Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜSKÜDAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ETKİLİ MÜDEHALE HİZMETLERİ EKİBİ Ülkü Unsu Seda Solakoğlu Şaduman Aybeniz İNTİHAR – ÖZKIYIM ÜSKÜDAR REHBERLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜSKÜDAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ETKİLİ MÜDEHALE HİZMETLERİ EKİBİ Ülkü Unsu Seda Solakoğlu Şaduman Aybeniz İNTİHAR – ÖZKIYIM ÜSKÜDAR REHBERLİK."— Sunum transkripti:

1 ÜSKÜDAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ETKİLİ MÜDEHALE HİZMETLERİ EKİBİ Ülkü Unsu Seda Solakoğlu Şaduman Aybeniz İNTİHAR – ÖZKIYIM ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 İNTİHARIN EPİDEMİYOLOJİSİ
İntihar; bireyin duygusal, ruhsal ya da sosyal sebeplerin etkisi ile ölmek amacıyla, planlı ve kasıtlı bir girişimde bulunması olarak tanımlanmaktadır. Ulusal halk sağlığı enstitüsü intiharı 3 ana başlıkla sınıflandırmaktadır: 1. Tamamlanmış intihar (Bilerek, kendine yönelik yapılan ve ölümle sonuçlanan intiharlar için kullanılır). 2. İntihar girişimi (Ölümle sonuçlanmayan, ancak kendi yaşamına son vermeye yönelik davranışları kapsar). 3. İntihar düşüncesi (intihar etmeye yönelik planlar yapma, bu konuyu işleme, ancak eyleme geçmeme olarak tanımlanır). ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

3 İNTİHARIN EPİDEMİYOLOJİSİ
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ İNTİHARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Dünya sağlık örgütü verilerine göre yılda ortalama kişi intihar nedeni ile ölmektedir. İntihar girişimlerinden tamamlanmış intihar oranı 1/30 dur. Kadınların erkeklere oranla 1,5 – 3 kat daha fazla intihar girişiminde bulunduğu ancak tamamlanmış intihar oranına baktığımızda ölümle sonuçlanma oranının erkeklerde 2-3 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 15-24 yaş grubunda kadınlarda intihar oranı daha yüksektir. Diğer yaş gruplarında erkeklerde daha öndedir.

4 SEMPTOMLAR İntihar halinde yapılan yorumlar veya şakalar, Umutsuzluk,
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ SEMPTOMLAR İntihar halinde yapılan yorumlar veya şakalar, Umutsuzluk, Ajitasyon ile ümidini kaybetme, Ciddi uykusuzluk, Anlamsızlık duygusu, Zayıf kendine güven İntihar etmeyi söyleyen komutlardan oluşan hallüsinasyonlar

5 İntihar riski taşıyan bireyin başlıca özellikleri şunlardır:
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ İntihar riski taşıyan bireyin başlıca özellikleri şunlardır: Yalnızlık, ümitsizlik, çaresizlik duyguları içindedir. Şiddetle depresif görünümlüdür. Daha önceleri de intihar girişiminde bulunmuştur. Kendini öldürme tehditleri savurabilir. Veda eden bir tutum içinde olduğu görülür. Bireysel heves ve tutkularından sıyrıldığı görülür

6 Risk Faktörleri/ Uyarı İşaretleri-1
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ 1-Daha önce intihar girişiminde bulunmuş olma 2- Ailesinde okulunda ya da çevresinde intihar etmiş birilerinin olması(İntiharın Bulaşıcılığı) 3-İntihar niyetinin dile gelmesi veya intihar tehdidi 4-Kendisine verilmiş hediyeleri başkalarına verme 5-intihar yöntemleri hakkında bilgi toplama 6-Umutsuzluk, yardımsızlık , kendine veya dünyaya karşı öfkeli oluş

7 Risk Faktörleri/ Uyarı İşaretleri-2
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Risk Faktörleri/ Uyarı İşaretleri-2 7-Ölüm veya diğer depresif temaların dile gelmesi, yazılması veya okunması 8-Sanat dersinde depresif temaları kullanma 9-Yakın zamanda bir yakının veya arkadaşın intihar nedeniyle ölümü veya diğer ölümler 10-Ani mizaç değişiklikleri, içe çekilme, agresif oluş, duygusallık 11-Riskli davranışlar içerisine girme

8 Risk Faktörleri/ Uyarı İşaretleri-3
12-Okula gitmeme, kaçma, geç kalma, okul performansında düşme 13-Baş ağrısı, uykusuzluk, iştahsızlık, adet düzensizlikleri, aşırı uyku gibi fiziki belirtiler 14-Alkol veya madde kullanımı 15-Sosyal ilgi düzeyinde azalma 16-Sosyal ve Spor aktivitelerine ilgi kaybı ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

9 Risk Faktörleri/ Uyarı İşaretleri-4
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ 17-İştah ve kilo kaybı 18-Anksiyöz oluş 19-Boşluk hissi 20-Mizaçta hızlı değişimler 21-Aşırı konuşkanlık, hızlı konuşma düşüncelerin birbirini süratli bir biçimde izlemesi 22-Abartılı fikirler ve kendine aşırı önem atfetme

10 İntihardan söz eden kişi intihar etmez.
YANLIŞLAR DOĞRULAR İntihardan söz eden kişi intihar etmez. İntihar eden kişilerin % 80’i daha önce bundan söz etmişler ve çevrelerindeki kişilere kendilerine yardım etmeleri konusunda bir şans vermişlerdir. Bir kişi kendini gerçekten öldürmek istiyorsa onu engelleyemezsiniz. İntiharların çoğu kriz dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Etkili bir krize müdahale intiharı önleyebilir. İntiharı bir kere deneyen bunu sık sık tekrarlar. İntihar girişiminde bulunmuş kişilerin % 80’i bunu hayatlarında tek bir kez yapmışlardır. İntihar girişimi sadece bir şantaj aracıdır. İntihar girişiminde bulunmuş kişi kuşkusuz çevresinde bir gerginlik, telaş yaratır; ancak intihar sadece o kişinin çevresindekilere ne kadar çok ihtiyacı olduğunun kanıtıdır. Bir kişi ile intihar düşünce ve planları hakkında konuşmak o kişiye kendini öldürme fikri verir. İntihar fikirlerini biriyle konuşma fırsatı bulan kişi rahatlamış ve intihar olayının kısır döngüsünden kurtulmuş olur. “İntihar kalıtsal bir olaydır.” Bazı ailelerde intihara sık rastlanması bu fikri doğrulamaktadır. O halde bu kişilere yapılacak her türlü yardım gereksizdir. Kalıtsal olduğu kanıtlanmamıştır. Havanın kapalı ve güneşsiz olduğu aralık ve kasım aylarında intiharlar artar. İntihar sıklığında ilkbaharda daha fazla olmak üzere bahar aylarında anlamlı bir artış olduğu bilinmektedir. ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

11 Ergenlerde İntihar Davranışına Yol Açan Etmenler
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Ergenlerde İntihar Davranışına Yol Açan Etmenler Yoğun ve şiddetli duygulanımı kontrol edebilme çabası Makro toplumsal etmenler (yalnızlık, toplumsal yaşantıya katılmakta yetersizlik) Yaşam olayları (anne-babanın boşanması, aile çatışmaları, romantik bir ilişkinin bitmesi) Ruhsal bozukluklar (depresyon,.. v.d)

12 Önleyici Çalışmalar ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Krize müdahale çalışmalarının temelinde önleyici hizmetler yer almaktadır. Bireyin güçlendirilmesi tüm çalışmalarda birinci adımdır; Problem çözme becerisi kazandırılması Duygularının farkında olma ve duygularını ifade etme becerilerinin geliştirilmesi ( öfke, kızgınlık, acı, incinme, mutsuzluk, istek, heyecan, özlem, korku, kaygı vb. ) Duygularda eş zamanlılık olabileceğinin öğretilmesi Çatışma çözme yöntemlerini kullanabilmesi, İletişim becerilerinin kazandırılması, Yaşama sevinci?

13 Önleyici çalışmalar ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Öğretmenlerin öğrencilere biyolojik ve ruhsal gelişimleri konusunda bilgi vermeleri ve onları, bu dönemi en sağlıklı nasıl atlatabilecekleri konusunda eğitmeleri sağlanmalıdır. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin öğrencilerin davranışları ve ruhsal durumları konularında dikkatli olmaları gerekmektedir. Sınıf rehber öğretmenlerinin sınıflarında uyarı işareti veren öğrencileri okul rehber öğretmenine bildirmesi gerekmektedir.

14 YAPILABİLECEK ÖNLEYİCİ ETKİNLİKLER
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ YAPILABİLECEK ÖNLEYİCİ ETKİNLİKLER GÜÇLÜ YANLARIM-ZAYIF YANLARIM ÇUKUR/SOSYAL ATOM SÜPER KAHRAMAN KENDİMİZİ İYİ HİSSETMEK İÇİN NELER YAPARIZ DÜŞ AĞACI GEVŞEME EGZERSİZİ (GÜVENLİ YER, IŞIK, BULUT, YAPRAK EGZERSİZLERİNDEN BİRİ)

15 İNTİHAR ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEN ÖĞRENCİ İLE İLK GÖRÜŞME
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ İNTİHAR ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEN ÖĞRENCİ İLE İLK GÖRÜŞME Bireyin neyin değişmesini istediğini anlayın bireyin çözümleri algılama biçimini anlayın Engellemeleri arayın İnanç ve engellemelerin üç kuşaklık ve kültürel kaynaklarını araştırın Engellemeleri zorlayın

16 İNTİHAR ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEN ÖĞRENCİ İLE İLK GÖRÜŞME
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ İNTİHAR ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEN ÖĞRENCİ İLE İLK GÖRÜŞME Güdülüyen gücü saptayın Kuraldışı durumlar arayın Gizli kaynaklar arayın Ana tema arayın Hastalık aramayın Geleceğe dönük sorular sorun Her seansı özetleyin

17 OKULDA İNTİHAR GİRİŞİMİ SIRASINDA (Olay Günü)
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ OKULDA İNTİHAR GİRİŞİMİ SIRASINDA (Olay Günü)

18 İntihar Sırasında Yapılacak Çalışmalar
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Öğretmenler : İntihar girişiminde bulunan öğrenciyi sakinleştirmeye çalışmalı ve okul müdürünü durumdan haberdar etmelidir. Öğrenciyi dikkatle dinlemeli ve teşebbüsünü ciddiye almalıdır. Kendisinin ciddiye alınmadığını düşünen öğrenci eylemini gerçekleştirmek için daha güçlü bir istek duyacaktır. Öğrencinin davranışlarını gözlemlemeli ve bir sonraki hareketinin ne olacağını kestirmeye çalışmalıdır. Buna göre önlem almalıdır.

19 İntihar Sırasında Yapılacak Çalışmalar
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ İntihar Sırasında Yapılacak Çalışmalar Rehber Öğretmen: İntihara teşebbüs eden öğrenciyle rahat iletişim kuracağı bir ortam yaratmalıdır. Öğrencilerin intihara teşebbüs eden öğrencinin etrafında toplanmalarına engel olmalıdır. İntihar girişimi ders süreci esnasında gerçekleşmişse, okuldaki diğer öğrencileri herhangi bir tehlikeden uzak tutmak için sınıflardan kesinlikle dışarı çıkartmamalıdır

20 İntihar Girişimi Sırasında Yapılacak Çalışmalar
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Okul Müdürü: Durumu haber alır almaz öğrencinin ailesine haber vermeli ve okula gelmelerini sağlamalıdır. Emniyet güçleri, sağlık ekipleri ve itfaiyeyi aramalı, bu ekipler okula varana dek kesinlikle intihara teşebbüs eden öğrenciye müdahale etmemelidir. İl Kriz Yönetim Ekibi’ni arayıp, durumdan haberdar etmelidir. Okul Kriz Yönetim Ekibi’nin lideriyle birlikte hareket etmelidir. Emniyet güçleri okula vardıktan sonra verecekleri talimatlara harfiyen uymalıdır.

21 İntihar Sırasında Yapılacak Çalışmalar
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Olayı duyup okula gelen medya kuruluşlarını okuldan mümkün olduğunca uzak tutmalı ve bu kuruluşlara açıklamanın nerede ve ne zaman yapılacağı konusunda bilgi vermelidir. Bu konuda emniyet güçlerinden yardım istenmelidir. Öğrenciyle ilgili tüm bildiklerini emniyet güçlerine anlatmalı ve öğrencinin kimlik kartını onlara teslim etmelidir.

22 İntihar Sırasında Yapılacak Çalışmalar
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ İntihar Sırasında Yapılacak Çalışmalar Müdür Yardımcısı: İntihara teşebbüs eden öğrencinin okuldaki diğer öğrencilere zarar vermesini engellemek için gereken önlemleri almalı, bu konuda öğretmenlere yardımcı olmalıdır. Okula ulaşan emniyet güçlerine intihar girişiminin gerçekleştiği yere kadar eşlik etmeli, emniyet güçlerinin vereceği talimatlara harfiyen uyulmasını sağlamalıdır. Emniyet güçlerine okul binasının planını vermelidir. Medyaya olayla ilgili bilgi verecek konuşmacıya gerekli bilgileri iletmelidir.

23 İntihardan Sonra Akut Dönem (İlk 48 Saat)
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Okul Müdürü: • Kriz yönetim ekibini toplamalı ve atlatılan krizi enine boyuna tartışmalıdır. • Ekip üyelerinin ve kendisinin olaya etkili bir şekilde müdahale edip etmediğini değerlendirmelidir. Müdahalede yetersiz kalan üyeler varsa gereken uyarıyı yapmalıdır. • Okulun güvenlik önlemlerini arttırmalıdır.

24 İntihardan Sonra Akut Dönem (İlk 48 Saat)
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ İntihardan Sonra Akut Dönem (İlk 48 Saat) intihar girişimi ölümle sonuçlandıysa bu durum okulu derinden etkiler. Bu nedenle gerekli tüm önlemlerin alınması ve konuya hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

25 İntihardan Sonra Akut Dönem (İlk 48 Saat)
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ İntihardan Sonra Akut Dönem (İlk 48 Saat) Tamamlanmamış intiharlarda öğrenciye okula döndükten sonra gereken psikolojik destek ve tedavinin verilmesi sağlanmalı ve öğrencinin, aynı girişimi tekrarlama riskine karşı öğretmenler ve okul yönetimi tarafından gözlem altında tutulmalıdır.

26 ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
İntihar Sonrası Okuldaki Diğer Öğrencilerde Görülebilecek TSSB Tepkileri 1 Suçluluk (öğretmen-öğrenci) Regresyon (enürezis-enkoprezis) Uyku bozuklukları Korku ve anksiyete Yeme bozuklukları Trikotilomani Hayattan zevk almama Yaşamı sorgulama

27 ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
İntihar Sonrası Okuldaki Diğer Öğrencilerde Görülebilecek TSSB Tepkileri 2 Kendini oyuna verme Konsantrasyon bozukluğu Sinirlilik, isyankarlık Okul başarısında düşüş Antisosyal davranışlar Okul devamsızlığı Cinsel davranışlarda artış

28 ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
İntihar Sonrası Okuldaki Diğer Öğrencilerde Görülebilecek TSSB Tepkileri-3 Hiç birşey olmamış gibi davranma İlişki kurmada güçlük Kendine acıma Umutsuzluk Anlamsızlık ve boşluk hissi Öfke Olay hakkında abartılı hikayeler anlatma İçe kapanma/kendini çevreden soyutlama

29 Sonrasında Okul Genelinde Yapılacak Çalışmalar
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Üzüntünün uygun bir şekilde ele alınması Okulun kapatılmaması ve derslerin devam etmesi Öğrencilerin cenaze törenine gitmesi için teşvik edilmemesi Okulda cenaze töreni ve etkinlik düzenlenmemesi Öğrencilerin kendi aralarında yaptığı küçük çaplı anma etkinliklerini görmezden gelmek Anı defteri düzenlenmemesi ve masasına çiçek konmaması

30 Öğretmenlerle Yapılacak Çalışmalar
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Öğretmenlerle Yapılacak Çalışmalar Öğretmenlerin duygularını ifade etmeleri için debrifing yapmak Öğrencilerin duygularını önemsemelerini sağlamak Sınıf içi konuşmalarda intihar ile ilgili söylenti ifadelerine izin verilmemesini sağlamaları

31 Önemli Uyarı! Öğrencinin
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Öğrencinin İntihar düşüncesinde, intihar girişiminde bulunması halinde ve de tamamlanmamış intihar durumlarında mutlaka öğrencinin ve ailesinin çocuk ve ergen psikiyatristine yönlendirilmesi duruma tek başına bulunmaması gerekmektedir. Ancak diğer öğrenciler ile çalışma okul rehber öğretmeni liderliğinde yürütülmelidir.

32 Kaynakça Papp, P. Terapinin Anahtar Kavramları.
ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Kaynakça Papp, P. Terapinin Anahtar Kavramları. Herman, J. (2007). Travma ve İyileşme Ruppert, F. Travma Bağlanma ve Aile Konstelasyonları. Litz, B. (2004). Early İntervention For Trauma and Traumatic Loss. Travma ve Krize Müdahale Yol Haritası. Ergün, U. İntihar ve İntihara Müdahale


"ÜSKÜDAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ETKİLİ MÜDEHALE HİZMETLERİ EKİBİ Ülkü Unsu Seda Solakoğlu Şaduman Aybeniz İNTİHAR – ÖZKIYIM ÜSKÜDAR REHBERLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları