Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPERM STRICT MORFOLOji KRİTERLERİNİN FERTİLİTE İLE KORELASYONU Sn. Dr.Esat ORHON Katkıları ile.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPERM STRICT MORFOLOji KRİTERLERİNİN FERTİLİTE İLE KORELASYONU Sn. Dr.Esat ORHON Katkıları ile."— Sunum transkripti:

1 SPERM STRICT MORFOLOji KRİTERLERİNİN FERTİLİTE İLE KORELASYONU Sn. Dr.Esat ORHON Katkıları ile

2 Sperm Morfolojisi - 1 Leeuwenhoek 1677 Royal Society of London Sperm morfolojisi üzerine mektup MacLeod J, Gold RZ: The male factor in fertility and infertility. IV. Sperm morphology in fertile and infertile marriage. Fertil Steril 1952;2:394 İlk kez normal sperm morfolojisini tanımladılar Freund M. Standards for the rating of human sperm morphology : a cooperative study. Int. J Fertil 1966;11:97 Normal ve anormal sperm morfolojisi farklılıklarını tanımladılar Eliasson R. Standards for investigation of human sperm. Andrologia, 1971;3:49 Sperm boyutlarının spesifik ölçümlerini verdi WHO Guidelines - Belsey MA, Eliasson R, Gallegos AJ, Moghissi KS, Paulsen CA, Prasad MNR: Laboratory manual for the examination of human semen and semen- cervical mucus interaction. Singapore: Press Concern, 1980;13 Düsseldorf Guidelines - Hofmann N, Haider SG: Neue Ergebenisse Morphologischer Diagnostic der Spermato-genesestorungen. Gynakologie 1985;18:70

3 Sperm Morfolojisi - 2 Kruger TF, Menkveld R, Stander FSH, Lombard CJ, Merwe JP, Zyl JA, Smith K. Sperm morphologic features as a prognostic factor in IVF. Fertil Steril 1986;46:1118 Sperm morfolojisinin fertilitedeki prognostik değeri üzerine ilk yorumları yaptılar Kruger TF, Acosta AA, Simmons KF, Swanson RJ, Matta JF, Veeck LL, Morshedi M, Brugo S. New method of evaluating sperm morphology with predictive value for human IVF. Urology. 1987;30:248 Bilinen sperm morfoloji kriterleri üzerine yeni kriterler getirdiler Kruger TF, Acosta AA, Simmons KF, Swanson RJ, Matta JF, Oehninger S. Predictive value of abnormal sperm morphology in IVF. Fertil Steril 1988;49:112 Sperm morfolojisinin IVF başarısı üzerindeki etkilerini yayınladılar Menkveld R, Stander FSH, Kotze TJV, Kruger TF, Zyl JA. The evaluation of morphological characteristics of human spermatozoa according to stricter criiteria. Human Reproduction 1990;5(5)586 Strict morfoloji kriterlerini yayınladılar

4 Sperm Morfolojisi Değerlendirme Değişebilirliği Inter - Observer 0.86 Intra - Observer 0.96 Spearman Rank Correlation Coefficient

5 Sperm Morfolojisi ve Fertilite Post-coital test lerde, servikal kanalın proksimal ve distal kısımlarında değişik sperm popülasyonları görülmesi sperm morfolojisinin önemi konusunda dikkatleri çekmiştir.

6 Sperm Parametreleri ve IVF İlişkisi - 1 Semen Analizi MorfolojiYüksek MotiliteDüşük KonsantrasyonDüşük Membran Bütünlüğü VitaliteDüşük HOS TestYok Nükleer Matürite Anilin Mavisi BoyasıYok Nükleer Kromatin DekondansasyonuYok Fertil Steril 1992;58(3)465

7 Sperm Parametreleri ve IVF İlişkisi - 2 Fertil Steril 1992;58(3)465 Akrozom Değerlendirilmesi İntakt AkrozomOrta Akrozin AktivitesiYok Motilite Lineer ProgresyonOrta Sperm - Oosit Etkileşmesi Sperm - Zona bağlanmasıÇok Yüksek Sperm - Oolemma BağlanmasıDüşük

8 Normal Morfoloji+ + + İntakt Akrozom + + Lineer Progresyon + + Lineer Hız + + Sperm - Zona Bağlanması+ + + Sperm Parametreleri ve IVF İlişkisi - 2 Trounson A, Gardner DK Handbook of IVF Preparation and Analysis of Semen for IVF

9 Fertilizasyon Başarısızlığı IVFte Fertilizasyon başarı oranları % IVFte Tam Fertilizasyon Başarısızlığı % % oranında Zayıf Fertilizasyon gösteren olguların % 75inde Tek veya Çoğul Sperm Defekti vardır. Liu & Baker, Hum Reprod 1994;9(3)489

10 Normal Sperm Morfolojisi Cut-Off Değeri Normal Morfoloji % 14 Fertilizasyon Oranı / Oosit % 37.0 % 82.5

11 Normal Morfoloji % Fertilizasyon Oranı / Oosit % Kruger TF, Menkveld R, Stander FSH, Lombard CJ, Vander Merwe JP, Van Zyl JA, Smith K. Sperm morphology features as a prognostic factor in invitro fertilization. Fertil Steril 1986;46(6):1118 Sperm Morfolojisine Göre Oosit Başına Fertilizasyon Oranı

12 Normal sperm % Gebelik Oranları < % 14 % 0 > % 14 % Kruger TF, Menkveld R, Stander FSH, Lombard CJ, Vander Merwe JP, Van Zyl JA, Smith K. Sperm morphology features as a prognostic factor in in vitro fertilization. Fertil Steril 1986;46(6):1118 Normal Morfolojili Sperm Cut-off Değerlerine Göre Gebelik Oranları

13 Fertilizasyon Oranı Normal Form % 14 Oosit Başına % % 49.4 % 88.3 Klivaj Oranı % % 47.5 % 87.0 Kruger TF, Acosta AA, Simmons KF, Swanson RJ, Matta JF, Veeck LL, Morshedi M, Brugo S: New method of evaluating sperm morphology with predictive value for human in vitro fertilization. Urology 1987;30(3):248 İnsan İn Vitro Fertilizasyonunda Sperm Morfolojisinin Prediktif Değeri -1 Norfolk Programı

14 P paterniG paterni Fertilizasyon Oranı / Oosit % Embryo Sayısı / Hasta Kruger TF, Acosta AA, Simmons KF, Swanson RJ, Matta JF, Oehninger S. Predictive value of abnormal sperm morfoloji in in vitro fertilization. Fertil Steril 1986;49:112 P paterni = Normal morfoloji < % 4 (Poor prognosis) G paterni = Normal morfoloji >% (Good prognosis) İnsan İn Vitro Fertilizasyonunda Sperm Morfolojisinin Prediktif Değeri - 2

15 Sperm Morfoloji Değerlendirilmesi Sperm Boyama Yöntemleri Papanicolaou Diff-Quik Toluidine blue-pyronine SperMac Oettle EE, Using a new acrosome stain to evaluate sperm morphology. Vet Med. 1986, 81:263 SperMac 1000 X büyütmede immersiyon optiği ile en az 100 spermatozoa değerlendirilmelidir.

16 5- 6 µm 2- 3 µm 1 µm Normal Sperm Morfolojisi µm Baş Ovoid, düzgün konturlu, iyi sınırlanmış ve baş alanının % ini kaplayan Akrozom Boyun, Mid-piece, Kuyruk anomalisi yok Mid-piece, baş ile aksiyel Mid-piece uzunluğu baş uzunluğunun 1.5 misli Baş alanının yarısından daha büyük ve Sitoplazmik Droplet yok Kuyruk Üniform, Mid-pieceden daha ince, Kıvrımsız, en az 45 µm

17 Baş Anomalileri Şekil Anomalileri Tapered, Elonge, Piriform Makrosefali, Mikrosefali Diadem defekti Nükleus içine doğru invaginasyon (genellikle ekvatoryal bölgede) Nükleus vaküolleri Nükleus Büyüklüğü Anomalileri Sitoplazmik Droplet İnkomplet spermatid seperasyonu Genelikle çift nükleuslu, diploid, triploid Duplikasyon

18 Baş Anomalileri NormalSitoplazmik İnkomplet Spermatid Duplikasyon Droplet Seperasyonu

19 Normal Nükleus Büyük Küçük Vakuolü Nükleus Nükleus Baş Anomalileri

20 Normal Piriform Yuvarlak Elonge Diadem Baş Baş Defekti

21 Akrozomal Değişiklikler Primer (Gelişme ve diferensiyasyon aşamasında ortaya çıkan ) İrregüler akrozomal dağılım Akrozomal kist Nipple, Santral Aberan akrozomal yapı Sekonder (Eksternal faktörler, yaşlılık) Akrozomal içerik azalması (açık renk boyanma) Akrozomal içerik total kaybı Akrozomal membran anomalileri Akrozom ayrılması Komplet, İnkomplet

22 Primer Akrozomal Değişiklikler Normal İrregüler Akrozomal Akrozomal Aberan Akrozomal Nipple Santral Akrozomal Dağılım Kist Kist Yapı

23 Sekonder Akrozomal Değişiklikler Normal Akrozomal Akrozomal Akrozomal Akrozom Akrozom İçerik İçerik Membran İnkomplet Komplet Azalması Total Kaybı Anomalisi Ayrılması Ayrılması

24 Mid-Piece Anomalileri Sitoplazmik droplet Bend Mid-piece Kinked Mid-piece Mitokondrial aplazi Komplet, Segmental Pseudodroplet Kopuk baş

25 Mid-Piece Anomalileri Normal Sitoplazmik Kinked Bend Droplet Mid-piece Mid-piece

26 Mid-Piece Anomalileri Normal Mitokondrial Mitokondrial Pseudodroplet Kopuk Komplet Segmental Baş Aplazi Aplazi

27 Kuyruk Anomalileri ( Kuyruk fibrilleri anomalisi ) Dag defekti Coiled tail Duplikasyon

28 Kuyruk Anomalileri Kuyruk fibrilleri anomalisi Dag Coiled Duplikasyon Defekti Tail

29 Amorf Sperm Formları Multipl anomaliler Sınıflandırılamayan formlar İnkomplet seperasyon (adezyon)

30 Amorf Sperm Formları Normal Multipl Sınıflandırılamayan İnkomplet Anomali Form Seperasyon (Adezyon)

31 İmmatür Sperm Formları İmmatür Germ Hücreleri Prekürsör Hücreler (spermatid)

32 İmmatür Sperm Formları İmmatür Germ Hücreleri Prekürsör Hücreler (Spermatid)

33 ATLAS OF HUMAN SPERM MORPHOLOGY –Editors »Roelof Menkweld »E.E. Oettle »Thinus F. Kruger »R. James Swanson »Anibal A. Acosta »Sergio Oehninger –Williams & Wilkins 1991 –428 East Preston Street –Baltimore, Maryland 21202, USA –


"SPERM STRICT MORFOLOji KRİTERLERİNİN FERTİLİTE İLE KORELASYONU Sn. Dr.Esat ORHON Katkıları ile." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları