Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS ÇOK ORTAKLI OKUL PROJELERİ WATERHOLİC – A DROP OF WATER, A DROP OF HOPE ( BİR DAMLA SU, BİR DAMLA UMUT)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS ÇOK ORTAKLI OKUL PROJELERİ WATERHOLİC – A DROP OF WATER, A DROP OF HOPE ( BİR DAMLA SU, BİR DAMLA UMUT)"— Sunum transkripti:

1 AB HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS ÇOK ORTAKLI OKUL PROJELERİ WATERHOLİC – A DROP OF WATER, A DROP OF HOPE ( BİR DAMLA SU, BİR DAMLA UMUT)

2 Okul adıÜlkesiKadro sayısıÖğrenci SayısıAlanı Miron Costin Technological High School Romanya951250 Turizm, Mekanik,Elektron ik, yapım ve inşaat Marco Polo technical secondary school for tourism İtalya51-250501-2000tourism 1.NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJA Litvanya50500Akademik ESPERINO GENIKO LYKEIO LAMIAS Yunanistan15180Akademik

3 MANTIKSAL ÇERÇEVESİ

4  Öğrencilerin kamu ve özel alanlarda yönetim kabiliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar  İklim değişiklikleri  Suyun gelecekte az bulunan doğal kaynak olacağını gösteren çalışmalar  Avrupa’nın bazı bölgelerinde tarım için kullanılacak suyun bulunamaması

5  1997 Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan “Dünya Ekonomisinin geleceği)” (Wassily Leontief et co.) isimli çalıştayda, suya bağlı olarak azalan tarım bölgelerinin ve yiyecek kaynaklarıyla ilgili sonuçlar  1988’de The Worldwatch Kuruluşundan Lester Brown’ın yönetimindeki bir grup araştırmacının, su yönetimi ve kullanımı ile sorunları aktarması ancak hiçbir eylem ve önlemde bulunulmaması

6  The 1992 Rio Konferansında okyanus suları ve yönetimi ve marina bitki örtüsü, ve hayvanlar ve bitki aleminin küresel ısınmaya etkisi ile ilgili yaptığı vurgu  Nüfusun ve buna bağlı olarak su tüketiminin hızlı artışı,suyun doğal döngüsünün kırılması,  Örneğin; nehirlerdeki çakılların akıl almaz bir şekilde kullanılması su rezervlerinin azalmasına neden oldu.

7  Bu projedeki “Bir damla su, Bir damla Umut” sloganı ile genç insanlar arasında çevre ve de özellikle su bilinçliliği oluşturmak istiyoruz. Bu yüzden gençler arasında çevre yönetim becerileri geliştirmek istiyoruz.  Geleceğin yöneticilerin su tüketimi ve doğal kaynakların kullanımı ile ilgili yeterli donanıma sahip olmasını amaçlıyoruz.

8 AMAÇLARI

9  Su yönetimi konusunda insanları bilgilendirmek  Yönetimsel, iletişimsel bilgi teknolojisi alanında ve liderlik alanına beceriler geliştirmek  Su sorununa olan ilgiyi artırmak  Öğrencileri Avrupa toplumda etkin olarak dahil etme  Farklı Avrupa ülkelerindeki genç insanların işbirliğini artırmak

10 HEDEFLER

11  1. Ana tema suyun korunma yöntemlerinin öğrenilmesidir.  2. Gelecekte Avrupa'yı etkileyecek sorunların çözümünde ülkeler arasında ortak çaba sergilenmesi için işbirliği

12 AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

13  Eğitime dayalı etkinlikler düzenlenecektir.  Tüm etkinlikler etkin ve katılımcı olacaktır  Çağdaş yöntemler,eğitim platformları sanal çalışma ortamları ve dijital araçlar kullanılacaktır.  Yerel coğrafi özelliklerden başlayarak Avrupa düzeyinde çalışmalar yürütülecektir.  Beyin fırtınası öğrenci merkezli sorgulama,alan çalışması yöntemleri kullanılacaktır.

14 SONUÇLAR VE ÇIKTILAR

15  Proje Web sitesi ve Periyodik gazete(electronik ve yazılı).  Romanya’ya ilk ziyaret  Proje sayfasında projeye dahil olan okulların ve ülkelerin sunumu

16  Proje ülkelerinde suyun yönetimi durumunun irdelenmesi için ortak bir anket  Anket sonuçlarına göre Sanal bir Müzakere  ikinci ziyaret Yunanistan’a olacak  Su hakkında bilimsel gerçekler ile ilgili sanal ansiklopedinin ilk bölümü

17  Su konusunda yerel halk ve yöneticilerle bir röportaj  Üçüncü ziyaret Bulgaristan’a olacak  Su kültürü ile ilgili sanal ansiklopedinin ikinci bölümü  Ara Dönem Raporu.  İlk İki sanal ansiklopedinin güncellenmesi  İlgili topluma projenin etkisini gözlemlemek için yapılacak ara dönem anketi  Dördüncü ziyaret Litvanya’ya olacak

18  Çoklu Dilli Sözlük: Sanal Ansiklopedinin üçüncü bölümü  İlk 2 anketin karşılaştırılması ve analizi  Ülkelerde su ile ilgili video röportajları

19  Beşinci ziyaret İtalya’ya olacak  Su yönetimindeki iyi örnekler isimli sanal ansiklopedinin dördüncü bölümü  Uluslararası konferans için materyal hazırlığı  Altıncı ziyaret Türkiye’ye olacak

20  Su konusunda uluslararası konferans  Projenin etkilerinin anketlerin yorumlanarak değerlendirilmesi ve final raporunun hazırlanması  Konferans Broşürü  Final Raporu  SU YÖNETİMİ ile ilgili Çokdilli bir sözlük hazırlanması.

21 AVRUPA DEĞERİ

22  Gençler Avrupa ortak değerlerini paylaşma, iletişim dili kullanma ve bilgi teknolojilerini kullanma imkanı bulacaklar.  Diğer bir değer ise bir soruna çözüm bulurken diğer Avrupa ülkeleri ile ortak çaba gösterebilecek ortaklıklar kurulacak.  Bu ortaklık sadece okul ile sınırlık kalmayıp kamu ve özel kuruluşları da yerel ve Avrupa düzeyinde etkileyecek.

23  Bu ortaklıklar çevrenin korunması ve su kaynakları konusunda ileriki projeler için iyi örnekleri kullanma fırsatı sağlayacak.  Gençlerin bu projeye katılımı Avrupa kuruluşlarının çalışma şeklinin farkına vardıracak ve gelecekte olası bir iş sahasına katılımını kolaylaştıracak.

24  Proje, kendilerininkinden farklı din, kültür ve bölge olarak farklı olan insanların gönüllüğünü ortak bir zeminde birleştirerek o ülke ve kültürlere katkıda bulunur.  Ortaklığın geliştirilmesi okulların “Avrupa Okulu” unvanı almasını sağlar.

25 GENEL ETKİSİ

26  Proje gerçekleştikten sonra, tüm toplum ve sorumlu gençler Avrupa değerleri edinecek.  En büyük etkisi ise hedef grup mantıksal ve sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin gerekliliğinin farkına varacak.  Aynı zamanda proje suresince yer aldığı etkinlikler sayesinde iletişim becerilerini de geliştirmiş olacaklar.

27 BÖLGESEL ETKİ

28  Proje sonuçlarının sergiler, eğitim fuarları, yarışmalar ve seminerler vasıtası ile yayılması diğer kuruluşların gelişmesine katkıda bulunucaktır.  Yerel Etki  Okulda ve evlerde su tüketiminin azalması konusunda bilincin artması ile bölgesel bilinçlilik artacaktır.  Bu şekilde alternatif so kaynakları bulma konusunda arayışlar olacaktır.

29 GÖREV DAĞILIMI

30  Web sayfası Romanya tarafından oluşturulacak ve aynı zamanda proje koordinatörlüğünü de yürütecektir.  Yunanistan sanal ansiklopedi desteğinde bulunacak.  Litvanya sanal ansiklopedinin 3 bölümünden sorumlu olacak ve konferans broşürü yayınlayacak.

31  Bulgaristan başlangıç anketlerini ve sonuçların final değerlendirmesinden ve ikinci sanal ansiklopediden sorumlu olacak.  İtalya sürekli veri toplayacak ve 4. Bölümü gerçekleştirecek. Tüm ülkelerde sanal tartışmalardan sorumlu olacak.

32  Türkiye proje konferansını ve su yönetimi ile ilgili video hazırlanmasından sorumlu olacak.  Romania ara dönem ve final raporundan sorumlu olacak.  Proje süresince edinilen bilgiler coğrafya biyoloji, fizik,İngilizce ve Bilgisayar konularına eklenebilir olacak.

33  Oluşturulan ansiklopediler yıllık olarak güncellenecek.  Proje etkinlikleri SWOT analizi yapılarak değerlendirilecektir.  Yerel yönetimlerin ve ailelerin katkısı proje için vazgeçilmez bir unsurdur.

34  Etkinliklerden sonraki final ürünlerin sayısı (En az 10)  Her ülkeden katılacak öğrenci ve öğretmen sayısı ((En az 50 öğrenci 20 öğretmen)  Evde ve okulda geri dönüşümlü kullanılan suyun miktarı  Web sayfası ziyaretçi sayısı ((En az 1000)

35  Sanal ansiklopedi ziyaretçi sayısı((En az 1000)  Web sayfasında yayınlanacak makale sayısı  (en az 10);  Yerel medyada yer alacak makale sayısı  Hareketlilik sayısı ((En az 24)


"AB HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS ÇOK ORTAKLI OKUL PROJELERİ WATERHOLİC – A DROP OF WATER, A DROP OF HOPE ( BİR DAMLA SU, BİR DAMLA UMUT)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları