Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretİmİn PlanlarI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretİmİn PlanlarI."— Sunum transkripti:

1 Öğretİmİn PlanlarI

2 Öğretİmİ planlamanIn gereğİ ve önemİ
Eğitimin planlı, amaçlı, kasıtlı ve başkalarının kontrolü altında yapılanına öğretim denir. Öğretimin yapılması için programa ihtiyaç vardır. Bireye kazandırılması düşünülen davranışlar, bu davranışların nasıl kazandırılacağını, kazandırılıp kazandırılamadığının nasıl anlaşılacağını gösteren dokümana öğretim programı denir. Öğretimde başarılı olmak, plan yapmayı ve planlı çalışmayı gerektirir. Plansız yapılan etkinlikler, işlerin gelişigüzel yürümesine, aksaklıklara, zaman ve emek kaybına yol açarak öğretimi gerçek amacından uzaklaştırır. İyi bir planlama, öğre­tim etkinliklerinin akıcı ve düzenli olarak yürütülmesine olanak sağlar. Öğretimde plan yapma öğretmenler için zaman alıcı bir iştir. Ancak, plan birçok bakımdan etkili bir öğretimin başlıca araçlarından, planlı çalışma da iyi ve başarılı bir öğretmen olmanın ön koşullarından biridir.

3 Öğretim etkinliklerinde planlı çalışmanın yararları şöyle sıralanabilir :
Öğretimin planlanması, öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşün­mesini sağlayarak öğretmenin verimi artırır. Konuların ne zaman ve ne kadar süre içinde işleneceğinin zaman sırasına göre düzenlenmesini, ayrıca, programların süresi içinde tamamlanmasını sağlar. Planlı çalışma, öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır. Amaçları gerçekleştirecek en uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerin se­çilmesini, derslere hazırlıklı gidilmesini sağlar. Planlama, öğrencilerin ilgi, gereksinim ve yeteneklerine göre yetiştirilme­sini sağlar. Planlı çalışma, eğitim-öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesinin sağlam ve güvenilir olmasını sağlar. Eğitim etkinliklerinde düşünceye açıklık kazandırır.

4 Planlama Öğretim planı, bir öğretim programının belli bir öğrenci grubuna uygulanması sırasında nelerin, hangi sıra ile nasıl ve ne zaman yapılacağını gösteren plandır. Öğretmenlerin yapmaları gereken planlar; yıllık çalışma planı, yıllık plan, ders planıdır. Bunların yanında ihtiyaç olduğunda gezi planı ile deney planı da yapılır.

5 Plan hazIrlamada yapIlacak İşlemler
Öğretmenin Kendini Geliştirmesi Öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenmeyi kılavuzlayan öğretmenin, rolünü etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmesi çalışmaya başlamadan önce yapacağı hazırlıklarla yakından ilişkilidir. Hazırlık maksadıyla öğretmenin okuması ya da incelemesi gereken kaynakları şöyle sıralayabiliriz: Çocuk gelişimi ve psikolojisi Öğrenme psikolojisi Okutacağı ders/derslerin öğretim programları Alandaki yeniliklerle ilgili kaynaklar

6 Çevreyi Tanıma Çevrede bulunanlar öğretmenin genel kültürünü zenginleştirir ve konu alanını daha güçlü sunmasına katkıda bulunur. Yaşanılan çevredeki kültür, dil, eğitim durumu, geçim kaynakları, yeraltı ve yerüstü gibi çevresel özellikler öğretmen için bir zenginlik; kimi zaman hareket noktası, bazen de dikkat çekme malzemeleri ve çoğu zaman da öğretici unsur olarak kullanılabilir

7 Yöntem/ Teknikleri Belirleme
Eğitimde davranış değişikliği esastır. Bu değişikliğin gerçekleşmesi için uygun strateji, yöntem ve tekniklerin doğru belirlenmesi gerekir. Yöntemleri belirlemede etkili olan faktörler şunlardır: Öğretmenin yönteme yatkınlığı Zaman ve fiziksel durum Maliyet Konunun özelliği Öğrenci özellikleri ve sayısı

8 Araç Gereç Hazırlama -Öğretimin gerçekleşmesi için öğretim araçlarına ihtiyaç vardır. -Öğretim araçları çok çeşitlidir. Hangi amaca hizmet edecekse o araç doğru olarak seçilmelidir. -Öğretim araçları derslere göre değişiklik gösterebilir. Örneğin fen bilgisi dersi için deney tüpleri gözlem araçları vs. gerekirken, Türkçe dersinde görsel araçlar, işitsel araçlar kullanılabilir. -Okullardaki ders kitapları da en çok kullanılan öğretim materyalidir.

9 Planlar Yıllık Çalışma Planı Yıllık Plan Günlük Plan Gezi Planı
Deney Planı

10 İŞ TAKVİMİ VE YILLIK ÇALIŞMA PLANI Bir öğretim yılı 180 işgünüdür
İŞ TAKVİMİ VE YILLIK ÇALIŞMA PLANI Bir öğretim yılı 180 işgünüdür. Bu işgününe resmi tatiller dahil değildir. Normalde eylül ayının ikinci yada üçüncü haftası okullar öğretime başlar. Milli Eğitim Bakanlığı genel olarak iş takvimini bu çerçevede belirler. Öğretmenler belirlenen iş takviminden hareketle, daha yıllık plan yapılmadan önce, kendilerine ait bir iş takvimi ve yıllık çalışma planı hazırlamalıdır.

11

12 YILLIK PLAN Öğretmen bir yılın genel olarak çalışma planını yaptıktan sonra, yıllık planı yapmak gerekmektedir. yılından itibaren yıllık plan ile ünite planı birleştirilerek “ üniteleştirilmiş yıllık planı” adını almıştır. Üniteleştirilmiş yıllık plan hazırlanırken şu noktalara dikkat edilmelidir: Öğrencilerin ilgileri ,ihtiyaçları ve önbilgileri Okulun ve çevrenin koşulları Zümre öğretmenler kurulu kararları Öğretim yılında yer alan iş günü süresi Ünitelerin hazırlandığı düzey(sınıf) Öğrenme kazanımları

13

14 GÜNLÜK PLAN HAZIRLAMA AŞAMALARI
GÜNLÜK (DERS) PLANI Bir günde gerçekleşmesi planlanan, farklı derslerin uygulamasını gösteren plana denir. Yıllık plan göz önüne alınır. Üniteleştirilmiş yıllık plana göre daha özel ve ayrıntılı olarak hazırlanır. GÜNLÜK PLAN HAZIRLAMA AŞAMALARI Günlük plan iki bölümden oluşur: Biçimsel bölüm; işlenişe şekil veren ögelerden oluşur. İşleniş bölümü; giriş, gelişmeve sonuç etkinliklerinden oluşur.

15 Biçimsel Bölüm -Ders,konu, süre -Hedef davranışlar -Strateji,yöntem- teknikler -Araç-gereç-kaynaklar İşleniş Bölümü -Hazılık (Giriş) -Dikkati çekme -Güdüleme -Hedeften haberdar etme -Derse geçiş -Uygulama (Gelişme) -Sonuç etkinlikleri

16

17 Planlama döngüleri

18 GEZİ GÖZLEM PLANI Gezi-gözlem amacıyla bazen dersler sınıf dışında işlenebilir ya da sınıfta işlenen dersin pekiştirilmesi için gezi-gözlem inceleme amacıyla sınıf dışında etkinlikler yapılabilir. Bu durumda dersin yanında gözlem planı da yapılmalıdır.

19 DENEY PLANI Özellikle fen bilgisi gibi laboratuar ortamında işlenen derslerde deney planına ihtiyaç duyulur. Deneyi öğrenciler yapacaksa deney planı öğrenciler tarafından da hazırlanmalıdır. Ancak öğretmen yapılacak deneyin planını yapmalıdır.

20 HAZIRLAYANLAR Sena GÖNÜLLÜ Nurcihan AKMAN Bahar TÜRKGENÇ Hilal BOYRAZ

21 KaynakÇa http://notoku.com/ogretimde-plan-yapmanin-onemi/
Öğretim İlke ve Yöntemleri/ Şeref TAN https://www.google.com.tr/search?q=i%C5%9F+takvimi+ve+y%C4%B1ll%C4%B1k+%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma+plan%C4%B1&espv=2&biw=1280&bih=642&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=nntOVbzXIYuosgGL14CoCg&ved=0CAcQ_AUoAg&dpr=1#tbm=isch&q=%C3%BCnitelendirilmi%C5%9F+y%C4%B1ll%C4%B1k+plan+meb&imgrc=IF6ac-tPFuRGhM%253A%3Bk6HicOFiBcWUdM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ogretmenincantasi.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F09%252F4.-sinif-yillik-planlar-2013.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ogretmenincantasi.com%252F4-sinif-tum-dersler-yillik-plan-indir html%3B1167%3B569


"Öğretİmİn PlanlarI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları