Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi Okuryazarlığı Koç Üniversitesi Kütüphanesi Şubat 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi Okuryazarlığı Koç Üniversitesi Kütüphanesi Şubat 2010."— Sunum transkripti:

1 Bilgi Okuryazarlığı Koç Üniversitesi Kütüphanesi Şubat 2010

2 Bilgi Okuryazarlığı Nedir? Bilgi okuryazarlığı, bilgiye duyulan ihtiyacın bilincinde olma, bulunduğu yeri saptama, bulunan bilgiyi sentezleme, değerlendirme ve etkili biçimde kullanma becerileri topluluğudur.

3 Neden Bilgi Okuryazarlığı? Toplumsal değişim: Bilgi Çağı Küreselleşme Öğrenen Toplum... Gelişen bilgi teknolojileri Internet, Bilgi ağları,WWW, Web 2.0 Farklı formatlarda sunulan bilgi... Artan bilgi miktarı Bilgiyi yayma araçlarının artması Daha fazla kişinin bilgi döngüsüne girmesi... Değişen mesleki yetkinlikler Nitelikli insan gücü ihtiyacı, değişen insan profili Rekabet...

4 Değişen Eğitim-Öğrenim Sistemi Yaşamboyu öğrenim Öğrenen toplum Değişen eğitim sistemleri Öğretmenin değişen rolü Öğrenen aktif katılımcılar:bireyler

5 Benzer Kavramlar Enformasyon okuryazarlığı Bilgi problemlerini çözme becerisi

6 İlgili Kavramlar Bilgi teknolojileri okuryazarlığı Bilgisayar okuryazarlığı Web okuryazarlığı Yaşamboyu öğrenim Öğrenen toplum Bilgi okuryazarlığı Entellektüel Çatı Teknolojik Yapı

7 Bilgi Okuryazarlığı Standartları - I Temel Standartlar: Bilgi okuryazarı bir birey; –Bilgiye etkin şekilde ulaşır, –Bilgiyi eleştirel olarak değerlendirir, –Bilgiyi doğru ve yaratıcı biçimde kullanır.

8 Bilgi Okuryazarlığı Standartları - II Bağımsız Öğrenme Standartları: Bağımsız öğrenebilen birey bilgi okuryazarıdır ve; –İlgi alanlarına yönelik bilgiyi takip eder, –Her formattaki bilgiye ihtiyaç duyar, –Bilgi arama ve üretme aşamalarında mükemmelliğe gayret eder.

9 Bilgi Okuryazarlığı Standartları - III Sosyal Sorumluluk Standartları: Öğrenen topluma pozitif katkı sağlayan birey bilgi okuryazarıdır ve; –Demokratik bir toplum için bilginin öneminin farkındadır, –Bilgi ve bilgi teknolojisi konularında etik davranışlar sergiler, –Bilgi üretimine katkıda bulunmak için başkalarıyla işbirliği yapar.

10 Bilgi Okuryazarlığı Konusunda Üst Düzey Girişimler Türkiye : VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı –Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Ankara, 2001 IX. Kalkınma Planı –Bilim ve Teknoloji Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2007-2013)

11 Bilgi Okuryazarlığı Konusunda Üst Düzey Girişimler ABD: ALA ( American Library Association) Information Literacy Competency Standards for Higher Education Information Literacy Competency Standards for Higher Education

12 Kaynakça Akkoyunlu, Buket. (N.D.). Eğitim. Bilişim Kültürü Dergisi, 81. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://eski.tbd.org.tr/sayi83_html/egitim.html [29.06.2005] http://eski.tbd.org.tr/sayi83_html/egitim.html American Library Association. (1989). Presidental Comittee on information literacy final report. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/whitepapers/presidential.htm [28.06.2005]http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/whitepapers/presidential.htm American Association of School Librarians & Association for Educational Communications and Technology. (1998). Information Literacy Standards for Student Learning. Chicago: American Library Association, 1998. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.ala.org/ala/aasl/aaslproftools/informationpower/InformationLiteracyStandards_final.pdf [28.06.2005]http://www.ala.org/ala/aasl/aaslproftools/informationpower/InformationLiteracyStandards_final.pdf Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu raporu. (2001). (Sekizinci beş Yıllık Kalkınma Planı no. DPT:2560-ÖİK 576) Ankara: DPT. Gürdal, Oya. (2000). Yaşamboyu öğrenme etkinliği “enformasyon okuryazarlığı”. Türk Kütüphaneciliği, 14(2):176-187 Hancock, Vicki E. (1993). Information literacy for lifelong learning. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse on Information resources Syracuse, NY. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.ericdigests.org/1993/lifelong.htm [28.06.2005]http://www.ericdigests.org/1993/lifelong.htm Kurbanoğlu, Serap. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasının önemi ve okul kütüphanecilerinin bu alandaki rolü. Bilgi Dünyası, 2(1): 1-19. Yalvaç, Mesut. (2001). Web’de enformasyon okuryazarlığı. Bilgi Dünyası, 2(1): 48-66.


"Bilgi Okuryazarlığı Koç Üniversitesi Kütüphanesi Şubat 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları