Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C ADANA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLENDİRME SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C ADANA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLENDİRME SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 T.C ADANA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLENDİRME SUNUMU

2 Eğitim - Öğretim, Geçlik ve Spor Programı

3 AB’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programıdır.

4 2007-2013 döneminde uygulanan 7 temel program tek çatı altında birleşiyor

5 ULUSLAR ARASI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

6 ANA EYLEM – 1 (KA-1) BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 1)Eğitim, Öğretim ve Gençlik Alanlarındaki Hareketlilik Projeleri Yükseköğretim Öğrencileri ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrencileri ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi Okul Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi Gençlere ve Gençlik Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik Projesi 2) Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Etkinlikleri 3)Ortak Yüksek Lisans Derecesi 4)Yüksek Lisans Öğrenci Kredi Garantisi ANA EYLEM – 2 (KA-2) YENİLİK VE İYİ UYGULAMARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ 1)Eğitim, Öğretim ve Gençlik Alanlarında Stratejik Ortaklıklar 2) Bilgi Ortaklıkları 3) Sektörel Beceri Ortaklıkları 4) Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme ANA EYLEM – 3 (KA-3) POLİTİKA REFORMUNA DESTEK 1) Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Karar Alıcılar Arasında Gençlik Alanında Toplantılar

7 TOPLAM BÜTÇE € 14.7 MİLYAR BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ % 63 YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ % 28 POLİTİKA REFORMLARININ DESTEKLENMESİ % 4.2

8 Öğretmen ve öğrenciler için yurtdışı eğitim fırsatı 4+ Milyon İnsan 125,000 Kuruluş

9 2,000,000 Y.Ö öğrencisi 500,000 Gençlik Değişimi 650,000 Staj - Çıraklık

10 YURTDIŞINDA YÜKSEK LİSANS 200,000 Yüksek Lisans Öğrenci Kredisi 25,000 Ortak Yüksek Lisans Derecesi

11 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ 800,000 eğitimci ve gençlik çalışanı için yurtdışında yeni eğitim ve öğretim metotlarına ulaşma imkanı

12 BİLGİ ORTAKLIKLARI 150 Ortaklık 1,500 Yüksek Öğretim Kurumu ve İşletme SEKTÖREL BECERİ ORTAKLIKLARI 150 Ortaklık 2,000 Eğitim Sağlayıcısı ve İşletme

13 STRATEJİK ORTAKLIKLAR Yüksek Öğretim, Mesleki Eğitim, Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitim ve Gençlik alanlarında işbirliği 25,000 ortaklık 125,000 kurum

14 SPOR 600 Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri 3,000 Sporda İşbirliği Ortaklığı 300 Paydaşı bir araya getiren Yıllık AB Spor Forumu

15 JEAN MONNET Akademisyenler için 400 öğretme makamı (Kürsü Başkanlığı) ve dünya çapında 600 kurs faaliyeti 100 ’ün üzerinde Jean Monnet Mükemmellik Merkezinin desteklenmesi

16 ERASMUS+ İLE NE DEĞİŞTİ? Daha bütüncül, ulaşılabilir bir program İstihdam becerilerine yönelik yeni bir bakış açısı Eğitim ve öğretimim modernizasyonu için yeni fırsatlar Eğitim dünyası ve iş piyasası arasında yeni birliktelikler Tüm faaliyetler için kurumsal başvuru Ortaklık faaliyetlerinde çıktı odaklı bir kurgu ve bütçelendirme

17 NEDEN YENİ BİR YAKLAŞIM? Ekonomik kriz ve yüksek genç işsizliği oranı Düşük mezun istihdamı (boş pozisyonlara rağmen) Nitelikli iş gücüne artan ihtiyaç İş dünyası ile daha yakın işbirliği ihtiyacı Örgün (formal), yaygın (non-formal) ve sargın (informal) eğitimin işbirliği (sinerji) ihtiyacı Daha sistematik bir etkiye ulaşma arayışı

18 Europe 2020: Europe’s growth strategy POLİTİK HEDEFLER Erken okul terklerinin %10’un altına çekilmesi Yüksek öğrenime katılımın %32’den %40’a çıkarılması ve kalitesinin arttırılması 20-64 yaş istihdamının %75’e çıkarılması GSYİH’nın %3’ünü AR-GE kaynaklarına ayrılması “20/20/20” iklim-enerji hedeflerine ulaşılması Yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya maruz kalmış insan sayısının 20 milyon azaltılması

19 Education and Training 2020 (ET 2020) EĞİTİM-ÖĞRETİM Hayat Boyu Öğrenmenin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (European Qualifications Framework) dahilinde geliştirilmesi ve Hareketliliklerin genişletilmesi Eğitim - öğretimin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması Eşitlik, sosyal uyum ve aktif vatandaşlığın desteklenmesi Eğitimin her aşamasında yaratıcılığın, yeniliğin ve girişimciliğin desteklenmesi Bilgi İletişim Teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması HEDEFLERİ

20 Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek; Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Hedefleri

21 Avrupa 2020 Stratejisinin hedefleri, Avrupa ET 2020 stratejik çerçeve hedefleri, Yükseköğretimde sürdürülebilir gelişme, Avrupa değerlerinin tanıtımı (insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun egemenliği ve insan haklarına saygı, çoğulculuk, adalet, dayanışma, kadın erkek eşitliğinin egemen olduğu bir toplum), Sporun Avrupa boyutunu geliştirme amacı, Temel yeterlilik ve becerilerin işgücü piyasasındaki arz talep uyumuna ve toplumsal bağların güçlenmesine katkı yapacak bir nitelikte geliştirilmesi için öğrenme hareketliliği fırsatları sunmak, Eğitim kurumları ile paydaşları arasında ulus ötesi işbirliği sağlanarak kurumsal kapasite ve kalitenin gelişimine katkıda bulunmak, Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında işbirliği ile eğitim öğretimin uluslar arası boyutunu güçlendirmek Hedefleri

22 Politika alanlarında işbirliği ve eğitim kurumlarının modernizasyonunu desteklemek üzere tasarlanmış olan Avrupa hayat boyu öğrenme alanının oluşmasına katkı sağlamak, Dil ve kültürel farklılık alanında farkındalığı teşvik ederek dil öğretimi ve öğrenimi konusunda iyileştirme, Mesleki eğitimle ilgili özel amaç; eğitim istihdam ilişkisi, mesleki eğitim politikalarının ekonomik gelişme stratejilerinin uyumu, potansiyel büyüme alanları ve beceri eksikliği yaşanan alanlara odaklanma, yeterliliklerin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) uygun olarak geliştirtmesi Yetişkin eğitimi ile ilgili özel amaç: Yetişkinlere yeni beceriler kazandırma; ve becerilerini yükseltme, kazanımların tanınması, yetişkin öğrenmesine daha fazla teşvik, kariyer danışmanlığı ve bireyler için özel öğrenme fırsatları Hedefleri

23 Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar İşletmeler Dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları Eğitim çalışanları Örgün eğitim öğrencileri Yetişkin eğitimi öğrenicileri Gençler Gençlik çalışanları Hedef Kitlesi

24 34 Program Ülkesi: 28 Avrupa Birliği üyesi ülke 4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: - İsviçre* - İzlanda - Lihtenştayn - Norveç AB adayı ülkeler: - Türkiye - Makedonya Ortak Ülkeler: Program Rehberinde listesi verilen dünya ülkeleri Hangi Ülkeler Var?


"T.C ADANA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLENDİRME SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları