Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN GASTROİNTESTİNAL YAKINMALAR VE YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN GASTROİNTESTİNAL YAKINMALAR VE YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN GASTROİNTESTİNAL YAKINMALAR VE YÖNETİMİ
Doç. Dr. Esra Esim Büyükbayrak Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Perinatoloji Ünitesi.

2 SUNUM AKIŞI I- BULANTI - KUSMA II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ III- KABIZLIK

3 I- BULANTI - KUSMA

4 I- BULANTI - KUSMA EPİDEMİOLOJİ
Bulantı gebelikteki en sık gastrointestinal yakınmadır. Gebelerin %80-90’ı birinci trimesterde bulantıdan yakınır, %50 hastada kusma yakınması da eşlik eder. Gebelerin %90’ı bulantının gebelik haftasında geçtiğini bildirir. Gebelerin %10’unda bulantı 3. trimestere kadar devam eder, Gebelerin %5’inde doğuma kadar devam eder. Hiperemesis gravidarum ise sıvı elektrolit dengesizliğine yol açan aşırı kusma durumudur ve hospitalizasyon gerektirir. Ortalama insidansı %0,3-2 arasındadır. Källén B. Hyperemesis during pregnancy and delivery outcome: a registry study.Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1987;26(4):291. Bailit JL. Hyperemesis gravidarium: Epidemiologic findings from a large cohort.Am J Obstet Gynecol. 2005;193(31):811.

5 I- BULANTI - KUSMA PATOFİZYOLOJİ
Gebelikteki bulantının patofizyolojisi net değildir. Olası mekanizmalar; 1- Hormonal nedenler - hCG yüksekliği? hCG isoformları veya hCG reseptor mutasyonları? - Yüksek östrojen, progesteron? 2- Azalmış mide mobilitesi 3- H. pylori 4- Fizyolojik faktörler ( stres cevabı ) 5- Diğer nedenler ( spesifik besin eksikliği (örn:çinko), otonomik sinir sistemi değişikliği, genetik faktörler, immunolojik disregülasyon.)

6 I- BULANTI - KUSMA RİSK FAKTÖRLERİ
1- Önceki gebelikte bulantı- kusma öyküsü 2- Östrojen içeren ilaç (örn: oks) kullanımıyla bulantı kusma öyküsü 3- Menstrüel migren öyküsü 4- Yolculukla bulantı- kusma öyküsü 5- Gastrointestinal hastalık ( örn: ülser, reflü,…) öyküsü 6- Çoğul gebelik 7- Molar gebelik

7 I- BULANTI - KUSMA YÖNETİM
1- Diet değişikliği, tetikleyen faktörlerin uzaklaştırılması 2- Sıvı desteği 3- Medikal tedavi * Pridoxin( B6 Vitamini) * Antihistaminikler * Dopamin Antagonistleri * Seratonin Antagonistleri 4- Alternatif tedaviler * Ginger * Akupunktur, akupressure * Hipnoz

8 I- BULANTI - KUSMA YÖNETİM 1-Diet değişikliği;
Az az, sık sık beslenmek ( 6 öğün/gün) Protein içeriği yüksek, yağ içeriği düşük, baharatsız diet uygulamak Sıvıları az az ve öğün aralarında almak Aç kalmamak, aşırı yememek Ağır-kokulu yiyeceklerden sakınmak.

9 I- BULANTI - KUSMA YÖNETİM 2- Sıvı Desteği;
Bulantı kusma nedeniyle yeterli sıvı alamayan ve dehidratasyonu olan gebeler ( mukoz membran kuruluğu, zayıf cilt turgoru, hipotansiyon), elektrolit dengesizliği olan gebeler ( örn; hipokalemi), Asit baz dengesizliği olan gebeler( örn; metabolik alkaloz), Hospitalize edilmeli ve intravenöz sıvı replasmanı yapılmalıdır. ( 2000 ml Ringer’s lactate 3-5 saatte verilir sonra saatlik idrar çıkışı 100 ml olacak şekilde sıvı hızı ayarlanır) Optimum replasman sıvısı net değildir. Ancak ilk replasman sıvısı olarak dextroz tercih edilmemelidir( thiamin eksikliği durumunda dextroz infüzyonuyla Wernike ensefalopatisi riski nedeniyle) Çoğu hasta intravenöz hidrasyon ve eşzamanlı kısa süreli GİS dinlendirmesi sonrası oral gıdayı tolere eder.

10 I- BULANTI - KUSMA YÖNETİM 3- Medikal Tedavi;
Birinci Basamak Medikal Tedavi A- Pridoxine ( Vitamin B6) B- Antihistaminikler (H1 Antagonistleri) *Doxylamin *Meclizine *Dimenhydrinat *Diphenhydramin İkinci Basamak Medikal Tedavi C- Dopamin Antagonistleri *Fenotiazinler ( promethazine, proklorperazin) *Butyrophenones (droperidol) *Benzamides (metoklopramid) D- Seratonin Antagonistleri *Ondansetron *Granisetron *Dolasetron

11 I- BULANTI - KUSMA A- Pyridoxine (Vitamin B6) (Gebelik kategorisi A)
Metaanaliz sonuçları hafif-orta bulantıyı azalttığını ama kusmayı azaltmadığını göstermiştir. Maternal B6 seviyesiyle bulantı sıklığı veya şiddeti arasında korelasyon gösterilememiştir. Etki mekanizması net değildir. Tek ajan olarak pyridoxin başlangıç dozu 25 mg, 3*1 Gebede max günlük doz 200 mg ( günlük 500 mg a kadar güvenli) Güvenli, az yan etkili ve kolay ulaşılabilir olduğu için gebelikte bulantı medikal tedavisi için ilk basamak ajandır. Doxylamin süksinat ile de kombine edilebilir. ** Türkiye’de tek başına pyridoxin içeren tablet yoktur. Premesis tb (30 mg B6 vitamini, 400 µg Folik asit, 12 µg B12 vitamini ve 200 mg kalsiyum ) Tanepar kaps ( 50 mg B6 Vit, 50 mg B1 vit, 50 mg B2 vit. ve bitkisel karışım içerir) Vi-plex ampul (250 mg B6) Niebyl JR, Goodwin TM. Overview of nausea and vomiting of pregnancy with an emphasis on vitamins and ginger. Am J Obstet Gynecol. 2002;186(5 Suppl Understanding):S253.

12 I- BULANTI - KUSMA YÖNETİM 3- Medikal Tedavi;
Birinci Basamak Medikal Tedavi A- Pridoxine ( Vitamin B6) B- Antihistaminikler (H1 Antagonistleri) *Doxylamin *Meclizine *Dimenhydrinat *Diphenhydramin İkinci Basamak Medikal Tedavi C- Dopamin Antagonistleri *Fenotiazinler ( promethazine, proklorperazin) *Butyrophenones (droperidol) *Benzamides (metoklopramid) D- Seratonin Antagonistleri *Ondansetron *Granisetron *Dolasetron

13 I- BULANTI - KUSMA B- Antihistaminikler ( H1 antagonistleri)
Etki mekanizması; H1 reseptör blokajı Vestibüler sistem üzerine indirekt etki ile kusma merkezi uyarısının azaltılması Muskarinik reseptör blokajı ile bulantı cevabının düzenlenmesi Yan etkiler; Sedasyon, ağız kuruluğu, başdönmesi ve kabızlık.

14 I- BULANTI - KUSMA B- Antihistaminikler ( H1 antagonistleri)
12 RCT dahil edildiği bir metaanalizde antihistaminikler plasebo verilen veya tedavi verilmeyen gruplarla karşılaştırıldığında; - Tedavi grubunda bulantı kusmada anlamlı azalma izlenmiş (OR 0.17, 95% CI ) Antihistaminiklerin güvenlik profilinin araştırıldığı bir metaanalizde ( 24 çalışma, > ilk trimester kullanımı); - H1 antagonistlerinin konjenital malformasyon riski taşımadığı aksine koruyucu olduğu rapor edilmiş. (OR 0.76, 95% CI ). Magee LA, Mazzotta P, Koren G. Evidence-based view of safety and effectiveness of pharmacologic therapy for nausea and vomiting of pregnancy (NVP). Am J Obstet Gynecol. 2002;186(5 Suppl Understanding):S256. Seto A, Einarson T, Koren G. Pregnancy outcome following first trimester exposure to antihistamines: meta-analysis. Am J Perinatol. 1997;14(3):119. Jewell D, Young G. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2001;(2)

15 I- BULANTI - KUSMA B- Antihistaminikler ( H1 antagonistleri)
1- Doxylamin succinate ( Gebelik kategorisi B) Türkiye’de Unisom 25 mg, 20 Tablet formunda mevcuttur. Doxylamin-pyridoxin kombinasyonu tek başına doxylamin ya da tek başına pyridoxinden daha etkili bulunmuştur. Medikal tedavide ilk basamak ilaç olarak önerilmektedir. Türkiye’de bu kombinasyonu içeren bir preparat yoktur. McKeigue PM, Lamm SH, Linn S, Kutcher JS. Bendectin and birth defects: I. A meta-analysis of the epidemiologic studies. Teratology. 1994;50(1):27. Koren G, Clark S, Hankins GD, Caritis SN, Miodovnik M, Umans JG, Mattison DR. Effectiveness of delayed-release doxylamine and pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy: a randomized placebo controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2010;203(6):571

16 I- BULANTI - KUSMA B- Antihistaminikler ( H1 antagonistleri)
2- Meclizine (Gebelik kategorisi B) Türkiye’de Postadoxin tb adıyla mevcutur, (Meclizine HCl,25 mg; Vitamin B6, 50 mg ) 25 mg, 4*1, oral Meclizine ratlarda yarık damak ile ilişkilendirilmiştir ancak bu ilişki töropotik dozlardan çok daha yüksek dozlarda izlenmiştir. İnsan verileri karışık olmakla beraber 3 büyük çalışma artmış malformasyon riski göstermemiştir. Shapiro S, Kaufman DW, Rosenberg L, Slone D, Monson RR, Siskind V, Heinonen OP. Meclizine in pregnancy in relation to congenital malformations. Br Med J. 1978;1(6111):483 Milkovich L, van den Berg BJ. An evaluation of the teratogenicity of certain antinauseant drugs. Am J Obstet Gynecol. 1976;125(2):244. Yerushalmy J, Milkovich L. Evaluation of the teratogenic effect of meclizine in man. Am J Obstet Gynecol. 1965;93(4):553.

17 I- BULANTI - KUSMA B- Antihistaminikler ( H1 antagonistleri)
3- Dimenhydrinate ( Gebelik kategorisi B) Türkiye’de Dramamin 50 mg, 12 tb, 5 amp, Anti-em 50 mg 12 tb 25-50 mg, 4*1, oral 50 mg, IV yavaş infüzyon mg, 4*1, rektal Max doz 400 mg/gün. 4- Diphenhydramine ( Gebelik kategorisi B) Türkiye’de Benadryl 12.5mg/5ml şurup, Allerjin 10 mg/4 ml şurup, Benison 20 mg ampul, Ovadril losyon, Caladryl losyon,…) İhtiyaç halinde mg, 4*1, IV

18 I- BULANTI - KUSMA YÖNETİM 3- Medikal Tedavi;
Birinci Basamak Medikal Tedavi A- Pridoxine ( Vitamin B6) B- Antihistaminikler (H1 Antagonistleri) *Doxylamin *Meclizine *Dimenhydrinat *Diphenhydramin İkinci Basamak Medikal Tedavi C- Dopamin Antagonistleri *Fenotiazinler ( promethazine, proklorperazin) *Butyrophenones (droperidol) *Benzamides (metoklopramid) D- Seratonin Antagonistleri *Ondansetron *Granisetron *Dolasetron

19 I- BULANTI - KUSMA C- Dopamin antagonistleri;
Fenotiazinler ( promethazine, prochlorperazine) Butyrophenones ( droperidol) Benzamides ( metoclopramide) Etki mekanizması: 1- midedeki dopamin reseptörleri gastrik motiliteyi inhibe eder. Dolayısıyla dopamin antagonistleri mide mobilitesini arttırır. 2- Kemoreseptör uyarı merkezinde özellikle dopamin 2 reseptörleri bulantı sinyali ile ilişkilidir. Dopamin antagonistleri bulantı sinyalizasyonu engeller.

20 I- BULANTI - KUSMA C- Dopamin antagonistleri;
1- Prochlorperazin (Gebelik kategorisi C) Türkiye’de yoktur. 5-10 mg, 4*1, oral, IV, IM 25 mg, 2*1, rektal Güvenlik ile iligili bilgiler kısıtlı.Hayvan deneyleri sonuçları maruz kalınan doza göre farklılık göstermiştir. İnsanlardaki kullanımla ilgili büyük seriler artmış doğum defektleri rapor etmemiştir ancak malformasyon rapor eden bazı vaka takdimleri mevcutur. 2- Chlorpromazin (Gebelik kategorisi C) Türkiye’de Largactil tb, ampul formunda mevcutur. Yan etki profili nedeniyle refraktör vakalara saklanır. Bsat FA, Hoffman DE, Seubert DE. Comparison of three outpatient regimens in the management of nausea and vomiting in pregnancy.J Perinatol. 2003;23(7):531.

21 I- BULANTI - KUSMA C- Dopamin antagonistleri;
3- Metoclopramid ( Gebelik kategorisi B) Türkiye’de Metpamid 10 mg tb,amp, solusyon Primperan, Primsel, Metolon, Metoprax, Emoject, Nastifran, Clopran 10 mg amp formlarında mevcuttur. 10 mg 3*1,oral, IV, IM (yemeklerden 30 dk önce ve yatmadan önce) Büyük bir kohort çalışmada ( > fetüs, ortalama 40 doz metoklopromid maruziyeti, ortalama maruziyet dönemi 57 gestasyonel gün) konjenital malformasyon, düşük, ya da ölü doğum riskinde artış görülmemiş. Einarson A, Koren G, Bergman U. Nausea and vomiting in pregnancy: a comparative European study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1998;76(1):1. Tan PC, Khine PP, Vallikkannu N, Omar SZ. Promethazine compared with metoclopramide for hyperemesis gravidarum: a randomized controlled trial.Obstet Gynecol. 2010;115(5):975. Abas MN, Tan PC, Azmi N, Omar SZ. Ondansetron compared with metoclopramide for hyperemesis gravidarum: a randomized controlled trial.Obstet Gynecol Jun;123(6): Pasternak B, Svanström H, Mølgaard-Nielsen D, Melbye M, Hviid. Metoclopramide in pregnancy and risk of major congenital malformations and fetal death. JAMA Oct;310(15):

22 I- BULANTI - KUSMA C- Dopamin antagonistleri; 3- Metoclopramid
Maternal yan etki açısından metoklopromid ilaca bağlı hareket bozukluklarının ( distoni, diskinezi) üçte birinden sorumludur (%5,7). Tardive diskinezi ( istemsiz tekrarlayan vücut hareketi) bazı vakalarda ilacı kestikten sonra da irreversible olabilir! Erken tanı ve ilacın hemen kesilmesi kalıcı tardive diskineziyi önlemek için önemlidir. metoclopramide ile diphenhydramin ya da hydroxizin kullanımı distonik reaksiyonu maskeleyebilir! Pasricha PJ, Pehlivanov N, Sugumar A, Jankovic J. Drug Insight: from disturbed motility to disordered movement--a review of the clinical benefits and medicolegal risks of metoclopramide. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 2006;3(3):138.

23 I- BULANTI - KUSMA C- Dopamin antagonistleri;
4- Droperidol (Bebelik kategorisi C) Türkiye’de Dehydrobenzperidol Ampul 2.5 mg/ml formunda mevcutur. 108 gebelikte hiç konjenital anomali rapor edilmemiş. Ancak maternal yan etki profili ( QT uzaması, torsade de pointes,..) nedeniyle gebelikteki bulantı kusma için nadiren kullanılır. Nageotte MP, Briggs GG, Towers CV, Asrat T. Droperidol and diphenhydramine in the management of hyperemesis gravidarum. Am J Obstet Gynecol. 1996;174(6):1801. Jackson CW, Sheehan AH, Reddan JG. Evidence-based review of the black-box warning for droperidol. Am J Health Syst Pharm. 2007;64(11):1174.

24 I- BULANTI - KUSMA YÖNETİM 3- Medikal Tedavi;
Birinci Basamak Medikal Tedavi A- Pridoxine ( Vitamin B6) B- Antihistaminikler (H1 Antagonistleri) *Doxylamin *Meclizine *Dimenhydrinat *Diphenhydramin İkinci Basamak Medikal Tedavi C- Dopamin Antagonistleri *Fenotiazinler ( promethazine, proklorperazin) *Butyrophenones (droperidol) *Benzamides (metoklopramid) D- Seratonin Antagonistleri *Ondansetron *Granisetron *Dolasetron

25 I- BULANTI - KUSMA D- Seratonin Antagonistleri
 - Ondansetron ( Gebelik kategorisi B) - Granisetron ( Gebelik kategorisi B) - Dolasetron ( Gebelik kategorisi C) Gebe olmayan yetişkinlerde çeşitli nedenlerle olan bulantı kusma da etkinlik ve güvenilirlik profili iyidir. Ancak gebelikte güvenlikle ilgili yeterli insan çalışması yoktur. Hayvan çalışmaları ise gebelikte yan etki rapor etmemiştir. Antenatal Care: Routine Care for the Healthy Pregnant Woman.NICE Clinical Guidelines, No. 62.; 2008 Mar. Judith A Smith, Jerrie S Refuerzo, Susan M Ramin. Treatment and outcome of nausea and vomiting of pregnancy. Up to Date. Last update on Oct 27,2014.

26 I- BULANTI - KUSMA D- Seratonin Antagonistleri 1- Ondansetron
Türkiye’de 4 ve 8 mg tablet ve ampul formunda Zofran, Zofer, Zophralen, Zoltem, Zontron, Ondaren, Kemoset,.. 4-8 mg, 3*1, oral, IV, mikroinfüzyon pompasıyla subkutan infüzyon ( yeni) Doxylamin-pridoxine kıyasla daha iyi bulantı kusma kontrolü sağlar. Başlıca yan etkiler; başağrısı, yorgunluk, kabızlık, QT uzaması ( özellikle alta yatan yardımcı nedenler varlığında) Oliveira LG, Capp SM, You WB, Riffenburgh RH, Carstairs SD. Ondansetron compared with doxylamine and pyridoxine for treatment of nausea in pregnancy: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol Oct;124(4):

27 I- BULANTI - KUSMA D- Seratonin Antagonistleri 1- Ondansetron
1233 ilk trimester kullanımını içeren bir Danimarka çalışması gebelikte bulantı kusma için ondansetron kullanımıyla konjenital malformasyon, düşük, in utero gelişme geriliği arasında ilişki bulamamıştır. National Birth Defects Prevention Study (NBDPS) ise damak yarığı risk artışı (OR 2.37, 95% CI 1.18–4.76) rapor etmiştir, ancak bu data sadece 55 ilk trimester maruziyetiyle sınırlıdır. Pasternak B, Svanström H, Hviid A. Ondansetron in pregnancy and risk of adverse fetal outcomes.N Engl J Med Feb;368(9): Anderka M, Mitchell AA, Louik C, Werler MM, Hernández-Diaz S, Rasmussen SA, National Birth Defects Prevention Study. Medications used to treat nausea and vomiting of pregnancy and the risk of selected birth defects.Birth Defects Res A Clin Mol Teratol Jan;94(1): Epub 2011 Nov 19.

28 I- BULANTI - KUSMA YÖNETİM
Anti emetik medikal tedaviye yardımcı olarak; (özellikle reflü şikayeti de olan hastalarda) asit azaltıcı tedavi de eklenebilir. Anti-asit H2 blokerleri ( famotidin, ranitidin, simetidin) Proton pompa inhibitörleri ( lansaprazol)

29 I- BULANTI - KUSMA YÖNETİM 4- Alternatif Tedaviler
A- Ginger ( Zencefil) Zencefil içeren gıdalar ( çay, şeker,…) Zencefil tozu ( 1-1,5 gram/ gün) Zencefil takviyesi ( Ginger kapsül, 250 mg kapsül/ günde 4 kez) Zencefil kusma ataklarını önemli ölçüde etkilememektedir ama bulantıyı azaltır. Gebelikte herhangi bir yan etkisi ya da zararı yoktur. Gebelikte bulantı kusmadan yakınan hastalar için zararsız bir alternatif seçenek olabilir. Ginger ( 250 mg, 4*1) vs plasebo RCT Tedavi grubunda, dört gün sonunda bulantı kusma şiddetinde anlamlı azalma (P = 0.014), kusma sıklığında anlamlı azalma (P = 0.021) rapor edilmiş. Düşük, sezaryen sıklığı ve konjenital anomalilerde iki grup arasında fark izlenmemiş. Viljoen E, Visser J, Koen N, Musekiwa A. A systematic review and meta-analysis of the effect and safety of ginger in the treatment of pregnancy-associated nausea and vomiting. Nutr J. 2014;13:20.

30 I- BULANTI - KUSMA YÖNETİM 4- Alternatif Tedaviler
B- P6 (Neiguan point) acupressure Bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur Elle veya özel tasarlanmış bileklikle yapılabilir. 2014 metaanalizi P6 acupressure bilekliğinin plasebodan daha etkili olmadığını rapor etmiştir. Matthews A, Haas DM, O'Mathúna DP, Dowswell T, Doyle M. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2014;3:CD

31 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ

32 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ
TANIM Mide asit içeriğinin ösefagusa geri kaçmasıdır. Normalde postprandial fizyolojik bir olaydır. Ancak özefagusta yapısal değişiklikler ve/veya yaşam kalitesini etkileyen semptomlar oluşturduğunda ‘gastroözefagial reflü’ den bahsedilir. ETİOPATOGENEZ 1- Progesteron seviyesindeki artışa bağlı olarak; - Alt özofagus sfinkteri istirahat basıncında azalma - Özofagusun peristaltik aktivitesinde zayıflama - Mide boşalımında gecikme 2- Büyüyen uterusun karın ve mide içi basıncını artırması Judith A Smith, Jerrie S Refuerzo, Susan M Ramin. Treatment and outcome of nausea and vomiting of pregnancy. Up to Date. Last update on Oct 27,2014.

33 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ
EPİDEMİOLOJİ Gebelikte reflü görülme sıklığı ortalama %30-50 kadardır. İlk trimesterde %22, ikinci trimesterde %39, üçüncü trimesterde % 72 KLİNİK Genellikle yanma tarzında olan retrosternal ağrı veya rahatsızlık hissidir. Epigastriumda başlayıp özofagus trajesi boyunca boğaza doğru yayılım gösterir. Tekrarlayıcı karakterdedir. Genellikle yemek sonrasında artar ve sırt üstü yatma veya öne eğilme ile şiddetlenir. Antasit ile veya mide asit sekresyonunu baskılayan ilaç tedavisi ile hafifler veya geçer. Judith A Smith, Jerrie S Refuerzo, Susan M Ramin. Treatment and outcome of nausea and vomiting of pregnancy. Up to Date. Last update on Oct 27,2014.

34 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ
YÖNETİM 1- Diet ve yaşam tarzı değişikliği 2- Medikal tedavi * Sodyum alginat * Sukralfat * Anti-asit * H2 reseptör blokerleri * Proton pompa inhibitörleri

35 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ
YÖNETİM 1- Diet ve yaşam tarzı değişikliği Postürün düzeltilmesi, özellikle yemeklerden sonra dik durmak Yatmadan önce gıda alımından kaçınmak Yüksek yastıkla yatmak Az ve sık yemek Yağlı, baharatlı yemeklerden kaçınmak Kafein, çikolata, fast food gibi alt özefagus sfinkter basıncını azaltan yiyeceklerden kaçınmak Karın içi basıncı arttıran durumlardan sakınmak

36 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ
YÖNETİM 1- Diet ve yaşam tarzı değişikliği 2- Medikal tedavi * Sodyum alginat * Sukralfat * Anti-asit * H2 reseptör blokerleri * Proton pompa inhibitörleri

37 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ
YÖNETİM 2- Medikal Tedavi A- Sodyum Alginat ( Gebelik kategorisi B) Yosundan üretilen bir polisakkaridtir. Midede visköz bir tabaka oluşturur ve proximal midede postprandiyal asit cebini azaltır. Reflü tedavisindeki etkinliği ile ilgili çalışma sonuçları çelişkilidir. Türkiye’de Gaviscon, Rennie ve Magcar süsp ve çiğneme tabletlerinde bulunur. B- Sükralfat ( Gebelik kategorisi A) Sükralfat (aluminum sucrose sulfate), mukozal yüzeye yapışan bir yüzey ajanıdır. Mukozal iyileşmeyi sağlar. Gebelikte güvenlidir çünkü absorbe edilmez. Günde 3 kez oral 1 gr önerilir. Türkiye’de Antepsin ( tb, süsp) , Peptiliz ( tb) adıyla mevcutur.

38 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ
YÖNETİM 1- Diet ve yaşam tarzı değişikliği 2- Medikal tedavi * Sodyum alginat * Sukralfat * Anti-asit * H2 reseptör blokerleri * Proton pompa inhibitörleri

39 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ
YÖNETİM 2- Medikal Tedavi C- Anti-asitler Anti-asitler gastrik pH’ı nötralize ederek ösefagial mukozayı korur. Etki kullanımdan hemen sonra başlar ve dk. sürer. Magnesium karbonat, Kalsiyum karbonat, sodyum karbonat veya alüminyum hidroxit içeren pek çok farmakolojik ürün vardır (Gebelik kategorisi B-C). Alüminyum içeren anti-asitler: Kompensan (çiğ tb), Bismomagnesie (çiğ tb, Magnezyum içeren anti-asitler: Rennie, Magcar, Magcine, Gastopal,..(çiğ tb, Alüminyum ve Magnezyum içeren anti-asitler: Mucaine süsp Kalsiyum ve Magnezyum içeren anti-asitler: Rennie, Magcar,..(çiğ tb, süsp)

40 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ
YÖNETİM 2- Medikal Tedavi C- Anti-asitler Çoğu anti-asit gebelikte ve emzirme döneminde güvenlidir. Ancak sodyum bikarbonat ve magnesium trisilicate içerenler gebelikte tercih edilmemelidir. Mide yanması için anti-asit vs plasebo RCT; 1 saat sonra anti-asit alanlarda %80, plasebo alanlarda %13 iyileşme rapor edilmiş. Shaw RW. Randomized controlled trial of Syn-Ergel and an active placebo in the treatment of heartburn of pregnancy. Journal of International Medical Research. 1978;6:147– Atlay RD, Parkinson DJ, Entwistle GD, Weekes AR. Treating heartburn in pregnancy: comparison of acid and alkali mixtures. British Medical Journal. 1978;2:919–20.

41 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ
YÖNETİM 1- Diet ve yaşam tarzı değişikliği 2- Medikal tedavi * Sodyum alginat * Sukralfat * Anti-asit * H2 reseptör blokerleri * Proton pompa inhibitörleri

42 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ
YÖNETİM 2- Medikal Tedavi D- H2 reseptör blokerleri ( Gebelik kategorisi B) Ranitidin Simetidin Famotidin Nizatidin Gastrik parietal hücrelerdeki H2 resptörlerine bağlanıp asit sekresyonunu azaltırlar. Pik konsantrasyona 2.5 saat sonra ulaşırlar ve etkileri 4-10 saat sürer. Anti-asit ve plasebodan daha etkindirler. Gebelikte güvenli kabul edilirler. Süte geçmekle beraber emzirme döneminde de kullanılabilirler. İlk trimester kullanımı olan 178 gebeden oluşan kohortta fetal malformasyon izlenmemiştir. Magee LA, Inocencion G, Kamboj L, Rosetti F, Koren G. Safety of first trimester exposure to histamine H2 blockers. A prospective cohort study. Digestive Diseases and Sciences. 1996;41:1145–9.

43 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ
YÖNETİM 1- Diet ve yaşam tarzı değişikliği 2- Medikal tedavi * Sodyum alginat * Sukralfat * Anti-asit * H2 reseptör blokerleri * Proton pompa inhibitörleri

44 II- MİDE EKŞİMESİ - REFLÜ
YÖNETİM 2- Medikal Tedavi E- Proton pompa inhibitörleri Omeprazol (C) Lansaprazol (B) Pantaprazol (B) Prospektif kontrollü çalışmalarda gestasyonel PPI kullanımlarında major fötal anomali sıklığı; Omeprazole ……247 doğumda 9 (%3.6) Lansoprazole …… 50 doğumda 2 (%3.9) Pantoprazol … 48 doğumda 10 (%2.1) Kontrol doğumda 30 (%3.8) Gebelikte PPI kullanımı major teratojenik risk oluşturmaz (European Network of Teratology Information Services)

45 III- KABIZLIK

46 III- KABIZLIK Barsak pasajındaki yavaşlama sonucu karın ağrısı ve ağrılı defekasyonla ilişkilidir. Gebelikte artan progesteronun mide boşalmasını ve barsak pasajını uzatması nedeniyle gebelikte sıktır. Bir çalışmada kabızlık sıklığı 14. haftada % 39, 28. haftada %30, 36. haftada %20 olarak rapor edilmiştir. Meyer LC, Peacock JL, Bland JM, Anderson HR. Symptoms and health problems in pregnancy: their association with social factors, smoking, alcohol, caffeine and attitude to pregnancy. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 1994;8:145–55

47 III- KABIZLIK YÖNETİM 1- Diet ve yaşam tarzı değişikliği
2- Medikal tedavi Laksatifler

48 III- KABIZLIK YÖNETİM 1- Diet ve yaşam tarzı değişikliği; Bol su içmek
Bol meyve, sebze ve lifli gıda tüketmek Her gün sabahları mutlaka aynı saatte tuvalete gitmek Yürüyüş gibi egzersiz yapmak Bir metaanaliz (2 RCT, 215 gebe) lif takviyesi vs hiçbirşey Buğday ya da kepek takviyesi verilen grupta dışkılama sıklığı daha yüksek bulunmuş (OR 0.18, 95% CI ). Jewell DJ, Young G. Interventions for treating constipation in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2003;(1)

49 III- KABIZLIK YÖNETİM 2- Medikal Tedavi A- Hacim Oluşturan Laksatifler
* Psyllium ( Psyllium husk kaps) * Metilsellüloz ( Macalm) * Polikarbophil B- Yumuşatıcılar * Docusate sodyum * Docusate kalsiyum

50 III- KABIZLIK YÖNETİM 2- Medikal Tedavi D- Ozmotik ajanlar
* Polietilen glikol * Laktuloz ( Duphalac, Lactulac, Osmolak, Laevolac) * Glyserin ( Kansuk-B, Kansilak, Libalaks, Sabalaks) * Magnezyum sülfat (Magnocal) * Magnezyum sitrat ( Magnessie calclnee)

51 III- KABIZLIK YÖNETİM 2- Medikal Tedavi
D- Stimulan Laksatifler * Bisacodyl ( Bekunis, Bisakol) * Senna ( Senakot, Pursenid) E- Diğerleri * Lubiproston * Linaclotide

52 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN GASTROİNTESTİNAL YAKINMALAR VE YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları