Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA- BERGEN SOCRATES/ERASMUS ECTS/DİPLOMA EKİ 24.11.2004 Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim ve Öğretmen Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim ve Öğretmen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA- BERGEN SOCRATES/ERASMUS ECTS/DİPLOMA EKİ 24.11.2004 Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim ve Öğretmen Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim ve Öğretmen."— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA- BERGEN SOCRATES/ERASMUS ECTS/DİPLOMA EKİ 24.11.2004 Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim ve Öğretmen Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim ve Öğretmen

2 BOLOGNA SÜRECİ: TARİHSEL GELİŞİM Bologna Öncesi Erasmus programı başlatıldı, 1987 (Mobility) Bologna “Magna Carta Universitatum”, 1988 Sorbonne Bildirisi, 1998 Bologna Bildirisi, 1999 Salamanca Kongresi, 2001 Prag Bildirisi, 2001 Graz Kongresi, 2003 Berlin Bildirisi, Eylül 2003 Bergen Bildirisi, Mayıs 2005

3 BOLOGNA BİLDİRİSİ-1999 (1) 29 Avrupa ülkesi Eğitim Bakanı Amaç: Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’nın kurulması (2010) Avrupa eğitim sisteminin rekabet gücünün artırılması Uyum için reformlar Siyasi açıklama + eylem planı Sistematik izleme süreci

4 BOLOGNA BİLDİRİSİ-1999 (2) Eylem Planları: Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir dereceler (readable and comparable degrees) İki temel seviye (two main cycles) : lisans ve lisansüstü Ortak kredi sistemi (ECTS) Hareketliliğin desteklenmesi ve engellerin kaldırılması (Mobility) Kalite Güvencesi konusunda işbirliği Yükseköğretimde “Avrupa Boyutu”

5 32 ülke Eğitim Bakanı Bologna Bildirisine destek yenileniyor Üç yeni konu ekleniyor : 1. Yaşam boyu öğrenim (Lifelong Learning) 2. Yükseköğretim kurumları ve öğrencilerle işbirliği 3. Avrupa Yükseköğretim Alanının çekiciliğinin artırılması PRAG BİLDİRİSİ-2001

6 33 ülke Eğitim Bakanı katılımı 33 ülke Eğitim Bakanı katılımı EUA, EURASHE, ESIB’e vurgu EUA, EURASHE, ESIB’e vurgu Kalite Güvencesi 2005’e kadar : Kalite Güvencesi 2005’e kadar : - Akreditasyon Kuruluşunun yapısı, sorumlulukları, - Program değerlendirilmelerinin başlaması, öğrenci katılımı, - Program değerlendirilmelerinin başlaması, öğrenci katılımı, sonuçların yayınlanması, sonuçların yayınlanması, - Akreditasyon / sertifikasyon sistemi, - Uluslararası işbirliği ve katılım, - ENQA : görevli kuruluş BERLİN BİLDİRİSİ-2003 (1)

7 Ortak kredi sisteminin (ECTS) yaygınlaştırılması Ortak kredi sisteminin (ECTS) yaygınlaştırılması İki seviyeli sistemin 2005’e kadar uygulanmaya başlanması İki seviyeli sistemin 2005’e kadar uygulanmaya başlanması Değişimin özendirilmesi Değişimin özendirilmesi Diploma Eki (2005) Diploma Eki (2005) BERLİN BİLDİRİSİ-2003 (2)

8 Eğitimde Avrupa boyutunun güçlendirilmesi Eğitimde Avrupa boyutunun güçlendirilmesi (ortak programlar, Avrupa içerikli modüller) (ortak programlar, Avrupa içerikli modüller) Bilgi toplumu oluşturma (2010) Bilgi toplumu oluşturma (2010) araştırmanın önemi (EHEA ve ERA) araştırmanın önemi (EHEA ve ERA) 3 seviyeli sisteme geçiş, doktora 3 seviyeli sisteme geçiş, doktora Bergen (2005) : Değerlendirme Bergen (2005) : Değerlendirme

9 SOCRATES LEONARDO DA VINCI YOUTH AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI Mesleki EğitimGençlik Genel Eğitim Türkiye Ulusal Ajansı www.ua.gov.tr

10 SOCRATES – 1987-1994:Erasmus – 1995-1999:Socrates – 2000 - 2006: Socrates 2 (1850 million euro)

11 SOCRATES AMAÇLARI:  Eğitimde Avrupa boyutunu gerçekleştirme  AB’de dil öğreniminin desteklenmesi  Kurumlararası işbirliği ve değişimin sağlanması  Açık ve uzaktan eğitimin desteklenmesi  Eğitim uygulamaları ve malzemeleri geliştirilmesi

12 SOCRATES KATILIMCI ÜLKELER EU Austria Belgium Denmark Germany Finland France Greece Ireland Italy Luxembourg Netherlands Portugal Spain Sweden UK Cyprus Czech Republic Estonia Hungary Latvia Lithuania Associated Countries Bulgaria Romania TURKEY EEA Iceland Liechtenstein Norway Malta Poland Slovakia Slovenia

13 Comenius: Okul projeleri, Dil projeleri, Okul Gelişim Projeleri Okul eğitim kadrosunun eğitimi, Comenius Ağları Grundtvig: Yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetleri (yaşamboyu eğitim) Lingua : Dil öğreniminin geliştirilmesi, az konuşulan dillere öncelik Minerva: Eğitimde bilgi-iletişim teknolojileri kullanımı, açık-uzaktan eğitim projeleri SOCRATES ETKİNLİK ALANLARI COMENIUS Okul Öğretimi ERASMUS Yüksek Öğretim GRUNDTVIG Yetişkin Eğitimi LINGUA Dil Eğitimi MINERVA Uzaktan Eğitim SOCRATES

14 ERASMUS ETKİNLİKLER:  Öğrenci Değişimi (Student Mobility)  Öğretim Üyesi Değişimi (Teaching Staff Mobility)  Müfredat Geliştirme (Curriculum Development)  Yoğun Programlar (Intensive Programs)  Konulu Ağlar (Thematic Networks)

15 ERASMUS Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi: Ev sahibi kurumun Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalı En az bir AB üyesi ülke yer almalı Partner kurumla ikili anlaşmaların yapılması Öğrencinin gittiği okulda geçirdiği sürenin ve aldığı derslerin tanınması Bu amaçla, ECTS sisteminin hayata geçirilmesi Diploma Eki hazırlanması

16 ERASMUS Öğrenci Değişimi: Değişim süresi 3-12 ay Değişim sonrası alınan kredilerin tanınması Misafir ülkede öğrenim ücreti ödenmez Kendi okulunda bir diploma programında kayıtlı olması Sadece bir kez Erasmus hibesinden yararlanılabilinir

17 DEĞİŞİM RAKAMLARI - 2199 yüksek öğretim kurumu, 31 ülke katılıyor - Programa Katılan Toplam Öğrenci Sayısı 2001/02115.492 2002/03123.897 1987’den beri 1.2 milyon Erasmus Öğrencisi - Giden Değişim Öğrenci Sayısı Hedef 2010/11Türkiye 31.013 Toplam375.000 ERASMUS

18 ODTÜ’DE ERASMUS ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (Mayıs 2004) ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (Mayıs 2004) www.erasmus.metu.edu.tr www.erasmus.metu.edu.tr www.erasmus.metu.edu.tr Şu anda 43 Avrupa üniversitesi ile anlaşma Şu anda 43 Avrupa üniversitesi ile anlaşma Giden öğrenciye Mali Destek: Giden öğrenciye Mali Destek: 500 € + ayda 300 € 500 € + ayda 300 € 2004/Eylül: 22 Giden, 15 Gelen Erasmus Öğrencisi 2004/Eylül: 22 Giden, 15 Gelen Erasmus Öğrencisi

19 AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) ECTS: Bir programın amacına ulaşmak için gerekli olan öğrenci iş yüküne (student workload) dayanan öğrenci merkezli bir kredi sistemidir. Programın amaçları açıklanırken kazanılacak -Öğrenme çıktıları (Learning Outcomes) - Beceriler (Competencies) belirtilmelidir.

20 ECTS KREDİSİ Öğrenci İş Yükü (Student Workload) : Planlanan öğrenim aktivitelerini tamamlamak için gerekli toplam zaman düşünülerek verilen yük Planlanan öğrenim aktivitelerini tamamlamak için gerekli toplam zaman düşünülerek verilen yük Derse katılma Derse katılma Seminer Seminer Bağımsız veya özel çalışma Bağımsız veya özel çalışma Sınav, ödev Sınav, ödev

21 ECTS KREDİSİ Kural : 1 akademik yılda 60 ECTS 1500-1800 saat/yıl ( 37,5-45 hafta/yıl) 1 ECTS= 25-30 çalışma saati

22 ECTS KREDİLERİ NASIL VERİLİR? Her bir ders için belirlenen öğrenme çıktılarına (learning outcomes) ulaşmak için ortalama bir öğrencinin iş yükü (student workload) tahmin edilerek gerçekçi bir şekilde verilir. Her bir ders için belirlenen öğrenme çıktılarına (learning outcomes) ulaşmak için ortalama bir öğrencinin iş yükü (student workload) tahmin edilerek gerçekçi bir şekilde verilir. Toplam kredi= 60 ECTS/ yıl Toplam kredi= 60 ECTS/ yıl Tüm zorunlu ve seçmeli derslere, tez çalışmasına ve proje çalışmasına ECTS kredisi verilmelidir. Tüm zorunlu ve seçmeli derslere, tez çalışmasına ve proje çalışmasına ECTS kredisi verilmelidir. Öğrencilerin başarıları yerel/ulusal notlarla değerlendirilir Öğrencilerin başarıları yerel/ulusal notlarla değerlendirilir Kredi transferi için ulusal notlar ECTS notuna çevrilir Kredi transferi için ulusal notlar ECTS notuna çevrilir

23 ECTS NOTLANDIRMA SİSTEMİ KALIR NOT F FX 10E 25D 30C 25B 10A Dersi alıp başarılı olan öğrencilerin yüzdesi ECTS notu

24 ECTS’İ DESTEKLEYEN DÖKÜMANLAR - Bilgi Paketi (Information Package) - Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) - Not Çizelgesi (Transcript of Records) Bilgi Paketi/Kılavuz (Information Package) - Öğrenci el kitabı - Ders kataloğu - Kurum hakkında bilgi - Tüm programlar hakkında bilgi - Gerekli tüm pratik bilgiler içermeli.

25 Bölüm: Jeoloji Mühendisliği 1. Yıl 1. Dönem 1. Yıl 2. Dönem MATH119 Calculus I(4-2)5 8 PHYS105 General Physics I(3-2)4 6,5 CHEM111 General Chemistry I(3-2)4 6 GEOE105 Introduction to Geological Engineering(2-0)2 3 ENG101 Development of Reading and Writing Skills I(4-0)4 6 1929,5 ECTS MATH120 Calculus II (4-2) 5 8 PHYS106 General Physics II (3-2) 4 6,5 CHEM112 General Chemistry II (3-2) 4 6 CE101 Civil Engineering Drawing (2-2) 3 4 ENG102 Development of Reading and Writing Skills II (4-0) 4 6 TOTALS 30,5 Ders Kredi TOTALS DersKredi ECTS 20

26 Bölüm: Jeoloji Mühendisliği 2. Yıl 1. Dönem 2. Yıl 2. Dönem ECTS MATH255 Intermediate Intro. to Differential Equations(4-0) 47 ECON210 Principles of Economics(3-0) 35 ES221 Engineering Mechanics I(3-0) 35 GEOE209 Physical Geology(2-2) 35 GEOE213 Mineralogy(2-4) 45 Non-technical Elective(3-0) 35 TOTALS 2032 DersKredi ECTS ES224 Strength of Materials(3-0) 35 CENG230 Computers and Fortran Programming(2-2) 34 GEOE208 Mapwork(2-2) 35 GEOE210 Petrography(1-4) 35 GEOE214 Principles of Stratigraphy(2-2) 35 ENG211 Advanced Reading and Oral Communication(3-0) 34 TOTALS 1828 DersKredi

27 DİPLOMA EKİ Bütün birinci ve ikinci seviye programlarından 2005 yılı itibari ile mezun olanlara ücretsiz olarak verilecek olan dokümandır Amaç: akademik tanınmayı (recognition) ve şeffaflığı (transperancy) sağlamak Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilmiştir Diploma ve/ya transcriptin yerine geçmez

28 8 Anabölümü vardır: 1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION (Name, Date of birth, Student Identification Number or code) 2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION (Name of qualification and title conferred, Name and status of awarding institution, Language of instruction) 3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION (Level of qualification, Official length of programme, Access requirements) DİPLOMA EKİ

29 4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED (Mode of study, Programme details (modules or units studied), the individual grades/credits obtained, Grading scheme) 5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION (Access to further study, Professional status) 6. ADDITIONAL INFORMATION (Additional information, Further information sources) 7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT (Date, Signature, Official stamp or seal) 8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM DİPLOMA EKİ

30

31

32

33


"BOLOGNA- BERGEN SOCRATES/ERASMUS ECTS/DİPLOMA EKİ 24.11.2004 Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim ve Öğretmen Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim ve Öğretmen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları