Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS ÇOK ORTAKLI OKUL PROJELERİ WATERHOLİC – A DROP OF WATER, A DROP OF HOPE ( BİR DAMLA SU, BİR DAMLA UMUT)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS ÇOK ORTAKLI OKUL PROJELERİ WATERHOLİC – A DROP OF WATER, A DROP OF HOPE ( BİR DAMLA SU, BİR DAMLA UMUT)"— Sunum transkripti:

1 AB HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS ÇOK ORTAKLI OKUL PROJELERİ WATERHOLİC – A DROP OF WATER, A DROP OF HOPE ( BİR DAMLA SU, BİR DAMLA UMUT)

2 Okul adı Ülkesi Kadro sayısı Öğrenci Sayısı Alanı Miron Costin Technological High School Romanya 95 1250 Turizm, Mekanik,Elektronik, yapım ve inşaat Marco Polo technical secondary school for tourism İtalya 51-250 tourism NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJA Litvanya 50 500 Akademik ESPERINO GENIKO LYKEIO LAMIAS Yunanistan 15 180

3 MANTIKSAL ÇERÇEVESİ

4 Öğrencilerin kamu ve özel alanlarda yönetim kabiliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar
İklim değişiklikleri Suyun gelecekte az bulunan doğal kaynak olacağını gösteren çalışmalar Avrupa’nın bazı bölgelerinde tarım için kullanılacak suyun bulunamaması

5 1997 Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan “Dünya Ekonomisinin geleceği)” (Wassily Leontief et co.) isimli çalıştayda, suya bağlı olarak azalan tarım bölgelerinin ve yiyecek kaynaklarıyla ilgili sonuçlar 1988’de The Worldwatch Kuruluşundan Lester Brown’ın yönetimindeki bir grup araştırmacının , su yönetimi ve kullanımı ile sorunları aktarması ancak hiçbir eylem ve önlemde bulunulmaması

6 The 1992 Rio Konferansında okyanus suları ve yönetimi ve marina bitki örtüsü, ve hayvanlar ve bitki aleminin küresel ısınmaya etkisi ile ilgili yaptığı vurgu Nüfusun ve buna bağlı olarak su tüketiminin hızlı artışı,suyun doğal döngüsünün kırılması, Örneğin; nehirlerdeki çakılların akıl almaz bir şekilde kullanılması su rezervlerinin azalmasına neden oldu.

7 Bu projedeki “Bir damla su, Bir damla Umut” sloganı ile genç insanlar arasında çevre ve de özellikle su bilinçliliği oluşturmak istiyoruz. Bu yüzden gençler arasında çevre yönetim becerileri geliştirmek istiyoruz. Geleceğin yöneticilerin su tüketimi ve doğal kaynakların kullanımı ile ilgili yeterli donanıma sahip olmasını amaçlıyoruz.

8 AMAÇLARI

9 Su yönetimi konusunda insanları bilgilendirmek
Yönetimsel, iletişimsel bilgi teknolojisi alanında ve liderlik alanına beceriler geliştirmek Su sorununa olan ilgiyi artırmak Öğrencileri Avrupa toplumda etkin olarak dahil etme Farklı Avrupa ülkelerindeki genç insanların işbirliğini artırmak

10 HEDEFLER

11 1. Ana tema suyun korunma yöntemlerinin öğrenilmesidir.
2. Gelecekte Avrupa'yı etkileyecek sorunların çözümünde ülkeler arasında ortak çaba sergilenmesi için işbirliği

12 AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

13 Eğitime dayalı etkinlikler düzenlenecektir.
Tüm etkinlikler etkin ve katılımcı olacaktır Çağdaş yöntemler,eğitim platformları sanal çalışma ortamları ve dijital araçlar kullanılacaktır. Yerel coğrafi özelliklerden başlayarak Avrupa düzeyinde çalışmalar yürütülecektir. Beyin fırtınası öğrenci merkezli sorgulama,alan çalışması yöntemleri kullanılacaktır.

14 SONUÇLAR VE ÇIKTILAR

15 Proje Web sitesi ve Periyodik gazete(electronik ve yazılı).
Romanya’ya ilk ziyaret Proje sayfasında projeye dahil olan okulların ve ülkelerin sunumu

16 Proje ülkelerinde suyun yönetimi durumunun irdelenmesi için ortak bir anket
Anket sonuçlarına göre Sanal bir Müzakere ikinci ziyaret Yunanistan’a olacak Su hakkında bilimsel gerçekler ile ilgili sanal ansiklopedinin ilk bölümü

17 Su konusunda yerel halk ve yöneticilerle bir röportaj
Üçüncü ziyaret Bulgaristan’a olacak Su kültürü ile ilgili sanal ansiklopedinin ikinci bölümü Ara Dönem Raporu. İlk İki sanal ansiklopedinin güncellenmesi İlgili topluma projenin etkisini gözlemlemek için yapılacak ara dönem anketi Dördüncü ziyaret Litvanya’ya olacak

18 Çoklu Dilli Sözlük: Sanal Ansiklopedinin üçüncü bölümü
İlk 2 anketin karşılaştırılması ve analizi Ülkelerde su ile ilgili video röportajları

19 Beşinci ziyaret İtalya’ya olacak
Su yönetimindeki iyi örnekler isimli sanal ansiklopedinin dördüncü bölümü Uluslararası konferans için materyal hazırlığı Altıncı ziyaret Türkiye’ye olacak

20 Su konusunda uluslararası konferans
Projenin etkilerinin anketlerin yorumlanarak değerlendirilmesi ve final raporunun hazırlanması Konferans Broşürü Final Raporu SU YÖNETİMİ ile ilgili Çokdilli bir sözlük hazırlanması.

21 AVRUPA DEĞERİ

22 Gençler Avrupa ortak değerlerini paylaşma, iletişim dili kullanma ve bilgi teknolojilerini kullanma imkanı bulacaklar. Diğer bir değer ise bir soruna çözüm bulurken diğer Avrupa ülkeleri ile ortak çaba gösterebilecek ortaklıklar kurulacak. Bu ortaklık sadece okul ile sınırlık kalmayıp kamu ve özel kuruluşları da yerel ve Avrupa düzeyinde etkileyecek.

23 Bu ortaklıklar çevrenin korunması ve su kaynakları konusunda ileriki projeler için iyi örnekleri kullanma fırsatı sağlayacak. Gençlerin bu projeye katılımı Avrupa kuruluşlarının çalışma şeklinin farkına vardıracak ve gelecekte olası bir iş sahasına katılımını kolaylaştıracak.

24 Proje, kendilerininkinden farklı din, kültür ve bölge olarak farklı olan insanların gönüllüğünü ortak bir zeminde birleştirerek o ülke ve kültürlere katkıda bulunur. Ortaklığın geliştirilmesi okulların “Avrupa Okulu” unvanı almasını sağlar.

25 GENEL ETKİSİ

26 Proje gerçekleştikten sonra, tüm toplum ve sorumlu gençler Avrupa değerleri edinecek.
En büyük etkisi ise hedef grup mantıksal ve sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin gerekliliğinin farkına varacak. Aynı zamanda proje suresince yer aldığı etkinlikler sayesinde iletişim becerilerini de geliştirmiş olacaklar.

27 BÖLGESEL ETKİ

28 Proje sonuçlarının sergiler, eğitim fuarları, yarışmalar ve seminerler vasıtası ile yayılması diğer kuruluşların gelişmesine katkıda bulunucaktır. Yerel Etki Okulda ve evlerde su tüketiminin azalması konusunda bilincin artması ile bölgesel bilinçlilik artacaktır. Bu şekilde alternatif so kaynakları bulma konusunda arayışlar olacaktır.

29 GÖREV DAĞILIMI

30 Web sayfası Romanya tarafından oluşturulacak ve aynı zamanda proje koordinatörlüğünü de yürütecektir. Yunanistan sanal ansiklopedi desteğinde bulunacak. Litvanya sanal ansiklopedinin 3 bölümünden sorumlu olacak ve konferans broşürü yayınlayacak.

31 Bulgaristan başlangıç anketlerini ve sonuçların final değerlendirmesinden ve ikinci sanal ansiklopediden sorumlu olacak. İtalya sürekli veri toplayacak ve 4. Bölümü gerçekleştirecek. Tüm ülkelerde sanal tartışmalardan sorumlu olacak.

32 Türkiye proje konferansını ve su yönetimi ile ilgili video hazırlanmasından sorumlu olacak.
Romania ara dönem ve final raporundan sorumlu olacak. Proje süresince edinilen bilgiler coğrafya biyoloji, fizik,İngilizce ve Bilgisayar konularına eklenebilir olacak.

33 Oluşturulan ansiklopediler yıllık olarak güncellenecek.
Proje etkinlikleri SWOT analizi yapılarak değerlendirilecektir. Yerel yönetimlerin ve ailelerin katkısı proje için vazgeçilmez bir unsurdur.

34 Etkinliklerden sonraki final ürünlerin sayısı (En az 10)
Her ülkeden katılacak öğrenci ve öğretmen sayısı ((En az 50 öğrenci 20 öğretmen) Evde ve okulda geri dönüşümlü kullanılan suyun miktarı Web sayfası ziyaretçi sayısı ((En az 1000)

35 Sanal ansiklopedi ziyaretçi sayısı((En az 1000)
Web sayfasında yayınlanacak makale sayısı (en az 10); Yerel medyada yer alacak makale sayısı Hareketlilik sayısı ((En az 24)


"AB HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS ÇOK ORTAKLI OKUL PROJELERİ WATERHOLİC – A DROP OF WATER, A DROP OF HOPE ( BİR DAMLA SU, BİR DAMLA UMUT)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları