Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 1/21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 1/21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 1/21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

2 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 2/21 SORU 1- Harcama birimlerinde ön mali kontrolü aşağıdakilerden hangisi yapar? A) Harcama Yetkilisi B) Gerçekleştirme Görevlisi C) Muhasebe Yetkilisi D) Ödeme Emri Belgesi Düzenlemekle Görevli Gerçekleştirme Görevlisi E) Üst Yönetici

3 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 3/21 SORU 2- Merkez dışı harcama birimlerinde ön mali kontrolü yapacak personeli aşağıdakilerden hangisi belirler? A) Üst Yönetici B) Vali C) Harcama Yetkilisi D) Kaymakam E) Bölge Müdür Yardımcısı

4 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 4/21 SORU 3- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında birim faaliyet raporu hazırlar? A) Meteoroloji Genel Müdürü B) Çorlu Meydan Meteoroloji Müdürü C) İç Denetim Birimi Başkanı D) Döner Sermaye İşletmesi Müdürü E) Sabiha Gökçen Meydan Meteoroloji Müdürü

5 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 5/21 SORU 4- 2014 yılı için aşağıdaki “birim - birim faaliyet raporu hazırlayan” eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? A) Şırnak Şerafettin Elçi Meydan Met. Müd.lüğü – Cizre Met. Müdürü B) Esenboğa Meydan Met. Müd.lüğü – Meteoroloji 9. Bölge Müdürü C) Balıkesir Meydan Met. Müd.lüğü – Balıkesir Met. Müdürü D) Gaziemir Meydan Met. Müd.lüğü – Adnan Menderes Meydan Met. Müdürü E) Tulga Meydan Met. Müd.lüğü – Erhaç Meydan Met. Müdürü

6 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 6/21 SORU 5- Aşağıdakilerden hangisi doğrudan temin yöntemi ile alım yapabilir? A) Anamur Meteoroloji Müdürü B) Döner Sermaye İşletmesi Müdürü C) Atatürk Meydan Meteoroloji Müdürü D) Edirne Meteoroloji Müdürü E) Hepsi

7 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 7/21 SORU 6- 2015 yılı için 60.000 TL ödeneği bulunan ve yaklaşık maliyeti 53.395 TL olan bina tadilatı işini, Mardin Meteoroloji Müdürlüğü doğrudan temin yöntemi ile yaptırabilir mi? A) Harcama yetkilisinden onay alınmak suretiyle yaptırabilir. B) Yaptıramaz, çünkü yapım işleri doğrudan temin kapsamında değildir. C) Yaptırabilir, çünkü bütçe ödeneği bulunmaktadır. D) Yaptıramaz, çünkü işin yaklaşık maliyeti doğrudan temin limitini aşmaktadır. E) Hiçbiri

8 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 8/21 SORU 7- Doğrudan temin yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İhale usulü değildir, özel alım yöntemidir. B) Alım için harcama (ihale) yetkilisince onaylanan bir onay belgesinin bulunması zorunludur. C) Mal ve hizmet alımları için kullanılabilir, yapım işleri için kullanılamaz. D) İhale komisyonu kurulmayabilir. E) Alım için ilana çıkılması zorunlu değildir.

9 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 9/21 SORU 8- Doğrudan temin yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumu ve 22 nci maddenin (c) bendi kapsamındakiler hariç diğer bentlere göre yapılan alımlarda sözleşme düzenlenmesi zorunludur. B) Alım yapılacak gerçek veya tüzel kişilerde bulunması zorunlu yeterlik kriterleri aranır. C) Alımlar, Kamu İhale Kurumu nezdinde şikayete konu edilebilir. D) İdareler, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm alımlarını bu yöntemle gerçekleştirebilir. E) Alım yapılmadan önce, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişilerin yasaklı olup olmadıkları teyit edilmek zorundadır.

10 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 10/21 SORU 9- Doğrudan temin yönteminde yaklaşık maliyet belirlenmemesi aşağıdaki risklerden hangisini içermez? A) Alım için kullanılabilir ödeneğin yeterliliği B) Ödenek üstü harcama yapma C) Alım yapılan gerçek veya tüzel kişilerden teminat alınamaması D) Alım tutarının doğrudan temin limiti içerisinde olup olmadığının tespiti E) Alımın kısımlara bölünmesi

11 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 11/21 SORU 10- Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda, damga vergisi kesintisi yapılacak belgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplanmıştır? A) İhale komisyonu kararı – Piyasa fiyat araştırması tutanağı – Fatura B) Sözleşme – İhale komisyonu kararı – Hakediş raporu C) Sözleşme – Fatura – Hakediş raporu D) Piyasa fiyat araştırması tutanağı – Onay belgesi – Sözleşme E) Doğrudan temin karar tutanağı – Fatura – Onay belgesi

12 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 12/21 SORU 11- Aşağıdakilerden hangisi harcama sürecinde yer almaz? A) Üst yönetici B) Ödeme emri düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi C) Gerçekleştirme görevlisi D) Muhasebe yetkilisi E) Harcama yetkilisi

13 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 13/21 SORU 12- Normal şartlarda MGM merkez dışı birimlerinde harcama yetkilisi kimdir? A) Bölge Müdürü B) Meteoroloji Müdürü C) Ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimin en üst yöneticisi D) Meydan Meteoroloji Müdürü E) Vali veya kaymakam

14 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 14/21 SORU 13- Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda yasaklılık teyidi ne zaman yapılmalıdır? A) Yaklaşık maliyet belirlendikten sonra, piyasa fiyat araştırmasından önce B) Fatura kesildikten sonra C) Onay belgesi imzalandıktan sonra, yaklaşık maliyet belirlenmeden önce D) Piyasa fiyat araştırmasından sonra, alım yapılmadan önce E) Muayene ve kabul işlemleri yapılmadan önce

15 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 15/21 SORU 14- Aşağıdakilerden hangisi kronolojik olarak doğrudan temin sürecini doğru yansıtmaktadır? A) Onay belgesi – Yaklaşık maliyet tespiti – Piyasa fiyat araştırması – Yasaklılık teyidi – Teslim, muayene ve kabul – Ödeme B) Yaklaşık maliyet tespiti – Onay belgesi – Piyasa fiyat araştırması – Yasaklılık teyidi – Teslim, muayene ve kabul – Ödeme C) Yaklaşık maliyet tespiti – Onay belgesi – Piyasa fiyat araştırması – Teslim, muayene ve kabul – Yasaklılık teyidi – Ödeme D) Onay belgesi – Yasaklılık teyidi – Piyasa fiyat araştırması – Yaklaşık maliyet tespiti – Teslim, muayene ve kabul– Ödeme E) Piyasa fiyat araştırması – Yaklaşık maliyet tespiti – Onay belgesi – Yasaklılık teyidi – Teslim, muayene ve kabul – Ödeme İhtiyacın BelirlenmesiYaklaşık Maliyetin TespitiOnay Belgesinin DüzenlenmesiOnay Belgesinin Harcama (İhale) Yetkilisi tarafından imzalanması/onaylanmasıPersonelin görevlendirilmesi ve piyasada fiyat araştırması yapılmasıPiyasa Fiyat Araştırması Tutanağının düzenlenmesi (M.Y.H.B. Yön., Örnek No: 2)Alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin yasaklı olup olmadığının teyit edilmesiSözleşmenin imzalanması (Düzenlenecek ise)Muayene ve Kabul Komisyonunun kurulması, muayene ve kabul işlemleri Mal alımlarında Taşınır İşlem Fişi; Yapım işi ise Yapım İşi Hakediş Raporu; Hizmet işi ise Hizmet İşleri Hakediş Raporu Ödeme SÜREÇ

16 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 16/21 SORU 15- MGM birimlerinin yazılım, bilgisayar ve çevre donanımları edinebilmesi için yerine getirmesi gereken ön koşul nedir? A) Üst Yöneticiden onay almak B) Harcama yetkilisinden onay almak C) Bilişim Kurulu’ndan onay almak D) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü veya İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirmek E) Herhangi bir makam veya merciden onay almadan ihtiyacı temin etmek

17 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 17/21 SORU 16- Aşağıdaki bilişim ürünlerinden hangileri için alım öncesi Bilişim Kurulu onayı gerekmez? A) Monitör – Tablet Bilgisayar – Yazıcı B) Yazılım – Renkli Yazıcı – Sunucu C) Mouse – Projeksiyon cihazı – Klavye D) Sunucu – Tarayıcı – Yazılım E) Monitör – Bilgisayar – Yazıcı

18 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 18/21 SORU 17- XXX Meteoroloji / Meydan Meteoroloji Müdürlüğü 2016 mali yılı bütçe teklifini hangi birime, nasıl bildirir? A) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına, EBYS üzerinden B) Genel Müdürlük Makamına, EBYS üzerinden C) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına, elektronik posta yoluyla D) Bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına, EBYS üzerinden E) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, EBYS üzerinden

19 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 19/21 SORU 18- MGM Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesine göre aşağıdakilerden hangisi birim risk sorumlusu ve ekibinin görevlerinden değildir? A) Riskleri, Risk Seviyesi Belirleme Formu / Risk Haritası Formuna işleme/düzenleme B) Birim Risk Yönetim Eylem Planını hazırlama C) Birim risklerinin yönetimini takip etme D) Birim risk yönetim sistemini iyileştirme ve geliştirme E) Risklere karşı eylem kararı alma ve uygulama

20 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 20/21 SORU 19- MGM Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesine göre birim risk yönetim eylem planları, birimler tarafından hangi zaman aralığında gözden geçirilir? A) Ayda bir B) 3 ayda bir C) 6 ayda bir D) Yılda bir E) Haftada bir

21 MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 21/21 SORU 20- EBYS Kullanım Esasları Talimatına göre aşağıdaki yazışma şekillerinden hangileri yanlıştır? A) 1, 2, 5 ve 7 B) 1 ve 6 C) 4, 5 ve 7 D) 2, 4 ve 6 E) 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 GÖNDEREN BİRİMGÖNDERİLEN BİRİM 1Gaziantep Meteoroloji Müdürlüğü7. Bölge Müdürlüğü 215. Bölge Müdürlüğüİşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü 31. Bölge Müdürlüğüİç Denetim Birimi Başkanlığı 4Havacılık Meteorolojisi Şube MüdürlüğüMuğla Meteoroloji Müdürlüğü 5Araştırma Dairesi BaşkanlığıSosyal İşler Şube Müdürlüğü 6Bütçe ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü13. Bölge Müdürlüğü 7Erzincan Meteoroloji MüdürlüğüGözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı


"MART - NİSAN 2015 / NEVŞEHİR 1/21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları