Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Varlıkların özelliklerini belirten sözcükleri tanıyalım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Varlıkların özelliklerini belirten sözcükleri tanıyalım."— Sunum transkripti:

1 Varlıkların özelliklerini belirten sözcükleri tanıyalım

2 Çevrenizde gördüğünüz her varlığın belirli özellikleri vardır.

3 kırmızı elma dört balon yaşlı kadın yeni top güzel çiçek pembe ev

4 Resimlerin altlarında yazılı olan kırmızı renkli sözcükler varlıkların nesini belirtiyor? kırmızı elma dört balon yaşlı kadın renkrenk sayı sayı duru m

5 yeni top güzel çiçek pembe ev Resimlerin altlarında yazılı olan kırmızı renkli sözcükler varlıkların nesini belirtiyor? duru m renkrenk

6 Varlıkların özelliklerini belirten sözcükler, varlık adlarında önce yazılırlar.

7 Annem yuvarlak masa aldı. varlık adı Varlığın özelliği

8 Arif, eski topu ile oynadı. varlık adı varlığın özelliği

9 Sağlam tabaklar satılmış. varlık adı Varlığın özelliği

10 Şu yaşlı kadına bakın. varlık adı varlığın özelliği

11 Elif,ılık süt içti. varlık adı varlığın özelliği

12 Daldaki küçük sincap kaçtı. varlık adı varlığın özelliği

13 Aşağıdaki varlıkların özelliklerini belirten sözcükler yazınız. ……….papağan……….papağan …………..kazak …………..kazak birbirpahalıpahalı

14 …………..ayn a …………..çilek…………..çilek güzelgüzeltatlıtatlı

15 ………..ekme k …………armu t yarımyarım altıaltı

16 …………...ked i ………..horoz………..horoz dörtdörtçilliçilli

17 …………kale m …………çorb a çürükçürüksıcaksıcak

18 Aşağıdaki varlıkların rengini belirten sözcükler getirerek tamamlayınız. ………..ceket………..ceket ………..kalem………..kalem ………..yapra k ……….patlıca n ………..keleb ek …………boya…………boya ………..eldive n ………..bisikl et ………..gelinli k ………….top………….top siyahsiyah kırmızıkırmızı yeşilyeşil mormor sarısarı pemb e mavimavibeyazbeyaz beyazbeyaz turuncuturuncu

19 Aşağıdaki varlıkların sayısını belirten sözcükler getirerek tamamlayınız. ………..nar………..nar ………..soba………..soba ………..çekiç………..çekiç……….araba……….araba ………..kuzu………..kuzu…………kitap…………kitap ………..telefo n ………..gömle k ………..martı………..martı………patates………patates kırkkırk dokuzdokuz otuzotuz altıaltı ellielli beşbeş yirmi üç on iki on bir yediyedi

20 Aşağıdaki varlıkların biçimini belirten sözcükler getirerek tamamlayınız. ………..biber………..biber ………..çakm ak ………..saz………..saz……….tabak……….tabak ………..vazo………..vazo…………silgi…………silgi ………..barda k ………..çorap………..çorap ………..saat………..saat………tepsi………tepsi sivrisivri bozukbozuk çatlakçatlak yamu k uzunuzun delikdelik ufakufakkısakısa camsı z eğrieğri

21 Aşağıdaki varlıkların durumunu belirten sözcükler getirerek tamamlayınız. ………..adam………..adam ……….at……….at …………kuş…………kuş…………eşek…………eşek ………..fare………..fare………yengeç………yengeç ………..koyun………..koyun………..balık………..balık ………..kadın………..kadın………uçak………uçak yaşlıyaşlı ölüölü yavruyavru akıllıakıllı hastahastaminikminik şişma n hızlıhızlı cansı z pahalıpahalı

22 Aşağıdaki adların önüne istenen özelliklerde sözcükler getirerek tamamlayınız. ………inek………inek …………fil…………fil …….kanary a …….......şek er yediyedi temb el sarısarı tomb ul

23 yeni top güzel çiçek pembe ev Resimlerin altlarında yazılı olan kırmızı renkli sözcükler varlıkların nesini belirtiyor? duru m renkrenk

24

25 Aferin size arkadaşlar.


"Varlıkların özelliklerini belirten sözcükleri tanıyalım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları