Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 24 Temmuz 2015 Cuma Ar. Gör. Dr. Kenan Doğan

2 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Polikliniği Olgu sunumu
Dr. Kenan Doğan

3 T.Y. 3 yaş erkek hasta Şikayeti: Döküntü, Karın Ağrısı

4 Hikaye Hastanın 5 gün önce ayak sırtı ve çevresinde döküntü şikayeti başlamış Ertesi gün aynı tipte döküntüler avuç içi ve el bileği çevresinde görülmüş

5 Hikaye 2 gün sonra döküntüler bir miktar solmaya başlamış ancak aynı döküntüler ağız içinde başlamış ve hastanın karın ağrısı başlamış

6 Özgecmiş Prenatal: Annenin 2.gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var. Ultrasonografi kontrollerinde bir patoloji saptanmamış. Natal: Dış merkezde, sezeryan ile,miadında 3500 gr doğmuş Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış. İkter ve siyanoz öyküsü yok.Hastanede yatma ve operasyon öyküsü yok Aşılar : Aşıları tam. Geçirdiği hastalıklar: Özellik yok. Geçirdiği ameliyatlar: Özellik yok Alerji: Özellik yok. Parazit, PICA : Özellik yok.

7 Soygeçmiş Anne: 33 y, SS Baba: 36 y, SS
Anne ile baba arasinda akraba evliliği yok. 1. Cocuk: Hastamız

8 Fizik Muayene Boy: 103 cm (54 p,-1,0 SDS ) Kilo: 14 kg (25p -1,64 SDS)
Ateş : 37.7 °C

9 Fizik Muayene Genel durum: iyi
Cilt: Turgor, tonus doğal, ödem siyanoz sarılık yok. El ve ayakta makülo papüler, veziküler tipte döküntü. Baş-Boyun: Saç ve saçlı deri doğal, kafa yapısı simetrik, boyunda kitle LAP yok. KBB: Burun akıntısı yok.Orofarenks te 1-2 adet veziküler döküntü.Tonsillerde hiperemi-hipertrofi yok.Bilateral kulak zarı doğal. Gözler: Bilateral ışık rekleksi doğal, pupiller izokorik.Göz küresinin hareketleri doğal. SS: HİHTSEK. Toraks deformitesi yok. Ral ve ronküs yok. KVS: S1(+), S2(+) doğal S3 yok,üfürüm yok. GİS: Batın rahat, defans-rebound yok, hepatosplenomegali yok, traube açık NMS:Bilinç açık.Koopere oryante.Motor ve Duysal defisi yok. Patolojik refleks yok.

10

11

12

13 Bulgular 3 yaş erkek Ayak sırtında başlamış daha sonra avuç içinde ve ağızda görülen döküntü Karın ağrısı

14 Ön Tanilar?

15 El, Ayak, Ağız Hastalığı

16 Enteroviral Enfeksiyon

17 Enterovirus-EAAH Picornaviridae ailesinden zarfsız ikosohedral yapıda RNA virusu Coxsackievirus A ve B, Echovirus ve daha yeni numaralandırılmış enterovirüs ve poliovirüsleri içerir.

18 Enterovirus-EAAH Geniş bir spektrum içerisinde çeşitli klinik tablolara neden olurlar. Tipik olarak bir toplumda bir yıl içerisinde enterovirüslerin sadece birkaç serotipi enfeksiyona yol açar. Bu virüsler vücudun tüm dokularını enfekte edebilirler. Grubun bazı üyeleri, belirli dokulara tropizm gösterebilirler. Ancak, bu doku seçimi özgün değildir.

19 Enterovirus-EAAH Sıklık;
El ayak ağız hastalığı, her yaş grubunda görülse de özellikle küçük çocuklarda sıktır. EAAH’nın tüm toplumdaki yıllık insidansı 144,8/100,000 5 yaş ve altı çocuklarda 3066,8/100,000’dir

20 Fransa’dan bildirilen bir çalışmada ise ortalama yaş 2,4 enteroviral enfeksiyonların erkeklerde daha sık olduğu gösterilmiştir Zhou ve arka.’nın çalışmasında benzer şekilde erkeklerin kızlara oranı 1,4 bulunmuştur.

21 Klinik Döküntü Ateş İshal Bulantı-Kusma İştahsızlık Halsizlik
Baş ağrısı

22 Döküntü Ağız içindeki döküntüler bukkal mukoza,diş eti,damak,posterior farenks ve dilde olabilir. Bu lezyonlar 4-8 mm çapında eritemli ülserasyonlara yol açabilir El ve ayaklardaki döküntüler makülopapüler,veziküler,püstüler karakterde olabilir. Lezyon çapları yaklaşık 3-7 mm çapında dorsal bölgeleri daha sıklıkta tutar Ortalama 1 hafta içersinde döküntüler geriler

23

24

25 Tanı Enteroviral hastalık tanısı için öykü ve klinik bulgular yeterli olmakla birlikte etiyolojik ajanın her zaman gösterilmesi şart ve mümkün değildir. Hastane yatışı gerektiren komplikasyon gelişmiş vakalarda serotiplendirme.

26

27

28

29 Bulaşıcılık Enfeksiyon insandan insana fekaloral yayılımla ve su kaynaklarından (yüzme havuzu gibi) bulaşabilmekte, ayrıca vücut teması veya solunum yolu salgılarıyla da geçiş görülebilmektedir

30 Ayırıcı Tanı Suçiçeği Adenoviral Allerjik döküntüler HSP

31 Tedavi El ayak hastalığı enfeksiyonlarının çoğu iyi seyirli olup genellikle spesifik tedavi gerekmez Semptomatik tedavi Ciddi hastalığın tedavisinde ise duruma göre hastaneye yatış, antiviral tedavi, gammaglobulin ve tutulan/etkilenen sistemlere göre uygun destek tedavisi şeklindedir

32 Sınırlı vakalarda menenjit,ensefalit,akut flask paralizi,myokardit,neonatal sepsis ile seyredebilir

33 Hastaneye yatış çoğunlukla gerekmez
Genel durum bozukluğu Oral alım ısıtlılığı Kardiyak tutulum Nörolojik tutulum

34 Sonuç El ayak ağız hastalığı özellikle 5 yaş ve altı küçük çocuklarda özellikle çocuk bakım evlerine devam edenlerde ortaya çıkan, çoğunlukla da yaz ve sonbahar aylarında görülen bir hastalıktır. Genellikle tanı için klinik bulgular yeterlidir Hastalık genelde kendini sınırlar spesifik tedavi gerektirmez Hastalık bulaşında ve korunmasında el ve gıda hijyeni, özellikle küçük çocukların ve onların bakımını verenlerin tuvalet sonrası el temizliği, şüpheli klinik bulguları olanların okulkreş veya ilk basamak sağlık merkezlerinde erken tanınıp izolasyonunun sağlanması hastalığın yayılımını büyük ölçü- de engelleyebilir. Hastalara ve hasta yakınlarına özellikle bulaş yolları ve gerekli izolasyon yöntemleri anlatılmalıdır.

35 Teşekkürler


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları