Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖSS Türkiye’de yerel saat kullanılsa, 33° Doğu boylamında

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖSS Türkiye’de yerel saat kullanılsa, 33° Doğu boylamında"— Sunum transkripti:

1 ÖSS Türkiye’de yerel saat kullanılsa, 33° Doğu boylamında yer alan Ankara’da saat iken Siirt’te olur. Buna göre, Siirt hangi boylam üzerindedir? 38° Doğu                B) 39° Doğu                C) 40° Doğu D) 41° Doğu                E) 42° Doğu CEVAP E 

2 ÖSS TRT’den verilen saat ayarında 40° Doğu boylamının yerel saati esas alınsaydı, 33° Doğu boylamında bulunan Ankara’nın yerel saatinden kaç dakika farklı bir zaman ayarı kullanılmış olurdu? A) 7          B) 10           C) 28          D) 33          E) 47 CEVAP C 

3 ÖSS Güneş ekvator üzerindeyken, biri Kuzey diğeri Güney Yarım Küre’de olan iki noktada Güneş’in aynı saatte doğması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Yükseltilerinin aynı olmasına B) Aynı boylam üzerinde bulunmalarına C) Enlem derecelerinin aynı olmasına D) Yer şekillerinin benzer olmasına E) Dönenceler arasında bulunmalarına CEVAP B 

4 ÖSS Bir yerin matematik konumu neyi gösterir? A) Büyük denizlere olan uzaklığını B) İşlek kara ve deniz yollarına göre yerini C) Büyük kentlere olan yakınlığını D) Deniz düzeyinden olan yükseltisini E) Ekvatora ve başlangıç meridyenine göre yerini CEVAP E 

5 1989- ÖSS Yukarıdaki şekle göre, başlangıç meridyeni ile Yengeç dönencesinin kesiştiği nokta kaçıncı aralıkta yer alır? A) 1        B) 2             C) 3           D) 4              E) 5 CEVAP B 

6 1992- ÖSS Bir boğazın işlek bir denizyolu olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır? A) Çevresinde önemli ticaret merkezlerinin bulunması B) Nüfus yoğunluğu fazla olan yerlere yakın olması C) Büyük denizleri birbirine bağlaması D) Endüstri bakımından gelişmiş ülkelere yakın olması E) Çevresiyle kara yolu ve deniz yolu bağlantısının bulunması CEVAP C 

7 1992- ÖSS Aşağıdakilerden hangisi, şekildeki X ve Y noktaları için yıl boyunca birbirinin aynıdır? A) Gündüz süresi B) Yerel saat C) Güneş ışınlarının geliş açısı D) Hâkim rüzgâr yönü E) Yağış miktarı CEVAP B

8 1999- ÖSS Şekildeki taralı alanın matematik konumu tanımlanırken, aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) 10° Kuzey enlemi B) 10° Batı boylamı C) 20° Doğu boylamı D) 20° Güney enlemi E) 30° Kuzey enlemi CEVAP A 

9 1999- ÖSS Aralarında 1° lik fark bulunan iki paralel arasındaki uzaklık değişmezken, aralarında 1° lik fark bulunan iki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Meridyenler arasındaki uzaklığın değişmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Yerin kutuplardan basık olmasıyla B) Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesiyle C) Meridyen daireleri uzunluğunun ekvatorun uzunluğuna yakın olmasıyla D) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23° 27’ lık açı bulunmasıyla E) Birbirini izleyen iki meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkı olmasıyla CEVAP B 

10 2000- ÖSS Aşağıdaki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yakınından geçen boylam gösterilmiştir Haritadaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Rize ve Bingöl’de aynıdır? A) Yerel saat B) Bitki örtüsü C) Yıllık sıcaklık ortalaması D) Ekvatora olan uzaklık E) Başlangıç meridyenine olan uzaklık CEVAP A 

11 2001- ÖSS Dünya üzerinde olduğu varsayılan 360 meridyen yayı, başlangıç meridyeninden başlayarak 180'i doğuda, 180'i batıda olmak üzere ayrılmış, 180° meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak, yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dakika ileri olan bir nokta için;   I. Dünya'nın bu noktadaki dönüş hızı  II. Ekvator'a olan uzaklığı III. Tarih değiştirme çizgisine göre zaman farkı IV. Başlangıç meridyenine olan uzaklığı bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Yalnız I                  B) Yalnız II                C) Yalnız III D) l ve III                  E) II ve IV CEVAP C 

12 ÖSS 2004 İz düşümsel alanları eşit olan I ve II numaralı bölgelerin doğusuyla batısı arasında 10 meridyen, kuzeyiyle güneyi arasında 10 paralel vardır. Bu iki bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) İkisi de aynı yarım kürededir. B) Kuzey Kutup Noktası’na uzaklıkları eşittir. C) Başlangıç meridyenine uzaklıkları eşittir. D) İkisi de okyanus üzerindedir. E) Ekvatora uzaklıkları eşittir CEVAP E 

13 1993- ÖSS P noktasında yerel saat iken M ve L noktalarında yerel saat kaçtır?          M            L   A)   16.40       17.00 B)   16.10       17.20 C)   17.20       16.40 D)   17.00       16.40 E)   17.00       17.00 CEVAP D 

14 1997- ÖSS Aşağıdaki tabloda, beş ülkenin enlem ve boylam dereceleri yaklaşık olarak verilmiştir. Buna göre, bu ülkelerin hangisinde yerel saat farkı en az, gündüz uzunlukları arasındaki fark en fazladır? A) I           B) II            C) III            D) IV            E) V CEVAP B 

15 ÖSS Güneş, yukarıdaki gibi Kars boylamı üzerinde iken Edirne’den hangi konumda görülür? CEVAP D 

16 ÖSS Bir ülke içinde, her yerin kendine özgü “yerel saat” i vardır. Ancak o ülkede bunlardan sadece biri ya da birkaçı ortak saat olarak kullanılır. Bir ülkede birden çok ortak saat kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ülkede iletişim ağının yetersiz olması B) Ülkenin doğu - batı yönünde geniş bir alan kaplaması C) Büyük yerleşim merkezlerinin birbirinden uzak olması D) Ülkenin ekvatora uzak olması E) Ülkenin adalar üzerinde bulunması CEVAP B 

17 1998- ÖSS Türkiye’de yaz saati uygulaması için saatler bir saat ileri alındığında, aşağıdaki illerin hangisinde yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark en az olur? A) Edirne                 B) Çanakkale                  C) Diyarbakır D) Trabzon              E) Iğdır CEVAP E 

18 2005- ÖSS Yukarıdaki haritada verilen M, N, P, R ve S noktaları, aşağıdakilerden hangisi bakımından, yıl boyunca birbirlerinin aynıdır? A) Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı B) Güneş karşısından geçiş hızı C) Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an D) Aydınlanma süresi E) Güneş ışınlarının düşme açısı CEVAP C 


"ÖSS Türkiye’de yerel saat kullanılsa, 33° Doğu boylamında" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları