Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.muratergin.net KENTSEL DÖNÜŞÜM & UYGULAMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.muratergin.net KENTSEL DÖNÜŞÜM & UYGULAMALARI."— Sunum transkripti:

1 www.muratergin.net KENTSEL DÖNÜŞÜM & UYGULAMALARI

2 Kentsel Dönüşümün Amacı Riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmektir. www.muratergin.net

3 Kentsel Dönüşümün Amacı Afetler sonucu bir daha can kaybı yaşanmaması için, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıları, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürmektir www.muratergin.net

4

5 Türkiye’de yaklaşık kaç konut bulunuyor ve bunun ne kadarı kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması gerekiyor? Türkiye’de yaklaşık 19 milyon konut bulunuyor. Bu konutlardan 2000 yılından sonra yapılan 5 milyon konut haricindeki 14 milyon konutun afet riski yönünden incelenmesi gerekiyor. www.muratergin.net

6 Deprem tasarımının yetersiz olduğu binalar malzeme dayanımı yetersiz olan ve mühendislik hizmeti almayan kaçak yapılar dahil yapı stoğunun yaklaşık %40‘ ının (6-7 milyon konut) yenilenmesi yada güçlendirilmesi gerektiği tahmin ediliyor. www.muratergin.net

7 Binanızın Yıkımı Olacak mı ? Mevcut binanız riskli yapı ve riskli yapı alanında kalıyorsa yıkım işlemi gerçekleştirilir. www.muratergin.net

8 Binanızın Yıkımı Olacak mı ? Yıkım masrafları kat maliklerine ait olmak üzere uygulama yapılabilir. Kat malikleri borcu ödemezse tapu kütüğüne şerh edilebilir. www.muratergin.net

9 Binamızın Riskli Olup Olmadığını Nasıl Anlayacağız ? Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça belirlenen yönetmelikte masrafları kat maliklerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır. www.muratergin.net

10 Riskli Yapı Tespitine İtiraz Edebilir miyiz ? Eğer riskli yapı tespiti Bakanlık tarafından yaptırılırsa riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir. www.muratergin.net

11 Riskli Yapı Tespitine İtiraz Edebilir miyiz ? Üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır. www.muratergin.net

12 Tespit Ücretini Kim Ödeyecek ? Tespit işleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının tapu kaydındaki arsa payları üzerine şerh koyar. www.muratergin.net

13 Tespit İşlemi İçin Ne Kadar Ödeyeceğiz ?

14 Riskli Alanda Kalan Arsama İnşaat Yapabilirmiyim ? İdare tarafından riski alanda kalan proje ve uygulamalar süresince her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini geçici olarak durdurabilir. www.muratergin.net

15 İdare tarafından talep edilmesi hâlinde, hak sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmez ve verilen hizmetler kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulur. www.muratergin.net

16 Binamız yeni yapıldı ama riskli alan içinde kalıyor yine de yıkılacak mı? Riskli alan içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılar (yeni yapılmış olan bina, riskli olmayan bina) uygulama bütünlüğü bakımından birlikte değerlendirileceği için gerekirse yıkılacaktır. www.muratergin.net

17 Riskli binamız var hemen yıkım işlemine başlanılacak mı? Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. www.muratergin.net

18 Riskli binamız var hemen yıkım işlemine başlanılacak mı? İkamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir. www.muratergin.net

19 Riskli binamız var hemen yıkım işlemine başlanılacak mı? Riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilir. www.muratergin.net

20 Riskli binamız var hemen yıkım işlemine başlanılacak mı? Maliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, bu yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri idare tarafından yaptırılır. www.muratergin.net

21 Bina yıkıldıktan sonra nasıl değerlendirilecek? Üzerindeki bina yıkıldıktan sonra arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti re'sen terkin edilecek ve önceki vasfı ile değerlendirilecek. www.muratergin.net

22 Bina yıkıldıktan sonra uygulama nasıl yapılıcaktır ? Bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır www.muratergin.net

23 Bina yıkıldıktan sonra uygulama nasıl yapılıcaktır ? Yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. www.muratergin.net

24 Bina yıkıldıktan sonra uygulama nasıl yapılıcaktır ? Yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. www.muratergin.net

25 Bina yıkıldıktan sonra uygulama nasıl yapılıcaktır ? Bu karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları www.muratergin.net

26 Bina yıkıldıktan sonra uygulama nasıl yapılıcaktır ? Rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. www.muratergin.net

27 Bina yıkıldıktan sonra uygulama nasıl yapılıcaktır ? Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına tescil edilir. www.muratergin.net

28 Kat maliklerinden kimse anlaşmaya yanaşmadığında ne olacak ? Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, www.muratergin.net

29 Kat maliklerinden kimse anlaşmaya yanaşmadığında ne olacak ? TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir www.muratergin.net

30 İlgili idare ile anlaşamadım mahkemeye başvuru yapabiliriyim ? Yapılan tespitler sonrası, idarî işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılabilir. Ancak bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez www.muratergin.net

31 Yıktırma ve tahliye işlerini engelleyen kişilerin durumu ne olacak ? Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak.

32 Yıktırma ve tahliye işlerini engelleyen kişilerin durumu ne olacak ? Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tâbi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanacak. www.muratergin.net

33 ÖRNEK UYGULAMA

34 ÖRNEK KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

35

36

37 OKMEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜM Okmeydanı bölgesinde şu an bodrum katlar ve ticari alanlar dahil maksimum 800-900 bin metrekare kullanım alanı var. Proje bitince bu toplam 3 milyon metrekare olacak. Bu durumda, 100 metrekarelik yerin 170 metrekare imar hakkı olacak. www.muratergin.net

38

39

40 5366 SAYILI YENİLEME KANUNU Bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır. www.muratergin.net

41

42

43

44 KENTSEL DÖNÜŞÜM BEKLENEN PARA AKIŞI 'Kentsel Dönüşüm' projelerinin önümüzdeki yıllarda inşaat sektöründe 350 - 400 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. www.muratergin.net

45 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… www.muratergin.net


"Www.muratergin.net KENTSEL DÖNÜŞÜM & UYGULAMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları