Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİDOĞANIN SOLUNUM PROBLEMLERİ Doç.Dr. Ferhan Karademir Aralık 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİDOĞANIN SOLUNUM PROBLEMLERİ Doç.Dr. Ferhan Karademir Aralık 2006."— Sunum transkripti:

1 YENİDOĞANIN SOLUNUM PROBLEMLERİ Doç.Dr. Ferhan Karademir Aralık 2006

2 Etiyoloji Üst solunum yolları patolojileri Akciğer hastalıkları Persistan pulmoner hipertansiyon Akciğer volümünde azalma Kas gücünde yetersizlik MSS ile ilgili hastalıklar Diğerleri

3 Üst solunum Yolları Koanal Atrezisi Pierre – Robin sendromu Mikrognati

4 Akciğer Hastalıkları - Solunum güçlüğü sendromu - Aspirasyon sendromları - Pnömoni - Yenidoğanın geçici taşipnesi

5 Persistan Pulmoner Hipertansiyon -Pulmoner ödem -Pulmoner kanama -Bronkopulmoner displazi

6 Akciğer volümünde azalma Pnömotoraks Tümör Diyafragmatik herni Plevral effüzyon

7 Kas gücünde yetersizlik -Frenik sinir felci -Medulla spinalis hasarı -Miyastenia gravis

8 MSS ile ilgili sorunlar -Prematüre apnesi -İlaç etkisi -Konvülsiyonlar -HİE -Kanama

9 Diğer -Siyanotik kalp hastalığı -Anemi -Polisitemi -Şok -Sepsis -Duktus açıklığı

10 Pretermlerde görülen,dispne,taşipne ve ekspiratuar inleme ile doğum sonrası 4-6 saat içinde ortaya çıkan tablodur. Solunum Güçlüğü Sendromu RDS

11 RDS-sıklık Gestasyon yaşı 26-28 haftalar arasında %50 30-31 haftalar arasında %20-30 RDS gelişir

12 RDS Etyolojisi Surfaktan sentezinin olgunlaşma eksikliği Akciğerlerin immatüritesi

13 RDS gelişimini etkileyen faktörler Cinsiyet Sezeryan doğum Asfiksi Annede diyabet Hipotiroidi Ailesel yatkınlık Yenidoğanın Hemolitik Hastalığı

14 RDS sıklığını azaltan faktörler Maternal narkotik bağımlılığı Alkol ve sigara kullanımı Kronik intrauterin stres EMR Maternal hipertansiyon

15 RDS Fizyopatoloji Akciğer fonksiyon bozuklukları Sürfaktan eksikliği nedeniyle oluşan atelektazi Konjesyon İmmatür akciğer yapısından kaynaklanır

16 Klinik bulgular Taşipne (solunum sayısı 60/dk.dan fazla) İnlemeli ekspirasyon Çekilmeler ( suprasternal, interkostal) Burun kanadı solunumu Siyanoz Apne KTA 120 den az (ağır RDS) Hipotansiyon Oligüri

17 Tanı - Klinik bulgular - Preterm yenidoğan - Radyolojik bulgular - Kan gazı değerleri

18 RDS’de Radyolojik Görünüm Havalanma azlığı Yaygın retikülogranüler görünüm Hava bronkogramları

19

20

21

22 Kan gazı değerleri Hipoksemi Metabolik ve respiratuar asidoz Yüksek PaCO 2

23 Ayırıcı tanı - Persistan pulmoner hipertansiyon - Sepsis - Pnömoni - TTN - Siyanotik kalp hastalığı - Aspirasyon pnömonisi - Spontan pnömotoraks

24 Tedavi İlk 60 dakikada yapılması gerekenler Gestasyon yaşının değerlendirilmesi Bebeğin ağırlığı EKG ve solunum monitorizasyonu Oksijenizasyonun değerlendirilmesi Vücut ısısının ölçülmesi Kan basıncının ölçülmesi Umbilikal arter kateteri

25 Tedavi Hemokültür ve diğer kültür örneklerinin alınması Kan gazı ve kan basıncı anormalliklerinin tedavisi (Bikarbonat ve dopamin) Akciğer grafisi Sürfaktan Antibiyotik başlanması

26 Yenidoğanın Geçici Taşipnesi Tip II RDS veya yaş akciğer (wet lung) Benign hastalık Terme yakın, term, iri pretermlerde 2-5 gün içinde düzelen solunum güçlüğü

27 Yenidoğanın Geçici Taşipnesi Bütün yenidoğanların % 1 – 2 sinde görülür

28 Yenidoğanın Geçici Taşipnesi Patofizyolojisi Gerçek neden belli değil ama ; -FAS’ nın geç emilimi -Pulmoner immatürite -Orta derecede sürfaktan yetersizliği

29 TTN Risk Faktörleri - Sezeryan doğum - Erkek cinsiyet - Makrosomi - Annenin aşırı sedasyonu - Uzamış doğum - Doğum asfiksisi - Makat doğum - DAÇ

30 TTN Klinik bulgular - Taşipne - İnleme, burun kanadı solunumu, interkostal çekilmeler - Hafif siyanoz - Normal dinleme bulguları

31 TTN Tedavi - Oksijenizasyon - Antibiyotik - Beslenme - Sıvı ve elektrolit - Diüretik

32 Mekonyum Aspirasyon Sendromu Mekonyumla boyalı amniyotik sıvı Doğumların %8-20 sinde görülür Gestasyon yaşı ile ilişkilidir Aspirasyon doğum öncesi/sonrası üst solunum yollarındaki mekonyumun aspire edilmesi ile de oluşabilir

33 Aspire edilen mekonyum sonucu - Atelektazi - Pnömöni - Sürfaktan inhibisyonu - Enfeksiyona meyil

34 MAS Klinik bulgular Postterm (tırnaklar,cilt ve göbek kordonu boyalı) Göğüs ön–arka çapı artmış Taşipne, inleme, çekilme Yaygın raller

35 MAS-Tanı -Akciğer grafisinde havalanma artışı,atelektazik alanlar, pnömöni, ödeme bağlı yaygın ve homojen opasifikasyon -Kan gazında hipoksi ve metabolik asidoz

36 MAS Tedavi Amaç akciğer işlevleri normalleşene kadar destek vermektir Antibiyoterapi Oksijenizasyon Mekanik ventilasyon Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu

37 Yenidoğanın Persistan Pulmoner Hipertansiyonu Doğumdan sonra pulmoner vasküler direnç hızla düşer, eğer düşmez ise PPH olarak adlandırılır

38 PPH Nedenleri Akut perinatal hipoksi İdiopatik Doğ.kalp hastalığı MAS Diafragma hernisi Polisitemi Vazokonstriksiyon Damar çapı azalması Düz kaslarda hipertrofi Pul.yatak alanında azalma Pulmoner kan akımının fonksiyonel obstrüksiyonu

39 PPH Klinik bulgular Doğumdan hemen sonra veya ilk 12 saatte Hipoglisemi Polisitemi Asfiksi Siyanoz Taşipne

40 PPH Tanı Ekokardiyografide Sağdan sola şant Dopplerde atriyal ve duktal akımın saptanması ile konulur

41 PPH Tedavi Ventilasyon tedavisi -sürfaktan -yüksek frekanslı ventilasyon -solunumsal alkaloz İlaç tedavisi -tolazolin -nitrik oksit -vazodilatörler Kardiyak destek tedavisi ECMO

42 Hava Kaçakları - Pnömotoraks - Pnömomediastinum - Pnömoperikardium - Pulmoner interstisyel amfizem

43 Hava Kaçakları Etyoloji Alveolar ventilasyonun eşit olmaması Hava tutulumu

44 Hava Kaçakları Tanı Akciğer grafisi

45 Hava KaçaklarıTedavi - Yakın gözlem(asemptomatik olanlarda) - Havanın acilen boşaltılması (semptomatik olanlarda)


"YENİDOĞANIN SOLUNUM PROBLEMLERİ Doç.Dr. Ferhan Karademir Aralık 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları