Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 1 Türkiye’de yerel saat kullanılsa, 33° Doğu boylamında yer alan Ankara’da saat 09.00 iken Siirt’te 09.36 olur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 1 Türkiye’de yerel saat kullanılsa, 33° Doğu boylamında yer alan Ankara’da saat 09.00 iken Siirt’te 09.36 olur."— Sunum transkripti:

1 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 1 Türkiye’de yerel saat kullanılsa, 33° Doğu boylamında yer alan Ankara’da saat 09.00 iken Siirt’te 09.36 olur. Buna göre, Siirt hangi boylam üzerindedir? A)38° Doğu B) 39° Doğu C) 40° DoğuD) 41° Doğu E) 42° Doğu 1984 - ÖSS CEVAP E CEVAP E

2 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 2 TRT’den verilen saat ayarında 40° Doğu boylamının yerel saati esas alınsaydı, 33° Doğu boylamında bulunan Ankara’nın yerel saatinden kaç dakika farklı bir zaman ayarı kullanılmış olurdu? A) 7 B) 10 C) 28 D) 33 E) 47 1988 - ÖSS CEVAP C CEVAP C

3 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 3 Güneş ekvator üzerindeyken, biri Kuzey diğeri Güney Yarım Küre’de olan iki noktada Güneş’in aynı saatte doğması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Yükseltilerinin aynı olmasına B) Aynı boylam üzerinde bulunmalarına C) Enlem derecelerinin aynı olmasına D) Yer şekillerinin benzer olmasına E) Dönenceler arasında bulunmalarına 1988 - ÖSS CEVAP B CEVAP B

4 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 4 Bir yerin matematik konumu neyi gösterir? A) Büyük denizlere olan uzaklığını B) İşlek kara ve deniz yollarına göre yerini C) Büyük kentlere olan yakınlığını D) Deniz düzeyinden olan yükseltisini E) Ekvatora ve başlangıç meridyenine göre yerini 1988 - ÖSS CEVAP E CEVAP E

5 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 5 1989- ÖSS Yukarıdaki şekle göre, başlangıç meridyeni ile Yengeç dönencesinin kesiştiği nokta kaçıncı aralıkta yer alır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 CEVAP B CEVAP B

6 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 6 Bir boğazın işlek bir denizyolu olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır? A) Çevresinde önemli ticaret merkezlerinin bulunması B) Nüfus yoğunluğu fazla olan yerlere yakın olması C) Büyük denizleri birbirine bağlaması D) Endüstri bakımından gelişmiş ülkelere yakın olması E) Çevresiyle kara yolu ve deniz yolu bağlantısının bulunması 1992- ÖSS CEVAP C CEVAP C

7 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 7 Aşağıdakilerden hangisi, şekildeki X ve Y noktaları için yıl boyunca birbirinin aynıdır? A) Gündüz süresi B) Yerel saat C) Güneş ışınlarının geliş açısı D) Hâkim rüzgâr yönü E) Yağış miktarı 1992- ÖSS CEVAP B

8 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 8 Şekildeki taralı alanın matematik konumu tanımlanırken, aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) 10° Kuzey enlemi B) 10° Batı boylamı C) 20° Doğu boylamı D) 20° Güney enlemi E) 30° Kuzey enlemi CEVAP A CEVAP A 1999- ÖSS

9 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 9 Aralarında 1° lik fark bulunan iki paralel arasındaki uzaklık değişmezken, aralarında 1° lik fark bulunan iki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Meridyenler arasındaki uzaklığın değişmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Yerin kutuplardan basık olmasıyla B) Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesiyle C) Meridyen daireleri uzunluğunun ekvatorun uzunluğuna yakın olmasıyla D) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23° 27’ lık açı bulunmasıyla E) Birbirini izleyen iki meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkı olmasıyla 1999- ÖSS CEVAP B CEVAP B

10 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 10 Aşağıdaki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yakınından geçen boylam gösterilmiştir Haritadaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Rize ve Bingöl’de aynıdır? A) Yerel saat B) Bitki örtüsü C) Yıllık sıcaklık ortalaması D) Ekvatora olan uzaklık E) Başlangıç meridyenine olan uzaklık CEVAP A CEVAP A 2000- ÖSS

11 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 11 Dünya üzerinde olduğu varsayılan 360 meridyen yayı, başlangıç meridyeninden başlayarak 180'i doğuda, 180'i batıda olmak üzere ayrılmış, 180° meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak, yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dakika ileri olan bir nokta için; I. Dünya'nın bu noktadaki dönüş hızı II. Ekvator'a olan uzaklığı III. Tarih değiştirme çizgisine göre zaman farkı IV. Başlangıç meridyenine olan uzaklığı bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IIID) l ve III E) II ve IV CEVAP C CEVAP C 2001- ÖSS

12 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 12 İz düşümsel alanları eşit olan I ve II numaralı bölgelerin doğusuyla batısı arasında 10 meridyen, kuzeyiyle güneyi arasında 10 paralel vardır. Bu iki bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) İkisi de aynı yarım kürededir. B) Kuzey Kutup Noktası’na uzaklıkları eşittir. C) Başlangıç meridyenine uzaklıkları eşittir. D) İkisi de okyanus üzerindedir. E) Ekvatora uzaklıkları eşittir CEVAP E CEVAP E ÖSS 2004

13 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 13 P noktasında yerel saat 17.00 iken M ve L noktalarında yerel saat kaçtır? M L A) 16.40 17.00 B) 16.10 17.20 C) 17.20 16.40 D) 17.00 16.40 E) 17.00 17.00 1993- ÖSS CEVAP D CEVAP D

14 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 14 Aşağıdaki tabloda, beş ülkenin enlem ve boylam dereceleri yaklaşık olarak verilmiştir. Buna göre, bu ülkelerin hangisinde yerel saat farkı en az, gündüz uzunlukları arasındaki fark en fazladır? A) I B) II C) III D) IV E) V 1997- ÖSS CEVAP B CEVAP B

15 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 15 Güneş, yukarıdaki gibi Kars boylamı üzerinde iken Edirne’den hangi konumda görülür? 1986 - ÖSS CEVAP D CEVAP D

16 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 16 Bir ülke içinde, her yerin kendine özgü “yerel saat” i vardır. Ancak o ülkede bunlardan sadece biri ya da birkaçı ortak saat olarak kullanılır. Bir ülkede birden çok ortak saat kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ülkede iletişim ağının yetersiz olması B) Ülkenin doğu - batı yönünde geniş bir alan kaplaması C) Büyük yerleşim merkezlerinin birbirinden uzak olması D) Ülkenin ekvatora uzak olması E) Ülkenin adalar üzerinde bulunması 1986 - ÖSS CEVAP B CEVAP B

17 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 17 Türkiye’de yaz saati uygulaması için saatler bir saat ileri alındığında, aşağıdaki illerin hangisinde yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark en az olur? A) Edirne B) Çanakkale C) DiyarbakırD) Trabzon E) Iğdır CEVAP E CEVAP E 1998- ÖSS

18 ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 18 Yukarıdaki haritada verilen M, N, P, R ve S noktaları, aşağıdakilerden hangisi bakımından, yıl boyunca birbirlerinin aynıdır? A) Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı B) Güneş karşısından geçiş hızı C) Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an D) Aydınlanma süresi E) Güneş ışınlarının düşme açısı 2005- ÖSS CEVAP C CEVAP C


"ÇIKMIŞ SORULAR OSMAN ÇAKAR COĞRAFİ KONUM 1 Türkiye’de yerel saat kullanılsa, 33° Doğu boylamında yer alan Ankara’da saat 09.00 iken Siirt’te 09.36 olur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları