Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLER EĞİTİMİ ERENLER ORTAOKULU. GİRİŞ Son yıllarda sıkça duyduğumuz okullarda şiddet, erken yaşta uyuşturucu bağımlılığı, gençlerde suç oranının artması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLER EĞİTİMİ ERENLER ORTAOKULU. GİRİŞ Son yıllarda sıkça duyduğumuz okullarda şiddet, erken yaşta uyuşturucu bağımlılığı, gençlerde suç oranının artması."— Sunum transkripti:

1 DEĞERLER EĞİTİMİ ERENLER ORTAOKULU

2 GİRİŞ Son yıllarda sıkça duyduğumuz okullarda şiddet, erken yaşta uyuşturucu bağımlılığı, gençlerde suç oranının artması vb. olaylara dair haberler insanlara şu soruları sordurmaktadır: Ne olacak bu gençliğin hâli? Ne olacak bu eğitimin hâli? Bir hata mı yapıyoruz? Aile kurumu çözülüyor mu? …vb.

3 “Çocuklara sorumluluk bilinci vermeliyiz, çevremizi koruyalım, yaşlılara yardım etmek gerekir, dürüstlük önemlidir, her şeyin başı sevgidir, başkasının hakkını almamalı...”. Benzer şekilde, zaman zaman şöyle cümleler kullandığımız olur:

4  bazılarımız değerler eğitimi,  bazılarımız ahlak eğitimi,  bazılarımız karakter eğitimi,  bazılarımız etik eğitimini kastediyoruz. Bu vb. sözleri söylerken,

5 DEĞER NEDİR?  Değer, bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlardır.

6 DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR?  Bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mâl ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim sorunudur. Buna kısaca değerler eğitimi denilmektedir.

7 DEĞERLER EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR?  Değerler eğitiminin amacı, çocuğun doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak; kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak; insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak; bireyi ve toplumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır.

8 DEĞERLER EĞİTİMİ 15.08.2015  De ğ erler e ğ itimi kalbe, zekâya ve iradeye hitap etmeli ve amacı iyili ğ i sevdirmek, tanıtmak, istetmek olmalıdır. De ğ erler e ğ itimi önce çocu ğ un duyarlılı ğ ına hitap etmelidir. Çünkü çocukta duygu, akıldan önce gelir. Çocuk heyecanlı oldu ğ u zaman aklını aydınlatmak da kolaylaşır. De ğ erler e ğ itimi, irade üzerinde de etki yapmalıdır.

9 DEĞERLER EĞİTİMİ  Değerler doğuştan getirilmeyip, gözlem ve etkileşim sonucunda yaşayarak öğrenilirler. Bu tespit okulun değer eğitimi konusundaki can alıcı sorumluluğunu öne çıkarmaktadır.

10 DEĞERLER EĞİTİMİ  Değer eğitiminin ön koşulu ise, çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam hazırlamaktır. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim çocuğun kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olur.

11 DEĞERLER EĞİTİMİ  Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir.  Bu nedenle, değerler eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir.  Değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası değerler eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir.

12 DEĞERLER EĞİTİMİ  Ülkemizde Değerler eğitimi kimi zaman ayrı bir ders olarak okutulmuş, kimi zaman da diğer derslerin içerisinde öğrencilere verilmeye çalışılmıştır.. Bu durum etkili bir değerler eğitimi verilebilmesi için her şeyden önce tesadüfî olmayan, planlı bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır.  Ders kitaplarında yer alan, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık ve özgür düşünebilme, barış, iyimserlik, duyarlı olma, dürüstlük, estetik duyguların geliştirilmesi, hoşgörü, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik gibi birçok değerin okullarda yapılacak olan etkinlikler ve uygulamalarla hayata geçirilmesi davranışa dönüştürülmesi önemlidir.

13 DEĞERLER EĞİTİMİ  Eğitim, belli bir toplumun idealine yönelik değerler sistemini bireylere iletmede önemli rol oynamaktadır. Okulların, önemli görevi, değerleri öğretmek, öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, ahlaki gelişimine katkıda bulunmak, karakterini ve benlik algısını olumlu yönde etkilemektir. Okullar bazı değerlerin takdir edildiği ve öğretildiği yerler olduğuna göre orada bulunan öğretmen ve yöneticilerin de bu değerlere sahip olması ve öğrencilere model olmaları gerekmektedir.

14

15  Liderdir  Fark yaratandır  Risk alandır  Elini uzatandır  Rol modeldir  Takip edilendir  Hayal eden ve inanandır  Korkmayandır  Mücadele edendir  Pes etmeyendir  Pozitiftir  Alkışlayandır  Mutlu edendir  Kibardır  Harekete geçendir  Gülümseyendir  Cesaretlidir  Kararlıdır  Tecrübelidir  Mantıklıdır  Güçlüdür  Nefret yerine sevgiyi tercih edendir

16 ÖĞRETMENLER İÇİN DEĞER ÖNERİLERİ  Bilimsel De ğ erler  Araştırmacılık  Planlı Olmak  İ nsani De ğ er  Fedakarlık  Hoşgörü  Empati  Etik De ğ erler  Do ğ ruluk  Dürüstlük  Güven

17 DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ 15.08.2015  Ö ğ retmenlerin okul ortamında ve dışında de ğ erleri do ğ ru yansıtan örnek model olmaları,ahlaki sınıf ortamları oluşturmaları, de ğ işik stratejiler kullanarak formal olarak sınıf içinde, informal olarak da sınıf dışında de ğ erlerin kazandırılmasına ilişkin çeşitli uygulamalar yaptırmaları gereklidir.

18

19 “Senin aklın ermez” ve “Sana mı kaldı?” gibi sözler, küçüklerin ve gençlerin araştırma ve iş yapma azimlerini daha işin başında yok eder. “Boyundan büyük işlere kalkışma!” azarı ile ikide bir paylanan kişilerin kırılan cesaretleri onların kabuğuna çekilmesine yol açar.

20

21


"DEĞERLER EĞİTİMİ ERENLER ORTAOKULU. GİRİŞ Son yıllarda sıkça duyduğumuz okullarda şiddet, erken yaşta uyuşturucu bağımlılığı, gençlerde suç oranının artması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları