizin başarı çizgisini daha da yükseltmemiz ve “SDÜ Stratejik Planı 2016 – 2020” hedeflerine ulaşmamız, ancak, tüm çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve tüm SDÜ dostlarının desteği ve katılımı ile mümkün olacaktır.

24

25

26


"Ağustos-Eylül-2015, SDÜ/Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, kuruluşunun 24. yılı olan 2016 yılında üçüncü beş yıllık stratejik planını uygulamaya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları