Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI ve ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Dr. A. Yiğit GÖKTAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI ve ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Dr. A. Yiğit GÖKTAY."— Sunum transkripti:

1 ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI ve ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Dr. A. Yiğit GÖKTAY

2 Abdominal Aorta Anevrizması: AAA Prevalans :%1-4 İnsidans : 21-36/100 000kişi/yıl 65 yaş > erkek :% 5-9 50 yaş üzeri :% 3 65-74 yaş :% 3-6 Yaşlı HT erkek :% 12 AAA E kardeş :% 20-29 E / K :6/1 % 95 infrarenal tutulum % 25 iliak arter tutulumu % 12 torakal anevrizma % 3.5 periferik anevrizma

3 Hastalığın doğal seyri progresif genişleme ve rüptür 5-5.9 cm AAA % 9.4/yıl (%10) 7 cm AAA % 32,5/yıl (%20-40) 4-5.5 cm ise survide fark yok E’de 5.5 cm, K’da 4.5 cm tedavi gerektiriyor Garcia-Madrid C et al. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004 AAA

4 İleri yaş Beyaz ırk Erkek Sigara içimi Aile öyküsü HT Hiperlipidemi PAH KAH KOAH Periferik anevrizma İleri yaş Beyaz ırk Erkek Sigara Ø %20 risk azalması Aile öyküsü ACE inhbitörleri Statinler Antibiyotikler (Doksisiklin;MMP9) Aort Anevrizma Risk Faktörleri

5 Cerrahi mortalite: –Elektif AAA % 5 – 10, TAA %5-15 –Rüptüre AAA % 50-70, TAA %50 İnoperabilite: –İleri yaş –Açık cerrahiye engel ek hastalık Cerrahi sonucu etkileyenler: –Yaş, KOAH (%28), DM, Kalp hastalığı (%36-60), HT (%48), Böbrek fonksiyon bozukluğu KOAH: –AAA oluşumu –Küçük anevrizmalarda rüptür Aort Anevrizma Risk Faktörleri Akkersdiik GJ et al. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004 Gilbert R. et al. J Vasc Surg 2003 Wolf YG et al. Cardiovasc Surg 1994

6 Aortada Görüntüleme

7

8

9

10 -Genel anestezi -4 saate kadar süren op. -Batında büyük insizyon -30-90 dk cross-clamp -Yoğun Bakım -Uzamış hospitalizasyon -Uzun iyileşme periodu -Co-morbid nedenler ile kontrendike Böbrek AAA Normal Aort Çapı İlyak arter Aort Duvarı AAA standart tedavi: Sentetik graft ile elektif cerrahi Aort Anevrizma Tedavi

11 -Minimal invaziv -Deneyimle hızlı -Lokal ya da rejionel anestezi - Kasıkta küçük insizyon/perkütan -Organlarda perfüzyon normal -Yoğun Bakım süresi kısa/yok -Kısa hospitalizasyon -Hızlı iyileşme periodu - Co-morbidite varsa endike AAA Stent Greft Renal Arterler AA alternatif tedavi: Endovasküler Stent-Greft Aort Anevrizma Risk Faktörleri

12 EVAR

13 Ancure AneuRx Chuter Powerlink Excluder Lifepath Quantum Talent Vanguard MinTec Zenith Aorfix Anaconda Relay Endurant AFX … STENT-GREFTLER

14 Ancure AneuRx Chuter Powerlink Excluder Lifepath Quantum Talent Vanguard MinTec Zenith Aorfix Anaconda Relay Endurant Evita Ovation Incraft… STENT-GREFTLER

15 Ancure AneuRx Chuter Powerlink Excluder Lifepath Quantum Talent Vanguard MinTec Zenith Aorfix Anaconda Relay Endurant AFX Incraft… STENT-GREFTLER: Sık kullanılan ürünler Excluder Self-expandable nitinol ePTFE Moduler Küçük kancalar Endurant Self-expandable nitinol Polyester Moduler Suprarenal fix kancalar Powerlink-AFX Kobalt-krom ePTFE Gövde ve bacaklar Bifürkasyona yerleşim Zenith Self-expandable çelik Polyester Moduler Suprarenal fix kancalar Evita Self-expandable nitinol Polyester Moduler Suprarenal fix

16 Aortada Endovasküler Tedavi Nasıl Yapılır? Teknik alt yapı ve malzeme Doğru tanı yöntemi ve planlama Doğru hasta seçimi Uygun girişim yaklaşımı Yerinde karar verme İyi takip Ekip Çalışması ile Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Kalp Damar Cerrahisi Anestezi

17 Aortik Stent-Greft Uygulamaları 1. Klinik muayene / Radyolojik temel inceleme 2. Hasta seçimi: İşlem öncesi klinik ve radyolojik değerlendirme, planlama 3. Klinik, cerrahi ve girişimsel radyolojik hazırlık 4. Aortik stent greft uygulaması 5. İşlem sonrası klinik ve radyolojik izlem

18

19 Planlama

20 AAA’lar ı n endovasküler tedavi d ışı b ı rak ı lma kriterleri -Proksimal uçta boyun olmamas ı (< 5 mm) -Proksimal uçta yayg ı n trombüs formasyonu -Bilateral iliak arterlerde kateterizasyonu engelleyen yayg ı n darl ı klar (> %70-90) - İleri derecede tortiyöz ve kalsifiye iliak arterler

21 Endovasküler Aort Anevrizma Tedavisi

22 Endovasküler Girişim

23 Perkütan Girişim

24 Endovasküler Girişim Basamakları

25

26

27 87 y male HT, CAD, COPD, AAA

28

29

30 Endovasküler Girişim

31 79 y erkek HT, KAH, KOAH, R renal atrofi (Kreatinin: 1.87), TAA, AAA

32 Zor boyun

33

34

35

36 3 rd month (Creatinin: 1.6)

37

38 1 st year (Creatinin: 1.67)

39 EVAR’da Perioperatif Endovasküler Komplikasyonlar (Sorunlar) Soruna Aday Hasta: Anevrizma boyutu büyük –Anatomi sınırlı Trombus belirgin İliak arterler dar, tortiöz Boyun açılı ve kısa Cerrahi seçenek sınırlı

40 Type IV Type I Type II Type I Tip IA Tip IV Tip III Tip I B Tip II ENDOLEAK TİPLERİ Endovasküler Tedavi Sonrası Sorunlar

41

42 Tip IA Endoleak Proksimale Stent Greft

43 Tip IA Endoleak 2. Girişim Sonrası

44 EVAR’da distal yetersiz yerleşim ve tip IB endoleak

45 Endovasküler Tedavi Sonrası Primer Tıkanmalar Balon Stent Mekanik tromboliz,tromboasp Fem-Fem by-pass

46 EVAR Sonrası Takip İşlem Sonrası Değerlendirme 1. ay BTA (erken ve geç faz) 3,6,9,12. aylar BTA Her yıl BTA Kontrast madde Radyasyon

47 EVAR Sonrası Takip İşlem sonrası 3. ay RDUS İşlem sonrası ilk 12 ay BTA (MRA) Stabil kese ya da küçülme = RDUS Renkli Doppler US takipte temel RDUS sonrası gerekirse BTA RDUS deneyimi

48 Takip

49 EVAR Sonrası Takip Renkli Doppler US Non invaziv Klasik üstünlükler Rezidü kese 4cm 2 yıl stabil kese Tip II engel değil Kontrastlı RDUS *Morrissey N

50 BT ne zaman? Yeni endoleakBüyüyen kese Aortada Görüntüleme: Takip

51 Endovasküler Girişim Teknik başarı oranı Cerrahiye göre mortalite-morbidite Dayanıklılık Uzun dönem etkinlik Kabul gören erken dönem yararlar Sonuçlar Teknik limitasyonlar Proksimal boyun İliyak erişim damarları Distal yerleşim yeri *AAA %70’i Endovasküler Stent Greft ile tedavi edilebilir.

52 EVAR Cerrahi - Girişimsel Tedavi karşılaştırması Randomize Çalışmalar (EVAR trial 1 & DREAM) Aort Anevrizmalarının Endovasküler Stent-Greft ile Onarımında Günümüzdeki Durum

53 Endovaküler onarım cerrahiye göre %70 azalmış operatif risk ile üstün Anevrizmaya bağlı ölüm oranını azaltmada etkin İlk 30 gün için sağ-kalım avantajı var (Uzun dönemde birbirine yaklaşıyor) * EVAR trial 1 & *DREAM trial Aort Anevrizmalarının Endovasküler Stent-Greft ile Onarımında Günümüzdeki Durum

54 Tedavi yöntemi uzun dönemde sağ-kalıma etki göstermiyor Yaşam kalitesi uzun dönemde benzer EVAR ile 2. girişim olasılığı var –Hatalar deneyim ile azalıyor * EVAR trial 1 & *DREAM trial Aort Anevrizmalarının Endovasküler Stent-Greft ile Onarımında Günümüzdeki Durum

55 Endovasküler tedavi alışılmış yöntem olan cerrahiye göre daha iyi ya da en az onun kadar iyi sonuçlar ortaya koymaktadır EVAR giderek yaygınlaşmaktadır Birçok hastada öncelikli tedavi seçeneği haline gelecektir Teknolojik gelişmeler uygulamaları arttıracaktır Abdominal Aort Anevrizmalarında Endovasküler Tedavi Sonuç

56 Te ş ekkürler…


"ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI ve ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Dr. A. Yiğit GÖKTAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları