Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDE BİLGİSİ KÜTLESİ HACMİ VE EYLEMSİZLİĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DENİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDE BİLGİSİ KÜTLESİ HACMİ VE EYLEMSİZLİĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DENİR."— Sunum transkripti:

1 MADDE BİLGİSİ KÜTLESİ HACMİ VE EYLEMSİZLİĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DENİR.
Maddenin şekil almış haline cisim denir Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir Maddeler doğada katı sıvı gaz halinde bulunabilir Ayten Kıral

2 A-Maddenin KATI hali Katı maddelerin belirli şekil ve hacimleri vardır
Tanecikler birbirine çok yakındır ve bu tanecikler arasında güçlü çekim kuvveti vardır Moleküller titreşim hareketi yaparlar. Örnekler :Bardak saat masa sıra vs Ayten Kıral

3 B-Maddenin SIVI hali Sıvı maddelerin belirli hacimleri vardır
Şekilleri yoktur İçinde bulundukları kabın şeklini alırlar Tanecikler arası boşluk daha fazladır Tanecikleri bir arada tutan kuvvet zayıftır Akışkandır(moleküller birbirinin üzerinden kayar) Örnekler :Süt su zeytinyağı vs vs Ayten Kıral

4 C-Maddenin GAZ hali Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur
İçinde bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar Tanecikler arası boşluk fazla çekim kuvveti ise çok azdır Kolaylıkla sıkıştırılabilirler ve genişletilebilirler Örnek :hava, duman ,su buharı vs vs Ayten Kıral

5 Madenin hal değişimi Isı alır DÜZENSİZLİK ARTAR KATII SIVI GAZ
ERİME BUHARLAŞMA DONMA YOĞUNLAŞMA SÜBLİMLEŞME KIRAĞILAŞMA ISI VERİR DÜZENLİLİK ARTAR Ayten Kıral

6 Maddelerin görülebilen hissedilebilen özelikleri
RENK SAYDAMLIK VE OPAKLIK KOKU TAD SERTLİK YUMUŞAKLIK Ayten Kıral

7 Maddenin ORTAK özellikleri
KÜTLE HACİM EYLEMSİZLİK ELEKTRİKLİ YAPI BU ÖZELLİKLER MADDE MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİRLER Ayten Kıral

8 Ayten Kıral

9 Katı mı-sıvı mı- gaz mı Maddenin adı Katı Sıvı Gaz Ağaç X Çorba Yağmur
Sıcak çikolata Süt Kaya Peynir Ateş ve duman Kolonya Rüzgar Ayten Kıral

10 Gaz haldeki maddelerin yapısında boşluklar vardır.
Hangisi Sıkışır? MADDE Gözlemler AÇIKLAMALAR DEMİR ________ Yapısında boşluk olmadığı için SU HAVA X Yapısında boşluk olduğu için Gaz haldeki maddelerin yapısında boşluklar vardır. O halde bu maddeler tanecikli olabilir mi? Ayten Kıral

11 Maddelerin özelliklerini bulalım:
Katı Sıvı Gaz Şekli değişebilir. X Sıkıştırılabilir. Tanecikler arasında çok boşluk vardır. Tanecikler birbirine çok yakındır. Sıkıştırılamaz. Şekli değişemez. Hacmi değişmez. Ayten Kıral

12 Okulumuzun binası bir bütün mü?
Ayten Kıral

13 OLUŞTURMAK İÇİN HÜCRELER BİRARAYA GELİR
ORGANİZMAYI OLUŞTURMAK İÇİN HÜCRELER BİRARAYA GELİR ORGAN HÜCRE ATOMU OLUŞTURAN DAHA KÜÇÜK PARÇACIK VARMI????? HÜCREYİ OLUŞTURAN KARBONHİTRATVE YAĞ ATOMLAR Ayten Kıral

14 Elementlerdeki atomlar tek çeşittir.
Çok sayıda aynı çeşit atomların bir araya gelerek oluşturduğu maddeye ELEMENT denir. Elementlerdeki atomlar tek çeşittir. Elementler saf maddelerdir. Ayten Kıral

15 Hidrojen,oksijen,iyot gibi bazı elementler kümeler halinde bulunur.
Bu atom kümelerine MOLEKÜL denir. Ayten Kıral

16 Moleküller iki atomdan oluştuğu gibi
çok fazla sayı da atomdan da oluşur Bazı moleküller tek çeşit atomdan oluşurken; bazı moleküller farklı çeşit atomlardan oluşur. Molekülleri oluşturan farklı çeşitteki atomların büyükleri ve özellikleri de birbirinden farklıdır. M Ayten Kıral

17 MOLEKÜLLER KARMAŞIK YAPILI MOLEKÜLLER BASİT YAPILI MOLEKÜLLER
(ÇOK SAYIDA ATOM) BASİT YAPILI MOLEKÜLLER ( AZ SAYIDA ATOM) Ayten Kıral

18 Bileşiği oluşturan elementler kendi özeliklerini kaybeder.
BİLEŞİK Bileşiği oluşturan elementler kendi özeliklerini kaybeder. İki yada daha fazla çeşitte element atomlarının bir araya gelerek oluşturdukları yeni saf maddeye denir. Ayten Kıral

19 SAF MADDELER ELEMENTLER BİLEŞİKLER MOLEKÜLER YAPIDA OLANLAR MOLEKÜLER
OLMAYANLAR ATOMİK YAPIDA OLANLAR MOLEKÜLER YAPIDA OLANLAR Ayten Kıral

20 Deneyde alkolün içine atılan iyot kristallerine ne olmuştu?
Atomlar …….. biçimlidir. Deneyde alkolün içine atılan iyot kristallerine ne olmuştu? İyot kristalleri alkolün içinde çözünerek alkole renk verdiğini gözlemlemiş miydik? Bu gözlemlerden yola çıkarak, çözünen iyodun alkolün içinde yayılmasını nasıl açıklarsınız? İyodun alkolde dağılması ile, şekerin suda dağılmasını karşılaştıralım. KÜRE Ayten Kıral

21 Her madde gözle görülemeyecek kadar küçük ve bölünmesi zor yapı taşları olan …………….. Oluşmuştur.
Atomlar gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler olmasına karşılık, ancak günlük yaşantımızda pek çok gözlem sonucu atomların varlığı …………………… ATOMLARDAN KANITLANMIŞTIR. Ayten Kıral

22 Demir ya da bakır parçası da ardışık olarak yeterince bölünmeye devam edebilseydi resimlerde gördüğümüz atomları elde edecektik. Ayten Kıral

23 Daha önce incelediğimiz modellerden farkı var mı?
Su ve iyotta gördüğümüz bu “atom kümelerine” MOLEKÜL diyoruz. Su, su moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Su molekülleri iki hidrojen ve bir oksijen atomu içerir. İyot molekülleri de bir araya gelerek iyodu oluşturur. Ayten Kıral

24 Hücreyi de yeteri kadar büyütürsek daha küçük iç yapılarını görebilir miyiz?
Hücrenin büyütülmesi ile çekirdeği, çekirdeğin büyütülmesi ile molekülleri, moleküllerin büyütülmesi ile de ……… görebiliriz. ATOMLARI Ayten Kıral

25 Tek bir hücrede bile …?……… Atom vardır.
Atom büyütülseydi ne görürdük? trilyonlarca Ayten Kıral

26 Atomdan da küçük parçacıklar var mıdır?
Ayten Kıral

27 DEMOCRİTUS, ATOMU HİÇBİR ZAMAN GÖREMEMİŞ OLMASINA RAĞMEN OLAYLAR VE OLGULAR ÜZERİNDE DÜŞÜNEREK ATOM KAVRAMINI İLERİ SÜRMÜŞTÜR. Ayten Kıral

28 DAHA SONRA ARAŞTIRMA YAPAN BİLİM İNSANLARINA GELİNCE;
John Dalton(Can Daltın), atomların içi dolu, berk ve bölünmez olduğunu söylemiştir. Becquerel(Bekerel) ve Madam Curie(Madam Kuri)’ nin çalışmaları ise atomların da bölünebildiğini göstermiştir. Ayten Kıral

29 Dalton, atom hakkındaki düşüncelerini açıklamak için ilk atom modelleri olarak ders kitabımızın 89. sayfasındaki resimde yer alan topları kullanmıştır. Maddenin küçük bölünemez parçacıklardan yani atomlardan oluştuğunu öne sürmüştür. Ayten Kıral

30 Tarihten ATOMUN TARİHÇESİ John Dalton(1766-1844)
J.J.Thomson( ) Ernest Rutherfort( ) Niels Bohr( ) Ayten Kıral

31 Atom kavramı ile ilgili tarih boyunca değişen düşünceler:
Democritus ve diğer Yunan filozofları her maddenin hep aynı özdeş atomlardan oluştuğunu düşünüyorlardı. John Dalton atomun içi dolu berk ve bölünmez olduğu fikrini taşıyordu. Becquerel ve Madam Curie’ nin çalışmaları ise atomların da bölünebildiğini göstermiştir. Atom konusunda çalışmalar yapan bilim insanları: Democritus ve Yunanlı filozoflar, John Dalton, J.J.Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Becquerel, Madam Curie Ayten Kıral

32 Bugün kullanılan atom modeli “Bulut modeli”dir.
Bu modele göre; atomun merkezinde (çekirdeğinde) (+) yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Atom çekirdeğinin çevresinde ise (-) yüklü elektronlar sürekli hareket halindedir Ayten Kıral

33 Ayten Kıral

34 MADDENİN ÖZELLİKLERİ Fiziksel özellikler
Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen dış görünüşü ile ilgili özellikleridir. Maddenin rengi, kokusu, tadı, çözünürlüğü, sertliği, hacmi, ısı ve elektrik iletkenliği v.b. özelliklerdir Ayten Kıral

35 *** Bu olaylar sonunda maddenin
fiziksel değişimler • Kömürün toz haline gelmesi • Demirin tel ve levha haline gelmesi • Kağıdın yırtılması • Suyun buharlaşması • Şekerin suda çözünmesi *** Bu olaylar sonunda maddenin iç yapısında değişme olmaz. *** Bütün hal değiştirme olayları fiziksel Ayten Kıral

36 Kimyasal özellikleri Kimyasal özellikleri
Maddenin maddeler ile birleşerek yeni madde oluşturabilme kapasitesidir. Bir maddenin başka madde ile etkileşmesi veya etkileşmemesi, onun kimyasal yapısı ile ilgili özelliklerdendir.    Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik olması, suyla reaksiyona girip girmemesi kimyasal özelliklere örnek verilebilir. Ayten Kıral

37 *** Kimyasal değişmeler sonucunda maddeler başka maddelere dönüşür.
kimyasal değişimler • Kâğıdın yanması • Mumun yanması • Sütün ekşimesi • Yumurtanın bozulup çürümesi • Demirin paslanması • Fotosentez olayı • Solunum olayı *** Kimyasal değişmeler sonucunda maddeler başka maddelere dönüşür. *** Bütün yanma olayları kimyasal değişmedir. Ayten Kıral

38 SAF (ARI) MADDELER Tek tür tanecikten oluşan maddelere saf madde denir
atomlar moleküller Ayten Kıral

39 elementler Aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelere Element denir.
Sembollerle ifade edilirler . H:HİDROJEN O:OKSİJEN C:KARBON Fe:DEMİR Ayten Kıral

40 bileşikler İki yada daha fazla elementin belirli oranda birleşerek kimyasal yolla oluşturduğu yeni özellikteki saf maddeye BİLEŞİK DENİR Ancak KİMYASAL YOLLA AYRILABİLİR Ayten Kıral

41 SAF OLMAYAN MADDELER KARIŞIMLAR
İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMI OLUŞTURAN MADDELER KİMLİKLERİNİ KAYBETMEZLER Ayten Kıral

42 Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddelere “saf madde” denir.
Elementler ve bileşikler saf maddelerdir. Ayten Kıral

43 Karışımlar birden fazla faklı maddeden oluşur. Karışımı oluşturan
tanecikler farklı moleküller Veya farklı atomlar olabilir Ayten Kıral

44 Ayten Kıral

45 HETEROJEN KARIŞIMLAR Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir-madde gibi gözükmeyen karışımlardır. maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı , beton parçası, toprak  heterojen karışımlara örnek verilebilir.  Heterojen karışım emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılır. Ayten Kıral

46 SÜSPANSİYON Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi Ayten Kıral

47 EMÜLSİYON Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi. Ayten Kıral

48 HOMOJEN KARIŞIMLAR ÇÖZELTİ Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir.  Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu  ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir. Ayten Kıral

49 Bütün maddeler taneciklerden oluşmuştur Ve tanecikler hareketlidir
Katılar: TİTREŞİM Sıvılar ve gazlar: ÖTELEME HAREKETİ yaparlar. Ayten Kıral


"MADDE BİLGİSİ KÜTLESİ HACMİ VE EYLEMSİZLİĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DENİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları