Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR Burhan ORMANOĞLU İç Denetim Birimi Başkanı 1/22.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR Burhan ORMANOĞLU İç Denetim Birimi Başkanı 1/22."— Sunum transkripti:

1 MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR Burhan ORMANOĞLU İç Denetim Birimi Başkanı 1/22

2 MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR TEŞKİLAT ŞEMASI (İDB Başkanlığı) 2/22

3 * 2014 Haziran’a kadar: İç Denetim Birim Yöneticiliği 3/22 * Başkanlığın kurulması (KİDGT, md.8): 20 Haziran 2014 * Toplam; 8 İç Denetçi (2 adet boş kadro) * 2 + 2 Büro Personeli * Bütçe; Genel Müdürlük Büro Şube Müdürlüğü …(33.75.00.02.01.4.3.02-İç Denetim Hizmetleri tertibi) MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

4 * Öğrenim Durumu – İç Denetçiler 4/22 LisansYüksek LisansDoktora 251 * Yabancı Dil – İç Denetçiler (A) Düzeyi(B) Düzeyi(C) Düzeyi -14 MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

5 5/22 * Sertifika Derecesi – İç Denetçiler * Yayınlar – Sayı UluslararasıUlusal 1030 A1A3, CGAP 71 MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

6 MGM’DE İÇ DENETİM UYGULAMALARI 6/22 MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

7 7/22 MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR MGM bünyesinde; Geçmişe dönük işlem odaklı değil; geleceğe dönük, rehberlik odaklı ve yol gösterici bir yaklaşımla, Denetlenen birim yöneticileri ve ilgili personel ile karşılıklı işbirliği ve bilgi paylaşımı çerçevesinde, denetim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.

8 8/22 MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR İÇ DENETİM; - Kurumsal risk yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesinde çok ciddi katkılar sağlayan önemli bir yönetim aracıdır. - Doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olarak ve Üst Yöneticinin onayladığı üç yıllık plan ve yıllık program çerçevesinde gerçekleştirilir.

9 9/22 © DENETİM (GÜVENCE) FAALİYETLERİ © DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ © EĞİTİM VE DİĞER FAALİYETLER MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

10 10/22 © DENETİM (GÜVENCE) FAALİYETLERİ MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

11 11/22 YILDENETİM KONUSU 2008Taşınır Mal İşlemleri Süreci 2009 Maaş Tahakkuku ve Ödeme İşlemleri Süreci Hizmet Alımı İhale Süreci 2010 Kalite Güvence ve İç Kontrol Sistemi Kuruluş ve İşleyiş Süreci Mal Alımları İhale Süreci 2011 Yapım İşleri İhale Süreci Balıkesir Bölge Md. Faaliyetleri Analiz ve Hava Tahmin İşlemleri Süreci Ön Ödeme, Fazla Çalışma, Harcırah ve Diğer Ödemeler MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

12 YILDENETİM KONUSU 2012 Meteorolojik Bilgi, Ürün ve Hizmetlerin Karşılanma ve Satış Süreci Genel Müdürlük İşe Alım, Atama, Terfi, Nakil ve Emeklilik İşlemleri Ön Mali Kontrol ve Mali Raporlama 2013 Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlar Maaş Tahakkuku ve Ödeme Süreci Hizmet İçi Eğitim ve Diğer Eğitim Hizmetleri 2014 Doğrudan Temin Yöntemi ve Pazarlık Usulü İle Yapılan Alım İşlemleri Personel Yönetimi Bilgi Sistemleri Denetimi Bütçe Hazırlama ve Uygulama İşlemleri Süreci Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Süreci MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 12/22

13 13/22 © DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

14 YILDANIŞMANLIK KONUSU 2011 6 Adet C-Band Doppler Meteoroloji Radarı Projesi Teknik Hizmetlerin Yürütülmesi için İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarafından İşletilmekte Olan Mevcut Radarların Genel Durumu ve Radar Ağının Genişletilmesi 2013–2017 MGM Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları 2014 Hava Tahmini Yazılım Uygulaması Meteorolojik Radarların İşletilmesi Süreci Havacılık Meteorolojisi Eğitimlerinin Değerlendirilmesi Sektörel Ürün Talep ve Çeşitliliklerinin Değerlendirilerek Yazılım Geliştirme Önceliklerinin Belirlenmesi Bölgesel İklim Modelleri MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 14/22

15 YILDANIŞMANLIK KONUSU 2015 Hava Tahmin Yazılımı Çalışmaları Meteorolojik Gözlem Verilerinin Alınması, Kaydedilmesi ve Sunumu Sürecinin Değerlendirilmesi MGM 2013-2017 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri MGM Haberleşme Altyapısının Değerlendirilmesi İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 15/22

16 16/22 © EĞİTİM VE DİĞER FAALİYETLER MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

17 17/22 A) KATILIM SAĞLANAN EĞİTİMLER - Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı (İDKK) - Bakanlık Eğitim Programları - Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Eğitimi - İç Denetim Alanı ile İlgili Diğer Hizmetiçi Eğitimler MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

18 18/22 B) İÇ DENETÇİLER TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER YILEĞİTİM 2010 1- Risk Eğitimi 2- Risk Belirleme ve Önleme, Eylem Planı Geliştirme Eğitimi 2011 1- Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi / Risk Yönetimi 2- İç Kontrol, KRY ve Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi 2013 1- Personel, Hukuk, Teftiş, Mevzuat Eğitimi 2- Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi (Merkez Birimler) 3- Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi (Merkez Dışı Birimler) 2014 İç Denetçi İntibak Eğitimi MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 2015 Yönetici Yetkinliklerini Artırma (Mevzuat-Personel, Hukuk, Teftiş, İç Denetim, Kişisel Gelişim) Eğitimi

19 19/22 C) İZLEME FAALİYETİ 2012 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2013 Yılı MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

20 20/22 2012 Yılı Önerilerin (34) gerçekleşme oranı: % 75 - % 100 Önerilerin (34) gerçekleşme oranı: % 75 - % 100 MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR Önerilerin (19) gerçekleşme oranı: % 95 Önerilerin (19) gerçekleşme oranı: % 95 2013 Yılı

21 21/22 MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR TANIMAK - TANIŞMAK…

22 22/22 bormanoglu@mgm.gov.tr MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR


"MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR Burhan ORMANOĞLU İç Denetim Birimi Başkanı 1/22." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları