Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ İÇ DENETİM FAALİYETLERİ Burhan ORMANOĞLU İç Denetim Birimi Başkanı MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

2 TEŞKİLAT ŞEMASI (İDB Başkanlığı)
MGM İDB BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI (İDB Başkanlığı) MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

3 * 2014 Haziran’a kadar: İç Denetim Birim Yöneticiliği
MGM İDB BAŞKANLIĞI * 2014 Haziran’a kadar: İç Denetim Birim Yöneticiliği * Başkanlığın kurulması (KİDGT, md.8): Haziran 2014 * Toplam; 8 İç Denetçi (2 adet boş kadro) * Büro Personeli * Bütçe; Genel Müdürlük Büro Şube Müdürlüğü …( İç Denetim Hizmetleri tertibi) MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

4 * Öğrenim Durumu – İç Denetçiler
MGM İDB BAŞKANLIĞI NİTELİKLER * Öğrenim Durumu – İç Denetçiler Lisans Yüksek Lisans Doktora 2 5 1 * Yabancı Dil – İç Denetçiler (A) Düzeyi (B) Düzeyi (C) Düzeyi - 1 4 MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

5 MGM İDB BAŞKANLIĞI NİTELİKLER * Sertifika Derecesi – İç Denetçiler
A3, CGAP 7 1 * Yayınlar – Sayı Uluslararası Ulusal 10 30 MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

6 MGM’DE İÇ DENETİM UYGULAMALARI
MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

7 İÇ DENETİM MGM bünyesinde;
Geçmişe dönük işlem odaklı değil; geleceğe dönük, rehberlik odaklı ve yol gösterici bir yaklaşımla, Denetlenen birim yöneticileri ve ilgili personel ile karşılıklı işbirliği ve bilgi paylaşımı çerçevesinde, denetim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

8 İÇ DENETİM İÇ DENETİM; - Kurumsal risk yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesinde çok ciddi katkılar sağlayan önemli bir yönetim aracıdır. - Doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olarak ve Üst Yöneticinin onayladığı üç yıllık plan ve yıllık program çerçevesinde gerçekleştirilir. MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

9 İÇ DENETİM UYGULAMALARI
DENETİM (GÜVENCE) FAALİYETLERİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ EĞİTİM VE DİĞER FAALİYETLER MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

10 DENETİM (GÜVENCE) FAALİYETLERİ
MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

11 DENETİM (GÜVENCE) FAALİYETLERİ
YIL DENETİM KONUSU 2008 Taşınır Mal İşlemleri Süreci 2009 Maaş Tahakkuku ve Ödeme İşlemleri Süreci Hizmet Alımı İhale Süreci 2010 Kalite Güvence ve İç Kontrol Sistemi Kuruluş ve İşleyiş Süreci Mal Alımları İhale Süreci 2011 Yapım İşleri İhale Süreci Balıkesir Bölge Md. Faaliyetleri Analiz ve Hava Tahmin İşlemleri Süreci Ön Ödeme, Fazla Çalışma, Harcırah ve Diğer Ödemeler MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

12 DENETİM (GÜVENCE) FAALİYETLERİ
YIL DENETİM KONUSU 2012 Meteorolojik Bilgi, Ürün ve Hizmetlerin Karşılanma ve Satış Süreci Genel Müdürlük İşe Alım, Atama, Terfi, Nakil ve Emeklilik İşlemleri Ön Mali Kontrol ve Mali Raporlama 2013 Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlar Maaş Tahakkuku ve Ödeme Süreci Hizmet İçi Eğitim ve Diğer Eğitim Hizmetleri 2014 Doğrudan Temin Yöntemi ve Pazarlık Usulü İle Yapılan Alım İşlemleri Personel Yönetimi Bilgi Sistemleri Denetimi Bütçe Hazırlama ve Uygulama İşlemleri Süreci Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Süreci MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

13 DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

14 DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
YIL DANIŞMANLIK KONUSU 2011 6 Adet C-Band Doppler Meteoroloji Radarı Projesi Teknik Hizmetlerin Yürütülmesi için İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarafından İşletilmekte Olan Mevcut Radarların Genel Durumu ve Radar Ağının Genişletilmesi 2013–2017 MGM Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları 2014 Hava Tahmini Yazılım Uygulaması Meteorolojik Radarların İşletilmesi Süreci Havacılık Meteorolojisi Eğitimlerinin Değerlendirilmesi Sektörel Ürün Talep ve Çeşitliliklerinin Değerlendirilerek Yazılım Geliştirme Önceliklerinin Belirlenmesi Bölgesel İklim Modelleri MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 14/22

15 DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
YIL DANIŞMANLIK KONUSU 2015 Hava Tahmin Yazılımı Çalışmaları Meteorolojik Gözlem Verilerinin Alınması, Kaydedilmesi ve Sunumu Sürecinin Değerlendirilmesi MGM Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri MGM Haberleşme Altyapısının Değerlendirilmesi İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 15/22

16 EĞİTİM VE DİĞER FAALİYETLER
MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

17 EĞİTİM VE DİĞER FAALİYETLER
A) KATILIM SAĞLANAN EĞİTİMLER - Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı (İDKK) - Bakanlık Eğitim Programları - Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Eğitimi - İç Denetim Alanı ile İlgili Diğer Hizmetiçi Eğitimler MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

18 EĞİTİM VE DİĞER FAALİYETLER
B) İÇ DENETÇİLER TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER YIL EĞİTİM 2010 1- Risk Eğitimi 2- Risk Belirleme ve Önleme, Eylem Planı Geliştirme Eğitimi 2011 1- Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi / Risk Yönetimi 2- İç Kontrol, KRY ve Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi 2013 1- Personel, Hukuk, Teftiş, Mevzuat Eğitimi 2- Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi (Merkez Birimler) 3- Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi (Merkez Dışı Birimler) 2014 İç Denetçi İntibak Eğitimi 2015 Yönetici Yetkinliklerini Artırma (Mevzuat-Personel, Hukuk, Teftiş, İç Denetim, Kişisel Gelişim) Eğitimi MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

19 EĞİTİM VE DİĞER FAALİYETLER
C) İZLEME FAALİYETİ 2012 Yılı 2013 Yılı MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

20 EĞİTİM VE DİĞER FAALİYETLER 2012 Yılı 2013 Yılı
Önerilerin (34) gerçekleşme oranı: % 75 - % 100 Önerilerin (19) gerçekleşme oranı: % 95 MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

21 TANIMAK - TANIŞMAK… MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR

22 TEŞEKKÜRLER MART-NİSAN 2015 / NEVŞEHİR


"METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları