Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler 2015

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler 2015"— Sunum transkripti:

1 Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler 2015
KAYSERİ ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İşverenlere Sunulan Hizmetler 2015

2 Pasif İstihdam Politikaları İşsizlik Sigortası Uygulamaları
Ücret Garanti Fonu Kısa Çalışma Ödeneği İş Kaybı Tazminatı Aktif İstihdam Politikaları İşbirliği Yöntemiyle Mesleki Eğitim Çalışanlara Yönelik Mesleki Eğitim Engelli İstihdam Teşvikleri Girişimcilik Eğitim Programı

3 İŞKUR TEMEL İSTATİSTİKLER
Türkiye İş Kurumu İŞKUR TEMEL İSTATİSTİKLER TEMEL GÖSTERGELER 2013 2014 Kuruma Kayıtlı İşgücü     Kuruma Kayıtlı İşsiz     Açık İş     İşe yerleştirme (Özel sektör)     İşe yerleştirme (Kamu)  61.942  10.420 Bireysel danışmanlık   İşyeri ziyareti   Aktif İşgücü Hizmetleri   3

4 Pasif İstihdam Politikaları
İşsizlik Sigortası Uygulamaları Ücret Garanti Fonu Kısa Çalışma Ödeneği İş Kaybı Tazminatı

5 Pasif İstihdam Politikaları
İşsizlik Sigortası Uygulaması Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan işçilere; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak şartlarını taşımaları halinde; 2015 I. dönem aylık asgari ücret brüt tutarının % 40’ı ile yüzde 80’i arasında ödeme yapılmaktadır. 5 5

6 Pasif İstihdam Politikaları Ücret Garanti Fonu Kısa Çalışma Ödeneği
İşveren tüm maaşı ödeyemez (iflas gibi) ise İŞKUR ücretin ödenmeyen bölümünü öder. Temel ücret dikkate alınır. Maksimum 3 ay Kısa Çalışma Ödeneği Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle İş zamanında veya çalışmada azaltılmaya gidilmesini önlemek için İŞKUR çalışana ödeme yapar. İş Kaybı Tazminatı Yalnızca özelleştirilmiş kurumlar için Toplu lağvetme anlaşmasıyla işini kaybeden çalışanlar için. 3 ile 8 ay

7 Aktif İstihdam Politikaları
İşbirliği Yöntemiyle Mesleki Eğitim Çalışanlara Yönelik Mesleki Eğitim Engelli İstihdamı Girişimcilik Eğitim Programı

8 İşbirliği Yöntemi ile Mesleki Eğitim
İşçi talebi olan işveren ile birlikte düzenlenen kursta; İşveren, istihdam edeceği kişiyi veya kişileri eğitimin pratik kısmında tanıma imkanı buluyor, Eğitim işyerinde düzenlendiği için kursiyerlerin ileride çalışacakları işyerini ve makinaları tanıması mümkün oluyor, Eğitim sırasında işyerindeki güncel teknoloji kullanıldığı için eğitim sonrasında kursiyerlerin uyum sorunu olmuyor,

9 İşbirliği Yöntemi ile Mesleki Eğitim
Eğitim sırasında kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 20 TL kursiyer zaruri gideri ile kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri ödeniyor, Kendi bünyesinde eğitici olmayan işverene bulacağı eğitici için eğitici ücretini İŞKUR ödüyor (eğitici unvanına göre her bir ders saati için TL arası) Kurs sonunda kursiyerlerin en az yarısının (%50) istihdam edilmesi şart.

10 Çalışanlara Yönelik Mesleki Eğitim
İşverenlerin mevcut çalışanlarına yönelik olarak işbirliği yoluyla kurs düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde, kurs için gerekli olan eğitici işveren tarafından karşılanamazsa işverene eğitici ödenebilir. Ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak da kurs düzenlenerek gerekli sertifikanın alınması mümkündür. Çalışanların alacakları MYK sertifika ücretleri İŞKUR’dan. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu eğitimler için Eğitim Modül Programlarını oluşturmamış olması bu hizmetimizi aksatmaktadır.

11 Engelli İstihdam Teşvikleri
4857 Sayılı İş Kanunun 30. maddesi gereği 50 + çalışanı olan özel sektör işlerleri toplam çalışan sayısının %3’ü kadar engelli personel istihdam etmek zorundadır. İstihdam teşvikleri kapsamında engelli personelin sigorta primleri Hazine tarafından karşılanmaktadır. 11

12 2009 yılından itibaren uygulanmaktadır.
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI 2009 yılından itibaren uygulanmaktadır. İş kurmak isteyen veya işini geliştirmek isteyen Kuruma kayıtlı herkes katılabilir. İş planına dayalı iş kurma ve yönetme hususlarında eğitilmesi, iş planlarını oluşturmaları, KOSGEB ve benzeri finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırması için yürütülen eğitim programlarıdır. 70 saatlik Girişimcilik Temel Seviye ve sınıf içi atölye çalışmasından oluşur.

13 Arayın, İş ve Meslek Danışmanınız sizi ziyaret etsin.
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Merkez Bina Tel. : Organize Ek Hizmet Binası Tel. : 13 13

14

15 Teşekkür Ederiz.

16 Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler 2015
KAYSERİ ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İşverenlere Sunulan Hizmetler 2015

17 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

18 PROGRAMIN AMACI Kuruma kayıtlı işsizlerin kuruma kayıtlı işyerlerinde; teorik bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenir. Program, işverenin istihdam edeceği kişiyi kendisinin yetiştirmesine olanak sağlamaktadır. İşveren katılımcı adaylarını kendisi belirleyebileceği gibi Kurumdan da talep edebilir. Katılımcı da programa katılmak istediği işyerini kendi bulabileceği gibi Kuruma da başvurabilir.

19 İŞSİZLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALARI
Mesleki deneyim ve beceri kazanma İstihdam edilmeyi kolaylaştırma Tecrübe eksikliğinin giderilmesi Program süresince gelir elde etme Zorunlu stajların yapılmasına imkan verme

20 İŞVERENLER İÇİN FAYDALARI
İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleme Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirme İşgücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlama Katılımcıları istihdam ederek teşviklerden yararlanma Katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri vergi matrahından düşme imkanı

21 PROGRAM DÜZENLENECEK MESLEKLER
Herhangi bir vasıf gerektirmeyen mesleklerde (Örnek: beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı vb.) program düzenlenmesi uygun değildir. Öğretmenlik, avukatlık, mühendislik, muhasebecilik gibi nitelik gerektiren mesleklerde de program düzenlenmesine engel bir durum bulunmamaktadır. Program düzenlenecek meslekleri belirleme yetkisi il müdürlükleri/hizmet merkezlerindedir.

22 PROGRAMDAN YARARLANABİLECEK İŞVERENLER
En az 2 çalışanı bulunan işverenler programdan faydalanabilir. Çalışanlar; 4857 sayılı İş Kanunu VEYA 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmalıdır. PROGRAMA BAŞVURU YAPARKEN, PROGRAMIN BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHİNDE İŞVERENİN EN AZ 2 ÇALIŞANI OLMASI TEMEL KURALDIR

23 PROGRAMDAN YARARLANABİLECEK İŞVERENLER
İşverenden; Vergi SGK primi ve prime ilişkin borcu SGK’ca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge İSTENMEZ. İşveren, işyerini diğer işverenlere devrettiğinde, devam etmekte olan işbaşı eğitim programı devralan işverene aktarılır. Ancak devralan işveren programa devam etmek istemezse yaptırım uygulanmadan program iptal edilip katılımcılar geçerli sebeple çıkarılabilir YA DA Program sonlandırılıp katılımcılara belge verilebilir

24 PROGRAMA KATILIM KOŞULLARI
Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak (üst sınır yok ama il müdürlüğü belirleyebilir) İşverenin 1. veya 2. derece kan hısmı veya eşi olmamak, Emekli olmamak, Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü almak

25 ÖĞRENCİLERİN PROGRAMA KATILMASI
Açık öğretimin her kademesindeki öğrenciler (yükseköğretim, ortaöğretim) Yükseköğretim öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora, ikinci öğretim) işbaşı eğitim programına katılabilirler. Lise öğrencileri programa katılamaz. YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ZORUNLU STAJLARINI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİREBİLİR.

26 KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ
İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı; Programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, Aynı işverene bağlı işyerlerinde Programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir. (BELGE=TAAHHÜTNAME) Aynı tüzel kişilik ve aynı vergi numarası altındaki değişik sigorta sicil numaralarına sahip bütün işyerleri dikkate alınır. SGK sisteminden sorgulama yapılamaması durumunda işverenin beyan ettiği işyerlerinde çalışanlar dikkate alınır.

27 KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ
2 ile 10 arasında çalışanı bulunanlar 1, 11 ve üzerinde çalışanı olanlar fiili çalışan sigortalı sayısının 1/10’u kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir. İşveren ile katılımcı arasında sözleşme imzalanır. 10 ve üzerinde katılımcı bulunan programlarda her katılımcının imzası ve kimlik bilgileri açıkça belirtilmek suretiyle katılımcı listesi hazırlanarak tek bir sözleşme imzalanabilir.

28 İSTENECEK BELGELER MUTLAKA OLMASI GEREKENLER: Talep dilekçesi,
İşveren taahhütnamesi , Ön Talep Formu, Son 3 aylık sigortalı hizmet listesi, (katılımcının işverenin çalışanı olup olmadığının kontrolü amacıyla istenir) İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı görülmek suretiyle sureti alınabilir) İŞVERENİN TÜRÜNE GÖRE İSTENEBİLECEK BELGELER Ticaret sicil gazetesi, Vakıf senedi, Dernek tüzüğü, Birlik veya oda kaydı belgesi, Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi.

29 PROGRAM SÜRESİ Günlük en az 5, en fazla 8 saat Haftada en fazla 6 gün
Haftada en fazla 45 saat Program süresi toplamda 160 fiili günden fazla olamamaktadır Katılımcılar için iki program arasında 6 ay bekleme süresi bulunmalıdır. TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ MESLEKLERDE DÜZENLENECEK OLAN PROGRAMLARDA MEB HBÖ MODÜLLERİNİN ASGARİ SINIRI ESAS ALINMALIDIR. 29

30 PROGRAMIN İŞLEYİŞ SÜRECİ
TEMEL KURAL BİTİŞ TARİHİNDEKİ ÇALIŞAN SAYISININ BAŞLANGIÇ TARİHİNDEKİ SAYIDAN YÜKSEK VEYA BU SAYIYA EŞİT OLMASI BU ŞART SAĞLANMAZSA NE OLUR? İşveren tespit tarihinden itibaren 1 ay içerisinde programın başladığı ve bittiği tarih arasındaki fiili çalışan sayıları arasındaki farka karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam ettiğini 1 aylık sürenin bitiminden itibaren en geç 5 işgünü içinde il müdürlüğüne işe giriş bildirgesi ile birlikte bildirmelidir.

31 PROGRAMIN İŞLEYİŞ SÜRECİ
Tespit tarihinden itibaren 1 ay içerisinde; programın başladığı ve bittiği tarih arasındaki fiili çalışan sayıları arasındaki farka karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam ettiğini 1 aylık sürenin bitiminden itibaren en geç 5 işgünü içinde il müdürlüğüne işe giriş bildirgesi ile birlikte bildirmezse işveren ile bu 1 aylık sürenin son gününden itibaren 12 ay süreyle kurs ve program düzenlenmez.

32 PROGRAMIN İŞLEYİŞ SÜRECİ
PROGRAMIN BİTİŞ TARİHİ İLE BU TARİHE AİT ÇALIŞAN SAYISININ TESPİTİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN GİRİŞ ÇIKIŞLAR DİKKATE ALINMAZ! İşveren başlangıç ile bitiş tarihleri arasındaki farkı katılımcıları istihdam ederek de kapatabilir. PROGRAM SÜRESİNCE ÇALIŞAN SAYISININ AYLIK TAKİBİ YAPILMAYACAKTIR. SADECE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ ESAS ALINACAKTIR.

33 İSTİHDAM TAAHHÜDÜ VERİLMESİ
Program başlangıcında işveren tarafından istihdam taahhüdü verilebilir. İşverenin istihdam yükümlülüğünü programın bitiminden itibaren 30 gün içerisinde başlatması ve kesintisiz olarak sözleşmede belirlenen süreyle (60 günden az olmamak üzere) yerine getirmesi gerekmektedir Program sonunda bu taahhüdün yerine getirilip getirilmediği kontrol edilecek, söz konusu yükümlülük yerine getirilmezse işveren ile 12 ay süreyle kurs ve program düzenlenmeyecektir. DİKKAT!!! BU ŞEKİLDE BİR TAAHHÜTTE BULUNULMAMASI DURUMUNDA SÖZLEŞME VE TAAHHÜTNAMEDEN İLGİLİ BÖLÜM ÇIKARILACAKTIR.

34 PROGRAMDAN TEKRAR YARARLANMA ve KATILIMCILARIN İSTİHDAMI
Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin, başvuru tarihinden geriye dönük olarak son 1 yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan (mezun olan) katılımcılardan; En az %20’sini Aynı meslekte En az 60 gün istihdam etmiş olması gerekmektedir.

35 KATILIM BELGESİ İşbaşı eğitim programı katılımcılarına, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösterir Katılım Belgesi İl Müdürlüğü ve işveren/işveren yetkilisi tarafından imzalanarak verilir. Programın devamı sırasında işveren tarafından istihdam edilen katılımcılar da Katılım Belgesi almaya hak kazanır. (tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde düzenlenen programlarda istisna var)

36 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİK PAKETİ
6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1) Sigorta Prim İşveren Hissesi Desteği Şartlar: 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlar programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması

37 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİK PAKETİ
İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay Diğer sektörlerde 30 ay Sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak

38 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİK PAKETİ
2) Katılımcı Zaruri Giderinin Karşılanması Kurumumuz İEP katılımcıları için ödenen zaruri gider miktarını günlük 38,48 TL’ye yükseltti. Genel Sağlık Sigortası primleri İş Kazası ve Meslek Hastalığı primleri

39 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİK PAKETİ
3) İşverenler Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemelerin Vergi Matrahından Düşürülmesi İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumun yaptığı ödemelere ek olarak programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ilave ödemelerin (yemek, ulaşım, giyecek yardımı vs.) brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı kadar vergi matrahından düşülebilecek. İŞVERENLER BU ÖDEMELERİN NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ VE MUHASEBELEŞTİRİLECEĞİ HAKKINDA MUHASEBECİLERİNDEN, MALİ MÜŞAVİRLERDEN VE VERGİ DAİRELERİNDEN BİLGİ ALABİLİRLER

40 Arayın, İş ve Meslek Danışmanınız sizi ziyaret etsin.
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Merkez Bina Tel. : Organize Ek Hizmet Binası Tel. : 40 40

41 Teşekkür Ederiz.

42


"Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler 2015" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları