Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gübre ve Gübre Çeşitleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gübre ve Gübre Çeşitleri"— Sunum transkripti:

1 Gübre ve Gübre Çeşitleri
Ertan İyidost

2 Gübre Topragin verimini arttırmak için kullanılan organik veya yapay maddelere gübre denir. Bitkilerin gelişmesi oldukça karışık bir biyokimyasal olaydır. Bitkiler diğer canlılardan farklı olarak cansız maddelerle beslenir. Bitkilerin gelişiminin gerçekleşmesi için ısıyı, ışığı, karbon ve oksijeni havadan  azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, mangan, bakır, çinko, bor gibi elementleri ise topraktan karşılarlar.  Bitkilerin sağlıklı büyümeleri ve yaşamaları için gerekli olan bu elementler çoğu zaman toprağa dışarıdan verilir. Bu elementlerin en önemlileri Nitrojen, Fosfor ve Potasyumdur.

3 Gübrelerin Çevreye Etkisi
Hayvan pislikleri, saman ve diğer bitki artıkları binlerce yıldan beri doğal gübre olarak kullanılmaktadır. Eski zamanlarda toprağın asitliğini azaltmak ve kalsiyum temin etmek için kireçli maddeler kullanılmıştır. Kullanılan ilk kimyevi gübreler, sodyum nitrat ve kemikler olmuştur. Azot ve fosfor içeren kimyasal ya da hayvansal gübrelerin dikkat ve özen gösterilmeden gerçekleştirilen yaygın kullanımı bugün toprak ve su üzerinde insan eliyle gerçekleştirilen en yaygın çevre kirliliği sebeplerinden birisi olmuştur. Bitkiler toprağın belirli bir pH değeri arasında büyür. Ancak yoğun kimyasal gübreleme sonucu toprağın Ph’ı değişir. Organizmaların çalışması engellenir ve denge bozulur.

4 Doğal Gübreler Genel Özellikler:
Hayvan ve bitki artıklarının çürütülmesi ve ahır gübresi ile karıştırılarak elde edilen gübreye doğal gübre denir. Ülkemizde tahmini 150 milyon ton ahır gübresi üretilirken bunun milyon tonu tezek olarak yakılmaktadır. Doğal gübrelerden en önemlileri; Ahır gübresi, kompostlar ve yeşil gübredir.

5 Doğal Gübreler Ahır Gübresi Kompostlar
İçinde bulunan azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin elementleri dolayısıyle, toprağı besin maddelerince zenginleştirir.Toprağa humus vererek de toprağı ıslah eder. Ahır gübresi, toprağın işlenmesini kolaylaştırır. Toprağın su tutma kabiliyetini ve havalanmasını arttırır Çiftlikte meydana gelen bitki ve hayvan menşeli artıkların bir araya toplanıp, gübre yapmak üzere çürümeye terk edilmesiyle elde edilir. Sanayii şeklinde kompostlama da mümkündür ve farklı çeşitleri vardır. Kompostlama aslen bir fermentasyon biçimidir. Ekilmiş bir mahsulün hasat edilmeden, toprağı ıslah etmek maksadıyla, toprağa gömülmesine yeşil gübreleme ve bu maksat için kullanılan bitkilere ise yeşil gübre adı verilir. Ahır Gübresi Kompostlar Yeşil Gübreler

6 Yapay Gübreler Azotlu Gübreler Fosfatlı Gübreler Potasyumlu Gübreler
Azotlu gübrelerin çeşitli tipleri vardır. En çok amonyum ve nitrat tuzları halinde kullanılır. Bunlar arasında en önemlileri, sırasıyla amonyak ve amonyum hidroksit, amonyum nitrat,amonyum sülfat, amonyum fosfat, sodyum nitrat, kalsiyum nitrat, potasyum nitrattır. Bunlardan amonyak sıvı, diğerleri ise katı olup, amonyaktan elde edilirler. Fosfatlı gübreler veya fosfat gübreleri olarak daha çok fosfat asidinin kalsiyum tuzları kullanılır. Fosfatlı gübrelerin yapımında çeşitli kaynaklar vardır. Bunlar doğal trikalsiyum fosfatlar, hayvan kemiklerinden elde edilen fosfatlar ve çelik üretim konverterlerinden çıkan cüruflardır. Doğal fosfat yataklarının en önemlileri Amerika’da ve Fas’ta bulunmaktadır. Bütün potasyum gübreleri suda çözünürler. Potasyum tuzlarının çoğu, esas itibariyle (%91-93) gübre olarak kullanılırlar. Potasyum sağlayan eden yatak ve kayalardan üretilerek zenginleştirilir ve gübre şekline getirilirler. Azotlu Gübreler Fosfatlı Gübreler Potasyumlu Gübreler

7 Fosfatlı Gübre Örneği Azotlu Gübre Örneği

8 Yapay Gübreler Kompoze Gübreler Yavaş Salınımlı Gübreler
Esasen bir gübre cinsi olmayıp, iki veya daha çok bitki besin maddesi kapsayan gübrelere kompoze (karışım) gübreler denilmektedir. Özellikle azotlu gübrelerin yıkanarak veya nitrifikasyon ile bitki tarafından kullanılmadan kaybedilmesinin önüne geçilmesi ve toprakta daha uzun süre dengeli bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak üzere geliştirilen gübre formlarıdır Kompoze Gübreler Yavaş Salınımlı Gübreler Ertan İyidost


"Gübre ve Gübre Çeşitleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları