Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-FATURA NEDİR?MALİ MÜHÜR NEDİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-FATURA NEDİR?MALİ MÜHÜR NEDİR?"— Sunum transkripti:

1 E-FATURA NEDİR?MALİ MÜHÜR NEDİR?
e-Fatura Vergi Usul Kanunu gereği bir faturada bulunması gereken tüm bilgileri barındıran kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip elektronik belgedir. • Satıcı ve alıcılar kapalı devre e-fatura sistemine kayıtlıdır. Satıcının ve alıcının her ikisinin e-fatura mükellefi olması gerekir. • Satıcı ve alıcılar arasındaki tüm fatura iletimi Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden yapılır. • Alıcılar ticari faturalara sistem üzerinden elektronik olarak itiraz edebilir. 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında aşağıdaki mükelleflerin e-Fatura sistemine geçmesi zorunludur. • tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar. • tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar. MALİ MÜHÜR NEDİR? • Fatura maliyetleri %90’a kadar azalır. • Fatura baskı süreci ve maliyeti ortadan kalkar. • Fatura hazırlama süreçleri kısalır, nakit akışı hızlanır. • Fiziksel arşiv gerekliliği ortadan kalkar, arşiv maliyetleri düşer. • Faturalar fiziksel koşullardan etkilenmeden, kolay ve güvenli biçimde saklanır. • Ticari faturalar için itiraz süreçleri kolaylaşır. Mali Mühür kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik ortamda oluşturulan fatura, defter ve benzeri mali belgelerin elektronik ortamda imzalanmasını sağlar. e-Fatura sistemine kayıt olan tüm kurum, kuruluş ve işletmelerin öncelikle TÜBİTAK UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezi (KamuSM) aracılığıyla Mali Mühür sertifikalarını edinmeleri gerekmektedir.

2 E-FATURA İŞLEMLERİ HANGİ YOLLARLA YAPILIR?

3 MÜKELLEF FİRMANIN ÇALIŞABİLECEĞİ YÖNTEMLER
Portal (GİB , Özel Entegratör,Direkt Entegrasyon) Konnektör (Özel Entegratör) E.R.P Entegrasyon (Web Servis Özel Entegratör)

4 GİB PORTAL

5 GELİRLER İDARESİ BAŞKANLIĞI SİSTEMİ

6 GİB PORTAL Bu çalışma yönteminde mükellefler gib web servisini kullanarak fatura gönderim ve alımını yaparlar. Bu sistemde faturalar manuel kesilir ayrıca gelen faturalarda kendi sistemlerine manuel girilir. Portal ekranı kullanan kullanıcıların fatura sayısı ayda max.500 olabilir. Daha fazla fatura kullanan firmalar için portalde fatura alamaz ve kesemez. Gib portalde faturalar geriye dönük olarak silinir ve sorumluluk mükellefe aittir.

7 TÜRKKEP E-FATURA PORTAL SERVİSİ

8 TÜRKKEP PORTAL ANA EKRAN

9 TÜRKKEP PORTAL GÖRSELİ

10 TÜRKKEP PORTAL GÖRSELİ

11 TÜRKKEP E-FATURA PORTAL SERVİS AVANTAJLARI

12 TÜRKKEP E-FATURA PORTAL AVANTAJ -1-
Türkkep Portal’de fatura sayısı sınırı yoktur. Mali mühür kullanma zorunluluğu yoktur. Çoklu kullanıcı ile sisteme girilebilir. Birden fazla şube için ayrı kullanıcı açılabilir. İş bölümü yapılabilir. Akıllı arama yapılabilir. Arşiv garantisi vardır. Diğer entegratörlerin aksine TÜRKKEP’de muhafaza edilen evrak belge değil delil niteliği taşır.

13 TÜRKKEP PORTAL AVANTAJLARI -2-
Excel den fatura aktarım ve gönderim yapabilme, Faturaları atabilme, Fatura gönderimde seri no seçebilme, Fatura Kullanım Yöntemi belirleyebilme, otomatik numaralandırma veya manuel numaralandırma çalışma şekli belirleyebilme, Dasboard menülerin yerini değiştirme gizleyebilme , İş Süreçleri Yönetimi > Fatura kesen, izleyen, onaylayan kullanıcı rolleri ile iş süreçlerini yönetme, Arşiv menüsü ile faturaları taşıyabilme ve arşivleyebilme, kolay erişim Faturaları tekli ve çoklu Yazdırma, tekli ve çoklu HTML, XML, Pdf ve Exel alabilme, Tarihçe ile süreçlerin statüsunu izleme ve çıktısını alabilme, Hatalı ve red faturaları satır bazında renkli görebilme ile ayırt edebilme, Bilgilendirme mail sistemi ile onaylanan, red edilen, hatalı faturaların bilgisini ile alabilme, Faturaya sınırsız doküman ekleyebilme, Mükellef sorgulama, ana ekranından müşteri oluşturabilme, Fatura gönderimde birden fazla fatura tasarımı kullanabilme, Yeni özellik ekleme, tasarlanabilir ara yüzler, Kullanıcıya özelleştirilen fatura satır dizaynı, Ana ekran dashboard özelliği ile gönderilen, gelen, onayda bekleyen fatura sayılarını takip edebilme ve menülere erişim, Menülerde fatura listelemede geniş filtreleme özelliği.

14 E-DEFTER NEDİR? E-DEFTER AVANTAJLARI
E-Defter Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanıyan elektronik belgedir. • Şu an yalnızca defter-i kebir ve yevmiye defteri elektronik formatta hazırlanabilir. • Defterler aylık dönemler halinde hazırlanır ve defter beratları 3 ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilir. • e-Defter kayıtları fiziksel defter gibi saklanır ve gerektiğinde ibraz edilir. E-DEFTER AVANTAJLARI TÜRKKEP e-Defter sayesinde • Defter baskı süreci ve maliyeti ortadan kalkar. • Defter düzenleme süreçleri kısalır, önemli zaman ve işgücü tasarrufu sağlanır. • Fiziksel arşiv gerekliliği ortadan kalkar, arşiv maliyetleri düşer. • Defterler fiziksel koşullardan etkilenmeden, kolay ve güvenli biçimde saklanır.

15 E-DEFTER KİMLER İÇİN ZORUNLUDUR?
67 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında aşağıdaki mükelleflerin e-Fatura sistemine geçen mükelleflerin e-Defter kullanması zorunludur. • tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar. • tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar. • Bunun haricinde isteyen tüm kurumlar e-Defter kullanmaya başlayabilir. E-DEFTER’İN ÖNEMLİ NOKTALARI NELERDİR? • Defterler aylık dönemler halinde oluşturulur ve dönem bitiminden sonra 3 ay içinde tamamlanır ve beratları oluşturulur. • Mali Mühür ile imzalanmış defter beratları direkt olarak Gelir İdaresi Başkanlığı onayına gönderilir. • Yılın ilk defteri açılış tasdiki, son defteri kapanış tasdiki statüsündedir. • Aralık dönemi defteri aynı zamanda kapanış tasdiki durumunda olduğundan istisnai olarak dönem bitiminden sonra 4 ay içinde tamamlanır, beratları oluşturulur ve Gelir İdaresi Başkanlığı onayına gönderilir.

16 E-DEFTER NASIL ÇALIŞIR?

17 MÜKELLEF FİRMANIN E-DEFTER İLETİMİ İÇİN UYGULAYABİLECEĞİ YÖNTEMLER
E.R.P MODÜL ALIMI ENTEGRATÖR İLE İLETİM

18 E.R.P’DEN MODÜL ALIM YÖNTEMİ
E.R.P Modül Alımı Bir firmanın e –defterini gelirler idaresine ulaştırma yöntemlerinden biri E.R.P den modül almaktır. Her E.R.P min TL TL arasında bir modül fiyatı ile bu hizmeti vermektedir. Alınan modül sayesinde firmanın e defteri kullandığı muhasebe programı içerisinden çekilerek masa üstüne gib’in istediği formatta (exel,csv vs) oluşturulur. Firma bu defteri GiB sistemine girerek yükler ve beratıyla beraber geri alır.

19 TÜRKKEP E- DEFTER İLETİM YÖNTEMİ
Bu yöntemde firma e-defterini oluşturmak için TÜRKKEP’ten alacağı e-defter konnektörü ile e- defterini oluşturur. Firma oluşan e-defter (yevmiye)ini GİB ekranından değil TÜRKKEP’in e-defter ekranına girerek yükler ve iletimini bizim ekranımız vasıtasıyla yapar.

20 TÜRKKEP E-DEFTER PORTALİ GÖRSELİ -1-

21 TÜRKKEP E-DEFTER PORTAL GÖRSELİ -2-

22 TÜRKKEP E-DEFTER PORTAL GÖRSELİ -3-

23 TÜRKKEP E-DEFTER PORTAL GÖRSELİ -4-

24 E-ARŞİV FATURA NEDİR? E-Arşiv Fatura, faturaların 10 yıl boyunca saklanması gereken ikinci nüshalarının ve ilgili belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlayan bir hizmettir. Faturanın birinci nüshasını da müşterinin istemesi halinde elektronik yolla iletilmesine imkan vermektedir.

25 E-ARŞİV FATURA KİMLERE ZORUNLUDUR?
2014 yılı cirosu 5 Milyon TL ve üzerinde olan e-ticaret siteleri, en geç tarihine kadar, e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-Fatura ve e-Arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir. E-Fatura mükelleflerinden gönüllü olarak e-Arşiv Fatura göndermek isteyenler, ve yine gönüllü olarak e-Faturaya geçerek e-Arşiv Fatura düzenlemek isteyenler bu uygulamadan faydalanabilecek.

26 E-ARŞİV FATURA UYGULAMASININ AVANTAJLARI ?
 E-Arşiv Fatura uygulaması, işletmelere tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturup saklayabilme olanağı sunuyor. • Müşterileri, son kullanıcı ya da e-Faturaya geçmiş bir ticari müşteri olan işletmeler, faturalarını elektronik olarak gönderebiliyorlar. • E-Arşiv Uygulaması ile işletmeler; işçilik, düzeltme, tasnif ve arşivleme maliyetlerini azaltıyor. • Kağıt fatura basma ve gönderme maliyeti tamamen ortadan kalkıyor. Fiziki ortamda fatura nüshalarını dosyalamak sona eriyor. • Muhasebe süreçlerinde hız artıyor, zamandan tasarruf sağlanıyor. • Bu teknolojik çözümle hata oranı en aza iniyor. • Her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenirken, doğayla dost bir teknolojik çözüm sunuyor. • TÜRKKEP E-Arşiv Fatura hizmeti alan işletmelerin, yazılım ya da donanım maliyetine katlanmalarına gerek kalmıyor. Kurumların kullandığı tüm ERP programları ile kolay entegrasyon yöntemleri sunan TÜRKKEP, tüm elektronik faturalama ve arşivleme süreçlerini yasal olarak geçerli şekilde GİB tarafından onaylanmış, güvenilir veri merkezlerinde arşivliyor. • Tüketiciler alışveriş yaptıklarında, faturaları cep telefonlarına veya e-posta adreslerine gönderilebiliyor. Söz konusu faturalar yasal geçerli bir belge olarak saklanabiliyor. Aynı zamanda kredi kartı satış bilgileri, e-Arşiv faturası ile eşleştirilebiliyor.

27 Vergi Mükellefleri E-Arşiv Fatura uygulamasına nasıl geçebilir?
 E-Fatura servisinin tamamlayıcısı olan E-Arşiv Fatura uygulamasından faydalanmak isteyen mükelleflerin öncelikle E-Faturaya geçmesi gerekiyor. Bu mükellefler çözüm, entegrasyon ve sertifikasyon maliyetine katlanmak zorunda kalmadan, GİB tarafından yetkilendirilmiş, kendilerine uygun bir Özel Entegratör ile çalışarak e-Arşiv Fatura hizmeti vermeye başlayabilirler. Bir başka yöntem olarak da, işletmeler isterlerse, kendi bilgi işlem sistemleri yeterli olduğu takdirde, kendi sistemlerini GİB’in sistemine entegre ederek e- Arşiv Fatura oluşturabiliyorlar. Bu işletmelerin ISO27001, ISO22301, TS13298 belgelerine sahip olmaları, ve GİB’in E-Arşiv Başvuru Kılavuzu’nda yer alan şartları yerine getirmeleri yeterli.

28 E-Arşiv Fatura sistemi nasıl çalışıyor?
 Alıcı firma e-Fatura kullanıcısı ise; kesilen faturalar e-Fatura sistemi üzerinden karşı tarafa iletiliyor. Alıcı firma e-Fatura kullanıcısı değilse; ilk nüsha olarak elektronik fatura görselini kağıda basmak suretiyle alıcıya gönderiliyor. İkinci nüsha da e- Arşiv Fatura sistemine gönderiliyor. Fatura son kullanıcıya kesiliyorsa, ilk nüsha kağıda basılıp müşteriye veriliyor. İkinci nüsha da elektronik bir kopya olarak e-Arşiv sistemine gönderiliyor. Son kullanıcı faturasını e-posta olarak almak istediği takdirde, ilk nüshası e-posta olarak gönderiliyor, ikinci nüshası e-Arşiv sistemine gönderiliyor.

29 E-Arşiv Fatura uygulamasının kapsamı nedir ?
E-Arşiv uygulamasıyla düzenlenen faturanın kağıt çıktısı üzerine kaşe ve imza uygulanması, faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin yazılması şartıyla teslim edilmesi durumunda, fatura irsaliye yerine geçiyor.

30 Bireylere dijital fatura gönderilmesinin yolunu nasıl açıyor?
E-Arşiv Fatura uygulamasının en belirgin özelliklerinden biri de dijital faturaların son kullanıcıya da ulaşabiliyor olması. E-Arşiv fatura mükellefleri, TCKN sahibi tüm bireylere, Kayıtlı E- Posta (KEP) ya da Standart E-Posta (SEP) üzerinden imzalı ve irsaliye yerine geçen bir belge olarak E-Arşiv Faturası gönderilebiliyor.

31 TÜRKKEP BİLGİ DEPOSU E –FATURA BİLGİ DEPOSU
nedir/ E-DEFTER BİLGİ DEPOSU nedir/ E-ARŞİV FATURA BİLGİ DEPOSU fatura-bilgi-deposu/

32 REFERANSLAR

33 REFERANSLAR

34 REFERANSLAR

35 TÜRKKEP KAYSERİ BAŞVURU MERKEZİ
TEŞEKKÜRLER KEP,E-imza ,E-fatura , E-defter ,E-arşiv fatura Kayseri’ye Özel Teklifler İçin : TÜRKKEP KAYSERİ BAŞVURU MERKEZİ NİLVERA TBM Hamza CECİKOGLU Oğuzhan KETEN 7/24 Müşteri Hizmetleri:


"E-FATURA NEDİR?MALİ MÜHÜR NEDİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları