Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 1"— Sunum transkripti:

1 İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 1
Your company information

2 SORU 1 İş kazaları ve meslek hastalıkları açısından maddi tazminat sorumluluğu aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? a)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Dağlık Sigortası Kanunu b)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu c)4857 sayılı İş Kanunu d)6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

3 SORU 1 İş kazaları ve meslek hastalıkları açısından maddi tazminat sorumluluğu aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? a)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Dağlık Sigortası Kanunu b)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu c)4857 sayılı İş Kanunu d)6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

4 SORU 2 Türkiye ILO’ya kaç yılında girmiştir? a)1932 b)1942 c)1952
Türkiye ILO’ya kaç yılında girmiştir? a)1932 b)1942 c)1952 d)1962

5 SORU 2 Türkiye ILO’ya kaç yılında girmiştir? a)1932 b)1942 c)1952 d)1962

6 SORU 3 Aşağıdaki gruplardan hangisi etik kodları arasında yer alır?
a)Hayat koşulları-saygı b)Bilgilendirme-güvenilirlik c)Amaç-güven d)Teknoloji-itibar

7 SORU 3 Aşağıdaki gruplardan hangisi etik kodları arasında yer alır?
a)Hayat koşulları-saygı b)Bilgilendirme-güvenilirlik c)Amaç-güven d)Teknoloji-itibar

8 SORU 4 Gürültü maruziyetinin önlenmesinde aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemdir? a)Gürültü kaynağını kapalı bölme içine almak b)Kulak koruyucu kullanmak c)Çalışanı kapalı bölme içine almak d)Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki uzaklığı artırmak

9 SORU 4 Gürültü maruziyetinin önlenmesinde aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemdir? a)Gürültü kaynağını kapalı bölme içine almak b)Kulak koruyucu kullanmak c)Çalışanı kapalı bölme içine almak d)Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki uzaklığı artırmak

10 Soru 5 Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun sınıflandırmasında yer almaz? a)Reaktif maddeler b)Zehirli maddeler c)Kanserojen olan maddeler d)Enfeksiyona neden olanlar maddeler

11 Soru 5 Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun sınıflandırmasında yer almaz? a)Reaktif maddeler b)Zehirli maddeler c)Kanserojen olan maddeler d)Enfeksiyona neden olanlar maddeler

12 Soru 6 Aşağıda belirtilen işlerden hangisini yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür? a)Uzun süre kollarınızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak b)Belden eğilerek bobin veya malzeme almak c)Uzun süre, hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak d)Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden, dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak

13 Soru 6 Aşağıda belirtilen işlerden hangisini yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür? a)Uzun süre kollarınızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak b)Belden eğilerek bobin veya malzeme almak c)Uzun süre, hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak d)Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden, dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak

14 Soru 7 Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir? a)Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi b)Elektriksel artırma yöntemi c)Koruma sınıfı 2 olan donanım veya bu donanıma eşdeğer yalıtım ile koruma yöntemi d)Yerel eş potansiyel ile koruma yöntemi

15 Soru 7 Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir? a)Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi b)Elektriksel artırma yöntemi c)Koruma sınıfı 2 olan donanım veya bu donanıma eşdeğer yalıtım ile koruma yöntemi d)Yerel eş potansiyel ile koruma yöntemi

16 Soru 8 İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? a)Tecrübeli bir teknik eleman nezaretinde yapılmalı b)Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalı c)En az iki işaretçiden işaret almalı d)Yüklü olarak hareket ettirilmemeli

17 Soru 8 İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? a)Tecrübeli bir teknik eleman nezaretinde yapılmalı b)Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalı c)En az iki işaretçiden işaret almalı d)Yüklü olarak hareket ettirilmemeli

18 Soru 9 Taşlama tezgahında emniyetli çalışma için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? a)İş gözlüğü giymek b)Taşlanacak parça ile göz arasındaki mesafeyi 15 cm’ye ayarlamak c)Elleri yeterince uzakta tutmak d)Gerekli kuvveti uygulayacak şekilde durmak

19 Soru 9 Taşlama tezgahında emniyetli çalışma için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? a)İş gözlüğü giymek b)Taşlanacak parça ile göz arasındaki mesafeyi 15 cm’ye ayarlamak c)Elleri yeterince uzakta tutmak d)Gerekli kuvveti uygulayacak şekilde durmak

20 Soru 10 Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bocurgatlar veya vinçler fren tertibatlı olmalı ve motorla işletilmelidir? a)5 m b)10 m c)20 m d)25 m

21 Soru 10 Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bocurgatlar veya vinçler fren tertibatlı olmalı ve motorla işletilmelidir? a)5 m b)10 m c)20 m d)25 m

22 Soru 11 Yıkım işlerinde yıkılacak kısmın etrafında, en az ne kadar güvenlik alanı bırakılacaktır? a)Yapı yüksekliğine eşit b)5 m c)10 m d)Yapı yüksekliğinin iki katına eşit

23 Soru 11 Yıkım işlerinde yıkılacak kısmın etrafında, en az ne kadar güvenlik alanı bırakılacaktır? a)Yapı yüksekliğine eşit b)5 m c)10 m d)Yapı yüksekliğinin iki katına eşit

24 Soru 12 Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? a)Hava (Oksijen) b)Zincirleme reaksiyon c)Yanıcı madde d)Isı (Kıvılcım)

25 Soru 12 Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? a)Hava (Oksijen) b)Zincirleme reaksiyon c)Yanıcı madde d)Isı (Kıvılcım)

26 Soru 13 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre; işveren aşağıdaki hangi durumda işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmakla yükümlüdür? a)Elliden fazla çalışanı olması durumunda b)İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda c)İşyerinde sanayiden sayılan faaliyetlerin yapılması durumunda d)İşyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması durumunda

27 Soru 13 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre; işveren aşağıdaki hangi durumda işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmakla yükümlüdür? a)Elliden fazla çalışanı olması durumunda b)İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda c)İşyerinde sanayiden sayılan faaliyetlerin yapılması durumunda d)İşyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması durumunda

28 Soru 14 Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur? a)Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi b)Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi c)Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi d)Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi

29 Soru 14 Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur? a)Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi b)Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi c)Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi d)Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi

30 Soru 15 Yaptığı etkiye göre karbondioksit gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer? a)Tahriş ediciler b)Basit boğucular c)Kimyasal boğucular d)Sistemik zehirler

31 Soru 15 Yaptığı etkiye göre karbondioksit gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer? a)Tahriş ediciler b)Basit boğucular c)Kimyasal boğucular d)Sistemik zehirler

32 Reklam & İletişim admin@kirmizibaret.com
Kaynak:İnternet Reklam & İletişim


"İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları