Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Merkezi sınav sistemi 2013- 2014 Eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanmış, bu yılda 8. sınıfta okuyan öğrenciler Ortaöğretime bu sistemle yerleşecektir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Merkezi sınav sistemi 2013- 2014 Eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanmış, bu yılda 8. sınıfta okuyan öğrenciler Ortaöğretime bu sistemle yerleşecektir."— Sunum transkripti:

1

2 Merkezi sınav sistemi 2013- 2014 Eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanmış, bu yılda 8. sınıfta okuyan öğrenciler Ortaöğretime bu sistemle yerleşecektir.

3  8. Sınıf Öğrencilerine Kasım ve Nisan ayının sonunda 6 dersten Merkezi sınav yapılmaktadır. Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

4 SINAV GÜNÜSAATİDERSSINAV SÜRESİ 26 KASIM- 29 NİSAN ÇARŞAMBA 09.00TÜRKÇE40 DAKİKA 10.10MATEMATİK40 DAKİKA 11.20DİN KÜLTÜRÜ40 DAKİKA 27 KASIM – 30 NİSAN PERŞEMBE 09.00FEN VE TEKNOLOJİ40 DAKİKA 10.10İNKILAP TARİHİ40 DAKİKA 11.20YABANCI DİL40 DAKİKA  Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller ve özel durumlar dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, yurtdışında; KKTC ve bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye Saati ile 09.00, 10.10, 11.20’ de başlıyor ve aynı anda yapılıyor.

5 MAZARET SINAVI ! Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı 1.dönem 13-14 Aralık 2014 tarihlerinde yapıldı. Mazeret sınavı 2.dönem 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde yapıldı.

6  Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için 4; T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi için 2 katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanıyor. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılıyor. TEOG AĞIRLIKLI PUAN TürkçeMatematikFen Ve Teknoloji Yabancı Dil Din Kültürü ve A. B. T.C. İnkılap Tarihi Ve A. 444222

7  Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden1.si, 3 yazılısı olan derslerden ise 2.si olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılıyor.( Türkçe,Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil 2. sınav,T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük ve Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 1. sınavlar)  Ortak sınavlarda alınan puanlar yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilmektedir.

8  Sınavlarda görevlendirilen öğretmenler, kendi okullarından farklı bir okulda görevlendiriliyor.  Öğrenciler sınava kendi okulunda giriyor.(Mazeret sınavı dışında)  Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.  Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacak.  İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacak.

9  Her ders için çoktan seçmeli (4 seçenekli) 20 soru soruluyor.  Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor.  Sınavlarda A, B, C ve D diye dört kitapçık türü bulunuyor.  Sınav süresi her ders için 40 dk. olacak ve her sınav sonrasında 30 dk. ara verilecek.  Ortak sınavlarda öğrencilerden ücret alınmıyor.

10  Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8. sınıf öğrencileri ayrıca sınava girmiyor, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile değerlendiriliyor.  Öğrenciler e-okul sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil dersinden sorumludur.  Öğrencilerin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanıyor.  Ortak sınavlar iki okul gününe yayılarak yapılıyor, o günlerde okullar tatil ediliyor.

11 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ  Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler, sınav uygulaması hakkında düzenlenmiş sınav kılavuzunda belirtildiği üzere ortak sınavlardan muaf tutulmaktadır.

12  GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER  Az gören grubuna miyop, hipermetrop,astigmatizm, gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dahil edilmemektedir.  Az gören öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilerin her biri için 15’er dakika ek süre verilecek. a. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kağıdı, b. Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kağıdı.(a veya b seçeneğinden biri tercih edilecek)

13  Hiç görmeyen öğrenciler: okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Her sınav için 15 dakika ek süre verilecek.  Soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavlarda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Sınav puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

14  İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLER  İşitme engelli öğrencilerin,yabancı dil testi sınavına katılmak isteyenler veli dilekçesi ile 1. ve 2. dönem ayrı ayrı okul idaresine başvuracaktır.  İstekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda ve her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.

15  RUHSAL VE DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLER  Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel öğrenme Güçlüğü olan öğrenciler için istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda ve her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.  Özel öğrenme Güçlüğü olan öğrenciler tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaktır.  YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLANÖĞRENCİLER  (Otizm, Rett sendromu,Asperger Bozukluğu, Atipik Otizm) öğrenciler için istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda ve her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.

16  BEDENSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLER  Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engelli olan ya da uzuv kaybı olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda ve her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.  Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan sınıflara yerleştirilecektir.  ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLER  Zihinsel Engelli öğrenciler istekte bulunması halinde tek kişilik sınıflarda ve her sınav için 15’er dakika ek süre verilecektir.  Yabancı dil sınavına katılmak istemeleri halinde 1. ve 2. dönem ayrı ayrı okul idaresine dilekçe verecektir

17  SÜREĞEN HASTALIĞI OLAN ÖĞRENCİLER  Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır.  Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olanlar durumlarını belgelendirmeleri halinde tedavi gördükleri sağlık merkezlerinde sınava alınacaktır.  Evde eğitim verilen öğrencilerin sınavı ev ortamında yapılacaktır.  Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınava girecek, velinin başvurusu ve rapor doğrultusunda sınavda görevli öğretmenler bilgilendirilecektir.

18 MİSAFİR ÖĞRENCİLER Başta Suriye’den gelen öğrenciler olmak üzere misafir durumdaki öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş ise sınava girecekler, ancak geçici vatandaşlık verilmiş olan misafir öğrenciler sınava alınmayacak.

19 PUANLAR NASIL HESAPLANACAK? HESAPLANACAK?

20 TEOG Ortak Sınav Puanı 700 Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden değerlendirilecektir.

21 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP) Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama, 6, 7, 8. sınıf düzeylerinde ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

22 www.kisiselbasari.com

23 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

24 YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) Öğrencinin 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının Toplamı ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG) puanının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.

25 YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN HESAPLAMA YEP: MSP + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 6. Sınıf YBP:98,000 7. Sınıf YBP:100,000 8. Sınıf YBP:95,000 8. Sınıf MERKEZİ SINAV PUANI: 675,000 olan bir öğrencinin 98+100+95+675=968 OYP= 968/2 = 484,000 olur.

26 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL OLACAK ?

27 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME takvimi NASIL OLACAK ? TARİHİŞLEM 24 Haziran 2015Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 24 Haziran 2015 8’inci Sınıf Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) İlanı 24 Haziran 2015 05 Temmuz 2015 Sınavla Öğrenci Alacak Özel okulların Kayıt İşlemleri 10 Temmuz 2015Güzel sanatlar Lisesi ve Spor Liselerine Öğrenci Kayıtlarının Tamamlanması 06-16 Temmuz (Saat 13:00’e kadar) Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 14 Ağustos 2015Yerleştirme Sonuçlarının İlanı Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 17-21 Ağustos 2015 24-28 Ağustos 2015 31 Ağustos-4 Eylül 2015 Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması 24 Ağustos 2015 31 Ağustos 2015 7 Eylül 2015 Yerleştirmeye Esas nakil sonuçlarının ilanı 07-10 Eylül 2015İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Ve Nakil komisyonlarınca İl/İlçe sınırları içerisindeki Nakil Tercih Başvurularının Alınması 11 Eylül 2015İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Ve Nakil komisyonları Nakil Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 14 Eylül 20152015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı

28 TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? 8. sınıfı başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler yerleştirme işlemleri için tercihte bulunabilecek. Ancak güzel sanatlar ve spor liseleri için yerleştirme işlemleri bu okulların giriş mevzuatı esas alınarak 10 Temmuz 2015 tarihinde tamamlanacaktır. Tercihler öğrenci/veli tarafından e-okul üzerinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul müdürlüğüne onaylatılacaktır. Sınavla öğrenci alacak özel okullara kayıt işlemini yaptıran öğrenciler tercihte bulunamaz.

29 İnternet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, ‘ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRDIM TERCİH YAPMAYACAĞIM’ ve ‘TERCİH YAPMAK İSTİYORUM’ butonları açılacak. Öğrenciler tüm okul türlerini içeren 25 okula kadar tercih yapabilecekler. YEP’e göre öğrenci alan özel okullara 24 Haziran- 05 Temmuz tarihine kadar Diğer okullar için tercihler 06- 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemlerini elektronik ortamdan yapamayan veliler için okul müdürlüğü, tercih işlemlerini veli adına ‘Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu’na’ bağlı kalarak yapacaktır. Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Her türlü düzeltme onaylanma işlemi öncesinde yapılacaktır. Tercih başvurusu sadece 1 kez yapılacağından başvuru sonrasında değiştirilemeyecektir.

30 17-21 Ağustos, 24-28 Ağustos ve 31 Ağustos -4 Eylül tarihlerinde Yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecek, 3 tercih hakkı alınacak ve YEP üstünlüğüne göre merkezi olarak yapılacaktır. Özel okullar %100 burslu okutacakları öğrencilerin yerleştirmesini puan üstünlüğü esasına göre %5 ‘lik dilimden seçerek yapacaktır. Türkiye genelinde ilk %5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki %5’lik dilimden karşılayabilecektir.

31  Yerleştirme işlemleri bir defaya mahsus olup ek yerleştirme yapılmayacaktır.  Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık öğretim kurumlarına yerleştirilecektir.  Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri halinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 07-10 Eylül 2015 tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır. EK YERLEŞTİRME VAR MI?

32 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?  Kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki (2) öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir.  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin puanları, yerleştirildikleri okulların puanlarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

33 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden genel ilköğretim programını tamamlayanlar tercih yapanlar ve tercih yapmayanlar; Özel eğitim değerlendirme kurulu raporları doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin geçiş ve nakillerine ilişkin iş ve işlemler engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir.  Genel ilköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitime devam edemeyeceklerin ortaöğretim kademesinde gündüzlü özel eğitim okullarına yerleştirilmesi/nakilleri ile ilgili iş ve işlemler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları işbirliği ile il/ilçe özel eğitim hizmetleri komisyonunca yapılacaktır.

34 PUANLARIN EŞİT OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK ? OYP’lerin eşit olması halinde TEOG Sınavı puanı, Eşitliğin devam etmesi halinde 8. sınıf YBP Eşitliğin devam etmesi halinde 7. sınıf YBP Eşitliğin devam etmesi halinde 6. sınıf YBP yüksek olana öncelik verilecektir. Bunların eşit olması halinde tercih önceliği Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı dikkate alınacaktır.

35 EK PUAN NEDİR? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bilim Olimpiyat Sınavları ve Matematik Olimpiyat Sınavları ile Proje Yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın Yıl Sonu Başarı Puanına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

36 EK PUANIN KATKISI NASIL OLACAK ? Öğrencilerin yarışmalara ve olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait Yıl Sonu Başarı Puanına; Altın madalya alan veya birinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %10’u Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %9’u Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için yıl sonu başarı puanının %8’i Bu etkinliklere katılanlar için de yıl sonu başarı puanının %7’si oranında EK PUAN verilecektir.

37 YERLEŞTİRMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 25 tercih hakkı verilecek. Tek liste olacak.( Geçen yıl A ve B grubu listeleri kalktı.) Özel okul kayıtları erken tarihte yapılacak. Yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleşecek.

38 Nakil başvurusunda tek değil 3 tercih alınacak. Bu tercihler doğrultusunda YEP üstünlüğüne göre merkezi olarak bu okullardan birine yerleştirilecek. Boş kontenjanlar için nakil başvurusu 5 gün alınacak, bir sonraki hafta Pazartesi günü sonuçlar açıklanacak.

39


"Merkezi sınav sistemi 2013- 2014 Eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanmış, bu yılda 8. sınıfta okuyan öğrenciler Ortaöğretime bu sistemle yerleşecektir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları