Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kapsamlı Sağlık Bakımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kapsamlı Sağlık Bakımı"— Sunum transkripti:

1 Kapsamlı Sağlık Bakımı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Zekeriya Aktürk

2 Hedefler Kapsamlı sağlık bakımını tanımlayabilmek
Kapsamlı bakımın aile hekimliği tanımyla olan ilişkisini tartışabilmek Kapsamlı bakım için gerekli yeterlilikleri sayabilmek “Sık görülen problemlere bakım verebilme” yeterliliğini açıklayabilmek “Koruyucu hekimlik yeterliliği”ni açıklayabilmek

3

4 American Academy of Family Physicians
Aile Hekimliği Aile ve bireylere sürekli ve kapsamlı sağlık bakımı sunan uzmanlık dalıdır. Biyolojik, klinik ve davranışçı bilimleri entegre eden geniş bir yelpazede hizmet sunar. Aile hekimliği bakışı tüm yaşları, her iki cinsi, tüm organ sistemlerini ve her çeşit hastalığı kapsar. American Academy of Family Physicians

5 Aile Hekimliğinin Ayırt Edici Özellikleri
Sağlık hizmetine ulaşma Hizmetin sürekliliği Kapsamlı hizmet (bakım) Hizmetin koordinasyonu Ortama uygun hizmet Saultz, JW. Textbook of Family Medicine. McGraw-Hill, Oregon, 2000.

6 “Comprehensive” Kapsamlı
Geniş bir yelpazede hasta ihtiyaçlarını karşılayan sağlık hizmeti Saultz, JW. Textbook of Family Medicine. McGraw Hill. New York, 2000 Sürekli kapsamlı hizmet uygulaması, aile ve yaşam olaylarını da dikkate alarak, çok sayıda fiziksel ve ruhsal sağlık sorununa eşzamanlı olarak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunulmasıdır. (1980) (2008)

7

8 Derinlemesine/Genişliğine Bilgi
Aile hekimliği derinlikten çok genişliğe odaklıdır Aile hekimi toplumda yaygın olarak görülen sağlık sorunlarını yetkin bir şekilde çözebilmelidir.

9 Kimin için önemli? Bireyler için Yöneticiler Sosyal güvence kurumları
Bireyin sağlık sorunlarının çoğu aynı yerde çözülebilir Yöneticiler Kaynaklar en etkin şekilde dağıtılabilir Sosyal güvence kurumları Daha az masrafla daha iyi sağlık hizmeti

10 Gerekli yeterlilikler
İletişim ve bireylerarası etkileşim becerisi Kültürel yeterlilik Koruyucu hekimlik yeterliliği Sürekli mesleksel gelişim yeterliliği Sistem düşüncesinde yeterlilik

11 Toplum ihtiyacını değerlendirme yeterliliği
Toplumda sık görülen akut, kronik ve davranışsal problemleri tedavi edebilme yeterliliği Nadir problemleri tanıyabilme yeterliliği Sağlık ekibini organize ve koordine edebilme yeterliliği Saultz, JW. Textbook of Family Medicine. McGraw-Hill, Oregon, 2000.

12 İletişim Aile hekimliğinin belki de en önemli ayırt edici özelliğidir.
Etkin dinleme Anlama ve empati yapma Açıklama Hastalar, iş arkadaşları ve diğerleriyle Sözsüz, sözlü ve yazılı iletişim

13 Kültürel yeterlilik Sorunları kültürel bir ortam içerisinde daha geniş olarak anlayabilme Başkalarının değerlerini anlayabilme ve kabul etmeyi de içerir Örn. İnsanların “Höllük” kullanma nedenlerini anlama

14 Koruyucu bakım yeterliliği
Aile hekimleri koruyucu hizmetleri ne zaman ve nasıl uygulayacakları konusunda güncel bilgilere sahip olmalıdır Amerikan Aile Hekimleri Birliği gibi güncel kaynaklar kullanılabilir: Bireylerin kendi sağlıklarıyla ilgili daha fazla sorumluluk almalarına yardım etme

15 Sürekli mesleksel gelişim
Toplum da tıbbi bilgi de statik değildir Hem toplum, hem de tıbbi bilgi zamanla değişmektedir Kendini geliştirme yolları: Okuma, meslektaşlarıyla iletişim, kurslara ve eğitim toplantılarına katılma…

16 Sistem düşüncesinde yeterlilik
Hastanın yaşamında etkilenen sistemleri anlayabilme (örn. Yaşam ortamı) Daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için sistemleri organize etmeyi bilme

17 Toplum ihtiyaçlarını değerlendirme
Aile hekimleri toplumu anlamak için kuvvetli becerileri sahip olmalıdır Örn. Toplumun değerlerini, kıymetlerini, sosyal problemlerini, tıbbi endişelerini ve problemlerini tanımlayabilme Toplumun ihtiyaçları ile bireyinkiler arasında denge kurabilme Eğidemiyoloji bilgisi

18 Sık sağlık sorunlarını tedavi edebilme
Aile hekimleri sağlık sorunlarını toplumdakine yakın bir sıklıkla görür İsidans, prevalans Aile hekimleri branş uzmanlarına göre toplumdaki sık sağlık sorunlarını daha fazla gördüklerinden bunların tedavisinde de daha iyi olmalıdır

19 Nadir problemleri tanıyabilme
Nadir problemlerin erken tanısı konusunda yeterlilik Ciddi ama nadir sorunları atlama lüksümüz yoktur Örn. Menenjit, serebrovasküler olay, müyokard enfarktüsü…

20 Ekibi organize ve koordine edebilme
Sağlık hizmetleri gibi karmaşık organizasyonlar kuvvetli kurallara sahip olmalıdır Çok sayıda tümeni, taburu, bölüğü, mangası olan bir askeri birimi düşünün… Koordinasyon olmazsa sağlık kaynaklarının ; israf edilmesi ve etkin olarak kullanılamaması riski vardır

21 Hasta Merkezli Tıbbi Ev (The Patient Centred Medical Home)

22 Özet Kapsamlı bakım nedir?
Kapsamlı bakımı aile hekimliğinin tanımı açısından değerlendiriniz Kapsamlı bakım sunabilmek için gereken yeterlilikler nelerdir?

23 “sık görülen sağlık sorunlarını tedavi edebilme” yeterliliğini açıklayınız
“koruyucu hekimlik yeterliliğini” açıklayınız


"Kapsamlı Sağlık Bakımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları