Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPERM STRICT MORFOLOji KRİTERLERİNİN FERTİLİTE İLE KORELASYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPERM STRICT MORFOLOji KRİTERLERİNİN FERTİLİTE İLE KORELASYONU"— Sunum transkripti:

1 SPERM STRICT MORFOLOji KRİTERLERİNİN FERTİLİTE İLE KORELASYONU
Sn. Dr.Esat ORHON Katkıları ile

2 Sperm Morfolojisi - 1 Leeuwenhoek 1677 Royal Society of London Sperm morfolojisi üzerine mektup MacLeod J, Gold RZ: The male factor in fertility and infertility. IV. Sperm morphology in fertile and infertile marriage. Fertil Steril 1952;2: İlk kez normal sperm morfolojisini tanımladılar Freund M. Standards for the rating of human sperm morphology : a cooperative study . Int. J Fertil 1966;11: Normal ve anormal sperm morfolojisi farklılıklarını tanımladılar Eliasson R. Standards for investigation of human sperm. Andrologia, 1971;3:49 Sperm boyutlarının spesifik ölçümlerini verdi WHO Guidelines - Belsey MA, Eliasson R, Gallegos AJ, Moghissi KS, Paulsen CA, Prasad MNR: Laboratory manual for the examination of human semen and semen-cervical mucus interaction. Singapore: Press Concern, 1980;13 Düsseldorf Guidelines - Hofmann N, Haider SG: Neue Ergebenisse Morphologischer Diagnostic der Spermato-genesestorungen. Gynakologie 1985;18:70

3 Sperm Morfolojisi - 2 Kruger TF, Menkveld R, Stander FSH, Lombard CJ, Merwe JP, Zyl JA, Smith K. Sperm morphologic features as a prognostic factor in IVF. Fertil Steril 1986;46: Sperm morfolojisinin fertilitedeki prognostik değeri üzerine ilk yorumları yaptılar Kruger TF, Acosta AA, Simmons KF, Swanson RJ, Matta JF, Veeck LL, Morshedi M, Brugo S. New method of evaluating sperm morphology with predictive value for human IVF. Urology. 1987;30: Bilinen sperm morfoloji kriterleri üzerine yeni kriterler getirdiler Kruger TF, Acosta AA, Simmons KF, Swanson RJ, Matta JF, Oehninger S. Predictive value of abnormal sperm morphology in IVF. Fertil Steril 1988;49: Sperm morfolojisinin IVF başarısı üzerindeki etkilerini yayınladılar Menkveld R, Stander FSH, Kotze TJV, Kruger TF, Zyl JA. The evaluation of morphological characteristics of human spermatozoa according to stricter criiteria. Human Reproduction 1990;5(5) Strict morfoloji kriterlerini yayınladılar

4 Sperm Morfolojisi Değerlendirme Değişebilirliği
Inter - Observer Intra - Observer Spearman Rank Correlation Coefficient

5 Sperm Morfolojisi ve Fertilite
Post-coital test ‘lerde, servikal kanalın proksimal ve distal kısımlarında değişik sperm popülasyonları görülmesi sperm morfolojisinin önemi konusunda dikkatleri çekmiştir.

6 Sperm Parametreleri ve IVF İlişkisi - 1
Semen Analizi Morfoloji Yüksek Motilite Düşük Konsantrasyon Düşük Membran Bütünlüğü Vitalite Düşük HOS Test Yok Nükleer Matürite Anilin Mavisi Boyası Yok Nükleer Kromatin Dekondansasyonu Yok Fertil Steril 1992;58(3)465

7 Sperm Parametreleri ve IVF İlişkisi - 2
Akrozom Değerlendirilmesi İntakt Akrozom Orta Akrozin Aktivitesi Yok Motilite Lineer Progresyon Orta Sperm - Oosit Etkileşmesi Sperm - Zona bağlanması Çok Yüksek Sperm - Oolemma Bağlanması Düşük Fertil Steril 1992;58(3)465

8 Sperm Parametreleri ve IVF İlişkisi - 2
Normal Morfoloji İntakt Akrozom Lineer Progresyon Lineer Hız Sperm - Zona Bağlanması Trounson A, Gardner DK Handbook of IVF Preparation and Analysis of Semen for IVF

9 Fertilizasyon Başarısızlığı
IVF’te Fertilizasyon başarı oranları % IVF’te Tam Fertilizasyon Başarısızlığı % % oranında Zayıf Fertilizasyon gösteren olguların % 75’inde Tek veya Çoğul Sperm Defekti vardır. Liu & Baker, Hum Reprod 1994;9(3)489

10 Normal Sperm Morfolojisi Cut-Off Değeri
Normal Morfoloji < % > % 14 Fertilizasyon Oranı / Oosit % % 82.5

11 Sperm Morfolojisine Göre Oosit Başına Fertilizasyon Oranı
Normal Morfoloji % Fertilizasyon Oranı / Oosit % Kruger TF, Menkveld R, Stander FSH, Lombard CJ, Vander Merwe JP, Van Zyl JA, Smith K. Sperm morphology features as a prognostic factor in invitro fertilization. Fertil Steril 1986;46(6):1118

12 Normal Morfolojili Sperm Cut-off Değerlerine Göre Gebelik Oranları
Normal sperm % Gebelik Oranları < % % 0 > % % Kruger TF, Menkveld R, Stander FSH, Lombard CJ, Vander Merwe JP, Van Zyl JA, Smith K. Sperm morphology features as a prognostic factor in in vitro fertilization. Fertil Steril 1986;46(6):1118

13 İnsan İn Vitro Fertilizasyon’unda Sperm Morfolojisinin Prediktif Değeri -1 Norfolk Programı
Fertilizasyon Oranı Normal Form < % Normal Form > % 14 Oosit Başına % % % 88.3 Klivaj Oranı % % % 87.0 Kruger TF, Acosta AA, Simmons KF, Swanson RJ, Matta JF, Veeck LL, Morshedi M, Brugo S: New method of evaluating sperm morphology with predictive value for human in vitro fertilization. Urology 1987;30(3):248

14 İnsan İn Vitro Fertilizasyon’unda Sperm Morfolojisinin Prediktif Değeri - 2
P paterni G paterni Fertilizasyon Oranı / Oosit % Embryo Sayısı / Hasta Kruger TF, Acosta AA, Simmons KF, Swanson RJ, Matta JF, Oehninger S. Predictive value of abnormal sperm morfoloji in in vitro fertilization. Fertil Steril 1986;49:112 P paterni = Normal morfoloji < % (Poor prognosis) G paterni = Normal morfoloji >% (Good prognosis)

15 Sperm Morfoloji Değerlendirilmesi
Sperm Boyama Yöntemleri Papanicolaou Diff-Quik Toluidine blue-pyronine SperMac Oettle EE, Using a new acrosome stain to evaluate sperm morphology. Vet Med. 1986, 81:263 “SperMac” 1000 X büyütmede immersiyon optiği ile en az 100 spermatozoa değerlendirilmelidir.

16 Normal Sperm Morfolojisi
Baş Ovoid, düzgün konturlu, iyi sınırlanmış ve baş alanının % ‘ini kaplayan Akrozom Boyun, Mid-piece, Kuyruk anomalisi yok Mid-piece, baş ile aksiyel Mid-piece uzunluğu baş uzunluğunun 1.5 misli Baş alanının yarısından daha büyük ve Sitoplazmik Droplet yok Kuyruk Üniform, Mid-piece’den daha ince, Kıvrımsız, en az 45 µm 5- 6 µm 1 µm µm

17 Baş Anomalileri Şekil Anomalileri Diadem defekti Nükleus vaküolleri
Tapered, Elonge, Piriform Makrosefali, Mikrosefali Diadem defekti Nükleus içine doğru invaginasyon (genellikle ekvatoryal bölgede) Nükleus vaküolleri Nükleus Büyüklüğü Anomalileri Sitoplazmik Droplet İnkomplet spermatid seperasyonu Genelikle çift nükleuslu, diploid, triploid Duplikasyon

18 Baş Anomalileri Normal Sitoplazmik İnkomplet Spermatid Duplikasyon
Droplet Seperasyonu

19 Baş Anomalileri Normal Nükleus Büyük Küçük Vakuolü Nükleus Nükleus

20 Baş Anomalileri Normal Piriform Yuvarlak Elonge Diadem Baş Baş Defekti

21 Akrozomal Değişiklikler
Primer (Gelişme ve diferensiyasyon aşamasında ortaya çıkan ) İrregüler akrozomal dağılım Akrozomal kist Nipple, Santral Aberan akrozomal yapı Sekonder (Eksternal faktörler, yaşlılık) Akrozomal içerik azalması (açık renk boyanma) Akrozomal içerik total kaybı Akrozomal membran anomalileri Akrozom ayrılması Komplet, İnkomplet

22 Primer Akrozomal Değişiklikler
Normal İrregüler Akrozomal Akrozomal Aberan Akrozomal Nipple Santral Akrozomal Dağılım Kist Kist Yapı

23 Sekonder Akrozomal Değişiklikler
Normal Akrozomal Akrozomal Akrozomal Akrozom Akrozom İçerik İçerik Membran İnkomplet Komplet Azalması Total Kaybı Anomalisi Ayrılması Ayrılması

24 Mid-Piece Anomalileri
Sitoplazmik droplet Bend Mid-piece Kinked Mid-piece Mitokondrial aplazi Komplet, Segmental Pseudodroplet Kopuk baş

25 Mid-Piece Anomalileri
Normal Sitoplazmik Kinked Bend Droplet Mid-piece Mid-piece

26 Mid-Piece Anomalileri
Normal Mitokondrial Mitokondrial Pseudodroplet Kopuk Komplet Segmental Baş Aplazi Aplazi

27 Kuyruk Anomalileri ( Kuyruk fibrilleri anomalisi )
Dag defekti Coiled tail Duplikasyon

28 Kuyruk Anomalileri Kuyruk fibrilleri anomalisi
Dag Coiled Duplikasyon Defekti Tail

29 Amorf Sperm Formları Multipl anomaliler Sınıflandırılamayan formlar
İnkomplet seperasyon (adezyon)

30 Amorf Sperm Formları Normal Multipl Sınıflandırılamayan İnkomplet
Anomali Form Seperasyon (Adezyon)

31 İmmatür Sperm Formları
İmmatür Germ Hücreleri Prekürsör Hücreler (spermatid)

32 İmmatür Sperm Formları
İmmatür Germ Hücreleri Prekürsör Hücreler (Spermatid)

33 ATLAS OF HUMAN SPERM MORPHOLOGY
Editors Roelof Menkweld E.E. Oettle Thinus F. Kruger R. James Swanson Anibal A. Acosta Sergio Oehninger Williams & Wilkins 1991 428 East Preston Street Baltimore, Maryland 21202, USA < >


"SPERM STRICT MORFOLOji KRİTERLERİNİN FERTİLİTE İLE KORELASYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları