Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015 YILI SUNUMU EYLÜL 2015

2 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak, Öğrenci merkezli bir Üniversite olmanın bilinci ile Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güler yüzlü bir ortamda güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkarıp fark yaratan birim olması çabasındayız. Demir Ali ŞIKTAR Öğrenci İşleri Daire Başkanı

3 GENEL BİLGİLER Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1.Eğitim-Öğretim İşlemleri 2.Kayıt İşlemleri 3.Harç İşlemleri 4.Öğrenci Özlük İşlemleri 5.Öğrencilere Verilen Banko Hizmetleri 6.Not Ve Ders Kayıtlanma İşlemleri 7.Mezuniyet Ve Kayıt Silme İşlemleri 8.Diploma Ve Kimlik Basımı İşlemleri 9. İstatistik İşlemleri 10. Yurt İçi Ve Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programı İşlemleri 11. Yabancı Öğrenci İşlemleri 12. Genel Ve İdari Hizmetler 13. Öğrenci Otomasyon Sistemini Koordine Etmek 14.Öğrenci Bilgi Derleme Formlarını Koordine Etmek 17. Akademik Takvim işlemleri 18. ÖSYM Kontenjanları 19. Yatay ve Dikey Geçiş İşlemleri 20. Ders Planlarının Açılması ve Düzenlenmesi

4 Teşkilat Yapısı Demir Ali ŞIKTAR Daire Başkanı Ömer YILDIZ Şube Müdürü
Mehmet UZ Bilg.İşletmeni Miraç Furkan ARSLAN Memur Deniz KORKMAZ Mehmet Tekin DOĞAN Funda TÜRK

5 Üniversitemizde 7 Fakülte, 5 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü bulunmaktadır.
Eczacılık Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Patnos Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İslami İlimler Fakültesi D. Bayazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Ağrı Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Patnos Meslek Yüksekokulu Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Eleşkirt Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü

6 Üniversitemiz Bünyesindeki Fakülte ve Programlar Lisans
ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilg. Ve Öğrt. Tekn. Öğretm Fen Bilgisi Öğretm. İlköğrt. Mat. Öğretm. Okul Öncesi Öğretm. Okul Öncesi Öğretm. (İ.Ö.) Rehberlik ve Psik. Danş. Sınıf Öğretm. Sosyal Bilg. Öğretm. Türkçe Öğretm. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Coğrafya Rus Dili ve Edebiyatı Tarih Tarih(i.ö.) Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (i.ö.) İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat İktisat (i.ö.) İşletme İşletme (i.ö.) Siy. Bil. Ve Kamu Yön. SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik CELAL ORUÇ HAYVANSAL ÜRETİM Hayvansal Üretim BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretm. Antrenörlük Antrenörlük (i.ö.)

7 ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDEKİ FAKÜLTE VE PROGRAMLAR
ÖNLİSANS DOĞUBAYAZIT AHMED-İ HANİ MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret Dış Ticaret (i.ö.) MESLEK YÜKSEKOKULU Alternatif Enerji Kaynakları Bilg. Programcılığı Bilg. Programcılığı (i.ö.) Dış Ticaret Elektrik Elektrik (i.ö.) Geleneksel El Sanatları İklimlendirme ve Soğutma Tekn. İşletme Yönetimi Makine Makine (i.ö.) Mekatronik Muh. ve Vergi Uyg. Muh. ve Vergi Uyg. (i.ö.) Organik Tarım Organik Tarım (i.ö.) Posta Hizmetleri Posta Hizmetleri (i.ö.) Yerel Yönetimler SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (i.ö.) Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Engelli Bakım ve Rehabilitasyon (i.ö.) İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım (i.ö.) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (i.ö.) Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı (i.ö.)

8 Üniversitemiz Bünyesindeki ENSTİTÜ PROGRAMLARI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

9

10 ÜNİVERSİTEMİZDEKİ KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ SAYILARI

11 YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI VE ARTIŞ ORANLARI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ SAYILARI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 7541 8690 9670 11250 11737

12 BÖLGELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI

13 SIKÇA SORULAN SORULAR Üniversiteye ilk kez güz döneminde kayıt yaptırdım. Danışmanıma uğrayıp herhangi bir onay yaptırmam gerekiyor mu? Hayır, Öğrenci Danışmanıyla ilgili herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Diğer sınıflarda arkadaşlar internet üzerinden otomasyon programında ders seçiyorlar. Ben de dersleri seçip kaydettirmem gerekiyor mu? Hayır, 1. Sınıf öğrencilerin Güz dönemin ders kayıtlarını öğrenci işleri tarafından otomatik yapmaktadır. Diğer dönemlerin Der kayıtları ise öğrenci tarafından yapılması gerekmektedir. Belirtilen sürede içinde ders kaydı yaptırılmaz ise ne olur? Geçerli bir mazeretiniz yoksa o dönem için kayıt yaptıramazsınız. Dolayısıyla Dönem uzatmış olursunuz. Güz ve Bahar  yarıyıllarında ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki dönem ders kaydı yaptırabilir mi?  Evet yapabilir. Kayıt dondurmam için ne yapmak gerekir? Eğitim-Öğretimin başladığı İlk 10 gün içerisinde Birim Öğrenci İşlerine yapılan başvurularda Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kabul edeceği geçerli bir mazeret olmalıdır.   Ancak 10 günden sonraki başvurular için geçerli tek mazeret sağlık durumudur. Örgün Eğitimde okuyan öğrenciler, Öğrenim Ücreti (Harç Ücreti) ödemesi gerekir mi? Normal süresinde herhangi bir ücret ödenmez; fakat normal süresinde bitirmeyen öğrenciler Bakanlar Kurulunun belirlediği miktarlarda öğenim ücretini ödemek zorundadır. Ayrıca öğrenciler bir dersten kalsa bile normal öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kayıt dondurulduğu zaman harç yatırılmak zorunda mı? Bir dönemlik kayıt dondurmada harç yatırmak gereklidir. Ancak iki dönemlik kayıt dondurmada harç yatırmak zorunlu değildir. . Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS'ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden başardıkları dersler varsa bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar? İlgili bölüm başkanlığına muafiyet istediği dersleri içeren ve fakültemiz fakültenizin bulunan matbu  dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması nedir? Öğrencinin Fakültede öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere başarısını belirleyen not ortalamasıdır. AGNO nasıl hesaplanıyor? Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır.

14 Ders geçme notu kaçtır? Üniversitemizde geçme notu 55 tir. Hesaplamaya Ara Sınav notunun %40’ı Final Sınav notunun ise %60’ı alınarak toplamının 55 ve üzeri olması gerekmektedir. Ortak zorunlu dersler ( Türk Dili, İngilizce, Atatürk ilke ve inkılap tarihi) AGNO’yu etkiliyor mu? Üniversitemizde Eğitim Fakültesinin tüm bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesinin Tarih bölümü hariç diğer tüm fakültelerde ortak zorunlu dersler AGNO'yu etkilememektedir. Ve bu derslerde harf notu oluşmaz; sadece Kaldı (K) ,Geçti (G) şeklinde belirtilmektedir Üniversitemizde sınıf veya dönem uzatılması nasıl olur? Bir öğrencinin Son iki AGNO su barajının altına düşerse; öğrenci bir sonraki dönemi uzatır. (Son iki AGNO’sundan bir tanesi 2.00’nin üstünde ise öğrenci dönem uzatmaz.) Dönem uzatan öğrenciler emsallerine (sınıf arkadaşlarına) yetişmek için ne yapmaları gerekir? Dönem uzatan öğrenciler Genel AGNO’larını 2.00 barajına eşitleyen öğrenciler emsallerinin bulunduğu dönemde devam ederler.(Bir çok üniversitede dönem tekrarı yapan öğrenciler emsalleriyle okulu bitirme gibi bir şansları yoktur; fakat üniversitemizde dönem tekrar cezası geçicidir. Öğrenci başarılı olduğu andan itibaren normal döneminden devam etme imkanı verilmektedir. Alt yarıyıldan bu dönem için başarısız dersim yok, ancak AGNO’mu yükseltmek için alt yarıyıldaki dersleri alabilir miyim? Alt yarıyıllardan başarılı olduğu (BA,BB,CB,CC,DC) derslerden en çok ikisini yükseltmeye alabilir. Ayrıca Öğrenci isterse alt yarıyıllarda şartlı başarılı geçtiği DD notların hepsini veya bir kısmını alabilir. Yükseltmeye aldığım derslere devam zorunluluğum var mı? Yükseltmeye aldığınız derslere devam zorunluluğu yoktur; sadece sözkonusu derslerin sınavlarına girilir. Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır? Teorik derslerin %30 uygulamalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenciler devamsızlıktan kalır. Mazeret için alınan sağlık raporu hangi durumda geçerlidir? Sağlık raporunun mazereti sadece sınavlar için geçerlidir. Devam konusunda bir etkisi olmaz. Bölüm programındaki tüm dersleri aldım ve hiç F notum yok ancak AGNO’m 2.0’ın altında. Mezun olabilir miyim? Hayır, mezuniyet durumunda AGNO en az 2.0 olmalıdır. Dolayısıyla son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO barajı sınavına girmeleri gerekir. Bir ders dışında bölüm programındaki tüm dersleri almış ve başarmış öğrenci tek ders sınav hakkından yararlanabilir mi? Hayır. O dersin sınav koşulunu yani devam etmiş olması gerekir. O dersin bulunduğu dönem de derse kayıt olur ve başarması durumunda mezun olur. Eğer devamsızlıktan kalır ise o dersin devamını almak zorundadır. Devam almış ve başarısız olduğu dersten ,tek ders sınav hakkı verilir.

15 Üniversitenizi dikey geçişle kazandım kaçıncı sınıfta başlayacağımı bilmiyorum?
Dikey Geçişle gelen öğrenciler 3. sınıfta başlar. Fakat 1. ve 2. sınıflardan almadığı derslerini almak zorundadır. Yatay geçiş nedir? Öğrencinin kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumundan diğerine (Bir üniversiteden diğerine veya aynı üniversite içinde eşdeğer eğitim programları uygulayan bir fakülteden/yüksekokuldan diğerine) geçiş yapması esasıdır. Ne zaman yatay geçiş yapılabilir? Her Eğitim-Öğretim yılı başlamadan önce Üniversitelerin belirlediği tarihte başvurular alınır. Fakat Lisans öğrencileri sadece güz dönemleri için başvuru yapabilirken, Ön lisans öğrencileri hem Güz dönemi hem de Bahar döneminde başvuru yapabilirler. Nasıl başvuru yapılır? 1. Müracaat edilecek fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe, 2. Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı; izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı,( transkript) (fotokopi ve suret kabul edilmez) 3. Disiplin cezası almadığına dair belge, (fotokopi ve suret kabul edilmez) 4. ÖSYS sonuç belgesinin onaylı örneği, ile birlikte dekanlığa yapılır. Yatay geçiş için şartlar nelerdir? Her Üniversitenin yatay geçiş koşulları farklı olduğu için ,gitmek istediğiniz üniversitenin yatay geçiş şartlarını inceleyiniz. Öğrenci Kaç farklı şekilde Yatay Geçiş yapabilir? 2 farklı şekilde Yatay Geçiş yapılabilir. Birincisi Başarı notu (AGNO), İkincisi ise Merkezi Yerleştirme (YGS-LYS) Puanlıyla yatay geçiş yapılabilir. Merkezi yatay geçiş ne zaman yapılır? Her yarıyılın eğitim- öğretim başlamadan önce başvurular başlar. Merkezi yatay ile geçiş yaptım fakat ikinci bir kez daha merkezi yatay ile başka bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim ? Hayır yapamazsınız, Merkezi yatay geçiş hakkı sadece bir kereye mahsus verilmektedir. AGNO’m 2.00’nin altında Merkezi yatay geçiş yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz, Çünkü merkezi yatay geçişler öğrencinin başarılı olup olmamasına bakmaz; Öğrencinin sadece YGS,LYS de aldığı puana bakar.    Üniversite içerisinde bölümler arası nasıl yatay geçiş yapılabilir? İlgili birimlerin (Fakülte/Yüksekokul) eşdeğer düzeyde  Diploma programlarına ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde Yatay Geçiş yapılabilir. Bunun içinde geçiş yapmak istediği bölüm ile okumuş olduğu bölüm müfredatlarının en az %80’inin uyuşması gerekmektedir.

16 Tüm Öğrencilerimize başarılar dileriz…
 Yaz okulu süresi ne kadardır? Yaz okulunun süresi 7 haftadır. Ancak yaz okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulu ne kadar derse kayıt yaptırılabilir? Her yaz okulunda bu ders sayısı veya kredisi değişmektedir. Başka bir üniversitede ,yaz okulunda aldığım dersler benim üniversitede harf notu mu yoksa muaf olarak mı işlenir? Öğrencinin not karteksine muaf olarak işlenir. Yaz okulunda üstten ders alınabilir mi? Şartları nelerdir? AGNO’su 2.5 ve üzeri olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri de yaz okulunda alabilirler. Öğrenci Belgemi Üniversite dışındayken nasıl alabilirim? e-Devlet aracılığıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı linki üzerinden öğrenci belgesi alınabilir.  ** Bunların dışındaki sorular için Öğrenci Danışmanınız, Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri Biriminiz veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından detaylı bilgi alabilirsiniz. Üniversitemize ait Yönetmelik için Üniversitemize ait Yönerge için linklerini tıklayabilirsiniz. Tüm Öğrencilerimize başarılar dileriz…

17 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARZ EDERİZ.


"ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları