Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BİLGİLENDİRME VE PLANLAMA TOPLANTISI AKHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAYAT BOYU ÖĞRENME BÜROSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BİLGİLENDİRME VE PLANLAMA TOPLANTISI AKHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAYAT BOYU ÖĞRENME BÜROSU."— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BİLGİLENDİRME VE PLANLAMA TOPLANTISI AKHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAYAT BOYU ÖĞRENME BÜROSU

2 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 2 BU KONUDAKİ ÇALIŞMAYI YAPARKEN 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ 2. HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönerge değişikliği ve Tereddüte düşülen Hususlar (27/01/2015 -01/06/2015) 3.Destekleme ve Yetiştirme Kursları Bilgi Notu – Muhterem KURT 30/07/2015

3 Kurslar nerelerde açılacak? 3 1. Kurslar Fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan;  Resmî ortaokullarda,İmam hatip ortaokullarında, Ortaöğretim kurumlarında ve Halk eğitim merkezi müdürlüklerinde açılacaktır. 2. Halk Eğitim Merkezlerinde mezunlara yönelik kurslar açılacaktır. 3. Kurs merkezleri ile görevlendirilecek öğretmenler 1.dönem için Eylül 2. dönem için Şubat ayı sonuna kadar belirlenir. 4.1.dönem için yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk gününde 2.dönem için mart ayının ilk gününde başlatılır. 5.Yıllık açılan kurslar ders yılının sonuna kadar devam eder. (Ders yılı: Derslerin başladığı tarihden,derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süredir.) 6.Kurslar Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen kurs merkezi okul/kurum müdürünün teklifi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı ile açılır.

4 Kurslar nerelerde açılacak? 4 7.Açılan kursa açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz.Ancak nakil vs.gibi durumlarda kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. 8.Kurslara kayıtlı olan öğrenciler katılabilir.Kurs merkezinin bulunduğu okul öğrencilerinin yanısıra bünyesinde kurs açılmamış diğer okullardanda öğrenci kabul edilir. 9.Bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 36,yıllık açılan kurs süresi 72 ders saatinden az olamaz. 10.Örgün eğitim kurumlarında akşamları 22:00 ‘a kadar,Cumartesi ve Pazar günleri,yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. (planlamayı kurs merkezi müdürü yapar.) 11.Kursta bir ders saatinin süresi 40 dk dır. 12.Her bir kurs günü 2 saatten az 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılır. 13.Bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.

5 Kurslar nerelerde açılacak? 5 14.Kursların hangi gün ve saatte yapılacağı ile ilgili program ve sorumluluk merkez müdürüne aittir. 15.Her bir kurs programına devam edecek öğrenci sayısının 10’dan az,20’den fazla olmaması esasdır.Tek grup varsa ikinci grup açma imkanı yoksa 25’e kadar çıkabilir. 16.Öğrenci devam sayısı 10’un altına düşerse ya ikinci bir grup varsa o grupla birleştirilir yada kapatılır.(kurs merkezi müdür bildirir ilçe mem onaylar.) 17.Kurs açılacak ders istekleri öğrenci ve velilerden gelecek.Ders seçiminin yanında öğretmen seçiminde de bulunabilecekler. 18.İlçe komisyonu ilgili şube müdürünün başkanlığında 3 ortaokul,3 lise müdüründen oluşur. 19.Öğretmen görevlendirmelerinde bilgi,tecrübe,iletişim,öğrenme yöntem ve tekniklerine hakim olma,teknolojik araç ve gereçlere hakim olma özellikleri öncelikli değerlendirilecek.

6 Kurslar nerelerde açılacak? 6 20.Kurslarda yararlanacak temel kaynak ders kitapları ve diğer eğitim materyalleridir. (Madde 12) 21.Devam zorunludur.Kurs dönemindeki toplam ders saatinin 10 da 1’ine devam etmezse kaydı silinir.Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez. 22.Devam devamsızlıklar işlenecek.(Kurs merkezlerince defter tutulabilir) 23.Disiplin işlemleri okul mevzuatında neyse odur. 24.Kurslarda seviye tespit sınavlarına göre gruplar oluşturulabilir. (Madde 17) 25.Her ay genel değerlendirme yapılır.(deneme sınavı) Değerlendirme sonuçları analiz edilerek eksiklikler tamamlattırılır. 26.Kurslarda görev alacak öğretmenlerin teşvik edilmeleri amacıyla ek ders ücretleri % 100 arttırılmıştır. Ayrıca hizmet puanına ek puan ilavesi getirilmiştir. 27.Öğretmenlere ders yılı içinde haftada 10 saat,yarıyıl ve yaz tatillerinde 30 saat ek ders görevi verilir.Cumartesi ve Pazar günlerinde yöneticilerden fiilen görev yapanlara 2 saat ek ders yönetim görevi karşılığı verilir.

7 Kurslar nerelerde açılacak? 7 28.Öğretmenlerin normal müfredat kapsamında okuttukları dersler dahil olmak üzere haftada en fazla 40 saat ders okutmaları mümkündür. 29.Saat 18:00’dan sonra ve Cumartesi Pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirdikleri ders görevleri için ödenecek ücretler gece öğretimim için belirlenen gösterge rakamından,yöneticilerin yönetim görevi için 2 saat aldıkları ücret ise gündüz öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ödenir. (Y.B-5) 30.Ücretli öğretmen görevlendirmesi yapıldığında 30 saate kadar ders görevi verilir. 31.Kurs kayıtlarında öğrencileri doğru yönlendirme anlamında rehber öğretmenleri görevlendirilecek.(m.kurt bilgi notu) 32.Bütün destekleme ve yetiştirme yurtlarının takibi için bakanlıkça e kurs modülü çalışması yapılmaktadır. 33. 15 Eylül itibariyle 8-12’nci sınıflar kazanım teslerinin haftalık yayınlanabilecek şekilde çalışmaları 119 öğretmenle devam ediyor.15 Eylül itibariyle yaklaşık 40 bin soru üretilecektir.

8 Kurslar nerelerde açılacak? 8 34. ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığının müştereken çalışarak üretecekleri YGS ve LYS soruları ile ilgili öğretmen ve akademisyenlerden ekipler oluşturulmuş, gerekli eğitim planlamaları yapılmıştır. Branş öğretmenleri ve alan akademisyeni ile YGS ve LYS’de çıkan soruların üretilmesine başlanmıştır. 35. Bu minval Üzere; Ağustos Ayının üçüncü haftası itibariyle İlçenizde Örgün ve Yaygın olmak üzere açılacak kursların planlananması önem arz etmektedir. Kursların Planlaması yapılırken; Kurs Merkezlerinin yeri, ulaşımı ve fiziki şartları iyi düşünülmeli, Kurs Merkezleri Kapasitesi ihtiyaca cevap verecek şekilde planlanmalı 36. Kurslarda örgün ve yaygın öğrencilerin aynı ortamda olmamalarına özen gösterilmelidir. 37. TEOG, YGS ve LYS ile ilgili Kurslarda işlenecek Konular ve Kazanımlarla ilgili Programlar, Kazanım Testleri daha sonra gönderilecektir.Tüm Kurs işlemleri e-Kurs Modülüne işlenecek ve buradan takip edilecektir.

9 Kurslar nerelerde açılacak? 9 38. Kurs Hazırlıkları ile ilgili Takvim hazırlanmış olup, Hazırlıklar Ağustosun son haftası, Kayıtlar ise Eylül Ayında Tamamlanacak ve Eylülün Son Haftası ile Ekimin İlk Haftası Tüm Kursların açılmış olması gerekmektedir. Ağustos Ayının üçüncü haftası itibariyle İlçenizde Örgün ve Yaygın olmak üzere açılacak kursların planlananması önem arz etmektedir. İlçe ve Okul Müdürlükleri ile birlikte yapılan çalışmalar EK-A (Yaygın) ve EK-B (Örgün) çizelgelerine işlenerek 21.Ağustos 2015 tarihine kadar ÖLÇME DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Yönetimi Moral Motivasyon ve Rehberlik Daire Başkanlığına resmi olarak, gönderilecektir. 39.Destekleme ve yetiştirme kursları örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılacak,açık öğretimden talep geldiği takdirde Halk Eğitim Merkezine yönlendirme yapılsın.Yaygın eğitimle ilgili kurs planlamaları Halk Eğitim Merkezince yapılacaktır. 40.Kursların değerlendirilmesi ile ilgili olarak yıl sonunda raporlama yapılıp ilçeye gönderilecek. 41.Kurs merkezlerinin ısınma,temizlik,aydınlatma,vs.giderleri yardımcı personel sayısının yeterli olmaması durumunda hizmet alım yoluyla karşılanır.

10  G İ R İ Ş EKRANI  KURS MERKEZ İ OLARAK TALEPTE BULUNMA  Okulun Adı (Kendi Okulu için Sadece)  E ğ itim Şekli  Açaca ğ ı Kurs Türü (Örgün/Yaygın/ Her İ kisi de)  Kurs için Hizmete Sokulacak Derslik Sayısı  Hafta İ çi ve Hafta Sonu & Ders Esnasında (sabah-akşam) Dersten Sonra  Kurs Türü ve Ders Saati (Paket Program)  Birden Fazla Program Girilebilir. 10 KURSLARLA İLGİLİ “e-kurs Modülünde” BİRİMLERİN YAPMASI GEREKENLER KURS MERKEZİ (OKUL MÜDÜRLÜKLERİ )

11  KURSA TALEPTE BULUNAN Ö Ğ RENC İ MÜRACAATLARINI ALMA- ONAYLAMA  (Sistem önce kendi okulunun ö ğ rencilerini sıralayacak-Kontenjan dolmazsa di ğ er okullardaki talebi alacak)  MÜRACAAT ve TALEBE GÖRE KURS PROGRAMINI GÜNCELLEME / HAFTALIK DERS PROGRAMINI G İ RME  Kurs Programı  Kurs Zamanı (Dersten Sonra günlük / Hafta sonu)  Derslere Ö ğ retmen Seçme ( Bu kursu tercih eden ö ğ retmenlerden en çok ö ğ renci tercihine göre sıralayacak )  Sistem Otomatik Ders Programı Yapabilecek. (Elle De ğ iştirilir) 11

12  G İ R İ Ş EKRANI  KURS MERKEZLER İ N İ N BEL İ RLENMES İ & KURS MERKEZ İ ONAYLARININ YAPILMASI  Kurs Merkezi Talep Onayı  Kurs Merkezi Belirleme ( İ lçe kendi de kurs merkezi belirleyebilecek)  Ö Ğ RETMEN (Kurs Başvuru) ONAYLARINI YAPMA  KURS MERKEZLER İ N İ N AÇILIŞ ONAYLARINI YAPMA  Programı girilen Kurs Merkezlerinin Açılışını Onaylama  (Ö ğ retmeni ilçe içinden de ğ iştirebilir & Programı de ğ iştirebilir & Ders Saatlerini ve Ders Günlerini De ğ iştirebilir) 12

13  Ö Ğ RENC İ  G İ R İ Ş EKRANI  KURSA MÜRACAAT (ÖNKAYIT / İ ldeki tüm kurs merkezlerini görebilecek)  KURS MERKEZ İ SEÇME > Örgün (Başka kurs merkezlerini de seçebilir)  >Yaygın (Kendine Uygun Kurs Merkezini Seçer)  KURS PROGRAMI SEÇME (Programlar Paket olarak sunulacak) Sayısal / Sözel / Eşit A ğ ırlık (YGS ve LYS için) TEOG Tüm Dersler / TEOG 3 Ders Tek Ders... vb.  KURS Ö Ğ RETMEN İ TERC İ H ETME  KURS ZAMANI TERC İ H ETME (Dersten Sonra / Haftasonu)  KAYIT 13

14  Ö Ğ RETMEN  G İ R İ Ş EKRANI  KURSTA GÖREV ALMAK İ Ç İ N BAŞVURU  TC Girilince Görev Yeri, Branşı ve Hizmet Puanı görünür  Görev Almak İ stedi ğ i Onaylanan Kurs Merkezlerinden (il içinde) 3 tanesini öncelik sırasına göre seçer.  Hafta içi ve hafta sonu (Cumartesi-Pazar ayrı seçilebilsin) kaç saat ders alıp-almamak istedi ğ ini işaretlesin. 14

15  İ ŞLEM AKIŞI (A ğ ustos’un Son Haftası)  Kurs Merkezlerinin Belirlenmesi ve Talepte Bulunması (Okullar)  Örgün ve Yaygın Kursların ihtiyaç gözönünde bulundurularak belirlenmesi  Yaygın E ğ itim Kursiyerlerinin, Örgün E ğ itim Kursiyerlerle karışmaması.  Kurs Merkezlerinin Onaylanması & İ l- İ lçe Müdürlüklerinin Kurs Merkezlerini Belirlemesi (Gerekli Planlamalar yapılarak / Ö ğ renci, Ulaşım, Fiziki Şartlar..vb.) 15

16  (Eylül’ün 1. Ve 2. Haftası)  Ö ğ retmen (Kursta Görev) Taleplerinin Alınması  İ l ve İ lçelerce Ö ğ retmen Onaylarının (Haftada Pzts- Çrş-Cm 3 kez) Yapılması  (Eylül’ün 1. - 2. Ve 3. Haftası)  Ö ğ renci/Kursiyer Taleplerinin alınması  Kurs Merkezlerince Günlük Ö ğ renci/Kursiyer Onayının Yapılması 16

17  (Eylül’ün 2. Haftasından itibaren Ve 3. Haftası)  Kurs Merkezlerini Ö ğ renci Ve Ö ğ retmen Talepleri Do ğ rultusunda Sınıfları Oluşturması, (Bir önceki yıla veya mezuniyet başarısına göre veya Sınavla seviye sınıfı yapılabilir) Kurs Programlarını Yapması VE Onaya Sunması  (Eylül’ün 3. Ve 4.Haftası)  İ l veya İ lçenin Kurs Programlarını ve Ö ğ retmen Tercihlerini Güncellemesi/Onaylaması.  (Eylül’ün 4. Haftasından itibaren, Ekimin İ kinci Haftasına Kadar)  Kursların Açılması  (Eylül Ayının 3. Haftası Onaylanan Kurs ve programları Eylül Ayının 4. Haftası açılabilir) 17

18 18

19 19 Örnek:2 Sayın Veli…………………………………………………, Çocuğunuzun kendisine bir gelecek kurabilmesi için ona en çok yardımcı olacağınız dönem, üniversiteye hazırlık sürecidir. Üniversiteye giriş sınavı elbette ölüm kalım savaşı değildir. Ancak meslek ve iş yaşamıyla ilgili çizgilerin belirgin hatlarla çizildiği bir dönemdir. Hayattaki başarı ve mutluluklarda bu dönemin rolü göz ardı edilmeyecek kadar büyüktür. Gençler, kendilerine güven ve saygıyı bu dönemde kazanırlar. Kişi kendi ayakları üzerinde durmayı ve mutluluğun başarmak anlamına geldiğini bu dönemde öğrenir. Aile, çevre, yaşam ve gelecekle ilgili sorumluluk bilinci bu dönemde oluşur. Bu düşünce ve sorumluluk bilinci ile Okul,Öğrenci,Veli üçgeninde öğrencilerimizin hayalleri olan Üniversitelere ve Mesleklere sahip olabilmeleri için ; Okulumuz 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında ; 9, 10, 11 ve 12 sınıf öğrencilerimize akademik çalışmalarına destek vermek için ;Destekleme ve Yetiştirme kursları açmayı planlamaktadır. Planlanan bu kurslar; Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme kursları Yönergesi doğrultusunda ÜCRETSİZ AÇILACAKTIR. Öğrenciler, Veliler istedikleri DERS VE ÖĞRETMENİ seçebileceklerdir. Kurslarla ilgili ayrıntılar aşağıda bilginize sunulmuştur.

20 20 Kurs Programı Kapsamı: Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe. Vb. Tüm istenilen derslerden, tüm sınıf seviyelerinde EN AZ 10 ÖĞRENCİ MÜRACAATI alınarak açılacaktır. Bir Dersten Toplam Kurs Saati: Bir dönemlik en az 36 saat; Bir yıllık ise en az 72 Saatten az olmayacaktır. Kurs süreci ve Saatleri: 1. Dönem için En geç; 01- Ekim -2015 tarihinde başlayacaktır. (saatleri; 16:00 ile 22:00 arası) 2. Dönem için En geç ;01 Mart-2016 tarihinde başlayacaktır. (saatleri; 16:00 ile 22:00 arası) Cumartesi ve Pazar Günleri ‘de (08:40-13:00 veya 14:00-18:50 arası) devam edilecektir. “Daha geniş bilgi almak için sizleri en kısa zamanda okulumuza bekliyoruz. Saygılarımızla, Okul Müdürü

21 21

22 22

23 23

24 Kurslar hangi gün ve saatte açılacak? 24  Öncelikle hafta içi ders saatleri dışında, hafta sonlarında ve yarıyıl tatillerinde açılacaktır (İhtiyaç halinde yaz tatilinde de açılabilecektir).  Dönemlik olarak açılması halinde:  Ekim-Şubat; Mart-Haziran ayları arasında bir dersten en az 36 saat  Yıllık olarak açılması halinde:  Ekim-Haziran ayları arasında bir dersten en az 72 saat olacaktır.  Kurslar günlük saat 22:00’ a kadar devam edebilecektir.  Hafta sonu kursları en fazla 8 + 8 saat olacaktır.

25 Kursların yönetimi 25  Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilecek, kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilecektir.  Kursa devam zorunlu olacaktır. Kurs dönemlik saatinin 1/10 ine devam etmeyen öğrencinin kaydı silinecektir.  Kurslar millî eğitim müdürlüğü yetkilileri ve maarif müfettişlerince denetlenecektir.  Kurslarda öğrenci ve velilerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

26 Başka okuldaki kurslara katılma 26  Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir.  Kurs öğretmeni olarak diğer okullardaki öğretmenler görevlendirilebileceği gibi dışardan ücret karşılığı ve diğer kurumlardaki resmî görevlilere de görev verilebilecektir.

27 Öğretmenlerin seçimi nasıl yapılacak? 27 1. Bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler, 2. Veli ve öğrencilerin tercihte bulunduğu, 3. Branşında girdiği derslerdeki E-Okul “Öğretmen Başarı Grafiği”, 4. Okuttuğu sınıflardaki öğrencilerin TEOG, YGS/LYS başarı durumları, 5. Alanında yüksek lisans yapanlar, 6. Öğretim programı, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi vb alanlarda hizmetiçi programları tamamlayanlar, 7. Alanında norm fazlası olan öğretmenler görevlendirilebilecektir. 8. Öğretmenler mümkün olduğunca kendi öğrencileri dışındaki kurslar için görevlendirilecektir.  Temayüz (TDK) : Başkalarına göre üstün duruma geçme, sivrilme, seçkinleşme

28 Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler? 28 Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örnek: a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat, b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir. c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir. Dayanak: MEB Yönetici ve Ö ğ retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İ lişkin Karar MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;… görevlendirilen yönetici ve ö ğ retmenlere haftada 10 saate kadar,

29 1 SAAT EK DERS ÜCRETİNİN HESAPLANMASI 6639 sayılı Kanun ile ek dersler % 100 artırıldı (R.G. 15.04.2015) 29

30 Haftada girilen ders saatine göre Öğretmenlerin alacağı haftalık ve aylık ücretler 30 E

31 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YET İ ŞT İ RME KURSLARI 31  Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. (Emerson)  İnançlar değişmeden davranışlar değişmez.  Kalıplaşmış insan geçmişe bakar, gelecekte geçmişi görür. Bugünü yaşamaz. Gelişmiş insan, gelecekte şimdi olmayan bir şeyi görür: VİZYON’u düşünür.

32 32

33 33


"ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BİLGİLENDİRME VE PLANLAMA TOPLANTISI AKHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAYAT BOYU ÖĞRENME BÜROSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları