Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr. Gör. Songül DURAN Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr. Gör. Songül DURAN Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı."— Sunum transkripti:

1 Öğr. Gör. Songül DURAN Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı

2  Kişilik, bireyi başkalarından ayıran doğuştan getirdiği ve sonradan kazanılan, tutarlı olarak sergilenen özelliklerin bütünüdür.  Bireyin kendine özgü düşüncelerini ve sergilediği davranışlarını belirleyen sistemlerin bütünüdür.

3  Fiziksel gelişim,  Zihinsel gelişim,  Sosyal gelişim  Ahlak gelişimi

4  Çevre  Anne-baba tutumu

5  Kişilik, devamlı gelişme eğilimindedir.  Demokratik anne baba tutumu,  Koruyucu anne baba tutumu,  Otoriter anne baba tutumu,

6  Her bir gelişim kuramı, insan gelişiminin özellikle bir alanını odak noktası olarak kabul ederek bu gelişimi genel olarak diğer alanlarla da bütünleşecek biçimde ortaya koymuşlardır.

7  Topografik (Bölmesel) Kuram: Freud’un ilk varsayımlarından biridir.  Bilinç,  Bilinçöncesi (önbilinç)  Bilinçdışı

8  İd  Ego  Süperego

9  Freud dürtüleri bedendeki erojen bölgelerle (ağız, anüs, genital organlar vs.) bağlantılı olarak düşünmüş ve kısmi dürtülerden söz etmiştir.  Ben dürtüleri(kendini koruma dürtüleri)  Cinsel dürtüler

10  Freud 1920’den itibaren ikinci bir dürtü kuramı ayrımına gitmiş ve yaşam dürtülerinin karşısına ölüm dürtülerini koymuştur.

11  Ruhsal görüngüleri dürtü kaynaklı güçlerin çatışması veya dayanışması çerçevesinde görür.

12  Ekonomik görüşe göre ruhsal olaylar niceliksel olarak ölçülebilir ve toplamı değişmeyen ruhsal enerjini hareketiyle de incelenebilir.

13  Gelişimsel yaklaşımda psişik güçlerin gelişimi esas alınır. Psişik güçlerin gelişimi bakımından temel gösterge libidonun geçtiği değişik evrelerdir.

14  Oral Dönem: Libidinal gelişimin ilk evresidir ve bu dönemde erojen bölge ağız, ağız boşluğu ve oral mukozadır.  Libidoya Yönelik Öğe (oral erotizm)  Saldırgan Öğe (oral sadizm

15  Anal Dönem: Erojen bölge olarak anüs ön plana çıkmıştır. Libido dışkılama fonksiyonuna yönelmiş, bu yolla tatmin aramaktadır. Bu dönem etkinlik ile edilgenliğin kutuplaştığı dönemdir.

16  Fallik dönem: Çocuğun bu yaştaki cinsel ilgilerini yetişkin cinselliğin öncüleri, çocuksu eşdeğerleri olarak görmüştür. Bu dönemde erojen bölge genital organlardır.

17  Gizlilik (Latans) Dönemi: Bu aşamada çocuğun cinsel uğraşılarında bir gerileme söz konusudur. Ahlaki ve estetik kaygılar ön plana çıkmaya başlamıştır, bastırma mekanizması bütün yoğunluğuyla çalışmaktadır ve dönemin bir başka özelliği yüceltme ortaya çıkmıştır.

18  Erikson'un " İnsanın Sekiz Evresi " başlığı ile geliştirdiği dönemler kuramı, normal ve anormal kişilik gelişmesini açıklamaktadır.

19  Aşamalı oluşum ilkesi (epigenetik principle) Buna göre gelişen organizmanın bir taban planı vardır. Organizmanın parçaları bu taban plana göre belli bir zaman ve sıraya göre gelişir.

20  Organ işlev-biçimi(organ mode ): Erikson'a göre, belli bir dönemin ağırlık noktası olan bölgeye ilişkin temel işlevler bütün organizmaya yayılarak organizmada egemen bir işlev biçim oluşturur.

21  Toplumsal işlev-örüntü(social modality ) Her dönemin kendine özgü organ işlev biçimi toplumsal çevre ile sürekli etkileşim içindedir.

22  Ruhsal-toplumsal Dönemler(psycho-social stages) Erikson organ işlev biçimlerinin ve toplumsal etkileşmelerle oluşan işlev örüntülerinin gelişmeleri ile her dönemde benliğin özel bir bunalımdan geçerek, o döneme özgü benlik sorununu çözdüğünü, bir gelişmeyi tamamladığını ve özel bir benlik öğesinin temel taşını kazandığını tanımlar.

23  Düzenli alma-verme ilişkisi bebeğin zihninde annenin sürekliliğini sağlar. Karşılıklı etkileşen bu iki organizmanın bütünleşmesindeki temel öğeler süreklilik, tutarlılık ve aynılıktır.

24 Çocuğun kendi bedenini kontrol edebilmesi, özerklik duygularının gelişmesini sağlamaktadır.

25  Merak /araştırma duyguları, Girişimcilik  Anne baba tarafından engellenme Suçluluk

26  Anne baba, öğretmenler tarafından çocukların başarılı olmaya doğru motive edilmesi başarı duygusu

27  Ergenlikte cinsel, sosyal ve mesleki olmak üzere üç temel kimlik duygusu kazanılmaktadır.

28  Erikson; yakın ilişkiyle bireylerin yaşantılarını diğerleriyle paylaşabilme yeteneğini ifade etmektedir.

29  25-65 yaş  Buradaki üretkenlik bireylerin kendilerine, ailelerine, topluma faydalı olabilme yeteneği anlamını taşımaktadır.

30  65+  Bu dönem, bugüne kadar yaşanılan yaşamın gözden geçirilmesini, bir değerlendirilme yapılmasını kapsamaktadır.

31  Kuramın temel noktası ise, annenin bebeğine dış dünyayı inceleyebileceği ve gerektiğinde emniyet duyguları içinde geri dönüşler yapabileceği güvenilir bir ortam oluşturmasıdır.

32  Ainsworth ise bağlanma teorisinin işlemsel tanımını yapan kuramcıdır.

33  Emniyetli bağlanma  Kararsız bağlanma  Kaçıngan bağlanma

34  Çocuklar dünyaya geldiklerinde hiç bir şey bilmezler. Peki ne oluyor da bu durumdan yetişkin gibi düşünme düzeyine ulaşabiliyorlar?  “Zihin Gelişim Dönemleri”

35 - Evreler değişmez bir şekilde, değişmez bir sıra ile ortaya çıkarlar. - Evreler bir hiyerarşi oluştururlar. - Gelişim oranlarında farklılıklar vardır. - Gelişim Kuramı her evre için tipik olan gelişim özelliklerini belirtir.

36  Reflekslerden Şemalara  Ses Bulaşması  Döngüsel (devresel) Tepkiler  Devresel Tepki

37  Taklit  Ertelenmiş Taklit  Doğadan Ayrışma  Alışkanlık Kazanma

38 A- Sembolik-Kavram Öncesi Dönem (2-4 yaş) Sembolik Düşünme İşaretsel İşlev Sembolik Zeka Sembolik Oyun ve Düşünme

39 B- Sezgisel Dönem (4-7 yaş)  Kişilerin Sürekliliği  Odaklanma (Merkezleme-Tek Boyutlu) Düşünme  Devresel Tepki

40  Toplu/Kollektif Monolog  Paralel Oyun  Ben Merkezci Düşünme/Egosantrizm  Soru Sorma

41  Ahlaki Bağımlılık  Nesneleri Sadece Belir Bir Özelliğine Göre Sıralayabilir  Tersine Çevirememe  Korunum Kanunu Kazanılmamıştır

42  Oluşlar ve nesneler hakkında mantıksal düşünürler.  Sayıları kullanmayı ve kümelemeyi öğrenir.  Objeleri birkaç özelliğine göre sıralayabilir ve sınıflayabilir.  İşlemler Tersine Çevrilebilir

43  Korunumun Kazanılması  Çoklu Sınıflama  Dönüşebilirlik  Telafi  Ayniyet

44 -Ben Merkezci Düşünme -Göreceli Düşünme -Birleştirici Düşünme Üreme Sistemlerinin Gelişimi Hızlı Bedensel Büyüme

45


"Öğr. Gör. Songül DURAN Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları