Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kongrede Sunulan Bildirilerin Kaderi Nedir? Gülçin Şahin Ersoy, Deniz Öztekin, İlkan Kayar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kongrede Sunulan Bildirilerin Kaderi Nedir? Gülçin Şahin Ersoy, Deniz Öztekin, İlkan Kayar."— Sunum transkripti:

1 Kongrede Sunulan Bildirilerin Kaderi Nedir? Gülçin Şahin Ersoy, Deniz Öztekin, İlkan Kayar

2 Bilimsel toplantılarda araştırma sonuçlarının sunulması Neden önemli ? bilgi ve deneyim aktarımı geniş kitlelerle paylaşım bilgi düzeyinin arttırılması bilimsel ilerlemenin sürdürülmesi dinleyicilerden soru & yorum & katkı çalışmaların geliştirilip olgunlaştırılması kurumsal temsil & tanıtım 2

3 Bilimsel toplantılarda araştırma sonuçlarının sunulması Neden yetersiz ? sınırlı katılımcı sayısına ulaşması yazılı metne çevrilememesi (kalıcılık) nedeniyle yetersiz kalmaktadır 3

4 Bildiri – Yayın İlişkisi uluslararası hakemli dergilerde yayınlanma (altın standart)  yöntemlerin geçerliliğini  sonuçların güvenilirliğini ortaya koyar kongrenin bilimsel düzeyi üzerinde dolaylı etki ? 4

5 Bildirilerin yayına dönüştürülme oranları Kadın Hastalıkları ve Doğum alanına ait bildirilerin çeşitli kongrelerde uluslararası dergilerde yayına dönüştürülme oranları: %38 - 52 Cochrane derlemesi (2007) yayına dönüştürülme oranı: %31 5

6 Bildiriler neden yayına dönüşemiyor ? I. Lojistik nedenler zaman darlığı zaman darlığı Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmama Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmama yetersiz yabancı dil hakimiyeti yetersiz yabancı dil hakimiyeti araştırmacılar arası anlaşmazlık araştırmacılar arası anlaşmazlık 6

7 Bildiriler neden yayına dönüşemiyor ? II. Kalitatif nedenler uygunsuz yöntemler uygunsuz yöntemler hatalı çalışma planlaması hatalı çalışma planlaması Literatüre yetersiz katkı (özgün olmaması) Literatüre yetersiz katkı (özgün olmaması) istatistiksel açıdan anlamlı sonuç bulunamaması ? ( ) istatistiksel açıdan anlamlı sonuç bulunamaması ? (bazı dergilerde sadece istatistiksel açıdan anlamlı sonuçları yayınlanabilir olarak kabul etme eğilimi ) 7

8 Türkiye’de ulusal kongrelerde sunulan bildirilerin akıbeti Bu konuda sadece dermatoloji - radyoloji - romatoloji alanlarında çalışma mevcuttur Bu branşların bildirilerinin uluslararası hakemli dergilerde yayınlanma oranı: %11.8 - 21.6 saptanmıştır TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi verileri ?? 8

9 Amaç 2009 yılı TJOD 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’nde sunulan bildirilerin uluslararası yayına dönüştürülme oranının tespiti bu oranın literatürde bildirilen benzer sonuçlarla karşılaştırılması yayına dönüşen bildirilerle ilişkili çeşitli değişkenlerin analiz edilmesi 9

10 Gereç ve Yöntem TJOD 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Mayıs 2009 - Ağustos 2014 arasında yayına dönüştürülme (5 yıllık süreçte) bildiri özetlerine TJOD resmi web sitesinden (http://www.tjoddergisi.org) ulaşıldıhttp://www.tjoddergisi.org PubMed, Google Scholar, Ulakbim Ulusal Veri Tabanı, Türkiye Atıf Dizini veri tabanları kullanıldı. Çalışma Haziran-Ağustos 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 10

11 Gereç ve Yöntem tüm sözel ve poster bildiriler bildiri tipi, bildiri konu başlığı, yayınlanma tarihi, yayınlandıkları dergi adı, dergi etki faktörü, yazar kurum adı kaydedildi 11

12 Gereç ve Yöntem yayın tarama tüm yazarların ad - soyad bilgileri başlıktan seçilen anahtar sözcükler kullanılarak tarandı eşleşme (-)  yazarların tüm yayınları tarandı eşleşme (+)  özetler mukayese edildi 12

13 Gereç ve Yöntem Yayına dönüşen bildiriler dergi adı dergi etki faktörü yazar ismi değişiklikleri (ekleme/çıkartma) yayınlanma tarihi kaydedildi *(Dergi etki faktörü için 2013 ‘Journal Citation Report’ veri tabanı kullanılmıştır.) 13

14 Bulgular Bildiri Tipi 243 bildiri 16 sözel 227 poster 14

15 Bulgular 243 bildiri 84 ulusal+uluslararası yayın(%34.5)  9 sözel bildiri  75 poster bildiri yayına dönüştürülmüş 15

16 Bulgular 243 bildiri  45 uluslararası yayın (%18.5)  8 sözel  37 poster bildiri uluslararası yayın olmuş 16 [Odds Oranı=5.33, p=0.03]

17 Bulgular ortalama yayınlanma süresi 17 ± 2 ay Poster: 18 ± 2 ay Sözel: 16 ± 6 ay P= 0.533 17

18 Bulgular 21 farklı uluslararası dergide yayınlanmıştır. %49’u dört dergide yoğunlaşmıştır 18

19 Bulgular 19

20 Bulgular Dergi Etki Faktörü 1.572 ± 0.126 dır (minimum=0.380, maksimum= 4.174) Poster bildiriler için : 1.527 ± 0.133 Sözel bildiriler için : 1.782 ± 0.368, p=0.474 20

21 Bulgular 243 bildiri 135 86 12 10 21

22 Bulgular 45 yayın 29 13 1 2 P=0.18 22

23 Bulgular Bildiriler 6 alt başlık halinde yayınlanmıştır; Genel Jinekoloji, Genel Obstetrik, Jinekolojik Onkoloji, Perinatoloji ve Maternal-Fetal Tıp, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite, Ürojinekoloji 23

24 Bildiri alt başlıklarına göre uluslararası dergilerde yayınlanma oranları karşılaştırılması P = 0.185 24

25 Bulgular 25

26 Öneriler Yayına dönüştürme oranlarını arttırmak için: kurumsal destek (zaman / fon / teşvik / kurs) Bildirilerin yayınlanma oranlarının periyodik olarak analiz edilmesi 26

27 Sonuç -TJOD 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’nde sunulan bildirilerin yayına dönüşme oranı; diğer branşlardaki ulusal kongrelere kıyasla daha iyi düzeyde, uluslararası kongrelere göre ortalamanın altındadır. -Sözel sunumların yayın olma olasılığı daha yüksektir. 27

28 Teşekkürler


"Kongrede Sunulan Bildirilerin Kaderi Nedir? Gülçin Şahin Ersoy, Deniz Öztekin, İlkan Kayar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları