Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENÇLİĞİ BEKLEYEN TEHLİKELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENÇLİĞİ BEKLEYEN TEHLİKELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"— Sunum transkripti:

1 GENÇLİĞİ BEKLEYEN TEHLİKELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ömer AKDEMİR Teknik Öğretmen Çukurova İlim VAKFI

2 Evet gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler..

3 His ve heves ise kördür, akibeti görmez

4 Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder.

5 Bir dakika intikam lezzeti ile birisini öldürür, seksen bin saat hapis elemlerini çeker.

6 Ve bir saat sefahet keyfiyle bir namus mes'elesinde;

7 Binler gün hem hapsin, hem düşmanın endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur.

8 Bunlara kıyasen bîçare gençlerin hayatlarında çok tehlikeler var ki:

9 En tatlı hayatını, en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar

10 Sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek

11 Eğer siz helal dairesinde kalmazsanız,

12 o gençlik zayi' olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem âhirette

13 kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek.

14 Eğer terbiye-i İslâmiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak

15 hayatınızı iffet ve namusluluk ve taatte sarfetseniz o gençlik manen bâki kalacak ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebeb olacak.

16 Elhasıl, gençlik gidecek

17 Hususan dağınık bir hayat ise, bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir.

18 Ömür sefahette gitmiş ise, hem dünyada, hem âhirette, binler bela ve elemler netice verdiğini

19 ve öyle gençler ekseriyetle sû'-i istimal ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıklarla

20 hastahanelere düşeceklerini anlamak isterseniz;

21 ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefalethanelere

22 ve manevî elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz;

23 hastahanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz.

24 Elbette hastahanelerin ekseriyetle lisan-ı halinden, gençlik elemleri

25 Gençlerin israf ve duyarsızlığından gelen hastalıktan eninler,eyvahlar işittiğiniz gibi

26 hapishanelerden dahi,ekseriyetle gençliğin taşkınlık elemleriyle

27 haram dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz.

28 Helal dairesinde kalırsanız,

29 Ehl-i gaflet gibi beş-on senelik bir gençlik lezzetine mukabil,
Elli senede "Eyvah gençliğim gitti" diye teessüf edip, gençliğe ağlamayacaksın

30 Öylelerinden biri demiş;
‘’Keşke gençliğim bir gün dönse idi; ihtiyarlık benim başıma neler getirdiğini şekva ederek haber verecektim."

31 Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek

32 Yaz güze ve kışa yer vermesi

33 ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyyetinde,

34 gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek

35 Eğer o fâni ve geçici gençliğini namuslu hayırlı işlere -güzel dairede sarfetse,

36 onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semavî fermanlar müjde veriyorlar.

37 Kalbin, ruhun ışığı, din ilimleridir.
Aklın nuru, fen ilimleridir.

38 İkisinin birleşmesi ile hakikat tecelli eder.

39 Ey nefsim! Deme: "Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayatı pek çok sever. Geçim derdi ile sarhoştur."

40 Çünki ölüm değişmiyor. Ayrılık, hiç ölmeyecekmiş gibi başkalaşmıyor.

41 İnsanın acizliği ve fakirliği değişmiyor, artıyor.

42 İnsan yolculuğu kesilmiyor, sür'atlı artıyor.

43 Hem deme: "Ben de herkes gibiyim."

44 Çünki herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder.

45 Hem kendini başıboş zannetme
Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan,

46 Hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremezsin.

47 Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin?

48 Gençler hayat sıkıcı mı geliyor, İzleyelim,karar verin!

49 Ne kadar büyük nimetlere sahip olduğumuzun farkındamıyız?

50 Bu vatan gençlerinin şiddetten kurtulması ve sorumluluklarını bilmesi için beş esas lâzım ve zarurîdir:

51 CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR.(H.Ş)
1-Hürmet, EVLAT BABASINA KARŞI HAK DAVA EDEMEZ, BABASINA İSYAN EDEN VE ONU RENCİDE EDEN İNSAN BOZMASI BİR CANAVARDIR. CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR.(H.Ş)

52 2-Merhamet,

53 3-Haramdan çekinmek,

54 4-Emniyet,

55 5-Sorumsuzluğu bırakıp itaat etmektir.

56 "Madem herşey elimizden çıkacak, fâni olup kaybolacak
"Madem herşey elimizden çıkacak, fâni olup kaybolacak. Acaba ölümsüzlük çaresi yok mu?" KUR’AN der: "Evet var. Hem, beş mertebe kârlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var."

57 İŞTE O SATIŞTA BEŞ DERECE KÂR
SORU : NEDİR? EMANETİ ESAS SAHİBİNE SATMAK. İŞTE O SATIŞTA BEŞ DERECE KÂR İÇİNDE KÂR VAR.

58 BİRİNCİ KÂR: Fani mal beka bulur.

59 İKİNCİ KÂR: Cennet gibi bir fiat veriliyor

60 ÜÇÜNCÜ KÂR: Her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar.

61 DÖRDÜNCÜ KÂR: İnsan zaîftir, belaları çok
DÖRDÜNCÜ KÂR: İnsan zaîftir, belaları çok. Fakirdir, ihtiyacı pek ziyade. Âcizdir, hayat yükü pek ağır.

62 BEŞİNCİ KÂR: Bütün azalarının mükafatı en muhtaç olduğun zamanda sana verilecek.

63 ŞİMDİ SATMAĞA BAKACAĞIZ.
O KADAR AĞIR BİR İŞ MİDİR Kİ ÇOKLARI SATMAKTAN KAÇIYORLAR. YOK KAT’A VE ASLA HİÇ ÖYLE AĞIRLIĞI YOKTUR. HELAL DAİRESİ GENİŞTİR KEYFE KAFİ GELİR HARAMI GİRMEYE LÜZUM YAKTUR. İLAHİ EMİRLER AZDIR VE HAFİFTİR.

64

65

66 En hayırlı genç odur ki;

67 ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.

68 civ.org.tr ÖMER AKDEMİR TEKNİK ÖĞRETMEN
TEŞEKKÜRLER civ.org.tr ÖMER AKDEMİR TEKNİK ÖĞRETMEN


"GENÇLİĞİ BEKLEYEN TEHLİKELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları