Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1

2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
GÖKÇEADA DENİZ ARAŞTIRMALARI BİRİMİ

3 Birime İlişkin Genel Bilgiler
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne bağlı Gökçeada Deniz Araştırmaları Birimi, eski adı ile Gökçeada Sünger Araştırma Enstitüsü olarak MGK (Milli Güvenlik Kurulu)’nun istek ve tavsiyeleri ile İ.Ü. Rektörlüğü Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsüne bağlı olarak 1971 yılında kurulmuştur yılında ise İ. Ü. Su Ürünleri Yüksekokulu adıyla kurulan Fakültemize bağlanmıştır. Adanın kuzeybatısında, Kaleköy sahilinde konuşlanmış olan Birim, iki adet laboratuvar, üç adet ofis ile seminer ve konferans salonundan oluşan 2 katlı idari bina, 12 yatak kapasiteli 3 katlı misafirhane, bir atölye ve 3 adet Lojman binasından oluşmaktadır. Ayrıca deniz çalışmalarında faydalandığımız 11 m boyunda FIRTINA İÜ ile 5 metrelik fiber sürat teknemizde bulunmaktadır. Ayrıca uzun yıllar üniversitemize hizmet verip daha sonra emekliye ayrılan YUNUS II adında 7 m boyunda ahşap teknemizde bulunmaktadır. Gökçeada, 284 km2 yi bulan yüzölçümü ile Türkiye’nin en büyük adasıdır. Aynı zamanda alanı bakımından Ege’nin başlıca adalarından biridir. Ada’nın konumu, stratejik bakımından olduğu kadar, denizel ortam özellikleri bakımından da önemli ve elverişlidir. Ada, Gelibolu Yarımadası’nın güney kısmının batısında ve ondan yaklaşık 20 km mesafede yer alır. Çanakkale Boğazı’nın güney ağzından da hemen aynı uzaklıktadır. Şekli kabaca yamuk bir dikdörtgene benzer. Bu yamuk dörtgenin uzun ekseni SW-NE doğrultusunda 30 km kadardır, genişliği doğuda 13 km, batıda 10 km dolayındadır.

4 1980 yılı nüfus sayımına göre Ada’nın nüfusu 4800 olup şu anda 7800’dür. Uzun bir süre çeşitli kavim ve korsanların elinde kalan Imroz adası, M.Ö. VII. Yüzyılda Anadolu’dan göç ederek Imroz’a yerleşen Etrüsk’lerin eline geçmiştir. Daha sonraları Atinalıların eline geçen ada onlardan da Roma İmparatorluğuna ve sonraları da Osmanlı İmparatorluğuna vergi ödemek şekliyle bağlanmıştır. Ada, nihayet 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından, Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır yılına kadar Türklerde kalan Ada, Balkan Savaşları neticesinde Yunanistan’ın eline geçmiş, fakat daha sonra 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması ile tekrar asıl sahibi olan Türkiye’ye kavuşmuştur. Ada’nın adı 1971 tarihinde Gökçeada olarak değiştirilmiştir. O zaman Türk ekonomisine oldukça katkısı olan deniz süngerleri ve Kuzey Ege balıkçılığı için oldukça önemli bir konumda olan Gökçeada’da, dünyadaki çalışmalara paralel olarak Türkiye’de deniz süngerleri üretimi ve sünger ekimi çalışmaları 1972 yılında başlamış olup ve bu çalışmalar 1992 yılına kadar devam etmiştir. Bu zamanlar içerisinde Gökçeada, Kuzey Ege Denizi ve Saroz Körfezi’nde gerek Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Elemanları ve gerekse İstanbul Üniversitesi’nin diğer fakültelerinden gelen araştırıcılar ile müşterek çalışmalar yapılmıştır.

5 Gökçeada etrafındaki fauna ve flora tespiti ile biyolojik envanterin oluşturulması, ada etrafında rutin olarak gerçekleştirilen bakteriyolojik yükün belirlenmesi için yapılan çalışmalar, haftalık periyotlar halinde yapılan oşinografik ölçümler (sıcaklık, tuzluluk ve oksijen değerleri), Kaleköy’de kurulan mareograf istasyonuyla takip edilen deniz seviyesi tespiti, yine Kaleköy limanında bulunan MOMA projesi kapsamında ile denizlerin ve atmosferin dolaşım, karışım, taşınım mekanizmalarının kirlenme, ekosistem dinamiği ve biyojeokimyasal süreçlere olan etkilerini, fiziksel iklim sistemine katkılarını, bölgesel iklim değişkenlerinin sürekli izlenmesine olanak verecek güncel verileri elde etmemizi sağlayan uydu ve yer gözlem veri asimilasyon istasyonu gerçekleştirmekte olduğumuz bilimsel faaliyetlerin sadece bir kaçıdır. Gökçeada Deniz Araştırmaları Birimi öğrenci stajı uygulamalarında devam etmektedir. Uygulamalar, su ürünleri avcılığında kullanılan materyal, alet ve bu aletlerin çalışma prensipleri, FIRTINA İÜ gemisiyle gerçekleştirilen kıyı balıkçılığı çalışması, balıkçılık yönetimi, deniz ortamı biotik ve abiotik faktörler, kıyısal bölge arazi çalışmaları başlıkları altında gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında yüzme dersleri ile ada tanıtımı kapsamında gerçekleşen geziler staj öğrencilerine oldukça faydalı olmuştur. Araştırma Birimimizle ilgili diğer önemli bir konu, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı”nca tarihinde alınan Gökçeada Birimi’nin “Ulusal Ege Adaları Oşinografik Gözlem Merkezi” olarak kullanılması kararıdır. Yürütülmekte olan bu çalışmalar birim personeli tarafından yoğun bir çalışma temposu altında büyük bir özveriyle gerçekleştirilmektedir. Amacımız uluslararası platformda ülke çıkarların korunmasına dayanak oluşturacak araştırmaların yapılması, uluslararası düzeyde gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin ve verimli kullanan bilim dünyasının seçkin bir kurumu olmaktır.

6 Bakanlar Kurulu'nun 2013/4463 Sayılı Kararına istinaden 29 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren 2013/25 Numaralı "Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği" kapsamında Birimimize kazandırılan Fırtına İÜ isimli tekne.

7 Araştırma Gemisi "Yunus 7"
Dalış teknesi Gümüş

8 İDARİ BİNA Biyoloji Laboratuarı Kütüphane Konferans salonu Kimya Laboratuarı MİSAFİRHANE

9 DALIŞ ODASI AĞ DEPOSU

10 Müze Müzemiz, 1970’li yıllara ait çeşitli su ürünleri örneklerinden, deniz çalışmalarında eskiden kullanılan aletlere, derin deniz materyallerine kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Adaya gelen turistler ve ada halkı, özelliklede ada etrafından yakalanan su ürünleri örneklerine yoğun ilgi göstermektedir. Ada çevresindeki yaşayan gerek balık gerekse diğer su ürünlerinin bu vesileyle tanıtılması memnuniyetle karşılanmaktadır.

11 Bilimsel Faaliyetler A) Periyodik çalışmalar
A1) Çözünmüş oksijen, sıcaklık ve görünürlük ölçümleri Söz konusu ölçümler Kaleköy, Yıldız koy ve ördek yalağı istasyonlarında haftalık olarak yapılmaktadır. A2) Mareograf istasyonu Kaleköy limanına 2013 yılında kurduğumuz mareograf istasyonu ile günlük olarak deniz seviyesi değişimleri ölçülerek gel-git bileşenlerini belirlenmektedir.

12 A3) Gökçeada Civarında Bulunan Deniz Memelileri Gözlemleri
Deniz memelileri için önemli bir yer olan Kuzey Ege’de gerek denizden gerekse karadan gözlemlerimiz devam etmektedir gözlemlerinde, çizgili yunus ve Grampus türü olan balina ilk defa yan yana gözlemlendi. Ayrıca Ege Denizi’nde oldukça nadir bulunan bir yunus türü olan mutur Aydıncık koyu’nda karaya vurmuş halde bulundu. A4) Deniz Kaplumbağaları Caretta caretta gözlemleri ÇOMÜ- DEKUM (Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile birlikte yürüttüğümüz adamızda gözlemlenen Caretta’ların kayıtları tutulmaktadır. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN tarafından koruma altına alınmıştır. Gökçeada etrafında yavru kaplumbağa gözlemlerinde yapıldığından özellikle Aydıncık koyunda üreme alanı bulma çalışmalarında devam etmektedir. A5) Tuz Gölü Kefaloz’da bulunan önemli sulak alanlarımızdan Tuz gölünde aylık olarak sıcaklık, pH, oksijen ve tuzluluk değerleri ölçülmektedir. Gölün su seviye değişimi de mevsimlik olarak takip edilmektedir. Ayrıca gölde ostracoda faunası belirlemek için aylık olarak örnekleme yapılmaktadır.

13 B) Avcılık uygulamaları
B1) Derin Deniz Kafes çalışmaları Gökçeada etrafındaki uluslararası sularda 500 – m’ler arasında derin deniz fauna belirleme çalışmaları devam etmektedir. B2) Böcek-Istakoz Kafesleri Ülkemizde Böcek ve Istakozun tek avlandığı yer olan Gökçeada’da söz konusu türlerin devamlılığı için çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız ada etrafında kullanılan ve ekosisteme zararlı böcek ağlarının yerine kafeslerin kullanılmasını sağlamaktır. B3) Kılıç Balığı Avcılığı Gökçeada etrafında avlanan Kılıç balığı avcılığı ile ilgili alternatif av araçları deneleri devam etmektedir.

14 B4) Kıyı Paraketesi Çalışmaları
Çeşitli boylarda iğneler takılarak oluşturulan paraketenin av verimliliği ile ıskarta oranları belirlenmektedir. B5) Trol Çalışmaları Gökçeada’nın kuzeyinde trollerin av miktarı ve ıskarta miktarını belirlemek yıllara göre değişimini incelenerek, mevcut populasyona etkisi belirlenmeye çalışılmaktadır. Fakültemiz doktora öğrencilerinden Uğur UZER, İÜ Biyoloji bölümünden doktora öğrencileri Suna TÜZÜN ve Emre YEMİŞGEN’in tez çalışmaları da bu kapsamda devam etmektedir. B6) Mavi yengeç Adamızda görülmeye başlayan istilacı bir tür olan mavi yengecin (Callinectes sapidus) üreme stratejileri belirlenip, türü izleme çalışması başlatılmıştır.

15 C) Birimimizde gerçekleşen projeler
Gökçeada Çevresi (Kuzey Ege Denizi) Sediment Örneklerinde Kültür Edilebilir Heterotrofik Bakteri Düzeylerinin Ve Çeşitliliğinin Araştırılması Bu çalışmada Gökçeada çevresi kıyısal alanında belirlenen istasyonlarda ve ada açığında seçilen referans istasyondan alınan sediment örneklerinde bakteriyolojik, fiziksel ve kimyasal analizlerin yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışmayla Gökçeada çevresinin dip yapısının bakteriyolojisini ortaya koyan ilk verilere ulaşılacaktır. Yürütücülüğü Dr. Pelin S. ÇİFTÇİ TÜRETKEN tarafından yapılan proje numarası ile İÜ BAP tarafından desteklenmektedir. Proje Şubat 2016’da tamamlanacaktır. Gökçeada'da (Kuzey Ege Denizi) kullanılan derin deniz pareketasının seçiciliği ve av veriminin belirlenmesi 54441 No lu BAP projesi ile derin su paraketesi çalışmalarına başlanmıştır; Son zamanlar ada etrafında yaygınlaşan derin su paraketasının seçiciliği ve derin deniz ekosisteme verebileceği zararlarla ilgili çalışma başlatılmıştır. Proje yılında başlamıştır halen devam etmektedir. Proje Yürütücüsü Dr. Onur GÖNÜLAL. 

16 Gökçeada civarı (Kuzey Ege Denizi) trol balıkçılığının ekonomik balık stoklarına etkisi
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalından Araş Gör Uğur UZER doktora tezi kapsamında trol örneklemeleri devam etmektedir. İskenderun Körfezi ve Gökçeada Kıyılarındaki Mullidae Familyasına ait Türlerin Beslenme Biyolojisinin Araştırılması Proje kapsamında Gökçeada ve İskenderun körfezinden avlanan tekir ve barbunların mide içerikleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir. BAP Doktora, 49576, Yürütücü Suna TÜZÜN, Proje devam etmektedir. Doğu Akdeniz Balıkçılık Bölgelerinde Trol Balıkçılığının Kıkırdaklı Balık Türleri Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması", Gökçeada ve İskenderun körfezi’nden trol ile yakalanan köpek balıklarının av miktarı, yaşı ve beslenmeleri belirlenerek av baskısı ortaya çıkarılacaktır. BAP Doktora, 4920, Yürütücü Araş Gör Emre YEMİŞGEN, Proje devam etmektedir.

17 TAMAMLANMIŞ PROJELER Kuzey Ege Derin Deniz macrofauna populasyonu Üzerine Araştırmalar Dr. Onur GÖNÜLAL’ın yürütücülüğünde no’lu Kuzey Ege Derin Deniz macrofauna populasyonu Üzerine Araştırmalar isimli BAP projesi devam etmektedir. Proje ile Türkiye’de ilk defa Kuzey Ege’nin 1500 m derinliklerinden örnek alınmıştır ayrıca yine ilk defa derin deniz algarnasının performansı da belirlenmiştir. Proje 2015’te sona ermiştir. Kuzey Ege ve Marmara denizi pembe karides (Parapenaeus longirostris) bazı meristik karakterlerinin ve besin kompozisyonlarının belirlenmesi BAP no Yürütücü Dr Onur GÖNÜLAL. Proje’2015 de bitmiştir. Gökçeada Etrafındaki Deniz kuşları Türlerinin Belirlenmesi Gökçeda boz yelkovan gibi koruma altında yer alan kuşlara ev sahipliği yapmaktadır. Söz konusu proje ile ilk defa ada etrafında deniz kuşlarının listesi çıkarılmıştır. BAP no Yürütücü Dr Onur GÖNÜLAL. Proje’2015 de bitmiştir.

18 Gökçeada Civarındaki Balıkların Parazit Faunası
BAP Araştırma Projesi, 12105/ , Yönetici, Ahmet AKMIRZA 2014 Gökçeada Çevresinde (Kuzey Ege Denizi) Kültür Edilebilir Bakteri Düzeyi ve Çeşitliliğinin Araştırılması Deniz Biyolojisi Anabilim Dalından Araş Gör Dr Pelin Saliha ÇİFTÇİ doktora tezi kapsamında ada etrafından kıyılardan bakteriyolojik örnekleme yapmıştır. Adanın bakteriyolojik yükü kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmış, evse atıkların olduğu bölgeler belirlenmiştir. Proje 2014 yılında tamamlanmıştır Gökçeada (Ege Denizi) süngerleri ekstraktlarının antibakteriyel aktivitelerinin araştırılması Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof Dr Gülşen ALTUĞ’un ‘Gökçeada (Ege Denizi) süngerleri ekstraktlarının antibakteriyel aktivitelerinin araştırılması’ adlı TUBİTAK projesinde birimimiz çalışanlarından Mühendis Sedat Ozan GÜREŞEN yer alarak projenin arazi kısmını gerçekleştirmiştir. Proje 2013 yılında bitmiştir.

19 Gökçeada da (Kuzey Ege Denizi) Hidrozoa dağılımı ve Ege Denizi ve Adriyatik Denizi’nin Filogenetik benzerlik ve farklılıkları Kuzey Ege’de yapılan bu çalışma ile Türkiye denizleri için 12 yeni hidrozoa kayıdı verilmiştir. Yürütücü Doç. Dr. Melek İŞİNİBİLİR OKYAR. Proje 2013 yılında bitmiştir. Gökçeada Civarında Bulunan Akdeniz Taş Mercanının (Cladocora caespitosa Linnaeus, 1767) Dağılımı Üzerine Çalışmalar Birimimiz çalışanlarından Mühendis Sedat Ozan GÜREŞEN’in yürütücülüğünde Cladocora caespitosa (Taş mercan) ada etrafındaki derinliğe bağlı dağılımı incelendi. Bu çalışma ile C. caespitosa türünün Gökçeada etrafındaki derinliğe bağlı dağılımı ortaya konmuş ve türün dağılım haritası oluşturulmuştur. Proje 2013 yılında bitmiştir.

20 Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Çevresi Demersal Balık Toplulukları
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Bilimsel Araştırma Proje No: 4365, Yürütücü/Coordinator: Doç. Dr. Çetin KESKİN, Zeytinli Baraj Gölü (Gökçeada) Makrozoobentozu Ve Onları Etkileyen Bazı Fizikokimyasal Parametreler Doç. Dr. Serap Koşal ŞAHİN’in yürütücülüğünü yaptığı projede, Gökçeada’ya kullanma suyu sağlayan Zeytinli Barajı’nın faunası ve fiziko kimyasal özellikleri ilk defa belirlenmiştir. Proje 2009 yılında bitmiştir.. Gökçeada çevresi Posidonia oceanica L. (delile) çayırları üzerindeki epifitik alg toplulukları Ada kıyılarında geniş dağılım gösteren Posidonia oceanica çayırlarının üzerinde bulunan epifitik floranın tür kompozisyonları ve yoğunlukları belirlenerek ortam faktörleri ile olan ilişkileri ortaya kondu. Aysu GÜMÜŞOĞLU 2010, Yüksek Lisans Tez Projesi

21 Samet Can SÖYLEMEZ 2003, Yüksek Lisans Tez Projesi
Gökçeada Civarı (Kuzey Ege Denizi) Derin Deniz Balıklarının Nitel-Nicel Özellikleri Kenan Fuat TÜRETKEN Yüksek Lisans Tezi’ni Gökçeada’da gerçekleştirmiştir. Kuzey Ege Denizi’nde yapılan bu çalışma ile derin deniz alanında bulunan balık türlerinin çeşitliliği, bolluğu ve derinliğe bağlı dağılımları belirlenerek, elde edilen bulguların denizlerimiz ihtiyofaunasına önemli bir katkı sağlayıp ileride balıkçılık yönünden değerlendirme potansiyeli olan derin deniz türlerinin ortaya çıkarılmıştır. Proje 2009 yılında bitmiştir. Gökçeada’nın yaz döneminde kıyı bölgelerindeki zooplanktonun komünite yapısı İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Birimi (BAP) (BYP ), Yürütücü/Coordinator: Doç. Dr. Melek İŞİNİBİLİR Gökçeada civarında istakoz (Homarus gammarus L. ) yapay resiflerinin oluşturulma olanaklarının araştırılması Samet Can SÖYLEMEZ 2003, Yüksek Lisans Tez Projesi

22 BAP Araştırma Projesi, 1099/010598, Yönetici Ahmet AKMIRZA, 1999
 Gökçeada Littoralinde Bulunan Yengeç Türleri BAP Araştırma Projesi, B-234/070799, Yönetici, Husamettin BALKIS, 2000. Gökçeada Civarında Avlanan Sparidae Familyası Balıkları Üzerine Parazitolojik Bir Çalışma BAP Araştırma Projesi, 1099/010598, Yönetici Ahmet AKMIRZA, 1999 Gökçeada'nın neritik bölgesindeki Mnemiopsis leidyi (Agassiz, 1865)'nın bolluğu ve dağılımı Melek İŞİNİBİLİR 1999, Yüksek Lisans Tez Projesi Gökçeada civarı ihtiyofaunasının çeşitlilik ve verimlilik yönünden araştırılması Çetin KESKİN 1996, Yüksek Lisans Tez Projesi

23 Gökçeada’da gerçekleşen bilimsel çalışmalara birimimiz her türlü desteği vermektedir. Bu kapsamda;
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç Dr Özcan ÖZEN ve Yard Doç. Dr. Aytaç ALTIN yürütücülüğünü yaptığı ve ‘Gökçeada Sığ Sularında Larva ve Genç Balıkların Biyoçeşitliliği, Dağılımı ve Popülasyon Parametreleri’ isimli çalışmada Birimimiz adına Araş Gör Dr Onur GÖNÜLAL’da bulunmaktadır. Proje 2014 yılında bitmiştir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinden Tuğba Habiboğlu Gökçeada’da yaşayan Natrix natrix (Linnaeus, 1758) popülasyonu üzerine morfolojik araştırmalar’ adlı yüksek lisans çalışmasına katkıda bulunulmuştur. Proje 2013 yılında bitmiştir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinden Şebnem GÜNEŞ ile birlikte Gökçeada etrafında bulunan deniz kuşları tespiti çalışması başlamıştır. Bu kapsamda birimimize ait Yunus 7 teknesiyle arazi çalışmalarına çıkılmıştır. Proje 2013 yılında bitmiştir.

24 MARLISCO Projesi (Marine Litter in Europe Seas: Social Awareness and Co-Responsibility)
Avrupa denizlerindeki çöpleri azaltmayı sağlayacak sosyal sorumluluk ve toplumsal bilinç yaratmayı hedefleyen bir Avrupa Birliği (AB) projesidir. Birimimiz çalışanları ve Gökçeada halkı ile birlikte ada etrafında çöpler toplanmaktadır ayrıca bu konuda gerek okullara gerekse adamıza gelen misafirlere duyarlı olmaları hususunda bilgiler verilmekte, belediye ile işbirliği yaparak broşürler dağıtılmaktadır CIESM Uluslararası Deniz anası izleme programına Nisan 2014 itibariyle dahil olup gözlemlerimiz başlamıştır. Veriler haftalık olarak toplanıp mevcut deniz anası patlamaları kaydedilmektedir.

25 "Balıkçılık Koruma Alanları Toplantısı” 25-26 Mayıs 2007
Toplantı ve Çalıştaylar "Balıkçılık Koruma Alanları Toplantısı” Mayıs 2007 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Su Ürünleri Daire Başkanı Vahdettin KÜRÜM‘de hazır bulunduğu toplantıda, Akdeniz’deki balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik yönetim önlemlerine dair AB tüzüğü, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra uzman akademisyenlerimizin gerçekleştirdikleri sunumlarla ele alınmıştır. Söz konusu Toplantıda, bahse konu Tüzüğün AB tarafından ne amaçla çıkarıldığı, kapsamının ne olduğu ve dayanakları hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı sunumlar yapılmış, Tüzüğün ülkemiz bakımından olabilecek etkileri, ülkemizin ton balığı avcılığının durumu, kılıç balığı avcılığı, İskenderun Körfezi’nin su ürünleri avcılığı bakımından kullanımı ve Özel Duyarlı Deniz Alanları hakkında bilgiler verilmiştir

26 25-29 June 2007 ‘International Student Workshop on Marine Biology’
The workshop organized by Faculty of Fisheries, Prof. Dr. Devrim MEMİŞ Istanbul University in cooperation with Department of Zoology and Fisheries, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences Prague. The number of participants coming Czech University was ten (two lecturers and eight students). Also four students from Istanbul University participated the workshop.

27 09-13 Temmuz 2007 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Personeline Yönelik Eğitim Seminerleri – I 13-17 Ağustos 2007 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Personeline Yönelik Eğitim Seminerleri – II Birimimizde – tarihleri arasında birincisi düzenlenen eğitim seminerine, Bakanlık bünyesinde çalışan ve çeşitli illerden toplam 11 katılımcı gelmiştir. Katılımcılara gerek teorik gerekse uygulamalı eğitim vererek bilgileri tazelenmiştir 13– tarihleri arasında ikincisi düzenlenen eğitim seminerine, Bakanlık bünyesinde çalışan farklı illerden toplam 10 katılımcı gelmiştir.

28 MedPosidonia Project Field Survey in the Gökçeada Island” 20-27 June 2008
RAC/SPA tarafından başlatılan ve Türkiye’ nin de katılımcı olarak yer aldığı MedPosidonia Projesi dahilinde Posidonia haritalandırma çalışması için Türkiye kıyılarında iki bölge seçilmiştir (Kuzey Ege-Gökçeada ile Doğu Akdeniz-Mersin). Çalışmanın ilk bölümünün RAC/SPA, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi arasında imzalanan protokol ve Çevre Bakanlığı desteği ile İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Gökçeada Deniz Araştırmaları Biriminde 20–27 Haziran 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

29 “Doğu Akdeniz’de son gelişmeler” 26-27 Mayıs 2008
Toplantı Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL, Prof Dr Bayram ÖZTÜRK, Gökçeada Belediye Başkanı Yücel ATALAY başta olmak üzere, Emekli Koramiral Lütfü SANCAR, milletvekilleri, çok sayıda bilim adamı, TPAO, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Toplantı süresince Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların paylaşımı ve yetki alanlarının belirlenmesi sorunları Hukuki ve politik açıdan değerlendirildi.

30 I. ULUSAL POSIDONIA ÇALIŞTAYI
Gökçeada'da düzenlediğimiz 1. Ulusal Posidonia çalıştayı, Ege, Dokuz Eylül ve İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere değerli bilim insanlarının katkılarıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca bu organizasyonda Orman Su işleri Bakanlığı Ulusal irtibat noktası temsilcimiz Aybars ALTIPARMAK ve RAC/SPA ‘da destek vermişlerdir

31 “Gökçeada’da (Kuzey Ege Denizi) Hidrozoa Dağılımı ve Ege Denizi ve Adriyatik Denizi’nin Filogenetik Benzerlik ve Farklılıkları” isimli Uluslararası Araştırma Projesinin arazi çalışmaları Doç.Dr. Melek İşinibilir Okyar tarafından Birimimizde gerçekleşmiştir (2014). r.

32 ÖĞRENCİ STAJI UYGULAMALARI
Birimizde öğrenci uygulamaları hız kesmeden devam etmektedir. Fakültemizin öğrencilerine bu kapsamda uygulamaları olarak uzatma ağı atımı, olta bağlanması, pareketa gibi avcılık yöntemleri uygulamaları yanı sıra nansen şisesi, multi parametre kullanımı gibi oseanolojik uygulamalar yapılmaktadır. Bölgedeki balıkçı tekneleriyle öğrencilerimiz denize çıkarılarak profesyonel anlamda avcılık uygulamaları yapılmaktadır.

33 Gerek Gökçeada balıkçıları gerekse adamıza dışardan gelen balıkçılara birimizin desteği her zaman devam etmektedir. Ada balıkçıların araştırma biriminden beklentileri ne olduğunu, koruma ve av yasaklarıyla ilgili problemlerin ve genel görüşleri, sünger avcılığı ile ilgili düşünceleri, Kuzey Ege’deki balıkçılıkla ilgili problemlere yaklaşımlarının neler olduğunu yönelik toplantılar yapılmaktadır.

34 Gökçeada’da yer alan koruma alanı ‘Gökçeada Deniz Parkı’ nda ve ada etrafında yapılan her türlü kaçak avcılıkla, Birimimiz misyonu gereği mücadele etmekteyiz. Bu bağlamda Gökçeada’ya ait 91 nolu sahil güvenlik botuyla ortak çalışıp zaman zaman Sahil güvenlik personeli ile birimimize ait araştırma teknesiyle denize çıkılıp kaçak av araçları toplanmaktadır.

35 24-30 Ağustos 2007 Su Altı Fotoğraf Sergisi
Gökçeada Film Festivali (17-22 Ağustos 2008) Festivali kapsamında sualtı belgeselleri birimimiz tarafından gösterilmiştir. Belgeseller: İrfan ERDEM “Saroz Körfezinde Sualtı” Engin AYGÜN “Türkiye’den bazı Batıklar” Bengiz ÖZDERELİ “Sualtında Bir Başka Yaşam Tacettin SAĞLAR “Kemerden Marmara’ya Sualtı” Mutlu PAYASLI “Boncuk Koyunda Köpek Balıkları” Gökçeada Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Saadettin AŞKIN’ın “Sualtı Fotoğrafları Sergisi” birimimizde gerçekleştirilmiştir. Sergi açılışında Gökçeada Belediye Başkanı Yücel ATALAY’da katılmıştır. Ada halkı sergiye büyük ilgi göstermiştir. Sergi sürekli fotoğraf sergisi olarak Birimde devam etmektedir.

36 KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER
EMYR Doğu Akdeniz Yat Rallisi EMYR'in amacı Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin henüz yatçılık ve yat turizmine açılmamış bölge ve limanlarını yatçılığa açmak ve yatçılıkla tanıştırmaktadır. Bu bilinçle rallinin bir ayağının da Gökçeada – Kaleköy limanı olması sağlanmış, 2007 ve 2008 yılarında birimiz bu önemli organizasyonun Gökçeada bölümünde ev sahipliği yapmıştır. Gökçeada Değerleri Sempozyumu (26-27 Ağustos 2008)   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Valilik, İlçe Kaymakamlıkları ve Belediyeler desteği ile Çanakkale ili ve ilçelerinin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel değerlerinin saptanması, bu değerlerin korunması, tanıtılması ve bu değerlere değerler katılması yönünde neler yapılabileceği bilimsel veriler ortaya konulması amacıyla “Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları“ düzenlenmiştir. Sempozyumda İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Gökçeada Deniz Araştırmaları Birimi yöneticisi Dr. Onur GÖNÜLAL “Gökçeada’nın Kıyı Balıkçılığına Genel Bir Bakış” konulu sunumu ile sempozyuma katkıda bulunmuştur.

37 Dalış Etkinlikleri Gökçeada Günleri 2014 Birimimizde Prof. Dr. Hamdi ÖZKARA başkanlığında Cerrahpaşa Scuba kulübüyle birlikte ve Fakültemiz dalış kulübü SUFSAK ile dalış etkinlikleri 2013 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir. Gökçeada Belediyesi’nin Ağustos tarihleri arasında düzenlediği “Gökçeada Günleri” kapsamında, belediye başkanımız Sayın Ünal ÇETİN’in isteği üzerine Filomingo gözlemleri birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

38


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları