Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Database System Concepts, 5th Ed. ©Silberschatz, Korth and Sudarshan See www.db-book.com for conditions on re-usewww.db-book.com Bölüm 1 Giriş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Database System Concepts, 5th Ed. ©Silberschatz, Korth and Sudarshan See www.db-book.com for conditions on re-usewww.db-book.com Bölüm 1 Giriş."— Sunum transkripti:

1 Database System Concepts, 5th Ed. ©Silberschatz, Korth and Sudarshan See www.db-book.com for conditions on re-usewww.db-book.com Bölüm 1 Giriş

2 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.2Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Bölüm 1: Giriş Veritabanı Sistemlerine Genel Bakış Görünümler (Views) Veritabanı Dilleri İlişkisel Veritabanları Veri Tabanı Tasarımı Veri Saklama ve Sorgulama Veritanabı Mimarileri Veritabanı Kullanıcıları ve Veritabanı Yöneticisi Genel Yapı

3 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.3Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) VTYS belirli bir kuruluş hakkında bilgi içerir Bir biriyle ilişkilendirilmiş veri Bu veriye ulaşacak programlar Kullanışı kolay ve verimli bir ortam Veritabanı Uygulamaları: Bankacılık, Havayolları, Üniversiteler, Stok-Satış, Online Alış- Veriş, Üretim, İnsan Kaynakları Veritabanı Sistemleri hayatımızın her alanında mevcuttur!

4 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.4Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Veritabanı Sistemlerinin amacı Geçmişte veritabanı uygulamaları doğrudan dosyalama sistemleri üzerine kurulu idi Dosyalama sistemlerinin dezavatajları: Gereğinden fazla ve tutarsız veri depolama  Farklı dosya türleri kullanımı ve farklı dosyalarda verilerin tekrarlanması Veri erişiminde sıkıntılar:Difficulty in accessing data  Her bir yeni sporgu için farklı bir program yazmaya olan ihtiya  Veri izolasyonu — farklı tiplerde birden fazla dosya kullanımı  Bütünkük Kısıtlamaları (Integrity Constraints)  Bütünkük Kısıtlamaları (ör. Hesap miktarı > 0) gibi bir koşul veritabanında saklankak yerine uygulama programında yer alır.  Yeni kısılamalar eklemek ve var olanları güncellemek zorlaşır

5 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.5Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Veritabanı Sistemlerinin Amacı Güncellemlerin bütünlüğünün korunması  Elektrik kesintisi bir veritabanını tutarsız bir durumda bırakabilir  Örnek: İki hesap arasında yapılan para transferi Birden fazla kullanıcın ayni anda veriye ulaşımı  Ayni anda ulaşım vermliliği artırmak açısından önemlidir.  Kontrolsuz ayni anda erişim veri tutarsızlıklarına sebep olablir –Ör: Ayni anda bir hesaba erişen 2 farklıı kullanıcı –Güvenlik sorunları Yukarıdaki problemlerin çözümü Veritabanı Sistemlerinin etkin kullanımı ile mümkündür.

6 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.6Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Verilerin Soyutlama Seviyeleri Fiiziksel seviye: bir tutanağın [record] (ör. müşteri) nasıl saklandıığını gösterir. Mantıksal seviye: verinin veritabinada saklanış şeklini ve diğer veriler ile olan ilişkilerini gösterir. type customer = record customer_id : string; customer_name : string; customer_street : string; customer_city : integer; end; Görünüm seviyesi: Uygulama programları hangi tipte kullanıcınn hangi verilere erişebileceğini sınırlandırabilir

7 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.7Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Veri Görünümü Bir veritabanı siteminin mimarisi Görünüm seviyesi Görünüm 1 Görünüm 3Görünüm 2 Fiziksel seviye Mantıksal seviye

8 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.8Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Somutlaşan Örnekler ve Şemalar Şema – bir veritabanının mantıksal yapısı Örnek: Bir veritabanı müsterilerden ve onlarla ilişkili hesaplardan oluşabilir Fiziksel Şema: Fiziksel seviyedeki veritabanı tasarımını anlatır Mantıksal Şema: Mantıksal seviyedeki veritabanı tasarımını anlatır Somutlaşan Örnek– veritabanının her hangi bir zaman anındaki içeriğidir Bir programda bir değişkenin anlık değeri gibi düşünülebilinir Fiziksel Veri Bağımsızlığı:– mantıksal şemayı değiştirmeden fiziksel şemayı modifiye edebilme yetisidir. Uygulamalar mantıksal tasarıma bağlıdır

9 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.9Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Veri Modelleri Bir veri modeli aşağıdakileri tanımlayan kollektif yöntenlerden oluşur: Veri Veriler arasındaki ilişkiler Verinin anlamı Veriler hakkındaki kıstlamalar İlişkisel Veri modeli Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship [E-R] Model) (genellikle veritabanı tasarımında kullanılır) Nesneye Yönelik Veri Modeli Diğer Modeller: Ağ Veri Modeli Hiyerarşik Veri Modeli

10 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.10Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Veri İşleme Dili (DML) Veriye erişilmesinde ve bir modelde tutulmuş veri üzerinde işlem yapmada kullanılam lisandır. Sorgu dili olarak da bilinir İki türdür Yordamsal– kullanıcı istenen veriiyi ve bu veriye ulaşmak için kullanılacak yöntemi tanımlar Yordamsal olmayan– kullanıcı istenen veriyi tanımlar ama yöntemi tarif etmez SQL en yaygın olarak kullanılan Yordamsal Olmayan sorgu dilidir

11 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.11Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Veri Tanımlama Dili (DDL) Veritabanı şemlarının tanımında kullanılır Example:create table hesap( hesap-no char(10), miktar integer) DDL derleyicisi şemaları (tabloları) oluşturur. Bu tablolar «veri sözlüğü» ‘’nde saklanır Bunlar; Tabloların kendileri Tablolardaki alanlar Alanların türleri Kıstıtlamalr vb.

12 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.12Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Modele örnek tablo Nitelikler (Sütunlar) Müşteri_no Müşteri_adı Müşteri_sokak Müşteri_şehir Hesap_no

13 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.13Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Örnek: İlişkisel Veritabanı

14 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.14Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 SQL SQL: sıklıkla kullanılan Yordamsal olmayan dildir. Ör: Müşteri numarası 192-83-7465 olan müşterinin ismini bul. selectcustomer.customer_name fromcustomer wherecustomer.customer_id = ‘192-83-7465’ Example: Müşteri numarası olan müşterini tüm hesaplarındaki para miktarlarını bul. selectaccount.balance from depositor, account where depositor.customer_id = ‘192-83-7465’ and depositor.account_number = account.account_number Uygulama programları veri tabanına sıklıkla aşağıdaki yöntemlerden biri ile ulaşırlar: Tümleşik SQL’ e izin veren programla dili uzantıları vasıtasıyla ODBC/JDBC uygulama arayüzleri kullanarak

15 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.15Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Veri Tabanı Tasarımı Veritabanın genel tasarımını içerir Mantıksal Tasarım– Veritabanında kullanılacak tabloların ve tablolar arası ilşkilerin tanımlanmasıdır İşletme kararları– Veri tabanında hangi sütunlar olmalıdır? Bilgisayar Müh. Kararları–  Veri tabanında hangi guruplar olmalıdır?  Sütunlar bu guruplara nasıl dağıtılmalıdır? Fiziksel tasarım– Veritabanın Fiziksel yerleşiminin tasarımıdır.

16 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.16Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Varlık-İlişki (E-R) Veri Modeli Bir kurumu varlıklar ve bunlar arasındaki ilişkileri gösteren ilişkiler olarak modeller. Varlık: Var olan ve benzerlerinden ayırt edilebilen herşey varlıktır  Varlıkların her bir özelliği nitelik olarak ifaede edilir. İlşki: Farklı varlılar arasındaki ilişkiyi ifade eder Şekiller kullanılarak veri tabanlarının şematik olarak tasarlanmasında kullanılır (Varlık-İlişki Şemaları (E-R Diagram) )

17 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.17Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Veritabanı Mimarileri Merkezi İstemci-Sunucu Paralel (çoklu-işlemcili) Dağıtılmış

18 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.18Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Veritabanı Kullanıcıları Günümüzde hemen herkes bir veritabanı kullanıcısı dır Kullanıcılar veritabanları ile olan ilişkinin derecesine göre sınıflandırılırlar. Uygulama Programcısı Veri tabanını doğrudan kullanmazlar Veritabablarını kullanabilecek son kullanıcılara yönelik yazılım geliştirirer Sorgu Dili Kullanıcıları Mevcut veritabanı sorgulamaları dışında ihtiyaç duyulan sorguları hazırlamak ve işletmek (SQL dili kullanırlar) Son Kullanıcılar Uygulama programcıları tarafından geliştirilen ve veritabanı üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştiren (kayıt ekleme, silme, raporlama v.b.) yazılımları kullanırlar.

19 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.19Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Veritabanı Yönetiicisi (DBA-Database Administrator) Kullanılacak olan veritabanının tasarımı, oluşturulması ve işletiminden birinci derecede sorumlu olan ve veritabanı üzerinde en fazla yetkiye sahip kullanıcıdır. Görev ve sorumluluklarından bazıları: Veritabanı tasarımı Veritabanı performans analizi Erişim yetkileri düzenleme ve erişimi sağlama Yedekleme ve geri yükleme Veri bütünlüğünü sağlama Sistemin sürekliliğini sağlama

20 ©Silberschatz, Korth and Sudarshan1.20Database System Concepts - 5 th Edition, May 23, 2005 Genel Sistem Yapısı


"Database System Concepts, 5th Ed. ©Silberschatz, Korth and Sudarshan See www.db-book.com for conditions on re-usewww.db-book.com Bölüm 1 Giriş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları