Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dört Sesli Tek Heceli Sözcükleri Okuyalım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dört Sesli Tek Heceli Sözcükleri Okuyalım."— Sunum transkripti:

1 Dört Sesli Tek Heceli Sözcükleri Okuyalım

2 der t dert dos t dost dör t dört fer t fert hal t halt

3 kor k kork kan t kant ken t kent ker t kert kon t kont

4 kor t kort kur t kurt mar t mart mer t mert pis t pist

5 pis t pist pos t post res t rest sem t semt ser t sert

6 sır t sırt sür t sürt şar t şart şor t şort tah t taht

7 tar t tart tes t test tos t tost vol t volt yır t yırt

8 der s ders cin s cins dan s dans der s ders far s fars

9 hır s hırs kur s kurs lük s lüks pen s pens pre s pres

10 çar p çarp har p harp kal p kalp kam p kamp kul p kulp

11 gra m gram kre m krem fre n fren plâ n plân tre n tren

12 ban k bank cen k cenk çar k çark den k denk hal k halk

13 kal k kalk kır k kırk kor k kork köş k köşk kür k kürk

14 mül k mülk par k park ren k renk sil k silk tan k tank

15 nar h narh sul h sulh şey h şeyh pla j plaj şar j şarj

16 blö f blöf har f harf gol f golf key f keyf zar f zarf

17 bor ç borç bur ç burç din ç dinç gen ç genç tun ç tunç

18 Aferin size arkadaşlar.


"Dört Sesli Tek Heceli Sözcükleri Okuyalım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları