Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HÜSEYİN ACIR GENEL MÜDÜR MAYIS-2006 ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL MÜDÜRLERİ BÖLGE SEMİNERİ OKUL MÜDÜRLERİ BÖLGE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HÜSEYİN ACIR GENEL MÜDÜR MAYIS-2006 ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL MÜDÜRLERİ BÖLGE SEMİNERİ OKUL MÜDÜRLERİ BÖLGE."— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HÜSEYİN ACIR GENEL MÜDÜR MAYIS-2006 ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL MÜDÜRLERİ BÖLGE SEMİNERİ OKUL MÜDÜRLERİ BÖLGE SEMİNERİ

2 Dünyadaki gelişim ve değişim sürecine bakıldığında; Dünyadaki gelişim ve değişim sürecine bakıldığında; 19. Yüzyıl tarım toplumu 19. Yüzyıl tarım toplumu 20. Yüzyıl sanayi toplumu 20. Yüzyıl sanayi toplumu 21. Yüzyıl ise bilgi toplumu 21. Yüzyıl ise bilgi toplumu olarak adlandırılmaktadır. olarak adlandırılmaktadır. 21. yüzyıl, bilgiyi üreten, uygulayan ve değerlendiren ülkelerin yüzyılıdır. 21. yüzyıl, bilgiyi üreten, uygulayan ve değerlendiren ülkelerin yüzyılıdır. Bilgiyi üreten, değerlendiren, sorunlarını belirlemede ve çözmede bilgiyi kullanan toplumlar geleceği belirleyecektir. Bilgiyi üreten, değerlendiren, sorunlarını belirlemede ve çözmede bilgiyi kullanan toplumlar geleceği belirleyecektir.

3 Bilgi çağında, bilgi üretimi için araştırmalar süratle devam etmekte olup; Bilgi çağında, bilgi üretimi için araştırmalar süratle devam etmekte olup;  Her dakikada bir kitap,  Her saniyede bir makale yayımlanmaktadır.  Mevcut bilgiler her yıl ikiye katlanmaktadır.  Diplomalar 3-5 yıl gibi belirli bir süre için geçerli olabilmektedir.  Meslek mensupları önceki dönemlerde olduğu gibi edindikleri mesleklerle hayatlarını tamamlamak durumunda olmayıp, değişim ve gelişimlere paralel olarak kendilerini geliştirmek ve yenilemek zorundadırlar.

4 Kaynak: APK 2003-2004 TÜRKİYE’DE EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE OKULLAŞMA ORANLARI

5 GELİŞMİŞ BAZI ÜLKELERDE GENEL VE MESLEKÎ ORTA ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ DAĞILIMI

6 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE UYGULAMAYA KONULAN MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE; 14 İLDE, 126 OKULDA 182 YÖNETİCİ, 10.044 ÖĞRETMEN, 259 TEKNİSYEN VE 123 MEMUR OLMAK ÜZERE TOPLAM 10.608 PERSONELDEN UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İSTENMİŞTİR. AYRICA; GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİNİ BELİRLEMEK AMACIYLA; GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN 100 OKUL MÜDÜRÜ İLE MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN TÜM PERSONEL KOCAELİ GEBZE’DE BULUNAN TÜSSİDE TESİSLERİNDE 3 GÜN SÜREYLE EĞİTİME ALINMIŞ, BU ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİYLE SWOT (KEFE) ANALİZİ YAPILMIŞTIR.

7 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDEKİ SORUNLAR BU ÇALIŞMALAR SONUNDA ORTAYA ÇIKAN RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCUNDA; ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GÜNCELLİĞİNİ YİTİRDİĞİ, DERS KİTAPLARININ YENİLENMEDİĞİ, HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARININ SAYISAL OLARAK YETERLİ OLMADIĞI, OKULLARDA KULLANILMAKTA OLAN MAKİNE – TEÇHİZAT VE DONATIM EŞYALARININ GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNİN GERİSİNDE KALDIĞI, YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞTE UYGULAMAYA KOYULAN KATSAYI SİSTEMİNİN MESLEKİ EĞİTİME GELEN ÖĞRENCİ NİTELİKLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİĞİ, SANAYİ/İŞLETMELERLERDE MESLEKİ EGİTİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR, SINAVSIZ GEÇİŞ UYGULAMASI KAPSAMINDA YÖK İLE İMZALANAN ÇERÇEVE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE RAĞMEN OKULLARIMIZI KULLANAN MESLEK YÜKSEK OKULLARININ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALAMAKTAN KAÇINDIĞI VE HİÇ BİR MALİ KATKIDA BULUNMADIKLARI, BECERİ YARIŞMALARININ AMACINA UYGUN OLMADIĞI, …………………………………

8  MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ  MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN MODERNİZASYONU PROJESİ  TÜRK JAPON İŞBİRLİĞİ İLE ATL’DE ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PROJESİ  AYAKABICILIK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROJESİ  AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI LEONARDO DA VİNCİ PROGRAMI, (2005 Yılında 80 okulumuzun 102 projesi kabul edildi) ULUSLARARASI-ULUSAL PROJELER

9 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJESİ RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ PROJESİ TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEK KURSLARI, GELİŞTİRME VE UYUM KURSLARI ÇERÇEVE PROTOKOLÜ (İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KONYA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ, SANAYİİ ODALARI…..) ULUSLARARASI-ULUSAL PROJELER

10 İLKÖĞRETİM 8.SINIF ORTAK 9. SINIF (ÖRGÜN MESLEKÎ ve TEKNİK ORTA ÖĞRETİM SINIFI) 10. SINIF S ü r e kl i E ğ i T i m M e r k e z i 12. SINIF 11. SINIF DİPLOMA YÜKSEK ÖĞRENİM SERTİFİKA YAYGIN EĞİTİM

11  İş piyasasının ihtiyaçlarını yeterince yansıtmayan  Dar tabanlı  Arza dayalı  Mesleki rehberlik zayıf  Mesleklerin standart ve sınıflandırılması milletler arası temele dayalı değil  Yerel iş gücünün ihtiyaçlarını dikkate alacak esneklikte değil  Alanlar arasında yatay ve dikey geçiş yok  Hayat boyu öğrenim için imkan tanımıyor PROGRAMLAR İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

12  Bu kapsamda program geliştirme çalışmaları Sosyal Ortaklarla ( TOBB, TÜSİAD, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, MEKSA ) birlikte Bakanlığımız koordinesinde yürütülmektedir.  Hazırlanan programlarda UNESCO tarafından geliştirilen ve bir çok AB ülkesinde kabul gören INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION (“Uluslararası Eğitim Standardı Sınıflandırması” ) kullanılmıştır. OF EDUCATION (“Uluslararası Eğitim Standardı Sınıflandırması” ) kullanılmıştır. ISCED 97

13 İş piyasası ihtiyaç analizi İş piyasası ihtiyaç analizi Arza göre değil, arz- talep dengesini esas alan iş piyasasının istediği yeterliklerle donatılmış, yerel, bölgesel düzeyde iş gücü ihtiyaçlarını karşılayan bir iş piyasası analizi yapılmıştır.  Meslek standartlarının gözden geçirilmesi MSK tarafından hazırlanan 250 meslek standardı Bakanlığımız, sosyal ortak temsilcileri, yerli ve yabancı uzmanlar ile birlikte yeniden gözden geçirilmiştir.  Eğitim standartlarını geliştirmek Eğitim standartlarını geliştirmekEğitim standartlarını geliştirmek MSK tarafından hazırlanan 250 meslek standardı baz alınarak Bakanlığımız, sosyal ortak temsilcileri ve yerli ve yabancı uzmanlar ile birlikte eğitim standartları oluşturulmuştur.

14  Modüler programlar hazırlamak Modüler programlar hazırlamak Modüler programlar hazırlamak Geliştirilen eğitim standartlarına bağlı olarak oluşturulan çerçeve programlar doğrultusunda modüler yapıda eğitim öğretim programları hazırlanmıştır. Süren Çalışmalar:  Ulusal yeterlilik sistemini oluşturmak (UYS) Kabul edilmiş meslek standartlarına dayalı, her seviyede değerlendirme, not verme ve belgelendirme için uygun bir sistemin oluşturulması, meslekî ve akademik alanlar arasında ilerleme için açık yolların bulunduğu bir sistem oluşturulacaktır.  Hayat boyu öğrenme politikası oluşturmak Orta öğretim ve yetişkin eğitimine odaklı hayat boyu öğrenim (HBÖ) kavramının geliştirilmesi, ilk okuldan yüksek öğrenime, yaygın öğretimden hayat boyu öğrenime kadar eğitimin farklı seviyelerinin entegrasyonunun teşvik edilmesi planlanmıştır.

15 ORTAK SINIF BELLİ MESLEĞİN EĞİTİMİ VERİLMİYOR MAKİNA TEKNOLOJİSİ ALAN İLE İLGİLİ TEMEL, ORTAK BİLGİ VE BECERİLER MAKİNA TEKNOLOJİSİ ALAN İLE İLGİLİ TEMEL, ORTAK BİLGİ VE BECERİLER MAKİNA TEKNOLOJİSİ ALANINDA YER ALAN MAKİNE İMALATÇISI İLE İLGİLİ ORTAK BİLGİ VE BECERİLER MEZUNİYET 9. SINIF10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF Makine İmalatçıs ı Endüstriyel Kalıpçısı Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Endüstriyel Modelci MEZUNİYET PROGRAM YAPISI

16 ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN ENDÜSTRİYEL TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARININ TEORİK TEKNİK VE UYGULAMALI MESLEK DERSLERİNE AİT İHTİYAÇ DUYULAN KİTAPLARIN DURUMU YAZDIRILMASINA İHTİYAÇ DUYULAN KİTAP SAYISI 596 YAZIMI TAMAMLANAN KİTAP SAYISI 142 BASILAN KİTAPLARIN SAYISI 97 İNCELEMESİ TAMAMLANIP TTKB ‘na SUNULAN 23 İNCELEMEDE OLAN KİTAPLARIN SAYISI 40 YAZIMI DEVAM EDEN KİTAPLARIN SAYISI 92 YAZDIRILACAK OLAN KİTAP SAYISI 362

17 2005 YILINDA YAPILAN HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

18 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ ÖZENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER ÇALIŞMALAR  Tüm okul türleri arasında nakil-geçişlere imkan verilmesi  Mesleki ve teknik lise öğrencilerinin öğrenim süresince sigortalanması  İstihdama ilişkin başbakanlık genelgesi  Mesleki ve teknik lise mezunlarının askerlik durumu  Teknik liselerin akademik ağırlıklı bir yapıya kavuşturulması  Bedava kitap verilmesi  Mesleki ve teknik lise mezunlar alan değiştirebilmelerini imkan verilmesi (Açık öğretim- Telafi eğitimi)

19 DİĞER HUSUSLAR  Mezunların izlenmesine ilişkin yönerge  Maketi eksik okulların maketlerini tamamlamaları  Okullarımıza ait WEP sitelerinin oluşturulması  Son gönderilen dört genelge  Elektronik yazışma

20 TEŞEKKÜR EDERİM


"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HÜSEYİN ACIR GENEL MÜDÜR MAYIS-2006 ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL MÜDÜRLERİ BÖLGE SEMİNERİ OKUL MÜDÜRLERİ BÖLGE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları