Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZEHİRLENMELER Prof. Dr. Metin KARABÖCÜOĞLU İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZEHİRLENMELER Prof. Dr. Metin KARABÖCÜOĞLU İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 ZEHİRLENMELER Prof. Dr. Metin KARABÖCÜOĞLU İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

2 1. Hasta  6 aylık kız hasta:  Şikayeti: Karında şişkinlik, kusma, kaka yapamama.  Öykü: Son 3 gündür ishal, aşırı ağlama, huzursuzluk varmış.  FM: İyi gelişmiş, genel durumu orta, hafif-orta dehidrate, uykuya meyilli, solunumu hafif taşipneik, dolaşımı normal, KTA 90/dak, karın gergin, organomegali yok.  ADBG: Hidroaerik seviyeleri var.  Çocuk Cerrahisi Konsultasyonu: İnvajinasyon

3 2. hasta  7 yaşında kız hasta:  Bir saat önce Aspirin tab. çiğnerken görüldüğü için ailesi tarafından getirildi. Kaç tane aldığı bilinmiyor. Kutuda 2 tane kalmış, daha önceden kaç tane olduğu bilinmiyor.  GD iyi, ateşi 38 C, DSS 24, KTA 92/dak.  Karın ağrısı ve kusma var.  Tanı: Salisilat intoksikasyonu

4 3. Hasta  3 yaşında erkek hasta:  Tarım ilacı içme şüphesi ile yaşadığı ildeki devlet hastanesine götürülür.  Fizik Muayene, üzerindeki ilaç kokusu dışında tamamen sağlıklıdır.  İçmediği sadece üzerine döktüğü kanatine varılır. Hasta evine gönderilir.

5 TANIM ve EPİDEMİYOLOJİ  Zehirlenme bir maddenin, mide-barsak sistemi, solunum, deri, mukoza, konjonktiva, veya parenteral yollardan vücuda zarar verecek oranlarda alınması sonucu, organizmada zararlı bazı belirti ve bulgulara hatta ölüme yol açmasıdır.  Tüm zehirlenmelerin yarıdan çoğu çocuk yaş grubunda olur.  Zehirlenmeden ölümlerin ancak % 5’ i çocuk yaş grubundadır, büyük çoğunluğu erişkinlerde görülür.

6  Zehirlenme yapmayan maddeler: Tükenmez kalem boyaları, sabun, şampuan, pil, mum, kil, nem giderici paketler, makyaj malzemesi, mürekkep, el ve tıraş losyonu veya krem, gazete, ayakkabı boyası, kibrit kutusunun sürtünme yüzeyi, tatlandırıcılar, diş macunu, termometre civası toksik değildir.  Fazla miktarda alındıklarında toksik olan maddeler: Kolonya ve benzerleri, deodorant, saç spreyleri, saç boyaları, kibrit çöpü (20’den fazla), oral kontraseptifler, güneş yağları.  Küçük dozlarda dahi çocuklar için fatal olabilen ilaçlar: Kalsiyum kanal blokerleri (15mg/kg), teofilin (8.4mg/kg), klorokin (20mg/kg), siklik antidepresanlar (15mg/kg), hipoglisemik ajanlar (5mg/kg), metil salisilat (200mg/kg), kinidin (15mg/kg), beta blokerler, kamfor, klonidin, difenoksilat HCL/ atropin sülfat (lomotil), fenotiazindir.

7 Zehirlenmeden Korunma  İlaçlar:  İlaçlar çocukların ulaşamayacağı kilitli dolaplarda saklanmalıdır.  Çocuklara ilaç verirken asla şeker diye verilmemelidir.  Misafirliğe gittiğiniz yerlerde çocuğunuzun ilaçlardan uzak olduğuna emin olun.  Çocukların açamayacağı paketler, çocuklar için güvenli paket demek değildir.  İlaçları daima orjinal paketlerinde bulundurun.  Çocuklarınıza asla karanlıkta ilaç vermeyin.  Çocuklarınıza herhangi bir ilacı verdikten sonra uygun şekilde kaldırıldığına emin olun.  Temizlik Malzemeleri:  Temizlik malzemeleri ve aerosolleri çocukların uzanamayacakları dolaplara koyun.  Asla lavoba altına yada alçak dolaplara temizlik malzemeleri ve deterjanları koymayın.  Temizlik malzemelerini asla kullandığınız eski içecek şişelerine koymayın.  Temizlik malzemelerini kullandıktan sonra kutularını asla ortada bırakmayın.  İnsektisitleri ve rodentisitleri asla döşeme üzerine açıkta bırakmayın.  Otomobil ve bahçe malzemelerini mutlaka güvenli bir yere kilitleyin.

8 Zehirlenmeye Genel Yaklaşım  Hastayı stabilize et (havayolu, solunum, dolaşım)  Nedeni bilinmeyen bilinç değişikliği ile gelen hastalara oksijen ve glukoz uygula,  Hastadan, yakınlarından, hastayı getiren doktorlardan ayrıntılı öykü al. İlacın ismi, ne kadar aldığı, ne zaman aldığı, yapılan girişimleri ayrıntılı şekilde öğren DAİMA EN KÖTÜ SENARYOYU DÜŞÜN  Hastayı ayrıntılı muayene et  İlacın yan etkileri, toksik dozu, yarılanma ömrü hakkındaki bilgiyi dosyasına ekle  Ölçülebilinen ilaçların kan düzeyi için kan al  Aktif kömür etkisiz değilse her zehirlenme olgusuna ilk 1 saatte aktif kömür uygula  Antidotu varsa uygula  Hastaneye yatırmak açısından değerlendir  Toksik madde dializabl ise iyonize veya zorlu diürez uygula  Psikiyatrik konsültasyon açısından değerlendir.  Aileyi eğitmek ve zehirlenmeleri önlemek amacıyla bilgi ver  Adli rapor yaz.

9 Öykü ve muayene ile zehirlenme şüphesi uyandıran bulgular  Akut başlangıç  1-5 yaş veya ergenlik  Pika öyküsü veya daha önce zehirlenme öyküsü  Çevre ile ilgili stres (aile geçimsizliği, yeni bebek, yer değiştirme, vb.)  Misafirliğe gitme, evde toplantı gibi çocuğun gözetiminin azalması  Birçok sistemi ilgilendiren bulguların varlığı  Bilinç düzeyinde belirgin değişiklik  Klinik tablonun bilmece gibi olması, bir yere oturtulamaması.

10 Fizik Muayene  Vücut sıcaklığı değişiklikleri  Kan basıncı ve kalp hızı değişiklikleri  Solunumsal bozukluklar, akciğer ödemi bulguları  Pupil değişiklikleri  Cilt bulguları  Nöromuskuler anormallikler  Bilinç değişiklikleri  Deri ve mukozalarda yanık  Bağırsak sesleri  Mesanenin dolu olup olmadığı  Karakteristik kokular (Bu kokular herkes tarafından hissedilemeyebilir)

11 Göz bulguları veren ilaç ve toksinler MidriyazisSempatomimetikler Amfetamin, Metilfenidat, Efedrin, Kafein, Kokain, Fenilefrin Halusinojenler LSD, Psilosibin, Meskalin, MDMA, MDEA gibi amfetaminler İlaç yoksunluk tepkimeleri Etanol, Benzodiyazepin, Barbitürat, Diğer sedatif-hipnotikler, opiatlar Antikolinerjikler Atropin, Skopolamin, TSA, Antihistaminikler, Kas gevşeticiler, Antispazmotikler, bazı fenotiyazinler, Antiparkinson ilaçlar, Belladona alkaloidi içeren bitkiler Diğer MAO inhibitörleri, Alkoller, Glutetimid, Meperidine, Nikotin, Kinin, Serotonin sendromu Hipoksik durumlar MiyozisSedatif-Hipnotikler Barbitüratlar, Benzodiyazepinler, Alkoller (derin komada iken), Zolpidem Opiatlar Morfin, Hidromorfon, Oksikodon, Hidrokodon, Eroin, Propoksifen, Pentazosin, Kodein Santral alfa-2 agonistler Klonidin, guanfasin, guanabenz, imidazolinler Kolinerjikler Kolinesteraz inhibitörleri (Organofosforlar, Karbamatlar, Sinir gazları), Fizostigmin, Edrofonyum, Pilokarpin, Sempatolitikler Antipsikotikler, Tetrahidrazolin, Oksimetazolin, Klonidin Diğer Fensiklidin, Fenotiyazin NistagmusFensiklidin (özellikle vertikal nistagmus), Fenitoin, Etanol, Toksik alkoller, MAO inhibitörleri, Lityum, Striknin, Organofosfatlar, Ketamin, Serotonin sendromu, İzonizid, Barbitüratlar ve birçok sedatif-hipnotikler Okulojirik kriz Metoklopramid, Nöroleptikler, Amantadin, Benzodiyazepinler, Karbamazepin, Klorokin, Sisplatin, Diyazoksid, İnfluenza aşısı, Levodopa, Lityum, Nifedipin, Pemolin, Fensiklidin, Rezerpin, TSA, Haloperidol ve diğer antipsikotikler OftalmoplejiBotulizm, Sedatif-hipnotikler, Tetrodoksin, “Nörotoksin içeren yılan zehiri”, “Paralitik etkili zehirli kabuklu deniz hayvanları”, Akrepler

12 Zehirlenmelerde koku yayan maddeler KokuMadde Acı badem veya gümüş cilasıSiyanür AmonyakÜremi yapan etkenler ArmutKloral hidrat, Paraldehid Aseton, meyva kokusuMetanol, Etanol, Aseton, İzopropil alkol (İzopropranolol), Kloroform, Salisilat, Diyabetik ketoasidoz, Kloral hidrat, Vernik Ayakkabı cilasıNitrobenzen BalıkFosfitler (alüminyum, çinko) BenzinHidrokarbonlar, Organofosfat, Paration, Petrol türevleri Çürük yumurtaHidrojen sülfür, Sülfür dioksit, disülfiram HavagazıKarbonmonoksit MenekşeNeft yağı MeyvaAmilnitrit NaftalinNaftalin, Kafur veya kamfor (Camphor) SarımsakArsenik, Arsin gazı, Organofosfat, Fosforlar, Talyum, Dimetil sülfoksit (DMSO), Selenyum Tutkal kokusuToluen ve diğer solventler TütünNikotin Yanmış halat kokusuMarijuana Yeni biçilmiş ot kokusuFosgen (Phosgene) Yer fıstığı ezmesiVacor (rodentisit)

13 Toksidromlar  Yoksunluk belirtileri: Titreme, bulantı-kusma, ishal, karın ağrısı, lakrimasyon, terleme, burun akıntısı, midriyazis, tremor, irritabilite, letarji, deliryum, koma.  Antikolinerjik ilaçlar: Ateş, flaşing, kuru deri, midriyazis, ağız kuruluğu, deliryum.  Kolinerjik: Salivasyon, lakrimasyon, terleme, bronkorea, kusma, idrar kaçırma, ishal, miyozis, kas zayıflığı, konvulsiyon, koma, fasikülasyonlar, myokloni, wheezing (hışıltı), solunum yetmezliği, bradikardi.  Demir: Şok, ateş, hiperglisemi, kanlı ishal  İNH: Konvulsiyon, koma, asidoz  Opiatlar: Koma, solunum yetmezliği, pin-point (toplu iğne başı büyüklüğünde) pupiller,  Fenotiazinler: Distoni, ekstrapiramidal sistem bulguları, hipertermi, koma, uzun QTc  Salisilatlar: Ateş, hiperpne, taşipne, kulak çınlaması, asidoz, konvulsiyon  Trisiklik antidepresanlar: Konvulsiyon, koma, asidoz, taşiaritimi, uzun QRS, hipotansiyon.

14 Tanı koydurucu tedaviler  ToksinTedaviYolOlumlu cevap  benzodiazepineflumezanilİVşuur düzelir  digitalspesifik Fab antikorİVdisritmi, şuur ve hiperkalemi düzelir  demir desferroksaminİMşarap rengi idrar  İNHpiridoksinİVkonvulziyonlar durur  NarkotiksNaloksaneİVsolunumun düzelmesi  organik fosforlaatropineİV atropinizasyonun olmaması  FenotiazinlerdifenhidramineİVbulguların düzelmesi

15 Zehirlenmelerde Laboratuvar  Toksin tarama testleri  Rutin biyokimya  Demir-3 Klorür testi  Ayakta direkt karın grafisi  Anyon açığı  Osmotik açık  Serum düzeyleri

16 Serum düzeyi ölçülmesi gereken toksik maddeler  İlaç /ToksinAlındıktan sonra  Asetaminofen4 saat  Demir4 saat  Digoksin2-4 saat  Etil alkol½ - 1 saat  Etilen alkol½ - 1 saat  Fenobarbital1-2 saat  Karbamazepin2-4 saat  KarboksihemoglobinHemen  Lityum2-4 saat  Metil alkol½ - 1 saat  MethemoglobinHemen  Salisilat2-4 saat  Teofilin1-2 saat

17 İdrar renginde değişiklik yapan maddeler Kırmızı Aminopirin Aminosalisilik asit Anilin boyaları Antipirin Bakır Böğürtlen Civa Deferoksamin Doksorubisin Eritrositler Fenasetin Fenazopiridin Fenitoin Fenotiyazin Hmoglobin Işgın (Ravend) İbuprofen Kinin Klorokin Metildopa Miyoglobin Naftalin Pancar Porfirin Rifampin Uratlar Sarı Aloe Bakla Işgın (Ravend) Nitrofurantoin Primakin Sulfametoksazol Asetanilid Akriflavin Akut ateşli hasta-lıklar Havuç Fenasetin Riboflavin Kahverengi Akdiken kabuğu (Cascara) Akut ateşli hastalık-lar Alkaptonüri Bakır Bakla Benzen Civa Demir Dinitrofenol Fenasetin Fenilhidrazin Fenitoin Fenoller Fenotiyazin Hemoglobinüri Karbon tetraklorür Kinin Klorokin Krezol Levodopa Metildopa Metokarbamol Metronidazol Naftalin Nitrofurantoin Primakin Senna alkaloidi Sülfonamidler Portakal- Kırmızımsı portakal Aminopirin Anilin boyaları Antipirin Civa Dantrolen Deferoksamin Dehidratasyon Doksorubisin Fenasetin Fenazopiridin Fenitoin Fenolftalein Fenotiyazin Furazolidin İbuprofen Klorzosakson Rabdomiyolizis Rifampin Salisilazosulfapir idin Kronik bakır zehirlenmesi Warfarin Yeşilimsi Mavi Akriflavin Amitriptilin Antrakinonlar Arbutin Bakır sülfat Biliverdin Borik asit Çivit mavisi (İndigo blue) Fenilsalisilat Fenoller İndometazin Klorofil (Buğu tedavisi) Magnezyum salisi-lat Metilen mavisi Propofol Timol Toluidin mavisi Triamteren Siyahımsı Akdiken kabuğu (Cascara) Alkaptonüri Demir Fenasetin Fenazopiridin Fenilhidrazin Fenoller Homogentisik asit Kinin Krezol Levodopa Melanin Metakarbamol Metildopa Naftalin Nitrobenzen Sulfonamidler Timol Tirozinozis Pembe Aminopirin Aminosalisilik asit Ampisilin Sefalosporin Anilin boyaları Bakır Böğürtlen Civa Deferoksamin Doksorubisin Fenasetin Fenazopiridin Fenitoin Fenolftalein Fenotiyazin İbuprofen Kinin Klorokin Naftalin Pancar Porfirinler Rifampin

18 Zehirlenmede tedavi ilkeleri * yaşamsal bulguların güven altına alınması, * toksik maddenin vücuda geçişini önlemek, * toksik maddenin vücuttan atılmasını kolaylaştırmak * antidot ile toksik etkiyi ortadan kaldırmak, * semptomatik destekleyici tedavi.

19  A-Konjonktiva yolu alınan toksik maddeler: Konjonktivanın serum fizyolojik ile bolca yıkanması gerekir. Daha sonra steroidli veya antibiyotikli göz damlaları kullanmak üzere göz konsultasyonu yapılması gerekir.  B- Solunum yolu ile olan zehirlenmelerde Hasta bir an evvel kontamine ortamdan uzaklaştırılır. Vücudu sıkan giysiler çıkarılır. Mümkün olan en yüksek konsantrasyonlu oksijen uygulanır.Hasta pnömoni ve pulmoner ödem gelişmesi açısından gözlenir.  C- Deri yolu ile zehirlenmelerde İlacın deri altına enjeksiyonla verildiği durumlarda veya zehirli hayvan sokmalarında, etkenin girdiği yerin proksimal kısmına turnike uygulanarak emilim yavaşlatılabilir. Derinin akar su altında sabunla en az yarım saat boyunca yıkanması önerilmektedir. Deri üzereine toksik maddenin sürüldüğü durumlarda yada cilde korozif maddelerin sıçradığı durumlarda kazazedenin bulaşmış olan cildi akan suyun altunda sabunla bolca yıkanır. Bu sırada işlemi uygulayan sağlık personelinin eldiven giymesi kendisini koruması bakımından önemlidir.

20 İpeka Şurubu Artık zehirlenmelerde zehrin etkisinden korunmak için ipeka şurubu kullanılması önerilmemektedir. İpeka şurubunun “zehirlenmeye neden olan etkeni” uzaklaştırmadaki etkinliği zayıftır ve zehirlenmenin şiddetini azaltma gücü ise hiç bir çalışmada kanıtlanamamıştır Gastrik lavaj Potansiyel olarak yaşamı tehdit edecek miktarda toksin aldıysa İşlem 60 dk içinde yapılabiliyorsa Tek başına gastrik lavajın yararlı olduğu gösterilmemiştir. American Academy of Clinical Toxicology; European Assosciation of Poisons Centres and Clinical Toxicologists: Position Statement J Toxicol Clin Toxicol 1997

21  Kontrendikasyonlar:  Havayolunu koruyucu reflekslerin olmadığı bilinci kapalı hastalar  Korozif maddeler  Hidrokarbonlar-aspirasyon riski yüksek  Gastrointestinal sorunları olanlar Komplikasyonlar:  Aspirasyon pnömonisi  Laringospazm  Hipoksi - hiperkapni  Boğaza, özofagusa, mideye mekanik hasar  Sıvı-elektrolit dengesizliği

22 AKTİF KÖMÜR  Gönüllülere dayanan araştırmalar ilk 1 saat içinde uygulanırsa yararlı,  Potansiyel olarak toksik miktarda ilaç alındıysa verilebilir,  Etkinliğini teyit eden veya dışlayan destekleyici bilgi yetersiz.

23  Doz:  1 yaş: 1 g/kg  1-12 yaş: 25-50 g  >12 yaş: 50-100 g  Preparat:  Toz şeklinde – su veya bir sıvı içine karıştırılır.  Sorbitolle karıştırılmış şekilde  Aktif kömür içeren tablet ve kapsüller uygun değil

24  Kontrendikasyonlar:  Hava yolu koruma refleksi azalmış hastalar  Anatomik gastrointestinal sistem bozuklukları  Hidrokarbon zehirlenmesi (aspirasyon riski)  Korozif zehirlenmeleri (endoskopik değerlendirmeyi engeller)

25  Tekrarlanan dozlarda aktif kömür  Gastrointestinal diyaliz  Ağır zehirlenmelerde yaşamı tehdit eden semptomlar varsa  Amaç birinci dozda adsorbe olmamış toksin, enterik dolaşımdaki toksin adsorbsiyonu  4-6 saat aralarla aktif kömür  İstenen sonuç alınıncaya kadar tekrarlanır  Sorbitol içeren aktif kömür yalnız ilk dozda kullanılmalıdır.

26 Aktif Kömüre Absorbsiyon Potansiyeli Sınırlı ya da Tam Bilinmeyen Maddeler  Demir, Lityum, Ağır metaller ( Arsenik, Civa, Kurşun, Talyum)  Alkoller : Metanol, Etanol, Izopropanol, Etilen glikol  Hidrokarbonlar : Benzin, Mazot. Mineral yağ  Kostik Maddeler : NaOH, KCl, H2SO4  Düşük Molekül Ağırlıklı Bileşikler : Siyanur  Böcek Öldürücüler : Organik fosfatlar, karbamatlar

27 KATARTİKLER  Sorbitol  MgSO4 veya Magnezyum sitrat  Kesin endikasyonu yok

28 TÜM BARSAK İRİGASYONU (TBİ)  Ozmotik dengeli polietilen glikol-elektrolit solusyonu (PEG-ES)  TBİ için kesin endikasyonlar belirlenmemiştir.  Olası ağır zehirlenmelerde : Yavaş salınan veya enterik kaplı ilaçlar, Demir, Yasadışı ilaç paketleri  Kontrendikasyonlar:Barsak delinmesi veya tıkanıklığı, Gastrointestinal kanama, İleus, Havayolu tehlikede olanlar, Hemodinamik stabil olmayanlar, Aşırı kusma

29 ATILIMIN HIZLANDIRILMASI  Proteinlere bağlanmayan  Suda çözünen  Dağılım hacmi az olan  Küçük molekül ağırlıklı olan k imyasal maddelerde etkili

30  Diürez- Alkali  Diyaliz  Hemoperfüzyon  Hemofiltrasyon  Plazmaferez  Kan değişimi

31 Zehirlenmelerde hemodiyaliz veya hemoperfüzyon endikasyonları Yapılan tedavilere rağmen kliniğin giderek kötüleşmesi Hipoventilasyon, hipotermi ve hipotansiyona neden olan santral sinir sistemi baskılanması. Pnömoni veya septisemi gibi koma komplikasyonlarının gelişmesi. İlaç/toksinin uzaklaştırılmasında diğer yöntemlerin yetersiz kalması Metabolik etkilere veya gecikmiş bulgulara neden olabilen maddelerle (metanol, etilen glikol ve paraquat gibi…) olan zehirlenmelerde. Beraberinde düzeltilemeyen asid baz dengesi ve plazma elektrolit bozuklukları varsa Kalp veya böbrek yetersizliği varsa

32 Diyaliz olmayan toksik maddeler  Amitriptilin (Laroxyl)  Antikolinerjikler  Antidepresanlar  Antihistaminler  Atropin  Diazepam (Diazem)  Digital  Difhenoksilate (Lomotil)  Eroin, opium türevleri  Fenelzin  Fenotiazinler  Glutetimid (Doriden)  Halüsinojenler  İmipramin (Tofranil)  Klordiazepoksid (Librium)  Metakualon  Metilprilon  Nortriptilin  Okzazepam (Serepax)  Propoksifen (Darvon)

33 Diyalize olabilen toksik maddeler  Sedatifler-Hipnotikler  Alkol  Etanol  Etilen glikol  Fenobarbital  Kloralhidrat  Metanol  Meprobamat (Equanil)  Paraldehid  Narkotik olmayan analjezikler  Asetaminofen  Aspirin  Fenasetin  Metil salisilat  Amfetaminler  Ağır metaller  Arsenik (BAL’dan sonra)  Cıva (BAL’dan sonra)  Demir (Deferoksamin’den sonra)  Kurşun (EDTA’dan sonra)  Diğer metaller  Kalsiyum  Lityum  Magnezyum  Potasyum  Halojenler  Bromürlü bileşikler  Florlu bileşikler  İyotlu bileşikler  Alkaloidler  Kinidin  Kinin  Striknin  Diğer  Anilinler  Antibiyotikler  Boratlar  Borik asit  Dikromat  Ergotamin  Fenitoin (Epdantoin)  İzoniazid  Karbontetraklorür  Kloratlar  Mantar  Nitrobenzenler  Nitrofurantoin  Sulfonamidler

34 Toksin/ZehirAntidot Asetaminofen Antikolinerjik ajanlar (Trisiklik antidepresanlar hariç) Benzodiazepinler Karbamat insektisitler Karbonmonoksit Siyanid Digoksin/digitoksin Distonik reaksiyonlar Etilenglikol Fluorid Heparin Ağır metaller İzoniazid/ Hydra-Zide Demir Opiatlar Oral hipoglisemikler Orgonofosfat insektisitler Sodyum kanal blokajı (Trisiklik antidepresanlar, tip I antiaritmikler) Warfarin N-asetilsistein Fizostigmin Flumazenil (dikkat) Atropin Oksijen veya hiperbarik oksijen Amil veya sodyum nitritler Tiyosülfat Hidroksikobalamin Antidigoksin antikorları Difenhidramin Benztropin Etanol 4-Metilpirazol Tiamin ve piridoksin Kalsiyum tuzları Protamin Dimerkaprol (BAL) Penisilamin Dimerkaptosüksinik asit (DMSA) EDTA Dimerkaptopropan sülfonik asit (DMPS) Pridoksin Deferoksamin Naloksan/naltrekson Glukoz infüzyonu Oktreotid Pralidoksim/obidoksim Atropin Sodyum bikarbonat Vitamin K

35 DESTEKLEYİCİ SEMPTOMATİK TEDAVİ  Solunum desteği  Hemodinamik destek  Sıvı homeostazı  Hematolojik destek  Renal destek  MSS desteği  Enfeksiyonların kontrolü  Beslenme

36 Zehirlenme tanısında altın kurallar  Zehirlenme tanısı koyabilmek için şüphe eşiğiniz çok düşük olmalı.  Akut bilinç değişikliği, konvülziyon, solunum-dolaşım problemi, asidoz veya akut batın sendromu gelişen bir hastada etyolojiyi bulamazsanız aklınıza zehirlenme gelmeli.  Zehirlenme tanısı ile izlediğiniz hastaların altında başka hastalıklar olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.  Daima en kötü senaryoyu düşünün ve yaklaşımınızı buna göre yapın.

37 1. Hasta  6 aylık kız hasta:  Şikayeti: Karında şişkinlik, kusma, kaka yapamama.  Öykü: Son 3 gündür ishal, aşırı ağlama, huzursuzluk varmış.  FM: İyi gelişmiş, genel durumu orta, hafif-orta dehidrate, uykuya meyilli, solunumu hafif taşipneik, dolaşımı normal, KTA 90/dak, karın gergin, organomegali yok.  ADBG: Hidroaerik seviyeleri var.  Çocuk Cerrahisi Konsultasyonu: İnvajinasyon

38 1.Hastanın izlemi  Çocuk Cerrahisine sevk edildi  8 saat sonra rekonsültasyonda belirgin bradikardi ve myozis var.  Öykü: 4 gün önce evin böceklere karşı ilaçlandığı ve çocuğun beşiğine böcek ilacı sıkıldığı öğrenildi.  Atropin testi: Atropinizasyon olmadı  Tanı: Organik fosfor zehirlenmesi

39 2. hasta  7 yaşında kız hasta:  Bir saat önce Aspirin tab. çiğnerken görüldüğü için ailesi tarafından getirildi. Kaç tane aldığı bilinmiyor. Kutuda 2 tane kalmış, daha önceden kaç tane olduğu bilinmiyor.  GD iyi, ateşi 38 C, DSS 24, KTA 92/dak.  Karın ağrısı ve kusma var.  Tanı: Salisilat intoksikasyonu

40 2. Hastanın izlemi  Olağan tetkikler ve salisilat kan düzeyi için kan alındı.  Alkali diürez ile standart tedavi başlandı.  Hastanın ateşi yükseldi, kusmalar arttı, bilinç değişikliği gelişti ve konvülziyon geçirerek bilinci kapandı.  Periton dializi için hazırlıklara başlandı.  Hastanın pis kokulu, kanlı mukuslu dışkılaması oldu.  Dışkı kültürü alındı.

41 2. Hasta sonuç  Kan salisilat düzeyi: Toksik sınırda değil. Çocuk çok az salisilat almış.  Dışkı kültürü: Shigella Sonnei üredi.  Kesin tanı: Shigella ansefalopatisi

42 3. Hasta  3 yaşında erkek hasta:  Tarım ilacı içme şüphesi ile yaşadığı ildeki devlet hastanesine götürülür.  Fizik Muayene, üzerindeki ilaç kokusu dışında tamamen sağlıklıdır.  İçmediği sadece üzerine döktüğü kanatine varılır. Hasta evine gönderilir.

43 3. Hastanın izlemi  Hasta ilacı içmiştir.  Aynı gece, nonkardiojenik akciğer ödemine bağlı, solunum yetmezliği tablosunda getirilir. Entübe edilip sevk edilir.  Atropinizasyon için 100 ampulden fazla atropin gerekir.  Uzun süreli mekanik ventilasyon, trakeotomi, tekrarlayan pnömoniler gelişir.

44 Zehirlenme tanısında altın kurallar  Zehirlenme tanısı koyabilmek için şüphe eşiğiniz çok düşük olmalı.  Akut bilinç değişikliği, konvülziyon, solunum-dolaşım problemi, asidoz veya akut batın sendromu gelişen bir hastada etyolojiyi bulamazsanız aklınıza zehirlenme gelmeli.  Zehirlenme tanısı ile izlediğiniz hastaların altında başka hastalıklar olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.  Daima en kötü senaryoyu düşünün ve yaklaşımınızı buna göre yapın.

45  6 aylık kız hasta:  Şikayeti: Karında şişkinlik, kusma, kaka yapamama.  Öykü: Son 3 gündür ishal, aşırı ağlama, huzursuzluk varmış.  FM: İyi gelişmiş, genel durumu orta, hafif-orta dehidrate, uykuya meyilli, solunumu hafif taşipneik, dolaşımı normal, KTA 70/dak, karın gergin, organomegali yok.  ADBG: Hidroaerik seviyeleri var.  Çocuk Cerrahisi Konsultasyonu: İnvajinasyon 1. Hasta

46 1.Hastanın izlemi  Çocuk Cerrahisine sevk edildi  8 saat sonra rekonsültasyonda belirgin bradikardi ve myozis var.  Öykü: 4 gün önce evin böceklere karşı ilaçlandığı ve çocuğun beşiğine böcek ilacı sıkıldığı öğrenildi.  Atropin testi: Atropinizasyon olmadı  Tanı: Organik fosfor zehirlenmesi

47 2. hasta  7 yaşında kız hasta:  Bir saat önce Aspirin tab. çiğnerken görüldüğü için ailesi tarafından getirildi. Kaç tane aldığı bilinmiyor. Kutuda 2 tane kalmış, daha önceden kaç tane olduğu bilinmiyor.  GD iyi, ateşi 38 C, DSS 24, KTA 92/dak.  Karın ağrısı ve kusma var.  Tanı: Salisilat intoksikasyonu

48 2. Hastanın izlemi  Olağan tetkikler ve salisilat kan düzeyi için kan alındı.  Alkali diürez ile standart tedavi başlandı.  Hastanın ateşi yükseldi, kusmalar arttı, bilinç değişikliği gelişti ve konvülziyon geçirerek bilinci kapandı.  Periton dializi için hazırlıklara başlandı.  Hastanın pis kokulu, kanlı mukuslu dışkılaması oldu.  Dışkı kültürü alındı.

49 2. Hasta sonuç  Kan salisilat düzeyi: Toksik sınırda değil. Çocuk çok az salisilat almış.  Dışkı kültürü: Shigella Sonnei üredi.  Kesin tanı: Shigella ansefalopatisi

50 3. Hasta  3 yaşında erkek hasta:  Tarım ilacı içme şüphesi ile yaşadığı ildeki devlet hastanesine götürülür.  Fizik Muayene, üzerindeki ilaç kokusu dışında tamamen sağlıklıdır.  İçmediği sadece üzerine döktüğü kanatine varılır. Hasta evine gönderilir.

51 3. Hastanın izlemi  Hasta ilacı içmiştir.  Aynı gece, nonkardiojenik akciğer ödemine bağlı, solunum yetmezliği tablosunda getirilir. Entübe edilip sevk edilir.  Atropinizasyon için 100 ampulden fazla atropin gerekir.  Uzun süreli mekanik ventilasyon, trakeotomi, tekrarlayan pnömoniler gelişir.

52 Sempatomimetik (Amfetaminler, Kokain) Antikolinerjik (Antihistamini kler, diğerleri) Organofosfat (insektisitler, sinir gazı) Opiatlar / Klonidin Barbitüratl ar / sedatif hipnotikler SalisilatlarTeofilin Mental durum / MSS Ajitasyon, delirium, psikoz, konvülziyon Delirium, psikoz, koma, konvülziyon Konfüzyon, fasikülasyon, koma Öfori, somnolanş koma Somnolans, komaLetarji konvülziyon Ajitasyon, tremor, konvülziyon Kalp hızıArtma Azalma (veya artma) Azalma --Artma Kan basıncıArtma -Azalma - IsıArtma -Azalma Artma - Solunum - -ArtmaAzalma Artma PupillalarGeniş, rekatifGeniş, harekette yavaşlama KüçükÇok küçük -- - Barsak sesleriMevcutAzalmaHiperaktif - -- - DeriDiaforezkırmızı, kuruDiaforez - -- - Diğer - -.................... - -Kusma


"ZEHİRLENMELER Prof. Dr. Metin KARABÖCÜOĞLU İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları