Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAV PLANI (Test Planı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAV PLANI (Test Planı)"— Sunum transkripti:

1 SINAV PLANI (Test Planı)
Bir sınav planı, gerçekleştireceğimiz sınava ve bu sınavda kullanacağımız araca ilişkin öğretmenin vereceği bazı kararların kağıda aktarılması ile hazırlanır. 1- Sınavımın Amacı nedir ? 4- Hangi Soru Tipini Kullanmalıyım? 2- Sınavda Yoklanacak Davranışlar ve Sınavın Kapsayacağı Konular Nelerdir ? 5- Sınavın Güçlük derecesinin ve Soruların Zorluk Dağılımı 3- Kaç Soru Sormalıyım ? 6- Nasıl Puanlayacağım ?

2 Sınavların Planlanması
Bu karar, sınava ilişkin vereceğimiz diğer kararlardan önce gelmelidir. Çünkü, sınava ilişkin birçok husus, sınavın amacına göre değişiklik gösterecektir.  Örneğin sınavın güçlük derecesine karar verirken sınavın amacına bakmak zorundayız. Bir sınavın amacı şunlar olabilir: (1) Seçme (2) Yerleştirme, (3) Öğrenme düzeyini belirleme, (4) Geçme-kalma kararını verme vb. Sınavın Amacı Nedir ?

3 Sınavların Planlanması
Bir sınavdaki soru sayısını tayin ederken bazı faktörleri dikkate almak zorundayız. Bunlar: (1) Sınav süresi, (2) Kullanılacak soru tipi, (3) Sınavın süresi, (4) Soruların güçlük derecesi, (5) Öğrencilerin seviyesi, (6) Sınav sonuçlarına dayalı olarak verilecek kararın önemi. Bu faktörler birlikte dikkate alınarak soru sayısını kararlaştırırız. Soru Sayısı Kaç Olacak ?

4 Sınavların Planlanması
“Soru tiplerinden hangisi daha iyidir?” sorusuna verilebilecek tek bir cevap yoktur. Seçeceğimiz soru tipi, ölçeceğimiz hedef davranışlara ve konuların içeriğine göre değişecektir. Her yöntemin güçlü ve sınırlı tarafları vardır Hangi Soru Tipini Kullanacağız?

5 Sınavların Planlanması
Sınavın temsil edeceği dönemde öğretim etkinlikleriyle geliştirilmek istenen kritik davranışlar ve sınavın temsil edeceği dönemde işlenen konular tespit edilerek listelenmelidir. Sınavda Yoklanacak Davranışlar ve Sınavın Kapsayacağı Konuların Listelenmesi (Belirtke Tablosu)

6 Sınavların Planlanması
Sınav simetrik bir dağılım gösteren güçlükte olmalıdır. Soruların; %60’ı orta düzeyde güçlükte %15’i kolay ve zor soru %5’i ise çok kolay ve zor olmalıdır. Sınavın Güçlük derecesinin ve Soruların Zorluk Dağılımının Kararlaştırılması

7 Puanlamaya İlişkin İşlemlerin Neler Olacağının Tespiti
Sınavların Planlanması Puanlamaya ilişkin verilecek kararlar şüphesiz kullandığımız soru tipine, ya da sınavın yöntemine göre değişecektir. Yazılı yoklama soruları ile yaptığımız bir sınavın puanlanmasına ilişkin vereceğimiz kararlar ile çoktan seçmeli bir testin puanlanmasına ilişkin vereceğimiz kararlar farklı olacaktır. Soru Teknikleri ile ilgili bölümde, puanlamalara ilişkin açıklamalar da verilecektir. Puanlamaya İlişkin İşlemlerin Neler Olacağının Tespiti

8 EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ VE GELİŞTİRİLMESİ
BU BÖLÜMÜN KONU BAŞLIKLARI 1- Soru Hazırlamada Ortak Kurallar 2- Yazılı Yoklamalar 3- Çoktan Seçmeli Testler 4-Kısa Cevaplı Testler 6- Doğru-yanlış Testleri

9 Soru Hazırlamada Ortak Kurallar
1- Sınavda kullanılacak sorular, ölçülecek davranışa ya da davranışlara uygun olmalıdır. Sınavda yer alan her soru, en az bir hedef davranışla ilişkilendirilmelidir. Her soru önemli bir davranışı ölçmelidir. Gereksiz ayrıntılar ölçen bir soru iyi soru değildir. 2- Sınav mutlaka planlanmalıdır. Sınavlar konusunda atılacak ilk adım planlama olmalıdır.

10 Soru Hazırlamada Ortak Kurallar
3- Sorular açık ve anlaşılırlığı bozulmayacak ölçüde kısa yazılmalıdır. Ne beklendiği konusunda farklı anlamlar uyandıran bir soru, iyi bir soru değildir. 4- Sınavda mümkün olduğu kadar çok soru sorulmalıdır. Ancak soru sayısının belirlenmesinde etkili olabilecek faktörler unutulmamalıdır. 5- Ders kitabında yer alan bir ifadeyi cevap olarak isteyen soru hazırlanmamalıdır. Aynı zamanda, kitapta çözümü gerçekleştirilmiş örnekler de sınavda soru olarak sorulmamalıdır.

11 Soru Hazırlamada Ortak Kurallar
6- Sınav ayırt edici olmalıdır. Bunu sağlamak için her güçlük düzeyinde soru bulunmalıdır. 7- Soru cümlelerinde, doğru cevabı bilmeyen öğrencilerin işine yarayacak ip uçları bulunmamalıdır. 8- Her soru kağıdının ya da test kitapçığının başında bir açıklama (yönerge bulunmalıdır. Bu açıklamada soruların cevaplandırılmasına ilişkin önemli hususlar, soru sayısı, süre gibi hususlar açıklanmalıdır.

12 Soru Hazırlamada Ortak Kurallar
11- Bir sorunun cevaplandırılması, kendinden önce gelen bir başka sorunun doğru cevaplandırılmış olmasına bağlı olmamalıdır. Her soru bir diğerinden bağımsız cevaplanabilmelidir. 13- Soruların kaleme alınmasında kullanılan yazı dili basit olmalı ve genellikle bir alt sınıftaki öğrencilerin okuyabileceği kadar yalın yazılmalıdır.

13 Kısa Cevap Gerektiren Testler
Cevabı bir kelime, bir ibare, bir rakam, bir tarih ya da en fazla bir cümle gerektiren sorulara kısa cevaplı madde denir. Bu tip sorular hatırlama gücünü ölçen ve şans başarısına da hemen hiç yer vermeyen soru tipidir. Eğer yoklayacağımız konular arasında önemli terimler, tarihler, sayılar, ibareler yoğun olarak yer alıyorsa ve bunların öğrenci tarafından bilinip bilinmediğini ölçmek bizim için önem taşıyorsa, bu tekniği kullanırız. Bir şema, grafik, harita, ve benzeri şekillerin parçalarının bilinip bilinmediği, eksikliklerinin görülüp görülmediği de bu tip sorularla ölçülebilir.

14 Kısa Cevap Gerektiren Testler
Biçimsel örnek Öğrencinin Adı Soyadı: Sınıfı ve No: Puanı: AÇIKLAMA: Aşağıda bazı eksik ifadeler sıralanmıştır. Her boş bırakılan kısımdan bir kelime veya kelime grubu çıkarılmıştır. İfadeleri doğru olacak şekilde tamamlayınız. 1- Vücudu en çok ısıtan kumaş türü kumaşlardır. 2- Ağırlığı ve hacmi olan şeylere denir. 1- Vucudu en çok ısıtan kumaş türü hangisidir ? ( ) 2- Ağırlığı ve hacmi olan şeylere ne ad verilir ? ( )

15 Kısa cevaplı testler Kısa Cevap Gerektiren Yoklamaların Sınırlılıkları 1- Kısa cevap gerektiren maddeler ile yapılan bir yoklama ile, öğrencilerin kendi düşüncelerini organize ederek tanıtmaları imkanı yoktur. 2- Bu tür testler ile hatırlama yeteneği ölçüldüğünden “prensiplerin yeni durumlara uygulanması”, “sebeb-sonuç ilişkileri” ve “tanıma yeteneği” gibi özellikler ölçülemez. 3- Bazı konularda bu tür test maddesi hazırlamak imkansız görülebilir.

16 KISA CEVAPLI TESTLERİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN KURALLAR
Kısa cevaplı testler KISA CEVAPLI TESTLERİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN KURALLAR Sorular, belirli ve kesin doğru cevabı olacak şekilde hazırlayınız. Çoğu kimse bu türden madde hazırlarken ancak kendi düşündüğü kelime ve sembolün doğru cevap olabileceğini zanneder ve bu tanımlayıcının eş anlamlı bir karşılığı olabileceğini ya da cümleyi doğrulayabilecek farklı bir kelimenin bulunabileceğini hatırlamaz. Kusurlu Örnek 3 x 5 ifadesinde 3 sayısı nedir ? ( )

17 Kitap ifadelerini aynen kullanmayınız. .
Böyle bir hata, öğrenciyi ders kitabına bağlı kalmaya, ilginç gördüğü cümleleri ezberlemeye yöneltir. Çeşitli kaynaklardan yararlanarak öğrenme isteğinde olan öğrencileri engeller.

18 Soruyu yeterince açık ve anlaşılır yazınız
Soruyu yeterince açık ve anlaşılır yazınız. Kısa cevap gerektiren bir test maddesinden ne istendiğini anlamak için ilave açıklamalar ihtiyaç duyulmamalıdır. Bir madde ile birkaç şey sorma veya uzun bir cümlenin çeşitli yerlerinde boşluklar bırakma yoluna gitmeyiniz. Kusurlu Örnek: ve olan şeylere denir.

19 Cevapların yazılacağı boşlukları ifadenin sonuna getirmeye çalışınız
Cevapların yazılacağı boşlukları ifadenin sonuna getirmeye çalışınız. İfadenin baş tarafında boşluk bırakıldığında, öğrencilerin anlama güçlükleri ile karşılaştıkları ve ifadeyi okuduktan sonra tekrar başa dönmek suretiyle zaman kaybettikleri gözlenmiştir. Kusurlu Örnek: ölçmenin duyarlı ve tutarlı olmasına denir. (Şimdide aynı ifadeyi şu şekilde okuyunuz:) Ölçmenin duyarlı ve tutarlı olmasına denir.

20 Öğrencilerin doğru cevabı bulmalarına yardımcı olacak imalardan veya ipuçlarından kaçınınız: İpuçları yardımı ile cevaplandırılabilen maddeler bilen ile bilmeyeni ayırt edemez. Ayrıca bu tür maddeler testin geçerliliğini etkiler. Kusurlu Örnek 5 Türkiyenin en büyük gölü hangisidir ? ( V ) Türkiyenin en büyük gölü hangisidir ? ( ) Türkiyenin en büyük gölü dır. Değişik birimlerle cevaplandırma imkanı bulunan tamamlama türü sorularda birliği sağlamak için doğru cevaba ait birimi belirtiniz. Kusurlu Örnek 6 2 m. Uzunluğundaki bir tel, biri diğerinden 50cm. Uzun olan iki parçaya bölünmüş olsa, büyük parçanın uzunluğu ne olur? ( )

21 Hatırlanması istenen terim, tarih, sayı ya da kelime grubu, gerçekten hatırlanmaya değecek kadar önemli olmalıdır. Bir cümleden istediğimiz herhangi bir kelimeyi çıkararak soru hazırlayamayız. Örnek yakından okuyabilenlere denir. Kitabı dan okuyabilenlere miyop denir. Kitabı yakından miyop denir. Kitabı yakından okuyabilenlere denir.

22 ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER
Çoktan Seçmeli Test Nedir ?

23 Çoktan Seçmeli Maddelerin Hazırlanması ve Geliştirilmesi
A- Madde Kökünün Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 1- Soru kökü mümkün olduğu kadar tam bir cümle yapısında olmalıdır. Olumsuz örnek: Soru: Kan yerine kan plazması kanda mikrop bulunabileceği için kullanılır. Kan grubunun tayini gerekmediğinden tercih edilir. Plazma sentetik olarak hazırlanabildiği için tercih edilir. Plazmada daha çok akyuvar bulunduğu için kullanılır. Olumlu örnek: Soru: Kan vermede tam kan yerine kan plazması niçin tercih edilir?

24 Madde Kökünün Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar -2
2- Sorular temel kavramlar, sebep sonuç ilişkileri gibi önemli bilgi ve davranışları ölçecek nitelikte yazılmalıdır. 3-Soru kökünde kitabi veya öğrencilerin tanıdığı kaynaktan aynı tip ifadeler alınıp kullanılmamalıdır. 4- Soru ifadeleri; Açık, kısa ve özlü olmalı, Gereksiz yere fazla kelime bulunmamalıdır. Cümle yapısı dilbilgisi kurallarına uygun olmalıdır.

25 Madde Kökünün Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar -3
5- Seçeneklerde tekrarlanabilecek kısımlar köke konularak tekrarlar önlenmelidir. Örnek: Bir miktar suyun sıcaklığı 0 oC nin altına kadar düşürülüp, su dondurulduğunda, meydana gelen buzun A) hacmi sabit kalır B) hacmi Kiçilir C) hacmi büyür D) hacmi küçüldüğü için yoğunluğu büyür E) hacmi büyüdüğü için yoğunluğu küçülür 6- Olumsuz sorular anlama güçlüğü yaratacağından çok fazla sayıda kullanılmamalıdır. Bir soru kökünde çift olumsuz ifadeden kaçınılmalıdır. 7- Olumsuz soru kökü yazıldığında, kökü olumsuz yapan kelime belirgin yazılmalıdır.

26 Madde Kökünün Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar -4
8- Bilmece gibi sorular sorulmamalıdır. 9- Hazırlanan bir soru, testeki diğer bir sorunun cevabını açıklayacak şekilde olmamalıdır. 10- Her soru, bir başka sorunun doğru vaplandırılması şartını taşımadan cevaplandırılabilecek şekilde, bağımsız yazılmalıdır. 11. Mümkün olduğu kadar farklı çoktan seçmeli soru tipleri kullanılmalıdır. Örneğin

27 Seçenek Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
1- Bütün seçenekler akla uygun ve mantıklı olmalıdır. 2- Cevaplar kesin olmalı, kişiden kişiye değişebilecek türde olmamalıdır. 3- İfadeler açık, cümle yapısı dilbilgisi kurallarına uygun olmalıdır. 4-Gereksiz yere fazla kelimeler ve tekrarlar bulunmamalıdır.

28 Seçenek Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar -2
5- İfadeler dilbilgisi yönünden kökle ve diğer seçeneklerle uyumlu olmalıdır. Bir seçenek diğerlerinden çok uzun veya çok kısa olmamalı, bir sorunun bütün seçenekleri yakın uzunlukta olmalıdır. 6- Doğru cevapta kökteki ifade bazen tekrar edilmek zorunda kalınabilir. Bu durumda, ipucu olmaması bakımından, aynı terimler diğer seçeneklerde de kullanılmalıdır. 7- Sayı ile ilgili seçenekler, maddenin kolay anlaşılması için ya küçükten büyüğe, ya da büyükten küçüğe sıralanmalıdır.

29 Seçenek Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar -3
8- “Yukarıdakilerin hepsi”; “Yukarıdakilerin hiçbiri” seçeneğini kullanırken dikkatli olmak gerekir. Bu seçeneği bir testte hep “doğru cevap” ya da hep “çeldirici” olarak kullanmak yanlış olur. Bu durumu önlemek için, sözkonusu seçeneği bazen doğru cevap, bazen de çeldirici olarak kullanmak gerekir. 9- “Yukarıdakilerin hepsi” ve “yukarıdakilerin hiçbiri” seçenekleri aynı sorunun seçenekleri arasında birlikte yer almamalıdır.

30 Seçenek Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar -4
10- Bir testteki bütün soruların seçenekleri eşit sayıda olmalıdır. 11- Bir testin bütününde doğru cevaplar seçeneklere mümkün olduğu kadar eşit dağıtılmalıdır. Örneğin 40 sorudan oluşan 5 seçenekli bir başarı testinde A, B, C, D ve E seçeneklerinin hepsine de 8’er doru cevap düşecek şekilde düzenlenmelidir. 12- Dört ve daha fazla ardışık (birbirini izleyen) sorunun doğru cevapları aynı seçenek olacak şekilde sıralanmamalıdır.

31 Seçenek Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar -5
13- Bir testteki bütün soruların seçenekleri eşit sayıda olmalıdır. Aynı test içinde bir kısmı dört, bir kısmı beş seçenekli sorular bulunmamalıdır. 14- Bir testteki soruların hepsi 4 veya 5 seçenekli olmalıdır. Sadece ilkokulun ilk sınıflarında 3 seçenekli sorular kullanılabilir. 15- Bir testin bütününde doğru cevaplar seçeneklere mümkün olduğu kadar eşit dağıtılmalıdır. Örneğin 40 sorudan oluşan 5 seçenekli bir başarı testinde A, B, C, D ve E seçeneklerinin hepsine de 8’er doğru cevap düşecek şekilde düzenlenmelidir. 16- Dört ve daha fazla ardışık (birbirini izleyen) sorunun doğru cevapları aynı seçenek olacak şekilde sıralanmamalıdır.

32 Ne Zaman Yazılı Yoklamalar Kullanılmalıdır ?
Bu Soruyu Cevaplamadan Önce Şunu HATIRLAYALIM: Eğitimde kullanılan ölçme araçlarından biri diğerlerine göre en iyi değildir. Önemli olan, ihtiyacı karşılayacak nitelikteki araçların, ihtiyaç duyulduğu yer ve zamanda kullanılmış olmasıdır.

33 Ne Zaman Yazılı Yoklamalar Kullanılmalıdır ?
1- Kısa cevaplı çok sorulu yoklamalar ile ve seçmeli ya da sınıflamalı testler ile ölçülemeyecek özellikleri yoklamamız gerektiği zaman Ne Zaman Yazılı Yoklamalar Kullanılmalıdır ? 2- Dilbilgisi kurallarını yazılı metinlerde uygulayabilme gücünü ve noktalama işaretlerini kullanabilme yeterliliğini ölçmek istediğimiz zaman 3- Öğrencilerin bilgileri bütünleştirmesi (örgülemesi) gerekli olan cevaplama şekillerinde kullanırız.

34 Ne Zaman Yazılı Yoklamalar Kullanılmalıdır ?
4- Bir sınavın hazırlanması için zamanımız çok az ancak puanlamaya ayırabileceğimiz zaman oldukça fazla ise, Ne Zaman Yazılı Yoklamalar Kullanılmalıdır ? 5- Sınava girecek öğrenci sayısının az olduğu durumlarda da yazılı yoklama kullanılabilir. 6- Objektiff test maddesi geliştirme konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip değil isek

35 Yazılı Yoklamalar Yazılı Yoklamaların Hazırlanması ve Uygulanmasında Dikkat Edilecek Noktalar 1- İşe mutlaka bir sınav planı hazırlayarak başlayınız ve ölçmeyi amaçladığınız kritik davranışlar ile sınav kapsamına giren konuları listeleyiniz. 2- Açık uçlu ve cevabı sınırlandırılmamış soru sormak yerine (eğer zorunlu değilse), sınırlı cevap gerektiren soruları tercih ediniz. Böylece soru sayınızı bir ölçüde artırabilirsiniz. 3- Soru kağıdının başına bir açıklama yazınız. Bu açıklamada sınav ile ilgili önemli hususları öğrenciye bildiriniz. Sınav başlamadan önce, öğrencilerin bu açıklamayı okumayabileceklerini düşünerek, yüksek sesle siz okuyunuz.

36 Yazılı Yoklamalar 4- Mümkün olduğu kadar tercihli soru sistemini tercih etmeyiniz. Bütün soruların, bütün öğrenciler için “zorunlu cevaplandırılması gereken sorular” olması, sınavlardan beklenen faydayı sağlaması için önemlidir. 5- Soruların öğrencilerin seviyesine uygun ve ayırt edici olmasına özen gösteriniz. Bununla birlikte, kolay okunur, kolay anlaşılır, gerektiği kadar kısa ve açık ifadeler kullanınız. Soru cümlelerinde noktalama ve yazım yanlışlarının bulunmamasına özen gösteriniz. 6- Soruları önceden çoğaltarak öğrenciye dağıtınız. Sınav ortamında soruları yazdırarak sorma yolunu tercih etmeyiniz.

37 Yazılı Yoklamalar 7- Açık kitap sınavı şeklinde yazılı yoklama yapmayınız. Sınavdaki soruların cevaplanması için gerekli olup, öğrenciler tarafından ezberlenmesini istemediğiniz bazı tablolar yada benzeri malzemeler sözkonusu ise, sadece bunları serbest bırakınız. 8- Sınavda kullanacağınız soru sayısının üç katı kadar soru hazırlayıp, bunlar arasından soracağınız soruları seçiniz. Böylece daha iyi nitelikte, zorluk dereceleri ayarlanmış ve konuları örnekleyebilen soruları seçme konusunda kendinize alternatif sağlamış olursunuz.

38 Yazılı Yoklamaların Puanlanması
Yazılı yoklama cevaplarının puanlanmasında birbirinden farklı birkaç yöntem varsa da, bunlar arasında en sağlıklı olanı anahtar ile puanlama’dır. Cevap Anahtarı Soru 1) Büyük şehirlerin suları hangi safhalardan geçilerek nasıl temizlenir ? Anlatınız. Puanlar 3 4 Toplam 17 Beklenen Cevabın Ayrıntıları 1- Suyun süzgeçten geçirilmesi. 2- Suyun Dinlendirilmesi. a) Çamurun çökmesi. b) Çamurun çökmesinin şapla hızlandırılması. 3- Suyun çakıl ve kum katmanlarından süzülmesi. 4- Suyun havalandırılması ve mikroplardan arındırılması. 5- Suyun ilaçlanması. a) Klorlama yoluyla mikroplardan arındırma. b) İnsan sağlığına zarar vermeyecek miktarda olmasına dikkat etme.

39 DOĞRU – YANLIŞ TESTLERİ
Doğru- Yanlış Testi Nedir ? Öğrencinin belli konulardaki yanlış veya doğruları ayırt edebilme gücünü ölçmek amacıyla, bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış önermelerden oluşan testlerdir.  Aşağıda herbiri doğru ya da yanlış olan cümleler vardır. Cümlelerden doğru olanın başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz. Kare bir eşkenar dörtgendir. Bütün dik üçgenler ikizkenar üçgendir.

40 Doğru - Yanlış Maddelerinin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar -1
1- Basit yapıda ve sadece belleğe dayalı soru hazırlamak yerine; açıklama, karşılaştırma, yorumlama, genelleme ve uygulama gücünü ölçebilecek doğru-yanlış maddeleri geliştirmeye özen gösteriniz.

41 Açıklama gücünü ölçen madde: Kışın İç Anadolu Karadeniz bölgemizden daha az yağış alır; çünkü ekvatora daha yakındır. Karşılaştırma gücünü ölçen madde: Yazılı yoklamaların puanlama güvenirliği, çoktan seçmeli testlere göre daha yüksektir. Yorumlama gücünü ölçen madde: Süper devletler arasındaki güç yarışması, zayıf devletler arasındaki güç birliğini artıracaktır. Genelleme gücünü ölçen madde: İki ölçüm dağılımından ranjı büyük olanın standart sapması da büyüktür. Uygulama gücünü ölçen madde: Dünyanın uydusu iki tane olsaydı, dünyada güneş tutulması daha sık meydana gelirdi.

42 2- Bir doğru-yanlış testindeki maddelerin yarısı doğru, yarısı yanlış önermelerden meydana gelmelidir. 3- Ders kitabı veya öğrencinin bildiği ve okuduğu bir kaynaktan, kalıp halinde ifade ve cümleler alarak madde yazmayınız. 4- Direkt ifadeler kullanınız. Çok geniş anlamlı kelimelerden kaçınınız. Bazı şeyleri karşılaştırırken, karşılaştırmanın direkt olması gerekir. Mümkün olan hallerde muğlak ve keyfi ifadeler yerine kesin ifadeler kullanınız. 5- Önermelerin uzunluklarının birbirine yakın olmasına özen gösteriniz. 6- Olumsuz ifadelerden kaçınınız. Çift olumsuz ifadeleri hiç kullanmayınız.

43 7- Soruları kolay anlaşılır bir şekilde ifade ediniz
7- Soruları kolay anlaşılır bir şekilde ifade ediniz. Sorunun ölçmek istediği husus hakkında hiçbir şüpheye yer verilmemelidir. 8- Soruda yanlışlık önemsiz bir noktada olmalarıdır. Bir önerme ana fikri ile yanlış olmalıdır. 9- Bir madde birden fazla anafikir taşımamalıdır. Her doğru-yanlış maddesinin, mümkün olduğu kadar bir tek ana fikri olmalıdır. 10- Doğru-yanlış testindeki maddeler, puan alacak cevaplar yönünden belli bir düzene göre sıralanmamalıdır. 11- Düzeltme formülünü uygulamaya karar vermişseniz, bunu testin açıklama kısmında, öğrencinin bilmesi gereken diğer hususlarla birlikte belirtiniz.


"SINAV PLANI (Test Planı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları