Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırma Planlama, Proje Yazma ve Kaynak Bulma Prof. Dr. Hasan Bayram Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD E-posta:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırma Planlama, Proje Yazma ve Kaynak Bulma Prof. Dr. Hasan Bayram Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD E-posta:"— Sunum transkripti:

1 Araştırma Planlama, Proje Yazma ve Kaynak Bulma Prof. Dr. Hasan Bayram Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD E-posta: bayram@gantep.edu.tr TTD 13. Yıllık Kongresi, 5-9 Mayıs 2010, İstanbul

2 Sunu Akışı Araştırmayı planlama süreci Proje yazımı; ana hatlar, başlıklar, özellikleri Finansman için baş vurulacak kaynaklar Son söz

3

4 Süreç Nasıl Başlar Melero, R

5 Araştırmayı Planlama Başarılı araştırmanın koşulu iyi planlama Sorunun ortaya konması Konunun özgünlüğü Literatür taraması ‘PubMed’, ‘Web of Science’ Nasıl, kimler ile? Nerede yapılacak? Pilot çalışma Süre Kaynak?

6 Proje Yazımı-1 ‘ Grant Proposals (or Give me the money!)’ İyi ve titiz bir hazırlık Yeterli zaman Son dakikayı beklemeyin (aksilikler!) http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/grant_proposals.html - The University of North Carolina of Chapel Hill

7 Proje yazımı-2 Kuruma göre bazı farklılıklar olabilir Konunun arka planı Genel bilgi Bilime katkısı Özgünlük Metodoloji Planlama

8 Başlık Sayfası Başlık; bilgilendirici, kısa, özgün, doğru, tanımlayıcı Aşırı iddialı ve spekülatif olmamalı –‘Kansere çözüm için araştırma!!’ vs gibi Sorumlu, diğer araştırıcı bilgileri Kurum bilgileri ve diğerleri

9 Özet ve Anahtar Kelimeler Kısa bir arka plan, Projenin amacı, Özgün değeri Beklenen sonuçları Deneysel tasarımı, Metodoloji Bazen ekip, ekibin görev dağılımı (TÜBİTAK) Anahtar sözcükler; konuyu olabildiğince ifade etmeli, başlıkta bulunan kelimelere ek

10 Giriş Öz, konuya odaklı Konunun kısa tanımı İlgili önemli literatür kısaca sunulmalı Projenin özgünlüğü, mevcut birikime katkısı Hipotez ve amaç (TÜBİTAK’ta ayrı bölümler)

11 Literatür Özeti İlgili literatür taranır, kısa bir literatür analizi Literatür derlemesi, seçici ve en gerekli olanlar ile sınırlı Konunun literatürdeki önemi ve dolduracağı boşluk ortaya konur Hakemler, konunun literatürdeki yeri ve araştırıcının konuya hakimiyetini öğrenmek isterler.

12 Projenin Değeri TÜBİTAK ve Üniversitelerin bilimsel araştırma projeleri yönetim birimleri (BAPYB) gibi kurumlar ister Araştırmanın literatüre, bilime özgün katkısı Ulusal ekonomiye, toplumsal refaha katkısı Elde edilecek yararlar

13 Metodlar Çalışmada uygulanacak yöntemler Araç-gereç ve sarf malzemesi ayrıntılı belirtilmeli İstatistiksel analiz ayrıntıları ile verilmeli Projenin yönetim düzeni, Araştırmacıların görev tanımı ve ayıracakları zaman bazen istenir.

14 Proje Bütçesi Ayrıntılı hazırlanmalı, ihtiyaç duyulan kaynak gerçekçi bir şekilde tam olarak ortaya konmalı Harcama plan ve takvimi ayrıntılı verilmeli Eksik ayrıntı nedeniyle bütçe gerçekçi bulunmayabilir ve bütçede kesintiye gidilebilir Eksik bütçe projeyi aksatabilir Ek bütçe istenebilirse de bu her zaman karşılanmayabilir. Proforma (ön fatura) gerekebilir

15 Gelişme Raporları Bir çok kurum 6 ayda bir ister Projedeki gelişmeler verilir Başlangıçtaki iş takvimi ve planıyla paralel gidip gitmediği belirtilir Varsa bir sorun belirtilmeli, alternatif çözümler üretilmeli

16 NIH Grant Cycle: Application to Renewal http://funding.niaid.nih.gov/ncn/grants/cycle/default.htm

17 The University of North Carolina of Chapel Hill http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/grant_proposals.html

18 Kaynak Bulma İhtiyaç artmakta, dünyada ciddi rekabet Ülkemizde nitelikli araştırma için daha kolay En çok BAPYB, TÜBİTAK ve DPT’e baş vuru Bakanlıklar, enstitüler, TTD gibi kurumlar

19

20

21

22 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Amaç, yeni bilgiler üretilmesi veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde (KKTC’de) yapılan çalışmaları desteklemektir. Proje süresi; en fazla 36 ay Bütçe;(Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000TL Başvuru tarihleri –1. Dönem: 5 Mart 2010 –2. Dönem: 3 Eylül 2010

23 1002 - Hızlı Destek Programı Amaç, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamak. Süre, en fazla 12 ay Bütçe (burs dahil), en çok 25.000TL Başvurular herhangi bir zamanda yapılabilir

24 TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) Amaç, kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklemek Üniversiteler, özel kuruluşlar ya da kamu Ar- Ge birimleri program kapsamında hazırladıkları Ar-Ge içerikli proje önerilerini sunmaktadır.

25

26

27 Uluslar arası Kurumlar TÜBİTAK’ın koordinatörlüğünde ‘European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research’ (COST), Avrupa Bilim Vakfı (European Science Foundation - ESF) ‘European Molecular Biology Organization/Conference’ (EMBO/EMBC), Karadeniz Ekonomik İşbirliği NATO Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=337

28 http://www.fp7.org.tr/home.do

29 7.Çerçeve Programı Nedir? AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlamış Çok yıllı programlar, bütçe giderek artmakta Amaç; Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi. http://www.fp7.org.tr/home.do

30 http://www.fp7.org.tr/home.do;jsessionid=254A8DDB9846E DE7B719A0DF303C4A9D?ot=10&lang=en&sid=0&pid=0

31 Son Söz Özgün ve nitelikli bir araştırma yapma iyi bir planlama, standartlara uygun proje yazımı ve yeterli kaynak bulmada geçmektedir. Zor gibi görünse de, bu mümkün.

32 Sabrınız İçin Teşekkür Ederim

33


"Araştırma Planlama, Proje Yazma ve Kaynak Bulma Prof. Dr. Hasan Bayram Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD E-posta:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları