Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soğuk konizasyonda yeni bir yöntem: Hemostatik serklaj sütürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soğuk konizasyonda yeni bir yöntem: Hemostatik serklaj sütürü"— Sunum transkripti:

1 Soğuk konizasyonda yeni bir yöntem: Hemostatik serklaj sütürü
Doç. Dr. Cem Dane Haseki EAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

2 SUNUM PLANI Konizasyon tarihçesi Konizasyonda operatif teknik
Kanamayı durdurmada kullanılan yöntemler Endocervicoscopy (A) Normal columnar epithelium of arbor vitae. (B) Flat acetowhite epithelium. (C) Dense acetowhite epithelium and coarse mosaic

3 Cold Knife Conization KNIFE CONIZATION ilk Marian Simms 1861
"amputation of the cervix" Simms M: Amputation of cervix. Tr Med Sac, New York, 1861

4

5

6

7

8 Soğuk konizasyon hangi durumlarda
Poliklinikte yapılabilen eksizyonel işlemlerin çoğalmasına rağmen soğuk konizasyon halen CIN tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğer skuamokolumnar bileşke servikal kanalın içerilerinde ise veya invazif hastalık - glandüler intraepitelyal neoplazi şüphesinde pek çok klinisyen soğuk konizasyonu önermektedir Materyalin tek parça halinde çıkarılması ve diatermiye bağlı hasardan kaçınılmış olur.

9 OPERATİF TEKNİK Konizasyonun amacı TZ tümüyle çıkarmaktır.
Küçük eksizyon lezyonun yetersiz çıkarılmasına Gereğinden büyük eksizyon erken ve geç komplikasyonlara Çıkarılacak koninin boyutu ve şekli bireyselleştirilmeli Temel olarak dikkatli preoperatif kolposkopiye göre karar verilmeli

10

11

12 Konizasyon CIN tedavisinde uygulanan cerrahi işlemler kısa ve uzun süreli komplikasyonlarla birliktedir Cerrahi girişimlerin çoğu (soğuk veya lazer konizasyon, LEEP, lazer ablasyon) işlem sırasında anlamlı kanamaya yol açabilir. İlk 24 saat içinde ise primer kanama İlk 14 gün içindeyse sekonder kanama Bazende devamlı kanama veya akıntıya yol açabilir

13 Konizasyonun kısa ve uzun süreli komplikasyonları
• Kısa süreli Perioperatif kan kaybı Primer ve sekonder kanama Uzun süreli Amenore Dismenore Yetersiz kolposkopi Servikal stenoz

14

15 522 hasta

16 515 hasta

17 307 hasta

18 Inadequate colposcopy at follow up
In the trial of Gilbert 1989, knife cone biopsy with haemostatic sutures was associated with a statistically significant increase in the risk of inadequate colposcopy compared with using no sutures (RR 2.32, 95% CI 1.59 to 3.39).

19 277 hasta

20

21 Hemostatik sütür kullanımı,
primer kanama veya servikal stenoz açısından fark yok Sekonder kanama, dismenore ve yetersiz kolposkopi hemostatik sütür kullanılanlarda daha fazla.

22

23 L.R. Bueno, et al., Randomized clinical trial comparing cold knife conization of the cervix with and without lateral hemostatic sutures, International Journal of Surgery (2015) Uterin arterin servikal dalına hemostatik sütür konulan grupla konulmayan grubun karşılaştırılması 102 hasta soğuk konizasyon yapılmış Sütür atılan ile atılmayan grup arasında kan kaybı miktarı açısından fark yok Operasyon zamanı sütür atılmayan grupta daha kısa Kanama nedeniyle müdahale açısından fark yok Kan kaybı menopozal dönemdeki kadınlarda daha az Sigara içen ve içmeyenler arasında kan kaybı miktarı açısından fark yok Lateral hemostatik sütürler intraoperatif kanama miktarını veya postoperatif müdahale sayısını etkilemiyor. Bunların kullanılması gereksiz. Operasyon zamanını uzatıyor. Maliyete etkisi var. Eğer serviks aşağıda yerleşmiyorsa üreter hasarı yapma potansiyali var.

24

25

26 CIN cerrahisi ve RCT 12 RCT N = 1512 vaka değerlendirilmiş Vasopressin
Tranexamic acid Monsel solüsyonu Amino-Cerv Hemostatik sütürler 12 RCT N = 1512 vaka değerlendirilmiş

27 Vasopressin Kapiller, küçük arterioller ve venül duvarlarındaki düz kaslarda daralma yapmaktadır. Anlamlı olarak azalmış perioperatif kanama mean difference (MD)= , 95% CI: /-72.12 Plaseboya nazaran hemostatik sütür veya vazopressin gerektiren kanama riskinde azalma risk ratio (RR) = 0.39, 95% CI:

28 intraservikal vasopressin ve kontrol
Kan kaybı ölçümü Vazopressin grubunda istatistiksel olarak anlamlı azalma saptanmış HASTA MD = , 95% CI: / Hemostatik sütür gerektiren kanama Plaseboya nazaran hemostatik sütür veya tekrar vazopressin gerektiren kanama riskinde azalma RR = 0.39, 95% CI: Servikal stenoz İki grup arasında servikal stenoz riski açısından fark yok RR = 0.32, 95% CI:

29 50 CIN vakası randomize edilmiş Bir gruba Octapressin-Citanest ektoservikse işlemden önce infiltre edilmiş VAS anestezi alan grupta belirgin azalırken, kanama açısından fark saptanmamış RR = 0.40, 95% CI:

30 İşlem süresi açısından anlamlı fark saptanmamıştır
MD = 0.40, 95% CI:

31 Tranexamic acid Antifibrinolitik ajan - soğuk konizasyon sonrası sekonder kanamalara karşı profilaktik olarak önerilmektedir. Çok yaygınlık kazanamamıştır. TA anlamlı olarak sekonder kanama riskini azaltmış RR = 0.23, 95% CI: Fakat primer kanamada soğuk ve lazer konizasyona göre plaseboyla karşılaştırıldığında anlamlı değil RR = 1.24, 95% CI: Postoperatif kan kaybında plaseboya oranla anlamlı azalma MD = , 95% CI: /

32 Primer kanama Meta-analiz 2 çalışma (ayni yazar) hasta TA ve kontrol grubu Az fark saptanmış, anlamlı değil RR = 1.24, 95% CI: ).

33 Postoperatif kan kaybı Rybo 1972, TA ve plasebo
Sekonder kanama Meta-analiz 4 çalışma (Grundsell 1984(a); Grundsell 1984(b); Lundvall 1984; Rybo 1972), hasta TA grubu, kontrol grubuna göre sekonder kanamayı istatistiksel anlamlı olarak azaltıyor RR = 0.23, 95% CI: Postoperatif kan kaybı Rybo 1972, TA ve plasebo İstatistiksel olarak anlamlı azalma MD= , 95% CI: /

34 Monsel solüsyonlu vajinal tampon ve sütür
Gilbert 1989, monselli tampon - sütür grubu karşılaştırılmış (tek çalışma) Perioperatif kanama MD = , 95% CI: / Dismenore riski RR = 0.37, 95% CI: Yetersiz kolposkopi RR = 0.43, 95% CI: Servikal stenozis RR = 0.35, 95% CI: Ama primer veya sekonder kanama riski açısından istatistiksel olarak farklı değil.

35 Monsel’s paste with fulguration ------ LEEP sonrası hemostaz
100 hasta randomize edilmiş ball electrode veya thickened Monsel’s paste Bulgular: 6 hasta (2 Monsel’s ve 4 fulguration) hemostaz için alternatif yönteme ihtiyaç duymuş Visual analog scale scores ve hemostaz zamanı anlamlı olarak yüksek fulgurasyon grubunda Hesaplanan kan kaybı ball elektrod grubunda fazla olmasına rağmen anlamlılığa ulaşmamış. Sonuç: Monsel’s paste and fulguration with ball electrode appear be equally effective as hemostatic agents after leep.

36 Bu çalışmanın yazarları;
Monsel solüsyonu içeren tamponların en az sütürler kadar etkili olduğu, sütür kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda yerine kullanılabileceğini ileri sürmüşlerdir.

37 Amino-Cerv antibiotic gel
Sekonder kanamayı önlemede fark yaratıcı etkisi yok Ama rutin bakımla kıyaslandığında 2. haftada daha az vajinal akıntıyla anlamlı olarak ilişkili olduğu RR = 0.27, 95% CI Vajinal krem; Cystine 0.354%; DL-Methionine 0.83%; Inositol 0.83%; (a.a-yara iyileşmesini ve hücre büyümesini artırır) Sodium Propionate 0.5%; (antifungal) Urea 8.34% (nekrotik dokuların temizlenmesinde)

38 Amino-Cerv - kontrol

39 Serklaj sütürü ve elektrokoterizasyon

40

41 Primer kanama riski Anlamlı fark yok RR = 0.86, 95% CI: Sekonder kanama RR = 0.14, 95% CI Dismenore riski RR = 0.48, 95% CI: ). İşlem süresi Serklaj sütürü operasyon süresini elektrokoterizasyona göre anlamlı olarak azaltıyor MD = -9.50, 95% CI: / -7.43 Yetersiz kolposkopi Serklaj sütürü elektrokoterizasyona kıyasla yetersiz kolposkopi riskini istatistiksel anlamlı olarak azaltıyor RR = 0.61, 95% CI:

42 EVE GÖTÜRÜLECEK MESAJLAR
Serklaj sütürü elektro koagülasyona göre tedavi süresinde kısalma ve daha iyi kolposkopik sonuç sağlamaktadır. Ayni zamanda istatistiksel olarak anlamlılığa ulaşmayan primer, sekonder kanama ve dismenore riskini azaltmaktadır. Vasopressin uygulamasının işlem sırasında kanamayı azalttığı konusunda fikir birliği yoktur. Tranexamic acid primer ve sekonder kanamayı azalttığına dair güçlü kanıtlar vardır. Monsel solüsyonlu vajinal tampon perioperatif kan kaybını, dismenore riskini, izlem sırasında yetersiz kolposkopik görünümü ve servikal stenozu anlamlı olarak azaltmaktadır. İstatistiksel anlamlılığa ulaşmayan primer-sekonder kanama ve amenoreyi önlemektedir. Amino-cerv kullananlar istatistiksel anlamlı olarak kullanmayanlara göre 2. haftada vajinal akıntıyı önlemektedir.

43 Dinlediğiniz için teşekkürler


"Soğuk konizasyonda yeni bir yöntem: Hemostatik serklaj sütürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları