Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ 1. 2 Sağlık Turizmi, Medikal Turizm – Nedir, Ne değildir? Sa ğ lık turizmi, sa ğ lık hizmetleri için yurtdı ş ına seyahat edilmesine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ 1. 2 Sağlık Turizmi, Medikal Turizm – Nedir, Ne değildir? Sa ğ lık turizmi, sa ğ lık hizmetleri için yurtdı ş ına seyahat edilmesine."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ 1

2 2 Sağlık Turizmi, Medikal Turizm – Nedir, Ne değildir? Sa ğ lık turizmi, sa ğ lık hizmetleri için yurtdı ş ına seyahat edilmesine denir. Sa ğ lık turizmi genellikle acil veya kritik tedaviler için yapılmaz. Genel özellikleri: Yurtdı ş ında yapılması Gurbetçilerin bakımını içermesi Bazen gerekli tıbbî tedavi acil olması, ama genellikle kozmetik cerrahî ya da di ş bakımı gibi seçmeli tedavilerin söz konusu olması. «Sa ğ lık turistleri»’nin yurtdı ş ına gitmesi için nedenler: Kendi ülkelerinde gerçekten var olan veya öyle oldu ğ u sanılan dü ş ük hizmet kalitesi Düzenleyici kurumlar, sa ğ lık harcamalarını ödeyenler, bazı uzmanlar veya prosedürler tarafından getirilen sınırlamalar, Tedavi protokolleri, ekipman ya da hizmetleri Uzun bekleme süreleri Bakımın / sa ğ lık hizmetinin daha dü ş ük maliyetli olması Ki ş isel sebepler Bu terimler, uluslararası sınırların ötesinde sağlık hizmetlerinden yararlanma uygulamasının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan durumu tanımlamak üzere seyahat acenteleri ve kitlesel medya tarafından geliştirilmiştir. Daha geniş anlamda, sağlık turizmi (medikal turizmden ayrı olarak) normalde seyahat ve turizmle özdeşleştirilen keyfi yönleri içermektedir. Seyahat acenteleri ve havayolları arasında yapılan anlaşmalarla hasta, hasta yakınlarına ya da arkadaşlarına indirimli oranlarda “mini tatil” seçenekleri sunulmaktadır. 2011’de %15’lik artışın projeksiyonu

3 3 Paydaşların İlişkileri Haritası Sağlık Turizmi Tur Operatörü Üniversite Yatırımcı Eczane İlaç Şirketi Medikal Ekipman Şirketi Sigorta Şirketi Diğer Kurumlar Gezilecek Yer/Market/Otel Ulaşım Ticaret Odası Hastalar ve Yakınları Hastane Reklam Şirketi Dağıtımcı Karmaşık İlişkileri olan Çok Paydaşlı Yapı Ana Paydaşlar İlişkili Paydaşlar

4 TURİSTİN SAĞLIĞI: TURİSTİN SAĞLIĞI: İkamet edilen yerden başka bir ülkeye seyahat amaçlı giden turistlerin seyahat halindeyken acil veya plansız sağlık hizmeti almak zorunda kalmasına ‘‘Turistin Sağlığı’’ denir. TURİZM SAĞLIĞI: TURİZM SAĞLIĞI:Turistin konakladığı ve gezdiği çevrelerin sağlığı ve sağlıklı bir ortam olması, turistin çevreye, çevrenin turiste sağlık açısından etkisi, çevre sağlığının konusudur. 4 SAĞLIK TURİZMİ: SAĞLIK TURİZMİ: İkamet edilen yerden başka bir yere herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate ‘‘Sağlık Turizmi’’, seyahat edene de ‘’ sağlık turisti’’ denir.

5 SA Ğ LIK TUR İ ZM İ ÇE Şİ TLER İ 1. Medikal Turizm 2. Termal Turizm 3. Ya ş lı ve Engelli Turizm 5

6

7 TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ TARİHÇESİ 7 1990-2000 sa ğ lık turizmi konu ş ulmaya ba ş landı. 2000-2005 sa ğ lık turizmi gündeme girdi. Sa ğ lık turizmi çe ş itlili ğ inde Tıp Turizmi öne çıktı. 2005-2010 STK, Kamu ve Özel sektör de sa ğ lık turizmi farkındalı ğ ı olu ş tu. 2010-2014 Stratejik eylem planında yer aldı. 2010 Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Sa ğ lık Turizmi Koordinatorlu ğ u kuruldu. 2011 yılı Sa ğ lık Turizmi ile ilgili ilk mevzuat de ğ i ş ikli ğ i yayınlandı. Genelge (2011/41), Yönetmelikler yayınlandı. Sa ğ lık Bakanlı ğ ı 2023 vizyonuna girdi. Hükümet programında yer aldı. Dünya Sa ğ lık Örgütü Türkiye’nin sa ğ lık turizmi potansiyeline i ş aret etti. Hükümet Politikası haline geldi.

8 ÜLKEM İ ZE 2008-2009-2010 YILLARINDA GELEN SA Ğ LIK TUR İ STLER İ ENVANTER İ 8 Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birimi 200820092010 ÖZEL56.27670.51977.003 KAMU17.81721.44232.675 TOPLAM74.09391.952132.327

9 Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birimi ÜLKEM İ Z İ N 2010 YILI MED İ KAL TUR İ ZM KAMU – ÖZEL DA Ğ ILIMI 9

10 10 1 – Medikal Turizm ( Tıp Turizmi ) İleri tedaviler ( Kardiyovasküler Cerrahi, Radyoterapi, cyberknife vb. ) Transplantasyon İnfertilite ( Tüp bebek İVF uygulamaları ) Estetik Cerrahi Göz, diş, diyaliz tedavileri vb. Hizmet Yeri : Sağlık kurum ve kuruluşları Hizmet Verenler: Sağlık personel ve özellikle doktorlar (tamamen hekim merkezli hizmet)

11 TÜRKİYEDE MEDİKAL TURİZMİ SUNUM A- Özel Sağlık Kuruluşları B- kamu Hastaneleri 2011/41 Sayılı Genelge 1- Üniversite Hastaneleri 2- Sağlık Bakanlığı Hastaneleri - Belli İl’lerde Belli Hastaneler - Sağlık Kampüsleri (22İl’de inşaatlar başlıyor) 11

12 12 2- Termal Turizm ve SPA-Wellnes  Kaplıca tedavileri  Talossoterapiler(deniz suyunda tedavi)  Hidroterapi(su ile tedavi)  Balneoterapi (kaplıca suyunda tedavi)  Peloidoterapi(çamur tedavisi)  Klimaterapi(iklim tedavisi) Hizmet Yeri : Kaplıca ve Sağlıklı yaşam tesisleri ve yaylalarımız Hizmet Verenler: Yardımcı sağlık personeli ve diğer personel (doktora ihtiyaç çok az)

13 13 Türkiye’deki Termal Spa’lar Anadolu’da 1800 termal kaynak bulunmaktadır 46 ş ehirde 190 termal tesis vardır, yatak kapasitesi yakla ş ık 15.000’dir Türkiye termal kaynak bakımından dünyanın 7. zengin ülkesidir 2009 yılında 10 milyon yerli turist ve 300.000’i a ş kın yabancı turist gelmi ş tir. 2012 yılında ise 1 milyon yabancı turistin gelmesi öngörülmektedir Kaynak: Türkiye Sağlık Turizmi Kalkındırma Kurulunun Sağlık Turizmi Sunusu Türkiye Spa’ları http://www.allaboutturkey.com/spa.htmhttp://www.allaboutturkey.com/spa.htm Spa Zirvesi 2010 Ankara Afyon Balıkesir Bingöl Bolu Bursa Konya Eskişehir Denizli Çanakkale İzmir Sivas Muğla Yalova Kütahya KAYSERİ Nevşehir Aydın Van Türkiye’de Ana Termal Spa’lar

14 14

15 15

16 16 3- Yaşlı ve Engelli Turizmi İleri yaş turizmi ( gezi turları, meşguliyet terapileri ) Yaşlı bakımı hizmetleri ( bakım veya rehabilitasyon hizmetleri ) Klinik konukevlerinde rehabilitasyon hizmetleri Engelliler için özel bakım ve gezi turları Hizmet Yeri : Klinik konukevleri, tatil köyleri ve bakım evleri v.b Hizmet Verenler: Eğitim almış sertifikalı lise mezunu personeller (doktora doğrudan ihtiyaç yok)

17 SA Ğ LIKLI YA Ş AM TES İ S İ 17

18 18

19 SWOT ANALİZİ 19 Güçlü Yönlerimiz Özel sağlık kurumlarımızın çoğunun Batıyla yarışabilecek seviyeye gelmesi JCI ile akredite olmuş hastane sayısı(44)açısından dünyada 2. sıradayız. Sağlık turizmi mevzuat düzenlemesi var Termal kaynaklarımıza Avrupa’da 1.sırada Dünyada ise 7. sırada Ülkemizin uygun iklimi,tarihi ve turistik uygarlıklar merkezi Ülkemiz çevresinde 712,000,000’luk bir topluluğa hitap edebilecek merkezi bir konumdadır. Genç nüfus ve eğitilebilirlik ile ciddi bir iş gücü potansiyeline sahibiz Nitelikli insan kaynaklarımız Sağlık hizmet maliyetimiz düşük Zayıf Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz Sağlık personelinin (doktor, hemşire vb.) sayısal azlığı Sağlık Turizmi ile ilgili Politikamız yeni oluşuyor. Sağlık Turizmi açısından Kurumsal yapımız yeni oluşuyor. Yabancı doktor çalıştırılma imkanı yeni başlıyor. Yetişmiş ara genç eğitim eleman eksik (yetiştirilebilir) Yabancı dil eğitimi zayıf, dil bilen personel az, Sağlık Turizminde, devlet, STK ve sektör temsilcilerinin işbirliği tam sağlanamadı Sağlık Turizmi imkanlarımızın yurtdışında tanıtımı yetersiz. Tanıtım eksikliğimiz var

20 20 Fırsatları Ülkemize bilgi ve tecrübe transferi (know- how) yasal düzenlemeleri temel prensipler İş istihdamı (sağlık personeli ve diğer personeller) Ekonomik kazanım(ülkeye döviz girdisi) Yeni yatırımlar(yaşlı tatil köyleri kaplıcalar, hastaneler v.b) Yurtdışında Sosyal ve siyasal güç kazanımı (Lobi Gücü) Özel sağlık sektörünün finansal yapısının güçlenmesi Ülkemize Yabancı Sermaye girişiTehditleri Sağlık profesyonelleri (özellikle doktorlar) güçlenen özel sağlık sektörüne kayar.(temel prensip) Özel sağlık kurumlarında talep artar (Kamuya sağlık hizmetivermekten vazgeçebilir) Yurtdışından bulaşıcı Hastalık yayılabilir. (NDM-1 Hindistan dan yayıldı) Tbc, Aids’li hastalar gelebilir. Özel sağlık sektörü kendi halkımıza(GSS) hizmet sunmaktan vazgeçebilir. Malpraktislere yasal yaptırım etkin değil (Hukuki Riskler) Rakip Ülkelerden gelecek rekabet baskısı

21 21 SAĞLIK TURİZMİ POLİTİKAMIZ

22 Sağlık Turizmi Politikamızın Oluşturulmasında Temel Prensipler-1 Halkımıza sunulan sağlık hizmeti aksamamalı, Hizmet alıcılar ekonomik ve siyasi açıdan katma değeri yüksek bir kitle olmalı ve Ülkemize siyasi ve sosyal açısından katkıda bulunmalı, (çevremizdeki ülkeler) Kapasite fazlası bulunan alanlara (Termal ve Yaşlı Turizmi) öncelik verilmeli, Verilen sağlık hizmeti uluslar arası standartlarda olmalı, Ekonomik getirisi ve bilgi transferine katkıda bulunmalı, Sağlık hizmetinin sürdürebilirliğine katkı yapmalı. 22

23 Sağlık Turizmi Politikamızın Oluşturulmasında Temel Prensipler-2 23 Sağlık turizmi sunacak kurumların denetlenmeli ve Planlama yapılmalı, Sağlık Turizmi mevzuat çalışmaları genişletilmeli, Sağlık Turizmi Stratejik eylem planı hazırlanmalı, Sağlık Bakanlığı sağlık turizminde koordinatör bakanlıktır, Beyin göçüşünü engellemeli ve hatta tersine çevirmeli Hekim ihtiyacı az olan Sağlık Turizmi bölümlerine (Termal ve Yaşlı Turizmi) ağırlık verilmeli.


"TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ 1. 2 Sağlık Turizmi, Medikal Turizm – Nedir, Ne değildir? Sa ğ lık turizmi, sa ğ lık hizmetleri için yurtdı ş ına seyahat edilmesine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları