Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Dört Sesli Tek Heceli Sözcükleri Okuyalım. 2 der t dos t dör t fer hal t t dert dost dört fert halt.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Dört Sesli Tek Heceli Sözcükleri Okuyalım. 2 der t dos t dör t fer hal t t dert dost dört fert halt."— Sunum transkripti:

1 1 Dört Sesli Tek Heceli Sözcükleri Okuyalım

2 2 der t dos t dör t fer hal t t dert dost dört fert halt

3 3 kor k kan t ken t ker kon t t kork kant kent kert kont

4 4 kor t kur t mar t mer pis t t kort kurt mart mert pist

5 5 pis t pos t res t sem ser t t pist post rest semt sert

6 6 sır t sür t şar t şor tah t t sırt sürt şart şort taht

7 7 tar t tes t tos t vol yır t t tart test tost volt yırt

8 8 der s cin s dan s der far s s ders cins dans ders ars fars

9 9 hır s kur s lük s pen pre s s hırs kurs lüks pens pres

10 10 çar p har p kal p kam kul p p çarp harp kalp kamp kulp

11 11 gra m kre m fre n plâ tre n n gram krem fren plân tren

12 12 ban k cen k çar k den hal k k bank cenk çark denk halk

13 13 kal k kır k kor k köş kür k k kalk kırk kork köşk kürk

14 14 mül k par k ren k sil tan k k mülk park renk silk tank

15 15 nar h sul h şey h pla şar j j narh sulh şeyh plaj şarj

16 16 blö f har f gol f key zar f f blöf harf golf keyf zarf

17 17 bor ç bur ç din ç gen tun ç ç borç burç dinç genç tunç

18 Aferin size arkadaşlar. Aferin size arkadaşlar.


"1 Dört Sesli Tek Heceli Sözcükleri Okuyalım. 2 der t dos t dör t fer hal t t dert dost dört fert halt." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları