Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOĞAYI KORUMA TOPLULUĞU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOĞAYI KORUMA TOPLULUĞU"— Sunum transkripti:

1

2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOĞAYI KORUMA TOPLULUĞU
HAYVAN HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA TOPLULUĞU

3 YÖNETİM KURULU Topluluk Danışman Hocası Melek Ayas – 0532 704 90 70
Başkan Burak Hüseyinoğlu – Başkan Yardımcısı Alev Toros – – Denetleme Kurulu Nil Kalender Emre Ergüler Yazışmanlar Tuana Yakar Doğa Çetinkanat Muhasebe Sorumlusu Alev Toros Tanıtım Sorumlusu Cem Doğan

4 TARİHÇE HAYDOK, Hacettepe Üniversitesi’ndeki hayvan ve doğa severler tarafından 2010 yılında kurulan, tamamıyla hayvan ve doğa sevgisini içerisinde barındıran bir üyeler bütünlüğüdür yılları arasında ilk faaliyetlerini ve çalışmalarını sürdürmeye başlayan genç topluluğun aslında geçmişi daha eskilere dayanmaktadır. Başlangıçta Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan hayvan severler ve üniversitemiz dışındaki onlarca hayvan sever, sosyal ağlar aracılığı ile bir araya gelerek çevrelerindeki canlılara yardım amaçlı toplanmış ve yardım ağı oluşturmuştur. Bu sayede bugün topluluğumuz yeni kurulmuş bir topluluk olmanın ötesinde Türkiye’deki olaylara ve sorunlara el atan kendi çapında büyük bir topluluk niteliğindedir. 

5 MİSYON Hacettepe Üniversitesi, Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerindeki sokak hayvanlarının popülasyonlarının kontrol altına alınarak, doğal yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak. Hasta ve yaralı hayvanların tedavilerinin yapılması.Toplum sağlığını korumak amacıyla bu hayvanların aşılarının yapılması. Davranış bozukluğu sergileyen hayvanların tespit edilerek rehabilitasyona alınması. İnsanların arasında yaşamaya alışmış ve sosyalleşmiş olan hayvanların düzenli olarak beslenmelerinin sağlanması. Tatil dönemlerinde karşılaşacağımız beslenme sorununu gidermek için ilgili birimlerle görüşerek önceden önlem alınması. Bu konuyla ilgili olarak topluluk üyelerinden gönüllüler tarafından dönüşümlü olarak kuru mama ve su dağıtımının yapılması. Yerleşkemiz ormanlık arazisinde yaşayan hayvanların yaşadıkları bölgede beslenmelerinin sağlanması. Beslenme için yemekhanelerimizden toplanan yemek artıklarının düzenli olarak beslenme noktalarına bırakılması. Dağıtımın düzenli olarak yapılıp yapılmadığını ilgili birimlerle iletişim kurarak kontrol edilmesi.

6 Yerleşkemizde konuya duyarlı olan akademik, idari personel ve öğrencilerimizi bilgilendirme amaçlı sunum yapılması, broşür dağıtılması. Öğrenci topluluğumuzla koordinasyon halinde olarak gönüllülük bilincinin aşılanması ve farkındalığın arttırılması. Topluluk üyelerinin birbirlerini tanımaları ve aynı amaç için bir araya gelmiş bir grup olarak fikir alışverişinde bulunmalarının sağlanması, acil durumlar için iletişim halinde olunarak ivedi çözümler üretilmesi. Acil durumlarda üniversite yönetiminin ilgili birimleriyle irtibata geçilmesi ve çözüm bulunması.  Sahiplendirmenin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların gönüllüler tarafından yürütülmesi. Sahiplendirilecek hayvanın ve sahiplenecek kişilerin tespiti süreçlerinde, üyelerin işbirliği yapmaları ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi. Sahiplendirme yapıldıktan sonra sahiplendirilen hayvanların takiplerinin yapılması. Şikayetlerin değerlendirilip, inceleme yapılması. Şikâyet sahibinin şikayetçi olduğu hayvanı tespit ederek platforma bildirmesi ve “uzman veteriner hekim” gözetiminde şikayetçi olunan hayvanın, veteriner hekimin vereceği kararla gözetim altına alınması, gerekirse rehabilite edilmesi.

7 Hayvanlara kötü muamele yapan kişilerin tespit edilmesi 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine göre müdahale edilmesi. Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların, üniversite yönetimince üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. Sahip olduğumuz ve gittikçe azalan tabiat güzelliklerinin korunması için mücadele etmek ve sorunlara çözüm üretmek. Doğal kaynakları sevmeyi ve korumayı benimsetmek. Üniversite öğrencilerini ve üniversitenin akademik kadrosunu, çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, çeşitli etkinlikler ile bireylerde çevre bilinci ve kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmak. Her türlü çevre kirliliğinin azalması amacıyla faaliyetler düzenlemek.

8 VİZYON Hayvanlara, hakkettikleri saygının ve yaşamın sağlanması.
Doğanın sahip olduğu güzelliklerinin korunması. Oluşturulan bu topluluğun, belirli bir düzen içerisinde sürekli olarak faaliyetlerini sürdürmesi.

9 TOPLULUK YAPILANMASI

10 DEPARTMANLAR BESLEME Bölüm Sorumlusu: Gözde Koçak
Yardımcıları: Burcu Büyükkavukçu, Melike Şen Bölüm Hedefleri: İnsanların yemedikleri yemekleri artık toplama kutularına kendilerinin bırakmaları konusunda bilinçlendirmek için yapılması gerekenleri planlamak.

11 Bölüm Faaliyetleri: Bütün yemekhanelerdeki ve BAM daki yemek artıklarının toplanması. Yemekhanenin aylık menüsüne bakılarak, hangi artık yemeklerin, ne şekilde toplanacağına karar verilmesi. Tatil dönemlerinde veya ihtiyaç olduğu diğer dönemlerde, kuru mama alımının organize edilmesi, dağıtımının sağlanması. Yemekhaneden toplanan yemek artıklarının dağıtılacağı noktaların belirlenmesi ve bu noktaların dışında gelişigüzel şekilde besleme yapılmaması. (Kedi ve köpek besleme noktaları) Padoklarda ve diğer besleme noktalarındaki yemek ve su kaplarının temizliğinin yapılması. Padoklarda ve diğer besleme noktalarında bir önceki öğünden kalan her türlü çöpün toplanması ve çöp toplama alanına atılması. Yemek kaplarının yeterli gelmediği durumlarda, artıkların temiz çöp poşetlerinin üzerine bırakılması.

12

13

14

15

16

17

18 2. SAĞLIK VE VETERİNER İŞLERİ
Bölüm Sorumlusu: Burak Hüseyinoğlu Yardımcıları: Alev Toros Bölüm Hedefleri: Mümkün olduğunca çok sayıda kısırlaştırma yaparak üreme kontrolünü sağlamak.

19 Bölüm Faaliyetleri: Büyüme çağında olan canların iç-dış parazit tedavilerinin ve aşılarının yapılması ve takibinin sağlanması. Rahatsızlığı bulunan canların gözlemlenmesi, (varsa) hastalık belirtilerinin kaydının tutulması (veteriner hekime vakayla ilgili doğru bilgi aktarımı açısından çok önemlidir) ve gereken müdahalenin yapılmasının sağlanması. Klinik ortamında tedavi edilmesi gereken hayvanların, veteriner kliniğine götürülmesi ve takibinin sağlanması. Padok besleme ve tedavi noktalarımızda oluşabilecek bulaşıcı hastalıklara tedbir amaçlı, bu bölgenin her ayın başında düzenli olarak dezenfekte edilmesi. Padok ve bulunduğu çevrenin haftalık olarak temizliğinin yapılması. Padokta tedavi gören köpeklerimizin tedavi süreçlerinin izlenmesi, olumlu veya olumsuz aşamalarının takip edilmesi, ilaç ve antibiyotik tedavilerinin düzenli olarak yapılması. Kısırlaştırılmaya uygun olan canların tespit edilmesi. Yakalanmaları ve kliniğe nakledilmelerinin sağlanması.

20

21

22

23

24

25

26 4. YAPI İŞLERİ Bölüm Sorumlusu: Ali Kerem Yılmaz

27 Bölüm Faaliyetleri: Yapı işlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin belirlenmesi ve temin edilmesi. Padok besleme ve tedavi noktamızın sağlamlaştırılması, her ayın başında bakımlarının düzenli olarak yapılması. Gerektiği takdirde yeni besleme ve tedavi noktalarının oluşturulması. İhtiyaç duyulan kedi evlerinin ve köpek kulübelerinin sayısının belirlenmesi ve bu ihtiyacın karşılanması.

28

29

30

31

32

33

34 3. TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
Bölüm Sorumlusu: Özge Erim

35 Topluluk Sanat Yönetmeni: Cem Doğan
Topluluğumuzun tanıtımı ve diğer faaliyetlerinde gereksinim duyulacak tüm görsellerin (video, fotoğraf çekimi vs.) tasarımları ve sunumları.

36 Sosyal Medya Sorumlusu: Alev Toros, Gökçe Tezcan
Sosyal Medya Bölüm Faaliyetleri: Kedi ve köpeklerimize sahiplendirme ilanlarının hazırlanması, bu ilanların sosyal medya platformlarında paylaşılması, uygun bir yuva bulunması halinde adaylarla görüşülmesi ve sahiplendirilen canlarımızın takibi. Sosyal medya platformlarında hayvan haklarıyla ilgili konuların takibinin yapılması, yasayla ilgili güncel bilgilere ulaşılıp üyelerin bilgilendirilmeleri. Topluluğumuz ile ilgili duyuruların internet ortamında paylaşılması. Sosyal medya platformlarında topluluğumuza gelen şikayetlere gerekli açıklamaların yapılması. Gerektiğinde ve gerektiği ölçüde diğer hayvan hakları örgütleriyle bağlantıya geçilmesi.

37  Web Sayfası Sorumlusu: Özge Erim
Web Sayfası Bölüm Faaliyetleri: Topluluğumuzun web sayfasının sürekli olarak güncellenmesi, eksik kalan noktalarının giderilmesi. Web sayfamızın tasarımının geliştirilmesi. Görsellerin iyileştirilmesi/düzenlenmesi. Web sayfamızın üniversite içinde tanıtımının yapılması.

38 Diğer Öğrenci Topluluklarıyla İletişim
Bölüm Sorumlusu: Övgü Çalışkan Diğer Topluluklarla İletişim Bölümü Faaliyetleri: Üniversitemizdeki diğer topluluklarla işbirliği yapılarak topluluk faaliyetlerimizin tanıtılması, yapılabilecek ortak etkinliklerin planlanması. Ankara'daki veya diğer illerdeki üniversitelerin öğrenci topluluklarıyla da iletişim kurulması ve topluluğumuzun tanıtılması, ortak sorunların tespit edilmesi ve çözümler bulunması.

39 Etkinlikler Sorumlusu: Nazan Kurtulgan
Etkinlikler Bölümü Faaliyetleri: Topluluğumuzun yapması gereken etkinliklerin dönemlik ve yıllık olarak planlanması. Kermes Etkinlikleri: Bu etkinlikle elde edilen bütün gelir kısırlaştırma, tedavi, aşılama ve beslenme masraflarını karşılama amacıyla kullanılacaktır. Kermes etkinliklerinin tarihlerinin belirlenmesi, görev listesinin oluşturulması, sunulacak eşyaların ve yiyeceklerin toparlanmasının organizasyonu. Seminerler: Topluluk amacımızın insanlara doğru bir şekilde ulaştırılması. İnsanların, hayvanlar ve onların sahip oldukları haklar konularında bilinçlendirilmesi. Sene içerisinde yapacağımız seminerlerin konu başlıkları ve amaçları belirlenerek konuyla ilgili uzmanların konuşmacı olarak davet edilebilmeleri için gerekli görüşmelerin ve yazışmaların yapılması. Her Akademik yıl açılışını takip eden haftalarda, Beytepe ve Sıhhıye yerleşkelerinde, topluluk tanıtım standı açılması için gerekli organizasyonun yapılması.

40 Şikayetler Şikayetler Bölüm Sorumlusu: Doğa Paknadel Çetinkanat Bölüm Faaliyetleri: Topluluğumuzu ilgilendiren konularla ilgili olarak üniversite yönetimine dilekçe yazılarak yapılan resmi şikayetlerin incelenmesi ve gereken açıklamaların yapılması ve şikayetlerin yazılı olarak cevaplanması, gerektiği durumlarda yüz yüze görüşmelerin yapılması.

41 5. ÜYELİK GELİŞTİRME Bölüm Sorumlusu: Tuana Yakar

42 *Fakülte Temsilcileri Görev Tanımı: Topluluğumuz ile ilgili tüm duyuruların Fakülteler ve ilgili bölümlerine ulaştırılması ve bilgilendirmelerin yapılması. Yeni üyelerin topluluk faaliyetleri ve kuralları konusunda bilgilendirilmeleri. Fakülte Temsilcilerinin tercihen 3. Sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir *Bölüm Temsilcileri Görev Tanımı: Fakültelere bağlı bölümlerdeki öğrencilerin topluluğumuzla ilgili bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ve bu doğrultuda topluluğumuza yeni üyelerin katılmalarının sağlanması. Bölüm Faaliyetleri: Duyuru ve ilanlarımızın fakülte ve bölüm temsilcileri aracılığıyla ilgili fakültelere ve bölümlere ulaştırılması. Yeni üyelerin eğitilmesi, bilgilendirilmesi.

43 6. KAYNAK GELİŞTİRME Bölüm Sorumlusu: Alev Toros

44 Bölüm Faaliyetleri: Topluluğumuzun gelir ve giderlerinin hesaplanması. Bütçe oluşturulması. Olabilecek maddi desteklerin araştırılması.

45 7. RESMİ İŞLER Bölüm Sorumlusu: Melek Ayas, Burak Hüseyinoğlu

46 Bölüm Faaliyetleri: Gerekli makamlara dilekçe yazılması. İzin işlemlerinin yürütülmesi. Gerekli makamlarla toplantılar yapılması.

47 8. VEJETARYEN / VEGAN BESLENME
Bölüm Sorumlusu: Ayşegül Özman

48 Bölüm Faaliyetleri: Vejetaryen / Vegan beslenme şekliyle ilgili olarak araştırma yaparak, topluluk içinde bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amaçlı bilgi akışını sağlamak. Üniversitemizdeki vejetaryen/ vegan beslenmeyi tercih eden kişi sayısını belirlemek için çalışma yapmak ve bu doğrultuda yemekhanelerde çıkan yemek menülerinde bu insanların tercihlerine yönelik alternatif sunulmasını sağlamak. Bu beslenme türüyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla toplantı, seminer ve sunumlar düzenlemek.

49 9. DOĞAYI KORUMA VE ÇEVRE BİLİNCİ
Bölüm Sorumlusu: Ali Rıza Yıldırım

50 Bölüm Faaliyetleri: Yerleşkelerimizde çevre temizliğiyle ilgili bilinçlendirme yapılması ve bu doğrultuda (çöp toplama, vs) etkinlikler düzenlenmesi. Doğayı koruma ve çevre bilincinin oluşturulması ile ilgili etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesi. Kermes etkinliklerimiz aracılığıyla 2. el eşya kullanımının öneminin vurgulanması. Tüketim alışkanlıklarımızın, israf ve geri dönüşüm konularına vurgu yapılacak şekilde değiştirilmesine yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması. Fakülte ve bölüm temsilcileri aracılığıyla ilgili birimlerde kağıt çöpü toplanmasının teşvik edilmesi ve denetiminin yapılması. Yerleşkelerimizde plastik, cam, kağıt, pil vb. atıkların daha yaygın ve etkin bir şekilde toplanmasıyla ile ilgili çalışmaların yapılması. Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.

51 10. YABAN HAYVANLARI Bölüm Sorumlusu: Sinan Durham

52 Bölüm Faaliyetleri: Özellikle Beytepe Yerleşkesinde yaşayan yaban hayvanları ile ilgili yapılan çalışmaları takip ederek topluluğumuza konuyla ilgili bilgi aktarımı yapılması. Konuyla alakalı doğru verilere ulaşmak için, Biyoloji bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinden destek alınabilir.

53 DİĞER FAALİYETLER

54 SAHİPLENDİRME

55

56

57

58

59

60

61

62

63 PADOK ETKİNLİKLERİ

64

65

66

67

68

69

70 POPÜLASYON KONTROLÜ

71

72

73

74

75

76

77

78 PROJELER Yemekhanede yemek toplayan arkadaşlarımızın, yemek toplarken, kıyafetlerinin kirlenmemesi için, önlükler temin edildi. Yemekhaneden yemek toplayan arkadaşlarımızın, toplanan yemekleri besleme noktalarına daha rahat ulaştırabilmeleri için, kullanışlı yük arabaları temin edildi. Hacettepe bünyesindeki diğer topluluklarla iletişime geçerek, dayanışma içerisinde etkinlikler düzenlendi. Beytepe yerleşkesindeki popülasyonu kontrol altına almak amaçlı kısırlaştırma operasyonları yapıldı. Beytepe yerleşkesi ile sınırlı kalmayan, uygun arazilere ağaçlandırma etkiliğinde bulunululdu.

79 Beytepe yerleşkesi ile sınırlı kalınmayacak şekilde, ayda en az bir kere gerçekleştirilmek üzere, çevre temizliği etkinliği yapıldı. Kedi evlerinin sayısı arttırılacak ve güvenli bölgelere koyulacak. En az 50 kadar kuş yuvası yapılacak ve farklı bölgelerdeki ağaçlara sabitlenecek. Yeşil Vadi bölgesinde barınan hayvanların düzenli bir şekilde beslenmeleri için, Yeşil Vadi’de belirlediğimiz bir noktaya, en az ayda iki kere 10 çuval ekmek bırakılacak.

80 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA TOPLULUĞU OLARAK PATİLERİMİZ VE DOĞAMIZ ADINA HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. BU BÖLÜMDE SORULARINIZI SORABİLİR, ÖNERİ VE ELEŞTİRİLERDE BULUNABİLİRSİNİZ.


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOĞAYI KORUMA TOPLULUĞU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları