Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IVM’de Güncel Durum Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IVM’de Güncel Durum Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 IVM’de Güncel Durum Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi İZMİR

2

3 In Vitro Oosit Matürasyonu (IVM) Doğal siklusda stimule edilmemiş overlerden germinal vezikül (GV) aşamasındaki oositleri toplamak In vitro 24 - 48 saatte matür (M-II evresi) hale getirdikten sonra IVF / ICSI uygulamak BG

4

5 Oosit maturasyonu nedir? Oosit maturasyonu germinal vesikül (GV) evresinden metafaz –II (M-II) evresine geçişteki birinci meiotik bölünmenin tamamlanması, ve bu sürece fertilizasyon ve erken embryonik gelişim için gerekli olan sitoplazmik maturasyonun eşlik etmesi olarak tanımlanır BG

6 IVM Potansiyel Biolojik Avantajları Gonadotropinlerin çok az ya da hiç olmaması Anöploidi oranına etkisi ? Oositin doğal seçilmiş olması Daha iyi embryo gelişimi ve seçimi ? GnRH analog / antagonistlerin olmaması Oosit / Endometrium üzerine etkisi ? NET SONUÇ Ovarian / uterin fizyolojiye minimal müdahale Oosit ve endometriumda maksimum uyum BG

7 IVM Potansiyel Dezavantajları 1. Daha az sayıda oosit Gerçekte ne kadara ihtiyaç var ? 2. Mayotik spindle oluşumu esnasında yapay bir çevrede bulunmanın etkisi Li et al 2006 IVM vs IVF oositlerinde daha yüksek oranda anomal spindle ve kromozom anomalisi rapor etmişlerdir BG

8 IVM – Klinik uygulama Hasta seçimi Gonadotropin stimulasyonu hCG tetiklenmesi (priming) Endometrial hazırlık – erken mi yoksa geç mi estrojen vermek? Hangi kalınlık? IVF veya ICSI ? IVM kültür mediumu ? BG

9 IVM hastalarının klinik hazırlanması 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 U/S rFSH 150IU/day OR ICSI ET Protokol 2 (stimulation) Protokol 1 (no stimulation) ET (day 3)U/S OR ICSIhCG BG

10

11

12 Chian RC et al., Hum Reprod 15: 165-170, 2000 BG

13

14 Antalya 2007 BG

15

16 IN-VITRO MATURATION AND FERTILIZATION OF OOCYTES FROM UNSTIMULATED OVARIES: PREDICTING THE NUMBER OF IMMATURE OOCYTES RETRIEVED BY EARLY FOLLICULAR PHASE ULTRASOUND SCAN Tan SL, Child TJ, Gülekli B McGill Reproductive Center, Royal Victoria Hospital Montreal, Canada Am J Obstet & Gynecol, 2002,186:684-9 BG

17 Antalya 2007 BG

18 Antalya 2007 BG

19

20

21 Obstet Gynecol. 2002 Oct;100(4):665-70.

22

23

24

25

26 Outcomes from IVM program (by age) Age gpCasesClin PregImplantation 20 – 291643.8%12.5% 30 – 343031.0%14.7% 35 – 371022.2%5.4% 38 – 40 925.0%5.0% 41+ 1 0.0% - McGill Rep. Ctr. (2003), personal data Chian (2003) RBMonline - to date, more than 300 live babies have been born from IVM cycles Antalya 2007

27

28 27 % BG

29 18.4 % BG

30 Oocytes retrieved – no 102 Oocytes matured - no (%) 79 (77.5) Oocytes fertilized - no (%) IVF40 / 33 (82.5 %) ICSI39 / 34 (87.2%) 16th Annual Meeting European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Bologna, Italy, June 25-28 2000 Chian RC, Abdul-Jalil AK, Child TJ, Gülekli B, Tan SL

31

32 Fertility and Sterility, Volume 85, Supplement 2, April 2006, Pages S11-S12 BG

33

34

35

36

37 IVM için hasta seçim kriterleri 1. Regular veya irregular adeti olan PCO veya PCOS hastaları 2. Antral follikül sayısı (AFC) >20 3. Yaş <35 y 4. ‘IVM normal overleri olan şu hastalarda uygun olabilir; MF and Unexp inf. hastaları – kabul edilebilir gebelik oranları (Suikkari, Finland) 5. Diğer (önceki IVF sikluslarında başarısızlık, oosit donasyonu ve kanser hastalarında fertilitenin korunması)

38 Sonuç Ovarian stimulasyona ait risklerden arınmış emin bir tedavi yöntemidir Özellikle ART gereksinimi olan PCO / PCOS ‘lu kadınlar için uygun görünmektedir Diğer ART yöntemleri kadar güvenlidir Daha fazla merkezin sonuçlarına gereksinim vardır BG

39

40

41

42 IVM GV OositOPU sonrası BG

43 İn Vitro Oosit Matürasyonu1 BG

44 İn Vitro Oosit Matürasyonu2 BG

45 İn Vitro Matüre M II Oosit BG

46 Stimüle Siklustan Toplanan MII Oosit BG

47 KOH Sonrası ve IVM oositleri BG

48 IVM OositDenüdasyon Sonrası BG

49 IVM OositDöllenme BG

50 IVM OositEmbryo Gelişimi 1 BG

51 IVM Oositde Embryo Gelişimi 2 BG

52 IVM of oositleri – laboratuar işlemleri Immature oocytes Maturasyon mediumda oositler kültüre edilir Mature oosit (M-2) Inseminasyon (ICSI) Transfere hazır embryolar Oositler yıkanır 24 – 48 st kültür Inseminasyon Klivaj Fertilize oositler (2PN) 16-18 saat BG

53 Embryology data from an IVM programme McGill DEU Average number of oocytes retrieved 14.213.4 Percentage of oocytes matured 76.8%65.8% Percentage of oocytes fertilized 63.1%64.2% Percentage of embryos cleaved 89.0%87.5% Average number of embryos transferred 3.93.4 BG


"IVM’de Güncel Durum Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları