Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN MEHMET UĞUR BAHADIN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN MEHMET UĞUR BAHADIN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ."— Sunum transkripti:

1

2 HAZIRLAYAN MEHMET UĞUR BAHADIN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

3 ALAN SEÇMEK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? ALAN SEÇMEK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? Alan seçimi hayat boyu sürecek mesleğin de seçimi anlamındadır. Alan seçimi hayat boyu sürecek mesleğin de seçimi anlamındadır. Üniversiteye girişte lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapanların “Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları”farklı katsayılarla çarpılmaktadır. Üniversiteye girişte lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapanların “Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları”farklı katsayılarla çarpılmaktadır. Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler kendi alanlarında yüksek öğrenim görmeleri halinde “ek puan “ almaktadırlar. Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler kendi alanlarında yüksek öğrenim görmeleri halinde “ek puan “ almaktadırlar.

4 YANLIŞ KIYILARDA YÜZMEYELİM!!!!!!!!!! Yapacağımız yanlış bir alan seçimi üniversitede yanlış bölümlere, Yapacağımız yanlış bir alan seçimi üniversitede yanlış bölümlere, hayatta yanlış atılımlara, hayatta yanlış atılımlara, dolayısıyla mutsuz bir yaşama yol açacaktır. dolayısıyla mutsuz bir yaşama yol açacaktır.

5 ALAN SEÇİMİNİ NE ZAMAN YAPACAĞIZ? Sınıf geçme Yönetmeliğinin 10.Maddesi gereğince ders bitiminden itibaren yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede yapılır. Sınıf geçme Yönetmeliğinin 10.Maddesi gereğince ders bitiminden itibaren yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede yapılır. Nakil veya değişikliklerde bu süre biraz uzayabilir. Nakil veya değişikliklerde bu süre biraz uzayabilir. Ancak 9.sınıfın başında planlanırsa öğrenci alana kaynaklık eden derslerinin Ağırlıklı yıl sonu ortalamasını belli bir barajın üzerinde tutmaya çalışır. Ancak 9.sınıfın başında planlanırsa öğrenci alana kaynaklık eden derslerinin Ağırlıklı yıl sonu ortalamasını belli bir barajın üzerinde tutmaya çalışır.

6 ALANIMIZI BELİRLERKEN NELERİN ETKİLİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYUZ? 1) 9.Sınıf notlarının %60 ı 1) 9.Sınıf notlarının %60 ı 2) Öğrencinin kendi isteği 2) Öğrencinin kendi isteği 3) Velisinin yazılı isteği 3) Velisinin yazılı isteği 4 ) Öğrencinin ilköğretim diploma notunun %40 ı 4 ) Öğrencinin ilköğretim diploma notunun %40 ı

7 ÖĞRENCİ BAŞARISI NE DURUMDA OLMALI? A) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olanlar,istediği alana, B) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi olup,bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana, C) Bu şartları taşımayanlar.alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilirler.

8 ALAN SEÇİMİMİZİN ÜNİVERSİTE PUANINA ETKİSİ NEDİR? Lisede seçtiğimiz alana uygun bir tercih yaparsak “Ağırlıklı Ortaöğretim başarı Puanı” 0.12 katsayı ile çarpılır.(AOBPx0.06) Eğer seçtiğimiz alan dışında bir tercih yaparsak 0.12 katsayı ile çarpılır.(AOBPx0.12) Meslek Liseli adaylar alanlarına uygun tercih yaptıklarında ise 0.15’e ek olarak 0.06katsayı ile çarpılmaktadır.(AOBPx0.12x0.06) Görüldüğü gibi Alan Seçimimizi doğru yapmak büyük önem taşımaktadır.

9 NEDİR BU “AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI? NEDİR BU “AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI? Öğrencinin lisede 4 yıl sonunda aldığı notlardan hesaplanan bir “mezuniyet notu”belirlenir.Bu not kullanılarak o okulda her bir öğrenci için ortaöğretim başarı puanı tespit edilir.(OÖBP) Öğrencinin lisede 4 yıl sonunda aldığı notlardan hesaplanan bir “mezuniyet notu”belirlenir.Bu not kullanılarak o okulda her bir öğrenci için ortaöğretim başarı puanı tespit edilir.(OÖBP) OÖBP,okulun bir önceki yıl YGS ortalaması,okulun en düşük ve en yüksek OÖBP kullanılarak “ AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI” hesaplanır. OÖBP,okulun bir önceki yıl YGS ortalaması,okulun en düşük ve en yüksek OÖBP kullanılarak “ AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI” hesaplanır. Sınav sisteminde yapılan son değişiklikle okul başarısının YGS puanına etkisi %8’den % 18’e çıkarılmıştır. Sınav sisteminde yapılan son değişiklikle okul başarısının YGS puanına etkisi %8’den % 18’e çıkarılmıştır.

10 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

11 Alanın Tanımı: Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Amacı: Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda,sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

12 B İ L İŞİ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI DAL PROGRAMLARI

13 1. BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ 2. AĞ İŞLETMENLİĞİ 3. VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI 4. WEB PROGRAMCILIĞI

14 İSTİHDAM ALANLARI: Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ; 1.Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında,kamu kurum ve kuruluşlarında, 2.Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma kamu kurum ve kuruluşlarında, 3.Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma,kamu kurum ve kuruluşlarında, 4.Web tasarımı hizmeti veren ya da web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma,kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.

15 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 4 YILLIK YGS SINAVI İLE GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER BİLGİ TEKNOLOJİSİ(YGS 1) BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ(YGS1) BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ(YGS 1) BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ(YGS)

16 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BİLİŞİM-YÖNETİM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

17 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

18 ALANIN TANIMI:Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI:Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan mesleklerde,sektörün ihtiyaçları,bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

19 ÇOCUK GEL İŞİ M İ VE E Ğİ T İ M İ ALANI DAL PROGRAMLARI

20 1.ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 2.ÖZEL EĞİTİM

21 İSTİHDAM ALANLARI:Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dalda kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe; 1. E rken Çocukluk Eğitimi kurumlarında, 2. Ö zel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışabilirler.

22 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 4 YILLIK YGS SINAVI İLE GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(YGS5) GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMELİĞİ(YGS4) İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ(YGS4)

23 ÜSTÜN YETENEKLİLER ÖĞRETMENLİĞİ(YGS6) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ(YGS 5) ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMELİĞİ(YGS 4) ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (YGS4) SOSYAL HİZMET (YGS5)

24 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÇOCUK GELİŞİMİ(2) SOSYAL HİZMETLER(Y.O)

25


"HAZIRLAYAN MEHMET UĞUR BAHADIN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları