Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

2 Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar
Eğitim: Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda davranışlarında kasıtlı ve istendik değişiklikler meydana getirebilme sürecine eğitim denir. Birey: Biokültürel ve sosyal varlığa “birey” denir. Davranış: Etkiye karşı verilen tepki ya da tepkiye karşı etki, organizmanın yaptığı her türlü eylem, hareket “davranış” olarak adlandırılır.

3 Eğitimsel Davranışın Özellikleri 3 tanedir:
İstenilen Davranış Gözlenebilir Ölçülebilir Çeşitleri 1-) Doğuştan gelen davranış (çok az davranış doğuştan gelir) 2-) Sonradan kazanılan davranış 3-) Geçici davranış (Alkol, uyuşturucu alımı sonrasında görülen davranışlar)

4 *Eğitimcileri ilgilendiren davranış çeşidi sonradan kazanılan davranışlardır.
İstendik: Bireyin, toplumun, insanlığın kabul etmesi ve hepsi için yararlı olması. Kasıtlı: Davranış değişikliğinin planlı ve programlı şekilde yapılması. *Öğrenmeden eğitimi ayıran en büyük fark “kasıtlılıktır”.Öğrenmede “kasıtlılık” yoktur. Süreç: Ham maddenin, girdinin alınıp işlenerek istenilen düzeye getirilmesi için yapılan işlerin tümüne ve bu zaman dilimin bileşkesine “süreç” denir.

5 *Eğitimin ürünü olumsuz değildir.
Öğrenme: Bireyin davranışlarında çevresiyle etkileşimi sonucunda nispeten kalıcı izli değişiklik meydana getirme sürecine “öğrenme” denir. *Eğitimin ürünü olumsuz değildir. *Öğrenmede; olumlu davranış değişiklikleri de, olumsuz davranış değişiklikleri de olabilir. *Öğrenme her yerdedir. *Öğrenmede kasıtlılık yoktur.Eğitimde vardır. *Öğrenmede kalıcılık nispeten kalıcı izlidir.Belirli bir süre kalıp sonra unutulabilir. *Öğrenme bireyseldir. Öğretim: Öğrenmeyi sağlama, öğrenmeyi kılavuzlama, yol gösterme işine “öğretim” denir.

6 Eğitim Sürecinin Özellikleri
Kapsamlıdır Süreklidir Çok boyutludur Dinamiktir Bilimsel araştırma ve bulgulardan kaynaklanır İnsana özgüdür Evrensel ve ulusal yönleri vardır Olumluya dönüktür Zaman ve mekan yönünden sınırsızdır Ulusal kalkınma ile doğrudan ilişkilidir Kültürü oluşturur Deneyimlerle edinilir Bir uyum sürecidir

7 Eğitim Programı Belli düzeyde, yaş grubundaki öğrencileri belli bir zaman içerisinde yetiştirmeye yönelik “geçerli öğrenme yaşantıları” düzeneğine eğitim programı denir. Öğrenme Yaşantıları Belirlenen hedefler doğrultusunda uygun koşulların yaratılıp öğrenciye sunulmasına “öğrenme yaşantıları” denir. Öğrenme yaşantısı: Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu edindiği değişikliklere “yaşantı” denilmektedir.Yaşantının bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu oluşması ve kısmen kalıcı olması öğrenme yaşantısının, planlı ve istendik olması da eğitimsel yaşantının ürünüdür.

8 Eğitim programının faydaları
Eğitim etkinliklerine yön verir Öğretmenlere rehberlik yapar Eğitimde verimi arttırır Eşgüdümü sağlar

9 Eğitim Programı 4 temel öğeden oluşur;
1-) Hedefler 2-) İçerik 3-) Eğitim durumları(öğrenme ve öğretme süreçleri) a-Strateji, yöntem ve teknikler b-Eğitim teknolojileri(Kitap,dergi,fotoğraf makinesi) c-Uygulama(alıştırma sayısı, süresi, tekrar vs.) d-Öğretim hizmetinin niteliği *Katılım *İpucu(dikkat çekici) *Düzeltme *Pekiştirme *Dönüt 4-) Sınama durumları (ölçme ve değerlendirme)

10 Hedefler 3 ana başlıkta toplanır:
- Uzak hedefler - Genel hedefler - Özel hedefler Özel hedef: Bir disiplin ya da çalışma alanında öğrenciye kazandırılması uygun bulunan bilgi, beceri, yetenek, ilgi, tutum ve alışkanlıklar gibi özelliklerdir.

11 Ölçme ve Değerlendirme
Gözlem: Bir niteliğin dikkatli ve planlı bir şekilde incelemesidir. Ölçme: Bir niteliğin gözlenip sayı ya da sembollerle ifade edilmesidir.(ölçüt-karşılaştırma) *Ölçüt 2 şekilde olabilir; 1- Mutlak Ölçüt (üniversitede geçme notu kişiye göre değişmez) 2- Bağıl Ölçüt (Aritmetik ortalama esas.Tüm öğrencilerin ortalaması alınan bireysel notlarla değişir.) Değerlendirme: Ölçme sonuçlarını bir kriterle, bir ölçütle karşılaştırarak bir değer yargısına varma, kritik yorum yapma.

12 Bir eğitimin gerçekleşebilmesi için olması gereken
3 temel öğe vardır.Bunlar; 1-) Öğrenci (öğrenen) 2-) Öğretmen (öğreten) 3-) Eğitim programı Eğitim programında olması gerekenler; -Yöntem/teknik Düzeltme -Süreç Pekiştirme -Materyal İletişim -Ortam/tesis İpucu -İçerik Katılım -Alıştırma şekli -Dönüt

13 Pekiştirme: İstenilen davranışın sıklığını arttırmak için öğrenciye verilen uyarıya “pekiştirme” denir. Pekiştireç: Pekiştirmeyi yapma işine ise “pekiştireç” denir.Pekiştireç bireyseldir.Olumlu (aferin, tebrikler) ve olumsuz olarak ikiye ayrılır. Dönüt: Öğrenciye performansı hakkında bilgi verme işine dönüt denir.Dönüt eğitim sürecinde çok önemli bir yere sahiptir. Düzeltme: Ortaya çıkan hatanın ardından yapılan işleme “düzeltme” denir.

14 PROGRAMDA ÖĞRENCİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Algılama/Bilişsel Kişisel ve Sosyal Fiziksel *Hafıza *İlgiler *Kas ve yapısı *Dikkat *Değerler *Sinir *Konsantrasyon seviyesi *Tutumlar *Hastalıklar *Ahlak *Olgunlaşma *Duygular *Kendini algılama

15 1-) Öğretmenlerin konu alanı bilgisinin yeterli olması
ÖĞRENME VE ÖĞRETME İLKELERİ 1-) Öğretmenlerin konu alanı bilgisinin yeterli olması 2-) Öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin yeterli olması 3-) Öğretmenin deneyimli olması 4-) Öğretmen ve öğrenci arasında sağlıklı etkileşim olması 5-) Öğretimde yüksek beklentinin oluşturulması 6-) İşbirliği ortamının oluşturulması 7-) Öğrencilerde hazır bulunuşluk düzeylerinin dikkate alınması 8-) Öğretimin somuttan soyuta, basitten karmaşığa doğru gerçekleştirilmesi 9-) Öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz önüne alınması 10-) Öğretim etkinliklerinin öğrencilerin ilgilerine dayandırılması

16 11-) Motivasyonun sağlanması
12-) Öğrencilerin dersin hedeflerinden haberdar edilmesi 13-) Yakından uzağa ilkesi ( yakın çevresinden uzak bilgilere) 14-) Öğrencilerin aktif katılımının sağlanması 15-) Öğrencilerin sorumluluk almalarının sağlanması 16-) Seçilen öğretim etkinliklerinin öğrenene uygunluğunun sağlanması 17-) Öğrenilecek materyalin anlamlı olması 18-) Öğretimde dönüt sağlanması 19-) Öğrenmede zaman+enerjinin etkin kullanılması 20-) Öğrenmede daha fazla duyu organının kullanımının sağlanması 21-) İçeriğin küçük adımlar ile sunulması

17 22-) Konu içeriğinin zengin olması
23-) Özel iletişimde güvenlik esasına uyulması 24-) Teknolojinin kullanılması 25-) Anlamlı tekrarların yaptırılması 26-) İpuçlarının verilmesi 27-) Pekiştireçlerin verilmesi 28-) Aşamalılık ilkesi 29-) Mantık ilkesi 30-) Öğrencilere yeterli uygulama fırsatlarının sunulması 31-) Öğretim sırasında ekonomikliğin sağlanması 32-) Öğrenci performanslarının; geçerli, açık, net, adil ve dersin hedeflerine uygun olarak değerlendirilmesi.

18 -Öğretmen otokratiktir
1-) ÖĞRETMEN MERKEZLİ YAKLAŞIMLA SPOR EĞİTİMİ -Öğretmen otokratiktir -Planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını öğretmen yapar -Uygulamada bireysel farklılıklar dikkate alınmaz -Öğretmen katı ve sert yapıdadır -Salon atmosferi öğrenci açısından sıkıcı ve donuktur -Öğretmen öğrencilerle değil, grupla ilgilenir -Öğretimin fiziksel ve bilişsel alanı, duyuşsal alanından daha önemlidir -Öğretmen yeniliklere pek açık değildir ve ders içerisinde yeni uygulamalar yapmaz

19 Bu şekilde yaklaşımın akış süresi şu şekildedir;
*Öğrenciler dersin başında salona girdiklerinde öğretmenin gösterdiği yere giderler. *Isınma öğretmenin önderliğinde yapılır. *O gün yapılacak etkinlikler açıklanır. *Etkinlik için organizasyon yapılır, araç-gereç açıklanır ve etkinlik süresince özel alan kullanılır. *Etkinliğe başlama ve bitirme işaretini öğretmen verir. *Öğrenciler, etkinlik boyunca öğretmenin planına uyarlar.

20 -Öğrencilere nasıl öğrenecekleri konusu da öğretilmelidir.
2-) ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIMLA SPOR EĞİTİMİ -Öğrencilere nasıl öğrenecekleri konusu da öğretilmelidir. -Hedefler hem öğrenci, hem de öğretmen tarafından seçilebilir. -Öğretmen demokratik öğretmen olarak düşünülür. -Hedefler öğrencinin ilgi ve gereksinimleri üzerine kurulur. -Bu yaklaşımda önemli olan her öğrenci kendi potansiyeli oranında gelişmesidir. -Sınıftaki her öğrenci değerlidir. -Öğrenciler dersten zevk alır ve heyecan duyarlar. -Öğretmen kendini geliştirmeye çalışır ve yeniliklere açıktır. -Öğretmen öğrencilere kişisel rehberlik ve danışmanlık yapar.

21 Bu şekilde yaklaşımın akış süresi şu şekildedir;
*Öğrenciler salona girince bağımsız olarak salonu kontrol ederler. *Isınma öğrenciler tarafından yaptırılır. *O günkü etkinlikler için grup oluşturulur ve etkinlik alanı seçilir. *Araç-gereç hazırlanır ve etkinliğe başlanır. *Etkinlik sürerken öğretmen dolaşarak dönüt verir. *Etkinlik sonunda araç-gereç öğrenciler tarafından toplanır ve salon kontrol edilir.

22 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ * Sunuş Yolu ile Öğretim * Buluş yolu ile Öğretim * Araştırma-İnceleme Yolu ile Öğretim

23 SUNUŞ YOLU İLE ÖĞRETİM (AUSUBEL)
-Kavram, ilke ve genellemelerin açıklaması yapılır. -Öğrenciler bilgileri hazır olarak alırlar. -Daha çok derslerin giriş bölümünde olur. -Öğretmen konu alanının anlamlı bir bütünlüğe (yapı) getirilmesini sağlar. -Tümden gelim yolu kullanılır. -Öğrenci(öğrenen)-Öğretmen(öğreten) arasında yoğun etkileşim olmalı. -Çok sayıda örnek kullanılmalı -Genelden özele doğru bir sıra izlenmeli -Önceki bilgiler ile yeni bilgiler arasındaki bağlantı kullanılmalı *Sunuşun başarısı öğretmene bağlıdır.Konuşma tarzı, vurguları, görüntüsü, verdiği örnekler, konu hakimiyeti vs..

24 BULUŞ YOLU İLE ÖĞRETİM (BRUNER)
*Ausubel’e karşı olarak geliştirilmiş bir öğretim yoludur. -Öğrenci, öğrenme sürecine etkin katılır. -Öğrenci buluş yapar. -Öğrenci aktif ve girişimcidir. -Öğrenciler bilgiyi kendileri yapılandırmalıdır. -Öğretim öğrencide merak uyandırabilecek problem ile başlar. -Üst düzey zihinsel becerilerin kazanılmasını sağlar. -Öğrencilerin sorun çözme becerisi gelişir. -Öğretmen Öğrencilere rehberlik yapar, onları güdüler.

25 Aşamalar: *Öğretmen örneği sunar *Öğrenci örneği açıklar *Öğretmen ek örnekler sunar *Öğrenci ek örnekleri açıklar, önceki örnekle karşılaştırır *Öğretmen ek örnekler verir ve olumsuz örnekler sunar *Öğrenci zıt örnekleri karşılaştırır. *Öğretmen öğrenciden anında örneğin özelliğini ve ilişkiyi bulmasını ister *Öğrenci tanımı yapar, ilişkiyi kurar *Öğretmen, öğrencilerden ek örnekler bulmasını ister

26 ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLU İLE ÖĞRETİM
(JOHN DEWEY) -Öğrencilerin, araştırma ve inceleme yaparak öğrenmeleri sağlanır -Problem çözme becerileri kullanılır -Öğrenci problem çözmenin aşamalarını karşılaştığı problemlerin çözümü için uygular -Öğrenci tamamen aktiftir -Bilişsel alanın uygulama ve yüksek düzeydeki hedef alanları kazandırılır -Öğretmen süreçte rehberdir

27 Aşamalar: *Problemin farkına varma (hissettirme)
*Problemi tanımlama ve sınırlama *Problem durumu ile ilgili bilgileri toplama *Problemin çözümü için hipotezler kurma *Problemin çözümü için veriler toplama *Hipotezleri test etme *Sonuca varma/sonucu raporlaştırma Etkilidir fakat uzun zaman alır

28 SPOR EĞİTİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Komut - Alıştırma - Eşli Çalışma - Kendini - Katılım – Yönlendirilmiş – Problem Çözme Değerlendirme Buluş Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli (Geleneksel) (Çağdaş)

29 Karar Grupları Alınması Gereken Kararlar Hazırlık 1. Bölümün hedefleri
-Yöntemin Genel Yapısı- Karar Grupları Alınması Gereken Kararlar Hazırlık Bölümün hedefleri 2. Öğretim yönteminin seçilmesi 3. Beklenilen öğretim yöntemleri 4. Kime öğretilecek 5. Konu 6. Nerede öğretilecek 7. Ne zaman öğretilecek 8. Duruş(vücut konumu) 9. Kıyafet ve görünüm 10. İletişim 11. Sorulara yaklaşım 12. Organizasyonel düzenlemeler 13. Parametreler 14. Değerlendirme 15. Salon iklimi 16. Diğer

30 Uygulama Uygulama 2. Uygulamaya yönelik kararlar 3. Yöntemlerin tanıtımı 4. Diğer Değerlendirme Uygulama devresinde, performansıyla ilgili bilgi toplama. 2. Bilgiyi ölçüte göre değerlendirme 3. Geri bildirim 4. Seçilen öğretim yönteminin değerlendirilmesi 5. Beklenilen öğretim yönteminin 6. Diğer *İyi plan yapmak Öğretmenliğin temel esaslarındandır

31 SUNUŞ YÖNTEMİ

32 KOMUT YÖNTEMİ (A STİLİ)
Yapısındaki bütün kararların Öğretmen tarafından verildiği bir yöntemdir.Şematik olarak görünümü; A Hazırlık Öğretmen Uygulama Öğretmen Değerlendirme Öğretmen Öğretmen hazırlık, uygulama ve değerlendirme ile ilgili tüm kararları verir.Öğrenci uygular, takip eder ve denileni yapar. Eşgüdüm, kompozisyon ve senkronizasyonun(birlikteliğin) önemli olduğu spor dallarında komut stili elzemdir. (step, cimnastik, halk oyunları vs.)

33 Yöntemin Avantajları;
* Öğrenciler düzgün bir şekilde, kısa sürede harekete geçebilirler. * Öğrencilerin performansları daha iyi kontrol edilebilir. * Zaman daha ekonomik kullanılabilir. * Belirtilen performans standartlarının sürekliliği sağlanabilir. * Kalabalık gruplara uygundur. * Tehlike riski yüksek hareketler kolaylıkla öğretilebilir. * Öğrenci kurallara uymayı öğrenir. * Yerleşim ve organizasyon kolay olur * Konuların tekrar edilmesindeki kolaylıktan dolayı pekiştirme için uygundur. * Sınıf disiplini kolay sağlanır.

34 Yöntemin Dezavantajları;
* Bireysel farklılıklar göz önüne alınmaz. * Fiziksel gelişimde çok, sosyal gelişimde az, bilişsel ve duyuşsal gelişimde çok az düzeyde ilerleme sağlanır. * Hareketlerin aşırı tekrarı sıkıcı olur. * Sık sık dersin kesilmesi, dersin akıcılığını etkiler. * Sorumluluk bilinci gelişmez. Komut Yöntemine Ait Yorumlar - Öğretmen komut yönteminin hassas yapısının bilincinde olmalıdır. - Öğretmenin A stilinin insani etkileşimin seçeneklerinden biri olduğunu bilmesi gerekir. - Öğretmen bu yöntemin duygusal boyutunun farkında olmalıdır.

35 Yöntemin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar;
* Hareketlerin uygulanmasında eşzaman sağlanmalıdır. * Öğretmen rahatsız edici komut sinyali vermemelidir. * Aynı çalışmaların aşırı tekrarı yapılmamalıdır. * Bazı öğrenciler için bütün grubun çalışması kesilmemelidir. * Öğretmen, sadece bir noktada durmamalıdır.

36 ALIŞTIRMA YÖNTEMİ (B STİLİ) Alıştırma yönteminin temel amacı; öğrencilerle olabildiğince çok alıştırma yapma olanağı sağlamaktır.Yöntemin şematik görünümü; A B Hazırlık Öğretmen Öğretmen Uygulama Öğretmen Öğrenci Değerlendirme Öğretmen Öğretmen

37 Alıştırma Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar:
- Hareket gösterildiği ya da anlatıldığı şekilde çalışılmalı - Mümkün olduğunca fiziksel olarak hareket, gerçek modele uygun yapılmalıdır. - Performansın istenilen düzeye ulaşmasının, doğru tekrara ve zaman bağlı olduğu unutulmamalıdır. - Dönüt, düzey hakkında bilgi verici olduğundan özenle verilmelidir. - Öğretmenin dönütü farklı durum ve şekillerde verebileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

38 Alıştırma Yönteminin Yapısı ve Roller Aşağıdaki gibidir. HAZIRLIK
Öğretmen -Ders planını hazırlar -Ölçüt tablosunu oluşturur -Uygulama ile ilgili kararlar alır Öğrenci -İlgili değil UYGULAMA -Rolleri açıklar -Çalışmayı açıklar ve gösterir. -Kararları aktarır -Alıştırmaları tanıtır -Ölçüt tablolarını dağıtır, tanıtır ve soruları cevaplar -Uygulama ve değerlendirme yapar

39 Öğrenci -Hareketlerle ilgili açıklamaları dinler
-Ölçüt tablolarında ifade edilen hareketleri ve aktarılan kararları tek başına uygular SONUÇ Öğretmen -Rolleri -Planları -Yöntemi değerlendirir -İlgili değildir

40 Bu yöntemde dersin uygulama kısmında bazı konularda karar verme işi öğrenciye aktarılmıştır.
Bunlar; 1-) Duruş yeri 2-) Çalışmak istediği alıştırma 3-) Çalışmaların (alıştırmaların) sırası 4-) Alıştırmaların başlama zamanı 5-) Alıştırmanın ritim ve hızı 6-) Alıştırmanın bitiş zamanı 7-) Aralar 8-) Giyim ve görünüm 9-) Konu ile ilgili sorular sorma

41 Alıştırma Yönteminin Yararları
1-) Her öğrenci kendi yeteneği doğrultusunda çalıştığı için sıkıntı oluşmaz. 2-) Yerleşim ve organizasyon sorunu yoktur 3-) Öğrenci kendi zamanını kendi kullandığından daha verimli zaman kullanabilir. 4-) Derse ilgi, emir-komuta yöntemine göre daha fazladır. 5-) Kendi başına hareket yaptığı için öğrencinin karar verme yeteneği gelişir. 6-) Alıştırma yeteneği gelişir.

42 SINIRLILIKLARI! 1-) Tembel ve kaytaran öğrenciler gözden kaçar. 2-) Hakimiyet elden gittiği için, çalışmalarda dağınıklık görülebilir, gürültü olabilir. 3-) Süre iyi ayarlanamadığından verim düşer 4-) Alıştırmalarda, öğrenci seviyesinin altına indiğinde çalışma sıkıcı olur. 5-) Sosyalleşme düşüktür. 6-) Öğretmen için iyi hazırlık gerektirir.

43 Çalışma Yaprakları Kullanmanın Amaçları
*Öğrencinin çalışmayı (beceriyi, alıştırmayı) anımsamasına yardımcı olmak ve “neyi, nasıl” yapması konusunda bilgi sunmak. * Açıklama için dersin bölünmesini önlemek. * Beceri ve alıştırma ilk kez anlatıldığında öğrencinin dikkatle dinlemesini sağlar. * Öğrenciye belirli yazılı komutları takip etmeyi öğretir ve performanslarını geliştirmeyi sağlar. * Öğrencilerin gelişmelerini kayıt ve takip olanağı verir.

44 EŞLİ ÇALIŞMAYI YÖNTEMİ
( C STİLİ) Öğrencilerin işbirliği yaparak çalıştıkları bir yöntemdir. Bu yöntemin temel amacı, Öğrenciler arasında toplumsal hoşgörü ile iletişimi sağlamaktır. Yöntemin şematik görünümü; A B C Hazırlık Öğrt Öğrt Öğrt. Uygulama Öğrt Öğrenci Uygulayıcı Değerlendirme Öğrt Öğrt Gözlemci

45 Yöntemin Amacı Nedir? 1-) Öğretmen, gözlemci ve uygulayıcı arasında eğitim hedefi olarak sosyal bir yapı sağlanır. 2-) Öğretmen, uygulayıcı ile doğrudan ilişkiden kaçınarak yeni davranışlar kazandırır. 3-) Öğretmen, öğrencilerin yeni rollerini öğrenimde onlara zaman tanıyarak, davranışlarının gelişmesini sağlar. 4-) Öğrenci, öğrenme anında etkin rol oynar. 5-) Öğrenci, öğretmeni komut ve alıştırma yöntemlerinden farklı bir rol görür. 6-) Öğrenci, zamanını ölçütlere bağlı olarak öğrenme ile harcar. 7-) Öğretmen, öğrencinin bilgi kaynağı değildir ve bilgiyi nerede kullanacakları hakkında yeni görüş geliştirir.

46 Roller; Uygulayıcı, Gözlemci, Kayıt edici (bazen)
Uygulayıcı: Açıklanan veya gösterilen hareketleri uygular. Gözlemci: Uygulanan hareketin ayrıntılarına odaklanıp uygulayıcıya uyarılarda bulunur. Kayıt Edici: Uygulanan hareketin ayrıntılarına odaklanıp, ölçüt tablosunu doldurur.

47 Öğretmen, gözlemci ve uygulayıcı ile iletişim kurarken;
1-) Gözlemci öğrenciye gözlemcilik rolü ile ilgili sorular sormalıdır. 2-) Gözlemci yanlış dönüt verdiğinde gözlemcinin performans standartlarını tekrar incelemesini sağlamalıdır. 3-) Gözlemci öğrencinin uygulayıcıyı incitecek sözcükler kullanmasını engellemelidir. 4-) Gözlemci dönüt vermediği zaman onu uyarmalıdır.

48 HAZIRLIK Öğretmen -Öğretmen ve gözlemcinin kullanılması için ölçüt tablosunu hazırlar. -Sınıf düzenine karar verir. -Araç-gereci hazırlar.

49 UYGULAMA Öğretmen -Yöntem hakkında karar verir.
-Gözlem kartları hakkında bilgi verir. -Gözlemci, uygulayıcı ve kayıt edicinin rollerini açıklar. -Hareket veya hareketleri gösterir, açıklar. -Hazır olanları harekete başlatır. -Görevleri kontrol eder, gerekirse hareketi durdurup açıklama yapar, doğru hareketleri ve yanıtları pekiştirir. -Bütün roller ve hareketler tamamlanınca yeni hareketleri sunar.

50 Öğrenci -Kartları(formları) alır ve nasıl kullanıldığı konusundaki açıklamaları dinler. -Hareketi anlamaya çalışır. -Rolleri paylaşır. -Rolün gereklerini yerine getirir. -Yeni sunulan alıştırmaları anlamaya çalışır.

51 Öğrenci SONUÇ Öğretmen
-Öğrencilerin daha analitik gözlem yapabilecekleri düzeye gelmelerini bekler. -Rolleri kontrol eder. -Uygulayıcının değerlendirilmesinde gözlemcinin kayıtlarını kullanır. Öğrenci -Uygulayıcı, gözlemcinin belirttiği hataları düzeltir. -Gözlemci, uygulayıcının hata ve eksiklerini bildirir. -Roller değiştirilir.

52 Yöntemin Avantajları;
1-) Büyük ve araç-gerecin az olduğu sınıflarda kolaylıkla kullanılabilir. 2-) Grup içerisinde roller değiştikçe öğrenciler düzenleme fırsatı bulurlar. 3-) Hataların arasında düzeltilmesi yanlış pekiştirmeleri ortadan kaldırır. 4-) Öğrenci isteyerek çalışır. 5-) Arkadaşlık ilişkileri gelişir, okula-öğretmene ilgi artar. 6-) Dostluk duyguları gelişir. 7-) Liderlik yapma yeteneği gelişir. 8-) Sosyal ortam oluşur. 9-) Öğrenciler kendi yaşıtları tarafından eleştirilmeyi ve değerlendirilmeyi görerek birbirlerini dinlemeyi öğrenirler. 10-) Toplumsal gelişim en üst düzeyde, duygusal gelişim üst düzeye yakın, bilişsel gelişim ise orta düzeydedir.

53 SAKINCALARI! 1-) Öğretmen kayıt edici ve gözlemciye güvenmek zorundadır.Yanlış gözlem ve kayıt yapılmışsa değerlendirme hatalı olur. 2-) Öğrencilerin yeni görevleri öğrenmeleri uzun zaman alır. 3-) Uygulayıcı ile Öğretmen doğrudan iletişim kuramaz. 4-) Uygulama süresi her öğrenci için diğer yöntemlere göre daha azdır. 5-) Gözlemci, uygulayıcı öğrenciyi eleştirirken incitebilecek sözler kullanabilir. 6-) Düzeltmeler doğrudan öğretmen tarafından yapılmadığı için aksamalar olabilir. 7-) Fiziksel gelişim alt düzeydedir.

54 Bu yöntemdeki bir bölümün başarısını veya başarısızlığını belirleyici tek etken gözlem formudur.
-Gözlem davranışları için ölçütleri belirler. -Öğrencinin performansı hakkında doğru şekilde bilgilendirilmesini sağlar. -Öğretmen-gözlemci iletişimi açısından somut bir zemin sunar. Gözlem Formunda: -Alıştırmanın ayrıntılı açıklanması -Performans sırasında beklenen belirli noktalar -Alıştırmayı açıklamaya yönelik resimler ve çizimler -Dönüt olarak kullanılacak sözlü davranış örnekleri

55 KENDİNİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
(D STİLİ) Bu yöntemde Öğrenciler, Öğretmenin belirlediği ölçütlere göre yaptıkları hareketleri değerlendirirler.Böylece kendi performans düzeyleri ile ilgili karara varırlar. Amaç: Öğrencilerin kendi performansı ile belirlenen performans arasındaki farkı görmektir. Yöntemin şematik görünümü; A B C D Hazırlık Öğrt Öğrt Öğrt Öğrt. Uygulama Öğrt Öğrenci Uygulayıcı Öğrenci Değerlendirme Öğrt Öğrt Gözlemci Öğrenci

56 Yöntem kendinden evvelki iki yöntemin devamı gibidir
Yöntem kendinden evvelki iki yöntemin devamı gibidir. B stilinde alıştırma yapmayı, C stilinde dönüt vermeyi öğrenir. D stilinde ise öğrenci aynı becerileri kendini değerlendirmek için kullanır.

57 Yöntemin Özellikleri;
-Öğrencinin dışsal dönütten kurtararak, içsel dönüt olmasını sağlar. -Bireysel gelişimin gözlenebileceği ölçütleri kullanmasını sağlar. -Öğrencinin kendi performansı değerlendirmesi ile ilgili dürüstlük ve nesnelliğini korumasını sağlar. -Öğrencinin bireyler arası farklılıkları, kendi hata ve sınırlılıklarını kabul etmesini sağlar. -Uygulama ve değerlendirme kısımları öğrenciye bırakılarak bireyselleşme sağlanır. -Farklı performans düzeylerinin belirlenmesini sağlar -Bireysel gelişim için güdülenme sağlar. -Hareketlerin üst düzeyde bağımsız uygulanmasını sağlar. -Öğretmenin, öğrencinin bağımsızlığına değer vermesini sağlar. -Öğretmen ve öğrenciler arasında güven geliştirmeyi sağlar.

58 Bu yöntemdeki roller; HAZIRLIK Öğretmen -Konu seçimi ve örgütlenmesi ile ilgili karar alır. -Bireysel programlar hazırlayarak bunları açıklar ve gösterir. -Farklı düzeydeki öğrencilerin farklı hareketleri ya da hareketin farklı düzeyini yapmalarını sağlamak için plan yapar. -Öğrencilerin ölçüt tablolarını alarak yerlerine dağılmalarını sağlar.

59 UYGULAMA Öğretmen -Gözlem ve düzeltmelerde bulunur. -Gerektiğinde değerlendirmeler yapar. -Yapılacak harekete karar verir. Öğrenci -Seçtiği düzeyde çalışır. -Başladığı düzeyde başarılı olmazsa bir alt düzeye iner. -Kendisi ile yarışabilir. -“Ne yapabiliyorum?” sorusunu sorar.

60 SONUÇ Öğretmen -Gerektiğinde öğrenciye yardımcı olur.
-Yardımcı olacağı konulara önceden karar verir. Öğrenci -Kendi kendini değerlendirebilir.

61 Yöntemin Avantajları;
1-) Öğrenci organizasyonunda zorluk yoktur. Salonun istedikleri yerinde çalışma yapabilirler. 2-) Araç-gereç kullanımı üst düzeydedir. 3-) Sistem kurulduğunda zamanın tamamı verimli bir şekilde kullanılır. 4-) Disiplin sorunlarında azalma olur. 5-) Öğretmenin gözlem ve hataları düzeltmek için daha fazla zamanı vardır. 6-) Başarıyı tadan öğrenci öğrenmeye güdülenir. 7-) Öğrencinin duygusal gelişiminde olumlu değişimler olur.

62 SAKINCALARI! 1-) Kalabalık salonlarda araç-gereçler sınırlı olduğundan ders yapmak zor olur. 2-) Bireysel öğrenme materyallerin öğretmen tarafından hazırlanması zaman alır. 3-) Bireysel çalışmalara dayalı olduğundan kişiler arası ilişkilerde azalma olur. 4-) Öğrenci sosyal ilişkilerden yoksundur. 5-) Her aktiviteye uygun değildir. 6-) Öğrencinin kendini değerlendirebilmesi için belirli bir yeterlik seviyesi gerekir. 7-) Fiziksel gelişim ve sosyal gelişim az miktarda, bilişsel gelişim biraz daha fazla geliştirilebilir.

63 Yönteme Ait Yorumlar: 1-) Öğrenciler işe saplanıp kalır ve hatayı belirleyemez ya da düzeltemezse, öğretmenin görevi bunu öğrenciye söylemektir. 2-) Bu yöntemde ya her öğrenciye tek bir alıştırma ya da farklılıklar içeren alıştırmalar düzenlenir. 3-) Eşli çalışma yönteminde kullanılan ölçüt çizelgeleri, bu yöntemde de kullanılır. Değişen ölçütler değil, yöntemdir. 4-) Hedef oyunları, ip atlama, misket, sek sek gibi çocuk oyunları da bu yönteme örnektir.

64 (E STİLİ) KATILIM YÖNTEMİ
Bireysel farkların dikkate alındığı bir yöntemdir. Öğrenciyi açık bir şekilde öğrenme-öğretme ortamına katılmaktadır. Bu yöntemde; *Aynı hareket, değişik zorluk derecelerine göre hazırlanır. *Öğrenciler başlangıç düzeylerini kendileri belirlerler. *Bütün öğrenciler düşünülerek program hazırlanır. *Yöntemde önemli olan öğrencilerin etkinliklere katılmasıdır.Yöntemin şematik yapısı; A B C D E Hazırlık Öğrt Öğrt Öğrt Öğrt Öğrt. Uygulama Öğrt Öğrenci Uygulayıcı Öğrenci Öğrenci/Öğrt. Değerlendirme Öğrt Öğrt Gözlemci Öğrenci Öğrenci/Öğrt.

65 Yöntemin Amaçları; 1-) Öğrencilerin seviyelerine uygun çalışmalarından başlayarak, çalışmalara aktif olarak katılmalarını sağlamak. 2-) Bireysel farklılıkların dikkate alınması. 3-) Öğrencinin yetenek düzeyine göre harekete katılım düzeyinin belirlenmesi. 4-) Çalışmada başarılı olabilmek için gerekirse bir alt düzeye inebilmesi. 5-) Öğrencinin güdülenmesi ile gerçekleştirebildiği performansı arasındaki ilişkinin öğrenilmesi. 6-) Daha önceki yöntemlerle kıyaslandığında daha fazla bireyselleşmenin her yetenek düzeyi için alıştırmalarda alternatif yaratılarak sağlanmasıdır.

66 Yöntemin Yararları 1-) Her Öğrenci kendi kendisiyle yarıştığından başarıyı tadabilir. 2-) İsteğe bağlı katılım olduğundan motivasyon fazladır. 3-) Öğretmen, Öğrenciyi daha çok izleme olanağı bulur. 4-) Bireysel yetenek düzeyine göre katılımın olması, Öğrenciyi pekiştirir. 5-) Duygusal ve fiziksel gelişim üst düzeyde sağlanabilir.

67 SAKINCALARI! 1-) Tüm öğrencilerle yeteneklerine göre ilgilenmek zordur. 2-) Verilen görevin hiçbirini yapmak istemeyen öğrenci çıkabilir. 3-) Bütün öğrencilerin aktif katılımı için araç-gereç kullanımının iyi düzenlenmesi gereklidir. 4-) Bireysel farklılıklara göre görevlerin farklılaştırılması uzun zaman alan bir hazırlık gerektirir. 5-) Çok iyi bir organizasyona ihtiyaç vardır. 6-) Sosyal gelişim düşük düzeyde, bilişsel gelişim ise orta düzeydedir.

68 Yöntem Kullanılırken Dikkat Edilecek Noktalar
1-) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi saptanmalı ve ona duyurulmalıdır. 2-) Öğrenme ortamı ve diğer çevre koşulları dikkatlice hazırlanmalıdır. 3-) Geç ve güç öğrenen, sıkılgan, içe dönük ve utangaç öğrencileri cesaretlendirmek gerekir. 4-) Cezaya yer verilmemelidir. 5-) Öğrencinin dikkatini çekici ve güdüleyici etkinliklere yer verilmelidir. 6-) Sorulan her soru yanıtlanmalıdır. 7-) Öğretmen, öğrencileriyle sevgiye dayalı bir iletişim kurmalıdır.

69 Özel programlar hazırlanırken dikkat edilecek hususlar:
1-) Özel Etmenler -Mesafe Hedefin büyüklüğü -Büyüklük Atış açısı (duruş) -Ağırlık Hız -Yükseklik Diğerleri 2-) Dış Etmenler -Tekrar sayısı -Süre

70 Katılım yönteminin yapısı ve Öğretmen-Öğrenci rolleri aşağıdaki gibidir.
HAZIRLIK Öğretmen -Kararları verir. -Etkinlikleri seçerek bireysel programlar hazırlanır. -Organizasyon ile ilgili kararları alır. -Gerekirse kriter tablosunu hazırlar, bunları açıklar ve gösterir.

71 UYGULAMA Öğretmen -İçeriği sunar. -Öğrencilerden gelen soruları yanıtlar. -Gerektiğinde öğrencilerle iletişim kurar. Öğrenci -Seçtiği alıştırmayı yapar. -Seçtiği düzeyde başarılı olmazsa bir alt düzeye iner. -Neyi, ne düzeyde yaptığına önem verir. -Sayı ve performansa ait önemli olan “ Ben yapabilir miyim?” sorusunu sorar. -Kendi kendisiyle yarışabilir.

72 SONUÇ Öğretmen -Öğrencileri gözler, düzeye göre değerlendirme yapar.
-Ölçüt tablosuna göre kendi değerlendirmesini yapar. -Düzeyini değerlendirerek bir sonraki alıştırmaya nereden katılacağına karar verir.

73 Yöntemin Doğurguları -Yöntemin kullanılması öğretmenin felsefi açıdan katılım anlayışını kabul ettiğini gösterir. -Öğretmen bazen uygulamanın dışında kalacak planlarda hazırlayabilir ve bu durum bu yöntem için normaldir. -Ortamların öğrencinin amacı ile arasındaki ilişkiyi denemesine yönelik olarak düzenlenmesi gereklidir. -Öğrenci gerçek ile amaç arasındaki farkı kabul etmeyi ve bu farkı azaltmayı öğrenme fırsatı bulur. -Diğerlerinden daha fazla veya az alıştırma yapmanın kabul edilebilir olması anlamına gelir. -Bu yöntemle öğrencinin benlik gelişimine katkı sağlanabilir.

74 BULUŞ YÖNTEMİ

75 YÖNLENDİRİLMİŞ BULUŞ YÖNTEMİ
(F STİLİ) Öğrencilere belli bir düzen ve süre içinde sorular sorulması ve daha önceden saptanmış çözüme doğru adım adım yönlendirilmesine “yönlendirilmiş buluş” denir. Buluş yolu ile öğretimde öğrencide önce merak uyandırılmalıdır.Bunun içinde sorular kullanılır.Sorular kullanılırken; 1-) Ulaşılmaya çalışılan genelleme ile ilgili nasıl bir örnek verilmeli ki, öğrenci ilgili genellemeye ulaşabilsin? 2-) İyi seçilmiş ve yeterli sayıda örnek(soru) planda yer almakta mıdır?

76 1.) Öğrenciyi belirli bir buluş sürecine sokmak,
*Yöntemin Temel Hedefleri; 1.) Öğrenciyi belirli bir buluş sürecine sokmak, 2.) Öğrencinin bulduğu yanıt ile öğretmen tarafından sunulan uyarıcı(soru) arasında kusursuz bir ilişki geliştirmek. 3.) Buluş becerilerini geliştirmek 4.) Hem öğretmen hem de öğrencide gerekli olan sabrı geliştirmek. *Yöntemin Şematik Yapısı; A B C D E F Hazırlık Öğt Öğt Öğt Öğt Öğt Öğt. Uygulama Öğt Öğrn. Uygulayıcı Öğrn. Öğrn. Öğt./Öğrn. Değerlendirme Öğt Öğt. Gözlemci Öğrn. Öğrn. Öğt./Öğrn.

77 Bu Yöntemde yapılan işlerin özeti:
-Planlanan soruyu sorma -Öğrencinin yanıtını bekleme -Dönüt sunma ( nötr ya da değer verici olmalı) -Diğer soruya doğru yöneltme -Düzeltici dönüt yok *Not: Dönüt Türleri Nötr Dönüt= Düzeltme yok Düzeltici Dönüt= Hatayı düzeltmek Değer Verici Dönüt= Tebrik etmek (bravo,çok iyisin,konuyu iyi anlamışsın gibi..)

78 HAZIRLIK Öğretmen: -Öğretilecek konunun belirlenmesi ve planın hazırlanması -Ölçütlerin belirlenmesi -Öğrencinin merak duymasını sağlamak üzere soru şeklindeki öğrenme basamaklarının sırasının belirlenmesi Öğrenci: -İlgili değildir. -Durumu ifade etmeye yardımcı olur.

79 UYGULAMA Öğretmen: -Bir önceki evrede belirlenen soruların sırasını kontrol eder. -Rolleri açıklar. -Konuyu açıklar. -Organizasyonu açıklayarak konuya geçiş yapar. -Öğrenci yanıtını bekler. -Sık aralıklarla (evet,doğru vb.) dönüt verir. -Yanlış yanıt durumunda ipuçlarıyla öğrenciyi doğru yanıta yönlendirir. Öğrenci: -Öğretmenin sorduğu sorulara çözümler arar.

80 SONUÇ Öğretmen: -Her soruda değerlendirme yapar.
-Doğru yanıtlara pekiştireç sunar. -Yanlış yanıtta öğrenciyi yeniden araştırmaya yönlendirir. -Planı, rol ve yöntemi değerlendirir. Öğrenci: -Her basamakta öğretmenden gelen dönütlere göre değerlendirme yapar.

81 Yöntemin Yararları: 1-) Bilişsel gelişimi olumlu yönde etkiler. 2-) Öğrenci “öğrenme” sürecine kendisi katıldığı için daha istekle çalışır. 3-) Öğrenci kendi kendisini değerlendirebilir. 4-) Öğrencide araştırıcılık ruhu geliştirilir. 5-) Bireysel gelişimlere fırsat verir. 6-) Her soruda değerlendirme yapılabildiğinden sağlıklı ve objektif değerlendirme yapılabilir. 7-) Öğrenmede yüklenme dozajı öğretmen tarafından istenildiği şekilde uygulanabilir.

82 Dezavantajları! 1.) Çözüm yolları öğrencinin düzeyinden yüksek olursa, öğrencide bezginlik yaratır. 2.) Bilinmeyenlerin dozajı iyi ayarlanmazsa, öğrenme istenilen düzeyde olmaz. 3.) Kalabalık gruplarla verimli olarak yapılamayabilinir. 4.) Dil kullanımı seviyeye uygun kullanılmazsa anlama olmaz ve öğrenmede istenilen düzeye gelinmez. 5.) Her sorunun yanıtını almak için bekleme, zaman kaybına neden olabilir.

83 Uygulamada dikkat edilecek noktalar:
1. Yanıt asla söylenmemeli 2. Her zaman öğrencinin yanıtı beklenmeli 3. Sık sık dönüt verilmeli 4. Sabırlı olunmalı 5. Belirlenen hedef asla unutulmalı 6. Basamak sırasının yönü asla unutulmamalı 7. Her bir basamağın önemine dikkat edilmeli 8. Basamaklar arası ilişki kurulmalı 9. Geçiş süresine dikkat edilmeli 10. Öğrencilerin duygusal durumları göz önünde bulundurulmalıdır 11.Yanlış yanıtta soru tekrarlanmalı, doğru soruda bir sonrakine geçilmeli, gerektiğinde alt soruya dönülmelidir

84 Yöntemin Doğurguları:
1-) Öğretmen buluş sınırını geçmeye isteklidir. 2-) Öğretmen uygun soru dizisi düzenlemek için zaman ayırmaya isteklidir. 3-) Öğretmen bilinmeyeni deneyerek riske girmeye isteklidir. 4-) Öğretmen, öğrencinin bilişsel kapasitesine güvenir. 5-) Öğretmen, yanıtı bulmak için isteklidir ve yanıt bulunana kadar bekler. 6-) Öğretmen, küçük buluşları yapabilecek yetenektedir.

85 PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ (G STİLİ) Problem, yanıtı mevcut bilgi birikimiyle bulunamayan, ancak araştırma ve incelemelerle yanıtlanabilecek sorudur. Genel anlamda problem çözme adımları; 1-) Problemin farkına varma 2-) Problemi tanımlama ve sınırlama 3-) Problemin çözümüne yarayacak bilgi toplama 4-) Denenceler kurma 5-) Denenceleri sınama 6-) Çözüme ulaşma 7-) Çözüme ulaşamayınca gerekli basamağa dönme *Bu yöntemde öğrenciler verilen problem için, birden fazla çözüm bulmaya çalışırlar.

86 Ne tür problem olabilir?
* Hareketlerin farklı uygulama şekilleri, tekniği * Vücut parçalarının birbiriyle ilişkisi * Araç-gereç ve vücut arasındaki ilişki * Vücut ve ortam arasındaki ilişki * Aynı ve farklı takım oyuncuları arasında ilişki * Oyuncu, araç-gereç ve çevre arasında ilişki * En iyi seçenek * Sınırlılıklar (alan, zaman, hız) * Kavramların oluşması (denge, esneklik, savunma vb..) * Hareketin niteliksel ve niceliksel farklılıkları (ürün, süreç, sonuç)

87 Bu yöntemde; *Hazırlık aşamasında Öğretmen karar verir. *Uygulama aşamasında ağırlık Öğrencidedir. *Değerlendirmeyi Öğrenci+Öğretmen beraber yaparlar. Bu yöntemin Hedefleri; 1-) Öğretmenin problemi hazırlanırken bilişsel becerilerini harekete geçirmek. 2-) Probleme çözüm yolları bulmak için öğrencinin bilişsel becerilerini harekete geçirmek. 3-) Etkinliğin yapısını algılamak ve bu yapı çerçevesinde olası değişkenler bulmak 4-) Öğretmen ve öğrencide duygusal güvenlik düzeyine ulaşmak 5-) Çözümlerin doğruluğunu kanıtlama ve belirli bir amaca yönelik düzenleme becerisini geliştirmek.

88 G Hazırlık Öğretmen Uygulama Öğrenci/Öğretmen Değerlendirme Öğrenci/Öğretmen Bu yöntemdeki Öğretmen-Öğrenci ilişkisi HAZIRLIK Öğretmen: -Öğrenilecek konuya karar verir. -Problemle ilgili kararlar alır. -Çözümü önceden kestirir. -Aracın-gerecin dağıtımı ile ilgili kararlar alır. -Takımın örgütlenmesi ile ilgili kararlar alır. Öğrenci: -İlgili değildir.

89 UYGULAMA Öğretmen: -Problemi yazılı ya da sözlü olarak sunar ve anlaşılması için zaman tanır. -Grubun örgütlenmesini yapar. -Öğrencilere müdahale etmeden bekler ve salonu izler. -Pekiştireç sunar. Öğrenci: -Problemi okur ya da dinler. -Problemi anlamaya çalışır. -Araç-gereç dağıtımında Öğretmene yardımcı olur. -Önce zihinsel sonra fiziksel olarak bireyselleşmeye başlar. -Farklı yanıtların olumlu karşılığını görerek, çözüm aramaya devam eder.

90 SONUÇ Öğretmen: Çözümleri kontrol eder.
Çözüme ulaşılamadığında dönüt verir. Öğrenci: 1-Çözümleri karşılaştırıp, kendini değerlendirir.

91 Problem Çözme Yönteminin Yararları;
* Öğrenciyi öğrenmeye aktif olarak yönlendirir. * Öğrencide bilimsel beceri gelişir. * Öğrencide iç motivasyon artar. * Disiplin sorunu azalır. * Öğrenciyi araştırmaya sevk eder. * Motor öğrenme ve gelişimi olumlu yönde etkiler. * Problem çözmeyi başaran öğrencide benlik saygısı artar.

92 Sakıncaları! * Uzun zaman alır. * Çok miktarda araç-gereç gerektirir. * Geçiş alanlarına ihtiyaç vardır.(mekan) * Gerekli önlem alınmazsa korku, hata yapma, bilimsel yetersizlik gibi duygular gelişir.

93 Problem Çözme Yönteminin Doğurguları;
1-) Öğretmen buluş sınırının ötesine geçmeye hazırdır. 2-) Öğretmen bağlantılı sorular hazırlamaya hazırdır. 3-) Öğretmen, konu çerçevesinde yeni düzenlemelerin yapılabileceğini kabul edebilir. 4-) Öğretmen, öğrencilere buluş için gereken süreyi tanımaya hazırdır. 5-) Öğretmen buluş işlemine önem verir ve verilen farklı çözümleri kabul eder. 6-) Öğretmen kendi çözümlerinin dışında kalan çözümleri kabul eder. 7-) Öğretmen beden eğitiminin(yapılan sporun) amaçlarından birisinin de bilişsel öğretim becerisi kazanma olduğunu kabul eder. 8-) Öğrenciler, problemi çözecek kapasiteye sahiptirler. 9-) Öğrenciler bilişsel üretim ve fiziksel performans arasındaki ilişkiyi öğrenebilirler.

94 KİŞİSEL PROGRAM-ÖĞRENCİ TASARIMI YÖNTEMİ
( H STİLİ) Öğrencinin fiziksel-devinişsel ve bilişsel kapasitesini göz önüne alarak öğrencinin kendisi için program geliştirmesi bu yöntemin özünü oluşturur. Yöntemin Yararları; -Bireysel üretimi teşvik eder. -Bireysel özgürlüğü sağlar. -Heyecan verici bir yöntemdir. -Yüksek düzeyde fiziksel, bilişsel ve duyuşsal gelişimi sağlar. -Güdüleyici bir yöntemdir. Sınırlılıkları; -Zaman alıcı bir yöntemdir. -(A-E) ve (F-G) yöntemlerini uygulamayan bir Öğrenci bu yöntemde zorlanır. -Fazla malzemeye ihtiyaç vardır.

95 Yöntem Uygulanırken Düşünülmesi Gereken Noktalar;
1-) Bu yöntemde konu alanı genel parametreleri, başlık ise konunun bir bölümünü oluşturur. 2-) Öğrencinin bu yönteme hazır olup olmadığı düşünülmelidir. 3-) Yöntemin tanıtılması ayrıntılı bir şekilde yapılmalı ve sabırlı olunmalıdır. 4-) Bu yöntem aceleye gelmez.Öğrencilerin düşünmek, denemek, uygulama ve kayıt etmek için zamana gereksinimi vardır. 5-) Bu yöntemdeki işlemler katılımcılar için heyecan vericidir.Hazır olmayanlar için yöntemi değiştirmek gerekir. 6-) Bu yöntemde bölümler öğrencinin seçimlerinden ve yaratıcılığından oluştuğu için, derslerde örnekler vermek hemen hemen olanaksızdır.

96 HAZIRLIK Öğretmen: -Genel konu alanını seçer. -Öğretmenin karar verdiği konuda bireysel program geliştirir. Öğrenci:

97 UYGULAMA Öğretmen: -Konu alanı hakkında Öğrenci sorulara başladığında ve ilerleyen süreçte konu alanının yeniden incelenmesinde yardımcı olur. Öğrenci: -Çok çözümler ve soruları nasıl tasarlayacağına karar verir. -Programı tamamı ile oluşturma kararını verir.Sonuç bölümünde bu rehberler ölçüt olarak kullanılır.

98 SONUÇ Öğretmen: -Zıtlıklar, ölçüt belirleme, Öğrenci sorularını yanıtlama ve program süreci hakkında öğrenciyle ilişki kurar. Öğrenci: -Bağlantılar kurmak, problemi çözmek, sınırlamak ve bireysel program geliştirmeyi sürdürmek.

99 Yöntemin Yapısı H stili Hazırlık Öğretmen Uygulama Öğretmen/Öğrenci Sonuç Öğrenci/Öğretmen *Dönüt, düzeltme ve pekiştireçler verilir.

100 TAKTİK OYUN MODELİ Taktik oyun modeli 1982 yılında Bunker ve Thorpe tarafından ortaya konmuştur. Amacı: Taktiksel anlayış ve becerileri birleştirerek, Öğrencilerin performanslarını arttırmaktadır. Taktik oyun modeli, spor dallarına özgü oyunların öğretiminde, öğrenen ve oyun merkezli bir model olup, eğitimde yapılandırmacı yaklaşımla bağlantılı bir modeldir. Taktik Beceri (Taktik oyun anlayışı) Beceri Taktik (Geleneksel)

101 2-) Yeni başlayan öğrencilerin taktik bilgilerinin gelişmesi
Bu modelde öğretimin felsefesi aşağıdakileri içerir. (Griffin, Mitchell ve Oslin’e göre) 1-) Tüm düzeydeki öğrencilerin ilgi, istek ve heyecanlarının sağlanması ( özellikle yeni başlayan öğrencilerin oyuna katılım gösterebilmeleri) 2-) Yeni başlayan öğrencilerin taktik bilgilerinin gelişmesi 3-) Oyun oynama becerisinin derinlemesine anlaşılması ve bunun diğer sportif becerilere pozitif olarak transfer edilmesi

102 Taktik oyun modelinde kullanılan dört öğrenme görevi:
1-) İlk oyun 2-) Beceri geliştirme alıştırmaları 3-) Modifiye edilmiş oyunlar 4-) Tam oyunlar

103 -Taktik Oyun Modelinin Öğretiminde Gerekli Öğeler-
-Taktiksel problemleri belirlemek ve bu problemlerin zorluğuna karar vermek. -Her derste, becerinin gelişmesinde (uygulanmasında) kullanılan, taktiksel problemi gösteren bir oyun içerisinde, beceri gelişimini sağlama. -Öğrencilere sorulacak sorular ile modifiye edilmiş oyun ve beceri uygulamaları arasında bağ kurmak. -Öğrencilere, oyun içinde taktiksel anlayışla birlikte becerileri uygulama fırsatı vermek.

104 Yöntemin Avantajları;
1-) Sportif beceriye ilgiyi arttırır. 2-) Öğrencilerin “ Ne zaman maç yapacağız?” sorularını engelleyerek, derslerden zevk almalarını sağlar. 3-) Öğrenciler, oyunları stratejik olarak daha kolay anlayabilirler. 4-) Öğrenciler, hangi sportif becerinin oyun içinde ne amaçla yapıldığını daha iyi kavrarlar. 5-) Benzer sportif beceriler ve oyun stratejileri arasında pozitif transfer etkisi sağlar.

105 Sınırlılıkları; 1-) Yeni başlayanların beceri düzeyleri düşükse, direkt olarak oyun oynamakta zorlanabilirler. 2-) Öğretmenler ders planı hazırlamakta zorlanabilirler. 3-) Salon ve malzeme ihtiyacı üst düzeyde olabilir. 4-) Ölçme ve değerlendirme süreci daha uzun olabilir. 5-) Oyunların güçlük düzeyi arttıkça, salon yönetimi güçleşebilir.

106 DİREKT ÖĞRETİM YÖNTEMİ
Direkt öğretim modeli sadece bir kişi tarafından, belirli bir zaman dilimi içinde geliştirilmedi. Bu model sınıflarda öğrencilerin sınıf başarılarını arttırmaları için, uygulamalı olarak yapılan araştırmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Direkt öğretim Öğretmen merkezli kararlar ve Öğretmenin Öğrencileri katılım örnekleri/modelleri ile yönlendirmesi olarak karakterize edilebilir.

107 Bu modelde; * Öğretmenin belirlenmiş hedefleri vardır. * Becerileri ve konuları öğrenciye sunar. * Etkinlikleri periyotlar içinde organize eder. * Öğrenci becerileri uygularken yüksek oranda dönüt verir. * Öğrenci az karar verir, Öğretmenin yönergelerini dinler, uygular, Öğretmen soru sorunca yanıtlar.

108 Amacı; Ders zamanını ve kaynaklarını verimli kullanarak öğrencilerin daha fazla alıştırma yapmasını sağlamaktır. Bu modelin özü, öğrenciye öğretmenin denetiminde alıştırma yaptırarak, öğrenciye doğru ve olumlu geribildirim sunmaktır.

109 Rosenshine’a (1983) göre direkt öğretimde Öğretmenler Öğrenci başarısını arttırmak için:
- Öğrenmeyi yapılandır. - Küçük adımlar atılarak ilerleme gösterilir. - Öğrenciye detaylı ve gerekli miktarda yönerge ve açıklamalar verilir. - Öğrenciye yeterli miktarda soru sorarak onlara aktif olarak alıştırmalara katılma olanağı sağlar. - Özellikle öğrenmenin ilk aşamasında yeterince dönüt ve düzeltme olanağı verir. - Beceriler küçük parçalara bölünerek işlenir. - Başarı oranı %90-100’e varan alıştırma olanağı sunar, bu da öğrencinin hızlı, güvenli ve sağlam tepkide bulunmasını sağlar.

110 Rosenshine 6 tane aşama belirlemiştir:
1-) Daha önceden öğrenilenler tekrar edilir: Her dersin başında bir önceki dersin kısa bir tekrarı yapılır. Bu tekrar bir önceki derste öğrenilen en önemli becerileri ve kavramları içerir. Bunu yapmanın dört temel görevi vardır: a) Öğretmen öğrencilerin bir önceki derste öğretilenlerin ne kadarını belleklerinde yerleşmiş olduğunu anlar, b) Öğrencilere bir önceki derste öğrendikleri, o günkü derste hatırlatılarak bu bilgiyi belleklerinde daha yeni bir bölgeye yerleştirmelerine yardımcı olmak, c) Öğrencilerin düşünmeleri için ortam yaratmak, d) Geçmişte öğrenilenlerle şimdi öğrenilecek olanlar arasında bağ kurmak.

111 2) Yeni kavram ve becerilerin sunumu:
Geçmiş dersin bir tekrarından sonra Öğretmen beceri/kazanımları öğrenciye sunar. Öğretmen bunu yaparken görsel ve sözel olarak konunun ne olduğunu ve becerinin nasıl uygulanacağını sunar. Bu öğrencilerde yapmaları istenilen becerilerin ya da göstermeleri gereken performansın nasıl bir şey olduğunu düşünmelerini/hayal etmelerini sağlar. Bu oluşan hayal/düşünce öğrencinin seviyesine uygun olmalıdır.

112 3) Öğrencilerin ilk araştırmaları: Öğrencinin zihninde oluşan bu hayal/canlandırma yerini uygulamaya bırakır. Öğretmen öğrencileri gözlemler ve düzeltmelerde bulunur. Öğrenciler da aktif bir şekilde uygulama yaparlar.Öğrencilerdeki başarı seviyesi % 80’lere ulaşıncaya kadar bu aşama devam eder.

113 4-) Dönüt ve düzeltmeler: Her alıştırma arası ve sonrası öğretmen öğrencilere yüksek miktarda dönüt ve düzeltme sunmalıdır. Öğretmen öğrencilerin yeteri kadar öğrendiğinden emin olmak için bazı temel ipuçları verebilir ya da becerilerin ilk öğrenim aşamalarına geri dönebilir.

114 5-) Bağımsız alıştırmalar: Öğrencilerin temel becerileri kendi başlarından yapabileceklerinden emin olursa, öğrencilerin bağımsız olarak yapabilecekleri alıştırmalar hazırlar. Alıştırmaların neler olduğu ve nasıl yapılacağı kararını Öğretmen verse de, alıştırmaların hızını Öğrenci kendisi belirler. Öğrenci bu aşamada öğretmenin ipucunu beklemediği için daha fazla sorumluluk alır. Burada amaç öğrencinin % 95 başarıyı diğer konuya ya da beceriye geçmeden sağlamasıdır.

115 6-) Periyodik özetler: Direk öğrenmede Öğretmenler sıkça önceden öğrenilmiş becerileri tekrar ederler. Bu Öğretmene öğrencilerin öğrendiklerinden ne kadarını uygulayabildiklerini ve öğrenciler içinse yeni oyunun eski öğrenilenler üzerine yapılandırılacağı uyarısını verir. Her öğretim modelinin avantaj ve dezavantajları vardır. Her biri öğrencinin başarısını arttırmak için hazırlanmıştır. Her model gibi direkt öğrenme modeli de amacına uygun yapılır ve uygulanırsa etkili olacaktır.

116 Direkt Öğrenmedeki Temel Temalar
Bu modelde öğretmenin rolünün yanlış yorumlanmaması için bazı önlemler alınmalıdır. Öğretmen kaynak kişidir. Konu seçimi, salon yönetimi, Öğrenci katılımı konusundaki bütün kararlar Öğretmen tarafından alınır.Öğretmen liderdir fakat Öğretmen öğrencilerine yüksek miktarda dönüt, düzeltme yapar, öğrenilecek konular için olumlu adımlar atmaya olanak sağlar. Öğretmen liderdir fakat otorite değil. Öğretmen öğrenme ortamının yapısını hazırlar, Öğrenci, bu düzenekten kendisi yararlanıp deneyerek ve hatalarını en aza indirerek öğrenmeyi gerçekleştirir.

117 Öğrenme alanlarının öncelikleri
Direkt öğrenme başarıyı temel alan bir öğretim modelidir. Sıklıkla hareket ve kavram öğretiminde kullanılır.İlk olarak bilişsel alanda öğrenme için geliştirilmiş olmasına rağmen, beden eğitiminde psikomotor alanda öğrenmeler için de kullanılmıştır. Beden eğitiminde kullanılma önceliği; * Öncelik psikomotor * Öncelik bilişsel * Öncelik duyuşsal

118 Bazen bilişsel alandaki öğrenmeler öncelikli olsa da, bu alanda öğretilen kavramlar ve kurallar, psikomotor alanda öğrenmeleri hazırlamada kullanılır. Öğrencilerin psikomotor alanda yeterli olabilmeleri için, bilişsel alanda bazı katılımları olması gerekmektedir. Duyuşsal alan bu modelde doğrudan gerçekleştirilemiyor. Öğrenciler düzenli başarı sağlar ve amaçlarına ulaşmada ilerleme gösterirse, bu durum duyuşsal olarak onları etkileyecektir.

119 Öğrenme ve Öğretmenin Belirleyici Özellikleri
1. Yön Konu seçimi: Direkt öğretim modelinde Öğretmen konu seçiminde tüm kontrolü elinde tutar. Her ünitede nelerin olacağına karar verir, öğrencilerin konuyu öğrenme kriterlerini belirler. Salon kontrolü: Öğretmen sınıf kurallarını ve buna benzer düzeni devam ettirecek rutinleri belirler. Bu kontrolün amacı salondaki aktivitelerin en verimli şekilde yapılmasıdır. Konu sunumu: Öğretmen öğretilecek konuları planlar ve sunar. Aynı zamanda görsel materyaller ve diğer öğrencileri da becerilerin öğreniminde sözlü ve görsel materyal olarak kullanılır.

120 Derse katılım: Çeşitli derse katılım örnekleri kullanılır: alıştırmalar, işbirlikli, çeşitli sayıdaki grup çalışmaları, tüm takım öğrenimi vb. gibi. Bunlarının hangisinin kullanılacağına Öğretmen karar verir. Öğretim etkileşimi: Bütün öğretim etkileşimleri Öğretmen tarafından başlatılır ve kontrol edilir. Öğretmen geribildirim için temel kaynaktır, soruları yönlendirir. Bu öğrencinin soru sormasının yasak olduğu anlamına gelmez fakat öğrencilerin soru sorması için Öğretmen tarafından belirlenmiş bir zaman vardır.

121 Hız: Öğretmen dersin işleniş hızına kendisi karar verir, kontrol ondadır. Her becerinin ne zaman başlatılıp bitirileceğine kendisi karar verir. Bu Öğretmenin becerileri daha iyi gözlemlemesine olanak sağlar. Konu ilerlemesi: Öğretmen Öğrencilerin bir beceride ya da alıştırmadan diğerine ne zaman geçeceğine karar veren kişidir. Bu karar verme Öğretmen tarafından konulmuş kriterlere göre olur. (% 90 başarılı olunca diğer alıştırmaya geçilecek). Ne zaman öğrencilerin çoğu ya da hepsi belirlenen kriterleri karşılarsa, o zaman diğer konuya geçilir.

122 2. Katılım Örnekleri Direkt öğretimde bir çok katılım çeşitleri vardır. Bunlar konunun yapısına ve öğretmenin her öğrenme aktivitesine göre yaptığı seçimle olur. Öğrenciler küçük grup, eşli, büyük grup vb. gibi katılımıyla alıştırmaları yaparlar. Öğretmen hangi katılım örneğini kullanacağına karar verir ve bunun organizasyonunu yapar.

123 3. Katılım Direkt öğretim katılımcı bir modeldir. Bütün Öğrencilar aynı konu anlatımını izler, aynı alıştırmaları yapar, yüksek oranda geribildirim alır ve bir sonraki aktiviteye birlikte geçerler. Bunun bir dezavantajı olarak yavaş öğrenen öğrenciler ya da az yetenekliler, bütün takım bir sonraki etkinliğe geçtiklerinde onlarla beraber geçemezler ya da tüm beceriyi öğrenmeden bir sonraki etkinliğe geçerler.

124 4. Konu Sunumu ve Konu Yapısı
Konu sunumu Öğrencilerin beceriyi nasıl yapacağını gösteren bir araçtır, konu yapısı ise öğrencilerin öğrenecekleri aktivitenin organizasyonunu anlamasını sağlar, zamanın daha verimli kullanılmasını olanaklı kılar ve daha yüksek akademik öğrenme zamanı demektir. Konu sunumu öğrencilere sınıfta bir seferde verilir, Öğretmen öğrencilerin anlayıp anlamadıklarını sık sık kontrol edilmeli ve performansa dayalı ipuçlarını sık sık vermeli. Ayrıca demonstrasyonlar (gösteri yaptırma) kullanılmalıdır.

125 AKRAN ÖĞRENİMİ Direkt öğretim gibi akran öğretimi de, birçok öğretim stratejilerinin bir araya gelmesinden doğmuştur. Öğrencilerin kendi arkadaşlarının/akranlarının öğrenmelerine yardımcı olmalarını amaçlamaktadır. Akran öğretimindeki stratejiler, direkt öğretim stratejilerinin çeşitlenmesinden ortaya çıktığı için, ikisi birçok benzerlikler göstermektedir. Akran öğrenmede üzerinde durulması ve açıklanması gereken üç ana unsur vardır.

126 1-) Akran öğretimi bir öğrencinin diğerine öğretmesidir fakat bu modelde bütün ders planları Öğretmen tarafından hazırlanır. 2-) Akran öğretimi eşli öğretim değildir. Eşli öğretimde öğrenciler belirli etkinlikler için yan yana getirilir ve aynı anda öğrenirler. 3-) Akran öğretimi işbirliği ile öğrenme değildir fakat benzerlikler göstermektedir. İşbirlikli öğrenmede gruptaki herkes olaya eşit ölçüde katılır, beraber yaparak öğrenir.

127 Akran öğretimde Öğretmen konu seçimi, kontrol, dersle ilgili öğretim kararlarında kontrolü elinde tutar. Sadece öğretim etkileşiminde Öğretmen kontrol sahibi değildir. Burada gözleyen ve gözlenen vardır. Gözleyen, geçici olarak Öğretmen rolünde olan Öğrenci, gözlenen ise gözetmen danışmanlığında alıştırmaları uygulayan öğrencidir.

128 Bu modelin doğmasının en önemli sebeplerinden birisi öğretmenlerin, eksik kaldığı, yeterli gözlem ve geribildirim yapamadığı durumu ortadan kaldırmaktır. Bu modelde öğrenciler hem öğretmen rolü oynarlar hem de öğrenci oldukları için bir sosyal etkileşimde bulunurlar hem de kendilerini bir süre de olsa bağımsız hissederler.

129 Bu modelin öğrencilerin bilişsel gelişimlerine de katkısı fazladır
Bu modelin öğrencilerin bilişsel gelişimlerine de katkısı fazladır. Çünkü öğrenciler iyi bir öğrenci olmak istiyorlarsa dönüt/pekiştireçleri ne zaman ve nerede vereceklerini iyi bilmelidirler. Hatanın ne olduğunu tespit etmek yetmez, onu nasıl düzeltmeleri gerektiğini ve bunun için neler yapılması gerektiğini de bilmeleri gerekir. Öğretmenin burada öğrenciye “git, arkadaşına Öğretmenlik yap” demesi uygun değil, aynı zamanda öğretmen öğrencilerin öğretmenlik rolünü yapmaları için eğitilmelidir.

130 Onlara; * Amaçları açık ve net anlatmalı, * Öğrencilere neyi yapıp, neyi yapamayacaklarını açıklamalı, * Görevi öğrencilere sunduktan sonra, anlayıp anlamadığını kontrol etmeli, * Öğrencilere nasıl pekiştireç vereceklerini onlara anlatmalı, * Alıştırmaları uygulamak için gerekli güvenlik önlemlerini açıklamalı, * Öğrencilerin konuyu/görevi tamamlayıp tamamlamadıklarına nasıl karar vereceklerini açıklamalı, * Ne zaman soru sorulması gerektiği belirtilmelidir.

131 Öğrenciler akran öğretiminde bireysel gelişime ağırlık vereceklerdir
Öğrenciler akran öğretiminde bireysel gelişime ağırlık vereceklerdir. Verilen dönütleri (ipuçlarını) anlama, görev yapısını anlama, hataları tespit etme, geribildirim ve ipucu verme vb. gibi sorumluluklar öğrencinin bilişsel gelişimine katkı sağlayacaktır. Bunları yaparken öğrenciler ( Öğretmen rolünde olanlar) duyuşsal alanda da kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Bu modelde Öğrencinin; * Birinci önceliği bilişsel gelişim, * İkinci önceliği duygusal/sosyal gelişim, * Üçüncü önceliği psikomotor gelişimidir

132 BİREYSEL VE SOSYAL SORUMLULUK MODELİ
Yağmuru bekleyen değil, su kanalı inşa eden ödülü hak eder.

133 BİREYSEL VE SOSYAL SORUMLULUK MODELİ
1970’li yıllarda Don Hellison tarafından geliştirilmiştir. Fiziksel gelişim kadar duyuşsal gelişime de önem verilir. Bu model öğrencinin tutumlarını, değerlerini ve niyetlerini ön plana çıkarır. Model 5 düzeyden meydana gelmektedir.

134 AMAÇ Öğrencilerin kendi gelişimlerine ve başkalarının gelişimlerine katkıda bulunmak için sorumluluk alma özelliklerini geliştirmektir.

135 DÜZEYLER DÜZEY 0=> SORUMSUZLUK
Öğrenciler yaptıkları ya da yapmadıkları işlerde kişisel sorumluluklarını reddederler ve kendi davranışları için başkalarını suçlarlar. Evde: Yaşadığı problemler için kardeşlerini suçlama Oyun alanında: Arkadaşlarını farklı isimlerle çağırma Sınıfta: Öğretmeni ders anlatırken, arkadaşları ile konuşma BE Dersinde: Araç-gereç seçerken/ alırken arkadaşlarını itme ya da rahatsız etme

136 DÜZEYLER DÜZEY 1=> SAYGI DUYMA
Öğrenci günlük etkinliğe katılmayabilir, ilerleme göstermeyebilir fakat, diğerlerinin öğrenme hakkına saygı duyar, onları engellemez. Öğretmen tarafından sürekli gözaltında tutulmaya ihtiyacı yoktur. Evde: Kardeşine kızgın olsa bile ona vurmaz Oyun Alanında: Diğerlerinin oynamasını izleme Sınıfta: Arkadaşları ile konuşmak için uygun zamanı bekleme BE Dersinde: Her zaman olmasa bile uygulamalara katılma

137 DÜZEYLER DÜZEY 2=> KATILIM
Öğrenciler diğerlerine minimum saygı gösterir ve oyuna/etkinliklere de isteyerek katılırlar. Fiziksel gelişimleri için idman yaparlar ve karşılaştıkları engellerle yüzleşirler. Evde:Akşam yemeğinde sofranın kurulması/kaldırılmasına yardım etme Oyun Alanında: Diğerleriyle oynama Sınıfta: Dersleri dinleme ve katılma BE Dersinde: Şikayet etmeden yeni şeyleri deneme ve yapmam dememe.

138 DÜZEYLER DÜZEY 3=> KENDİNİ YÖNLENDİRME
Öğrenci artık bir gözetmen olmadan spora katılım göstermektedir. Kendi ihtiyaçlarını belirleyebilir ve kendi programlarını planlayıp uygulamaya başlayabilirler. Evde: Kendisine söylenmeden odasını temizleme Oyun Alanında: Teneffüste kullanılan malzemeleri yerine götürme Sınıfta: Ödevi olmadığı halde bilim projesi için deney yapma BE Dersinde: BE dersi konuları dışında yeni beceriler edinmeye çalışma

139 DÜZEYLER DÜZEY 4=> İLGİLENME/UMURSAMA
* Öğrenciler diğerlerine saygı duyarlar. * Katılımcılardır, kendi sorumluluklarını alırlar. * Başkalarıyla ortaklaşarak, destek vererek, yardım ederek ve başkaları için endişelenerek, diğerlerine ulaşmak isterler. Evde: Kendinden küçük bir çocuk veya hayvanla ilgilenmek Oyun Alanında: Etrafındaki arkadaşları dışındakilere de oyuna katılıp katılmayacağını sorma Sınıfta: Arkadaşlarının matematik problemine yardımcı olma BE Dersinde: Sınıftakilerle istekli olarak çalışma

140 BSSM Düzey Bileşenler Başkalarının haklarına ve duygularına saygı duymak Öz kontrol Sakin tartışma ortamı Dahil edilme hakkı Katılım ve Çaba -Öz güdülenme -Yeni görevleri araştırma -Zorluklara dayanma gücü I II

141 BSSM Düzey Bileşenler Öz Yönetim - Görevde bağımsızlık
-Hedef koyma süreci -Baskılara dayanma gücü Başkalarına yardım etme ve liderlik - ilgi ve şefkat - Duyarlılık ve isteklilik - İçsel güç III IV

142 BSSM Düzey Bileşenler V Spor salonunun dışı Bu fikirleri yaşama taşıma
Rol model olma

143 Öğretmen Sorumluluğu Derslerde olumlu atmosfer yaratacak informal etkileşimler Öğrencilerin düşünce yapıları ve okul içi ve dışında neler yaptığını anlamak Önce verilen görevlerdeki öğrenci başarısı ve başarısızlığın nedenlerini anlamak Farklı stratejiler kullanmak

144 Stratejiler Yakın iletişim zamanı Farkındalık konuşmaları
Fiziksel aktivite planı Grup toplantıları Yansıtma zamanı


"ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları