Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELISIM DÖNEMLERI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELISIM DÖNEMLERI."— Sunum transkripti:

1 GELISIM DÖNEMLERI

2 Temel kavramlar Gelişim Büyüme Olgunlaşma Hazır Bulunuşluluk Düzeyi
Öğrenme Yaşam Çizgisinde Temel Gelişim Aşamaları

3 Yaşam Çizgisinde Temel Gelişim Aşamaları
Büyüme yavaştır Sportif beceriler gelişir Sollunum yolu hastalıkları yaygındır ama önceki yaşam çizgisi dönemlerine göre daha sağlıklıdır. Benmerkezcilik azalır. Çocuklarda mantıklı düşünce başlamıştır. Somut düşünce hakimdir.

4 Yaşam Çizgisinde Temel Gelişim Aşamaları
Bellek ve dil becerisi gelişir Bilişsel hazırlılık düzeyleri okul seviyesine ulaşmıştır, ev ortamı yetersiz gelmeye başlar “Ben” kavramı daha karmaşık hale gelir ve özsaygı etkilenir. Aileden çocuğa, aşamalı olarak geçen bir kontrol yansıması görülür. Merkezi önem, akran varsayımıdır.

5 Gelişimin İlkeleri ve Gelişime Etki Eden Etmenler
1- Gelişim, Kalıtım ve Çevrenin Etkileşim İle Belirlenir.

6 2- Gelişim Belirli Bir Sıra İzlemektedir.
Gelişim, baştan ayağa ve içten dışa doğrudur. Gelişim, genelden özele doğrudur. Gelişim, belli aşamalarla gerçekleşir ve süreklidir.

7 3- Gelişimde Bireysel Farklılıklar Vardır 4- Gelişim Hızı, Her Dönemde ve Geilşimin Boyutlarında Farklılıklar Göstermektedir.

8 5- Gelişim, Tüm Boyutları İle Bir Bütünüdür
5- Gelişim, Tüm Boyutları İle Bir Bütünüdür. 6- Gelişimde Kritik Dönemler Vardır.

9 FİZİKSEL GELİŞİM Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı artışı, sabit ve yavaştır. Okula başlama yıllarında, kız çocuklarında ani bir boy artışı görülür Büyüme kız ve erkek çocuklarda bu yaşlarda farklılık göstermez. Erkeklerin kas kütlelerinin fazla olması onları daha kilolu ve uzun gösterir. Kızların ergenlik döneminin başlamasına kadar.

10 Cinsiyet farklılıkları ve büyüme modelini
Beslenme şekli ve büyüme modeli Fiziksel aktiviteler Geçirilen yada süreğen hastalıklar, hastalığın şiddetine göre büyüme modelini etkiler İLKBAHAR UZAMA, SONBAHAR AĞIRLIK

11 Bu dönem içinde kas kütlesinde ¼ oranında bir artış olur
7 yaşında süt dişleri geliş sırasına göre düşmeye ve yerine kalıcı dişlere bırakmaya başlar 12 yaşına gelen çocukta, 28 adet kalıcı diş vardır.

12 Motor Hareket Gelişimi
Kızlar performanslarının en üst seviyesine çıkmışken, erkeklerde ergenlik dönemi sonuna kadar yetenekler tam olara kazanılmamıştır.

13 Hareket eğitimin, bilişsel gelişim boyutu
Araştırıcı düşünceyi geliştirir Problem çözme becerilerinin gelişimini destekler Kavram gelişimini destekler Bilişsel fonksiyonlar aktive edilir

14 Hareket eğitiminin, motor gelişim boyutu
Temel hareketlerin gelişimi desteklenir Küçük ve büyük kas motor gelişimi ve kas koordinasyonu desteklenir Bedensel farkındalığı arttırır Fiziksel adaptasyonu geliştir Yaşam boyu spor alışkanlığının alt yapısı hazırlanır.

15 Hareket eğitiminin psiko-sosyal gelişim boyutu
Sosyal yeterlilik becerilerini geliştir Olumlu benlik gelişimini destekler Empati duygusu gelişir Diğer bireylerin özelliklerine ve haklarına saygı Problem çözme becerileri gelişir İşbirliği ve ekip çalışmesı gibi toplumsal yaşam becerileri gelişir

16 Bilişsel ZİHİNSEL GELİŞİM
7- 11 YAŞ : SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ

17 Mantıksal düşünceler başlar
Mantıksal süreç somut kavramlar üzerindedir Süreçlerde; burada ve şimdi gibi anlık durumlarla ilgilidirler. Bütün hakkında bilgi edinebilmek için parçaları incelerler Dış dünyadaki nesneler yerine kafalarında canlandırdıkları semboller ve zihinsel operasyonlar aracılığıyla işlemler yaparlar. Çocuklar nesneleri büyüklüklerine göre sıralayabilir.

18 Nesnelerin diğer özelliklerine de odaklanabilir.
Madde korunum kavramı gelişmiştir. Sayı ve miktar korunumu kazanmıştır. Hayal ve gerçek arasındaki farkı anlamaya başlar

19 -. Ders ve belli yeteneklerde cinsiyet farkları görülmeye başlar
- Ders ve belli yeteneklerde cinsiyet farkları görülmeye başlar. Kızlar okuma, yazma ve genelde sözel yeteneklerde; erkekler ise şekil - uzay ilişkileri ve mekanik yeteneklerde daha başarılı olurlar. Bu dönemde erkek çocuklarda yoğun bir araba kullanma merakı gözlenebilir. İlgilerinin desteklenmesi çok önemlidir. Ancak çok çeşitli uyarıcılarla hem ilgi alanları çeşitlenebilir, hem de becerileri gelişebilir. Bu nedenle kız ya da erkek çocuk ayrımı yapmaksızın eşit olanakları sunmak ve kendi seçimlerini kullanma hakkı tanımak yararlı olabilir İlkokul çocuklarının öğrenmek, üretmek için isteği çok fazladır. Öğretmene ve anne babaya düşen, bu güdüyü en iyi biçimde değerlendirmeye çalışmaktır. İlgi çekici, renkli ve kolay izlenebilen materyallerle çocukların bu ilgileri desteklenebilir. Ürettiklerini beğenmek ve ödüllendirmek ise anne babanın asli görevidir! İlkokul çocukları, konuşmaya, tekrarlamaya çok meraklıdır. Yazmaya ilgi ve merakları daha azdır. Bu yaş çocuklarını sınıfta öğretmenin, evde anne babanın sık sık sıraları geldiğinde konuşmaları ve sıralarını beklemeleri konusunda uyarması gerekir. Özellikle yoğun geçen bir iş gününün ardından çocuğunuzu dinlemek çok güç olabilir ama son bir çabayla ona zaman ayırmaya çalışmanızı öneririm. Aktif olarak ona ayıracağınız sadece yarım saat bile, onun bu gereksinimini karşılamaya yetebilir. Unutmayın birlikte geçirilen zamanın niteliği niceliğinden çok çok daha önemlidir!

20 Bu yaş çocukları,aynı zamanda şikayet etmeyi de çok severler
Bu yaş çocukları,aynı zamanda şikayet etmeyi de çok severler. Bu onların moral (ahlaki) gelişimde kuralları katı bir biçimde algılamalarından ve davranışın ardındaki niyeti henüz dikkate alamamalarından kaynaklı olabilir. Ayrıca çok sevdikleri öğretmenlerinin, anne babalarının dikkatlerini çekmek ya da kıskançlık gibi nedenlerle de bu davranışı gösteriyor olabilirler. Ama gerçekten sıkıntıları olabileceğini de gözardı etmemek gerekir. Sonuçta sebep ne olursa olsun, sizden destek istediğinin bir göstergesidir bu şikayetler. Ancak bunları çok fazla ödüllendirmenin, şikayet etmeyi genel bir davranış kalıbı haline getirmesine yol açabileceği olasılığını da unutmayın! Bu yaş çocukları somut düşünme döneminde oldukları için, çoğunlukla görerek ve yaparak öğrenirler. Bu nedenle söylediklerinizden çok davranışlarınızın önemli olduğunu unutmayın! Sözcükler ve dolayısıyla konuşma soyuttur. O sizin davranışlarınızı öğrenir. Bana başvuran anne babalara, yüzlerce kez konuştukları halde çocuklarının hala aynı davranmaya devam ettiğinden şikayet ettiklerinde, bunun somut dönemin bir özelliği olduğunu anlatıyorum. Yani çocuğunuz sizi dinlemiyor ya da önemsemiyor değil ama zihinsel gelişim olarak konuşmanızı bir başka zaman, olay ve mekana taşıyamıyor. Konuşmaları, o olaya, o zamana ve o mekana özgü olarak değerlendirebiliyor. Çok benzer olaylarda bile ilişkilendirme ve bilgiliyi transfer etme becerisinden henüz yoksun olduğu için, saatlerce konuşmak yerine, doğruyu somut olarak göstermek onun için çok daha anlaşılır. Örneğin küçük bir yalanını yakaladığızı ve saatlerce “yalan söylemenin” nasıl da kötü bir davranış olduğunu örneklendirerek anlattığınızı, ardından çalan telefona onun cevap vermesini ve sizin için “evde yok” demesini istediğinizi düşünelim. Bu durumda, çocuğunuz “yalan”ın ne kadar kötü ve kaçınılması gereken bir davranış olduğunu değil, gerektiğinde başvurulabilecek bir davranış olduğunu öğrenir.

21 AHLAK GELİŞİMİ Başkalarına bağımlıdır.
Çocuklar kuralların değişmezliğine inanır. Kurallara uymayanların otomatik olarak cezalandırılması gerektiğini düşünür. Kayıtsız şartsız otoriteye uyma söz konusudur. İşlenen suçun önem derecesini, suça bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel sonuçlar belirler. Sonuçta daha fazla zarara yol açan suçlar,daha az fiziksel zarara yol açan suçlara göre daha kötüdür.Y ani sonuç önemlidir. Niyet önemli değil. ⇛ör Niyeti ne olursa olsun, büyük leke yapan çocuk, küçük leke yapan çocuğa göre daha suçludur.

22 SOSYAL GELİŞİM Yetişkin yerine akran ile etkileşime ihtiyaç duyar
Başarı duygusunu hissetmeye ihtiyaçları vardır Yetişkinlerin davranışlara verdiği tepkilere göre; çalışkanlık, başarı yada aşağılık duygusu olarak yansıyabilir.

23 ARKADAŞ İLİŞKİLERİ

24 Okul yaşamının heyecanlı yönlerinden biri, yeni arkadaşlıklar kurmaktır.
Çocuk başkaları tarafından sevilmek, oyunlara ve etkinliklere kabul edilmek ve değer verilmek ister. Okul çağı çocuğu, kurduğu arkadaşlıklar sayesinde aile biriminin ötesinde ufkunu genişletir, dış dünyaya ilişkin deneyim kazanmaya başlar, benlik imajı oluşturur ve bir sosyal destek sistemi geliştirir. Arkadaş beğenisinin önem kazandığı son çocukluk dönemlerindeki 8-12 yaşlar arasındaki dilim, ‘’gruplaşma dönemi’’nin ön hazırlayıcısı olarak ilinir. Takıma bağlılık ve onun içindeki işbirliği, bireysel yarıştan üstün gelebilir. Okul çağındaki kurallar ve sosyal roller giderek önemli hale gelir ve sosyal etkinliklerde cinsiyet farklılıkları daha belirginleşir. Çocuklar okul yaşına eriştiklerinde arkadaşlarının kalıcılığı da artar  ve kızlar  daha sınırlı sayıda çocukla daha kuvvetli ilişkiler kurarken, erkekler daha fazla sayıdaki çocukla arkadaşlık ederler. Bu evre boyunca, akranlarla arkadaşlıklar oldukça önemli hale gelir. Çocuklar  yaşıt arkadaşlardan  oluşan destekleyici bir gruba uyum sağlamak ve yeterli sosyal becerilere sahip olmak, çocuğun yüksek benlik saygısına ulaşmasında oldukça önemli bir yer tutar. Rekabet etmek doğal ve değer taşıyan bir güdülenimdir, ama diğer çocukların başarıları ile yeteneklerinin akla uygun bir biçimde kabul edilmesiyle daha ılımlı  hale getirilmelidir. Herhangi bir yarışma ortamıyla karşı karşıya kaldıklarında, bazı çocuklar eleştirilme veya reddedilme riskini azaltmak amacıyla etkileşime girmekten kaçınırlar. Aşırı yarışmacı tutum ile aşırı çekingen davranışın her ikisi de, doğal olarak rekabete özendiren bir sosyal çevrede benlik saygısını korumaya yönelik girişimlerdir ve çocuklar için olumsuz sonuçlar doğurur.

25 - Arkadaş İlişkileri:Bu iki tarza ilişkin akranlardan gelen ve zaman zaman sert olabilen geribildirimler çocukların yaşantılarınca nelerin kabul görüp nelerin görmediğini öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, gereğinden fazla veya sürekli yapılan eleştiri yada reddetme yıpratıcı olup zarar verebilir. Çocuğun olaylara başka birinin görüş açısından bakabilmesi, başka bir insanın tutum, duygu ve güdülenimlerine ilişkin anlayışına dayanarak kendi davranışlarını düzenleyip çevresine uyum sağlamasına fırsat verir. Bu bilişsel gelişimler; sosyal becerilerin ve etkili kişisel ilişkilerin temelini oluşturan iki yeterliliği, çocuğun duygudaşlık kapasitesini ve sosyal yargıda bulunma gücünü artırır. Çocuklar çoğunlukla kendileriyle aynı cinsten oyun arkadaşlarıyla ilişki kurmaya özen gösterirler ve bu tercih erkeklik-kadınlık kavramlarını geliştirmelerine yardımcı olur yaşları arasında arkadaşlıklar kurmak, son çocukluk döneminin en önemli görevlerinden biridir ve bu hayatları boyunca devam edecek sosyal bir beceridir. Gelişimsel olarak okul çağı çocuğu daha karmaşık ilişkiler geliştirmeye hazırdır. Giderek, duygu v düşüncelerinden daha çok haberdar olmaya başlar. Zamana ilişkin geçmiş, şimdiki  zaman v gelecek kavramlarını daha iyi anlar. Bu yaşta  artık aileye eskisi kadar bağlı olmadığı gibi kendine dönük ilgileri de azalmıştır. Artık arkadaşlık konusunda akranlarına  daha çok güvenmeye, arkadaşlarıyla birlikte okul öncesi döneme kıyasla daha fazla zaman geçirmeye başlar. Günden güne birbirleriyle çocukluk döneminin zevklerini ve hayal kırıklıklarını paylaşırlar. Bu ortak gelişim özelliklerine rağmen, çocukların sosyal becerileri geliştirme oranları birbirinden farklıdır. Ayrıca bazıları arkadaşlara diğerlerinden daha fazla arzu ve ihtiyaç duyarlar. Bazı çocuklar zamanlarının çoğunu kendi başlarına, aile üyeleriyle veya sadece tek bir ‘’en iyi’’ arkadaşla geçirmek konusunda oldukça memnunken, diğerleri grup halinde bir çok arkadaşlıklar kurmayı yeğler. Ortalama bir okul çağı çocuğunun yaklaşık beş yakın arkadaşı vardır. ancak, çocuğun tercihleri ve ihtiyaçları seneden seneye ve hatta aydan aya değişebilir.

26 BENLİK GELİŞİMİ

27 Benlik kavramı, bir çocuğun sadece kedi ile ilgili değil, çevresi yani
- Benlik Gelişimi: Benlik, bireyin fiziksel ve sosyal çevresiyle olan etkileşimleri sonucu kazandığı bir takım kişisel duygu, değer ve kavramlar sistemidir. Benlik kavramı, bir çocuğun sadece kedi ile ilgili değil, çevresi yani annesi, babası, öğretmenleri, arkadaşları hakkındaki düşüncelerinden ve ona karşı olan davranışlarından da etkilenir. Çocuktaki benlik kavramı aynı zamanda çevresinde gelişen ve yaşamındaki insanlarda oluşan değişikliklerden de etkilenir. Mesela okulunu değiştirmek zorunda kalan bir çocuk düşünelim. Yeni bir ortam, yeni arkadaşlar, yeni bir öğretmen. Bu çocuğun gizli kalmış sanatsal bir yeteneğini yeni öğretmeni ve arkadaşları keşfedebilir. İyi resim yapan, boyama tekniğine sahip olan çocuk bunun farkında değilse de yeni resim öğretmeninin ona güzel resim yaptığını söylemesi çocukta ‘’iyi resim yapabiliyorum’’ ifadesini bilincine yerleştirmesini sağlar. Olumsuz bir durumla da karşılaşabilir. Bir okul değişikliği ile çocuk artık takımdaki en iyi futbol oyuncusu olmadığının farkına varabilir. Benlik imajı, kendini nasıl gördüğü, yani algıladığı benliği,  ideal benliğine yaklaştıkça benlik saygısı gelişir.

28 benlik saygısı gelişir.
- Benlik Gelişimi: Benlik, bireyin fiziksel ve sosyal çevresiyle olan etkileşimleri sonucu kazandığı bir takım kişisel duygu, değer ve kavramlar sistemidir. Benlik kavramı, bir çocuğun sadece kedi ile ilgili değil, çevresi yani annesi, babası, öğretmenleri, arkadaşları hakkındaki düşüncelerinden ve ona karşı olan davranışlarından da etkilenir. Çocuktaki benlik kavramı aynı zamanda çevresinde gelişen ve yaşamındaki insanlarda oluşan değişikliklerden de etkilenir. Mesela okulunu değiştirmek zorunda kalan bir çocuk düşünelim. Yeni bir ortam, yeni arkadaşlar, yeni bir öğretmen. Bu çocuğun gizli kalmış sanatsal bir yeteneğini yeni öğretmeni ve arkadaşları keşfedebilir. İyi resim yapan, boyama tekniğine sahip olan çocuk bunun farkında değilse de yeni resim öğretmeninin ona güzel resim yaptığını söylemesi çocukta ‘’iyi resim yapabiliyorum’’ ifadesini bilincine yerleştirmesini sağlar. Olumsuz bir durumla da karşılaşabilir. Bir okul değişikliği ile çocuk artık takımdaki en iyi futbol oyuncusu olmadığının farkına varabilir. Benlik imajı, kendini nasıl gördüğü, yani algıladığı benliği,  ideal benliğine yaklaştıkça benlik saygısı gelişir. Benlik saygısı, bireyin ne olduğu ile ne olmak istediği arasındaki farka ilişkin duygularını gösterir. Kendi benlik kavramını beğenmesi, onaylaması, kendinden hoşnut olmasıdır Son çocuklukta, bir çocuk ailesi dışındaki çevresinde kendini  kanıtlayabilmesi için okulda başarılı olmak ve akranlarıyla iyi bir şekilde iletişim kurmak gibi kendisi hakkındaki olumlu bir duyguya ihtiyaç duyar. Bu yaştaki kendini algılayışı, onun çocukluk ve yetişkinlik dönemi boyunca başarısı, sosyal etkileşimi ve duygusal durumu üzerinde önemli bir etki olacaktır.

29 NEDEN BAZI ÇOCUKLARIN ARKADAŞLARI YOKTUR
ÇOCUKLA İLGİLİ ETKENLER Mizaç özellikleri (utangaçlık, saldırganlık gibi) Dikkat problemleri/hiperaktivite Öğrenme güçlükleri Sosyal beceri problemleri İletişim becerileri ile ilgili güçlükler Fiziksel, duygusal veya bilişsel gelişimde görülen gecikmeler Fiziksel engel veya itici fiziksel görünüş Kronik hastalıklar, okul  devamsızlığı Duygusal güçlükler (depresyon, düşük benlik saygısı) Çocuğun yalnız kalmayı tercih etmesi Çocuğun sosyal doyumunun ve arkadaşlık ihtiyacının büyük bir ölçüde aile bireyleri tarafından  karşılanıyor Olması Sahip olduğu kültürel değerlerin akranlarınınkiyle uyuşması

30 AİLE İLİ ETKENLER Anne-babanın tutumu
Anne-babanın çocuğun arkadaş seçimi konusunda aşırı eleştirici ve olumsuz olması Ana-babanın yetersiz sosyal becerilere sahip olması Ana-babanın ruh sağlığının bozuk olması Ana-babanın madde bağımlısı olması Ana-babanın eğitiminin şiddet içermesi Ana-babanın aşırı derecede koruması

31 ÇEVRESEL SOSYAL ETKENLER
Ailenin kırsal, izole bir bölgede yaşaması Evin okula uzak bir yerde olması Civarda az çocuğun bulunması Ailenin ekonomik açıdan sıkıntı yaşaması Ailenin kültür veya dile ait farklılığının bulunması Toplumun çocukları bir araya getirmek ve toplumsallaştırmak için olanak veya programlarının yetersiz kalması Çocukla akran grubu arasında giyiniş, davranış ve diğer farklılıkların bulunması


"GELISIM DÖNEMLERI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları