Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB ERASMUS PLUS PROGRAMI – KA2 Mesleki Eğitimde Hareketlilik Projemiz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB ERASMUS PLUS PROGRAMI – KA2 Mesleki Eğitimde Hareketlilik Projemiz"— Sunum transkripti:

1 AB ERASMUS PLUS PROGRAMI – KA2 Mesleki Eğitimde Hareketlilik Projemiz
DR SADIK AHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ «Avrupa'da Otelcilik Uygulamaları Eğitimi»

2 Erasmus Plus (+) Programı Nedir ?
Erasmus + Programı, Organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan ve AB'ne üye ve aday ülkelerin eğitim, gençlik ve spor alanındaki politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır.

3 Erasmus Plus (+) Programı Nedir ?
Erasmus + Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında yılları arasında uygulanmış olan Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanmaya başlayan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

4 Erasmus Plus (+) Programı Nedir ?
Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programının faaliyet alanlarından biri olan Mesleki Eğitimde Öğrenme Hareketliliği ise mesleki eğitimdeki öğretmen, öğrenci ve yeni mezunların belirli bir süre ile bir AB devletinde mesleki faaliyetlerinde bulunmaları için mali kaynak sağlayan bir programdır.

5 Erasmus Plus (+) Programı Nedir ?
Erasmus+ Programı KA1 mali desteği, yurtdışında planlanmış bir eğitim/staj faaliyetine katılacak olan kişilerin bulundukları ülkeden gidecekleri ülkeye yapacakları seyahat, konaklama ve yeme- içme giderlerine katkı sağlamaktadır. Kısacası bu destek, hareketlilik faaliyetine katılan bir kişinin, kişisel harcamaları haricindeki giderlerini büyük ölçüde karşılamaktadır.

6 Ulusal Ajans Kimdir ? Görev ve Sorumlulukları nelerdir ?
Katılımcı ülkelerin AB Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanmasını sağlamak amacıyla her ülke kendi içinde ilgili taraflar ile işbirliği içinde programlardan yararlanma faaliyetlerini organize ve koordine etmek için bir uygulama birimi (Ulusal Ajans) oluşturmuştur. 1 Nisan 2004 tarihinde programlara katılmaya hak kazanan ülkemiz Ulusal Ajans’ı ise ilk önce Devlet Planlama Teşkilatına Bağlı olarak “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı” kısaca “Ulusal Ajans” ismi ile 2003 yılının Ağustos ayı içerisinde kurulmuş, 2011 yılından itibaren ise Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlanmıştır. Mali özerkliği bulunan kurumda 150’den fazlası uzman ve uzman yardımcısı olmak üzere toplam 200 kadar çalışan bulunmaktadır. Ulusal Ajans; temel olarak Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarını ülke içinde duyurma, bu programlara katılım çalışmalarını koordine etme, yürütme ve izleme, Avrupa Komisyonuna rapor halinde sunma, program uygulamaları hakkında Avrupa Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapma ve uygulama sözleşmelerini imzalama görevlerini üstlenmektedir. İletişim Bilgileri Adres: Mevlana Bulvarı No:181  06520 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel: Web: E-Posta:

7 Projemizin Özet Bilgileri ve Akış Yapısı
Projenin Türü : Erasmus + KA1 – Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği Projenin Adı Avrupa'da Otelcilik Uygulamaları Eğitimi Proje Sahibi Kurum Edirne Dr Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Numarası TR01-KA Toplam Katılımcı Sayısı 28 Toplam Refakatçi Sayısı 10 Katılımcı Profili Öğrenci ve Öğretmen Yerleştirme Süresi 8 Hafta

8 Projemizin Özet Bilgileri ve Akış Yapısı
Projemizin Akış Yapısı No Gönderen kurum Ülke Ev Sahibi Kurum Kat. Say Ref. Say Baş. Tarihi Bit. Tarihi 1 Dr.Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çek Cumhuriyeti Hotelová škola 14 5 2 Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi U Kamenného stolu, a.s.

9 Projemizin amaçları Ülkemiz turizm açısından hızla gelişmekte olan bir ülkedir. Yatak kapasitesi 2010 yıl sonu itibariyle 1 milyon 200 bini aşan Türkiye,48 milyon turist ağırlama kapasitesine sahiptir. Ancak otel doluluklarına bakıldığında hepsinin kapasitelerinin altında çalıştığı görülmektedir.(T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı,2010) Bu rakamlara ulaşmak için ise daha önce ülkemize gelmemiş turistleri çekmeye çalışmanın yanı sıra daha önce ülkemize gelmiş turistlerin de tekrar gelmesi sağlanmalıdır.

10 Projemizin amaçları Ülkemizdeki Yiyecek-içecek hizmetleri tedarik eden işletmelerin, otellerin teknik donanımları, sosyal imkanları açık ve kapalı hizmet alanları ve kapasiteleri yüksek olmasına karşın ücretleri neredeyse diğer Avrupa ülkelerinin yarısı kadardır. Ancak ülkemize gelen turistlerin referansları ülkemizdeki yiyecek-içecek sunan ara elemanlardaki hizmet kalitesinin düşük olduğu yönündedir. Bu sebeple ülkemizin büyük bir reklam aracı olarak kullanabileceği memnun müşteri sayısının arttırılması, hem daha çok turist çekilmesi, hem de bir gelen turistin tekrar gelmesini sağlamak adına bu sektördeki ara eleman niteliğini ve hizmet kalitesini arttırmamızı gerektirmektedir.

11 Projemizin amaçları Yiyecek-içecek hizmet alanındaki öğrencilerimiz 10.sınıf sonu itibariyle servis,mutfak, ve pastacılık dallarından birini seçerek, istedikleri alanda özelleşmektedirler. Bu dallarda verilen atölye dersleriyle pratiklerinin arttırılmasına yönelik eğitim verilmektedir. Ayrıca her öğrenci 10. ve 11.sınıfların sonunda uygulamalı staj eğitiminden geçmek zorundadır. Projemiz nitelikli ara eleman sayısını arttırarak turizm kalitesini arttırmayı ve nitelikli ara eleman istihdamını arttırmayı amaçlamıştır.

12 Projenin Amaçları Nelerdir ?
Projemize Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanında 10. ve 11.sınıfta eğitim gören 14'er öğrenciden oluşan iki grup katıldı. 14'er kişilik 2 öğrenci grubumuz 4 haftalık sürede Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag da alanlarına yönelik eğitimler aldılar Çek Mutfağı Uygulamaları ve Klasik Usullerde Servis konularında eğitimi amaçlayan projemizin ilk iki haftasını, otelcilik okulunda alınacak teori eğitimi, sonraki iki haftayı ise otelde ve restoranda staj eğitimi oluşturdu.

13 Projenin Amaçları Nelerdir ?
Projemizin amaçları: -Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümünden mezun olan öğrencilerimizin kalifiye olarak yetiştirilmesini sağlamak, -Öğrencilerimizin alacağı eğitimle nitelikli ara eleman sayısını arttırarak turizm kalitesini yükseltmek ve nitelikli ara eleman istihdamını arttırmak, -Öğrencilerimiz kazandıkları bu deneyim ve bilgilerle ülkemiz turizm sektörüne katkıda bulunmak,

14 Projenin Amaçları Nelerdir ?
-Öğrencilerimizin kendilerinden sonra gelecek meslektaşlarına deneyimlerini ve bilgilerini aktararak onların da vizyonunun genişlemesini sağlamak olarak sıralanabilir. Proje idare ekibimiz tarafından hazırlık ve yürütme işlemleri gerçekleştirilecek; aynı zamanda yaygınlaştırma, değerlendirme ve raporlaştırma gibi konularla da bu ekip ilgilenecektir. Projemizin gerçekleştirilmesinin ardından katılımcılarımız;

15 Projenin Amaçları Nelerdir ?
-Mutfak uygulamaları ve yiyecek servisi alanında yetkinlik kazanacaklar -İlimizin ve bölgemizin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak -Öğrencilerimizin niteliklerindeki görünür artış sayesinde turistik işletmelerin kalitesi artacak ve ekonomik getiriler sağlanacaktır.

16 Projede yer alacak öğrencilerin kazanacağı beceriler.
Projemizin başarıyla tamamlanmasının ardından öğrencilerimiz mesleki becerilerini geliştirmiş şekilde okula döneceklerdir. Mesleki anlamda gelişimleri üst düzey seviyeye ulaşan öğrencilerimiz ve proje yürütme konusunda deneyim sahibi olacak olan proje ekibimiz sayesinde kurumumuzun kalitesi artacaktır. Gidecekleri ülkenin konuştuğu dilde günlük konuşma becerileri,

17 Projede yer alacak öğrencilerin kazanacağı beceriler.
Alacakları eğitim ve mesleki deneyim sayesinde daha kolay istihdam edilebilme, Mesleki alanları ile ilgili yabancı dilde terminoloji kullanımı, Farklı kültürlerden insanların bulunduğu ortamlarda güven odaklı iletişim geliştirme, Farklı kültürler hakkında bilgi edinme ve empati kurabilme,

18 Projede yer alacak öğrencilerin kazanacağı beceriler.
Takım çalışması, görev paylaşımı ve birlikte çalışabilme, Sorumluluk alma ve bağımsız hareket edebilme, Özgüven, Uluslararası seyahat, bir Avrupa ülkesinde yaşam deneyimi ve farkındalık.

19 Projede kimler yer aldı ?
Projede yer alacak olan katılımcılar; proje sahibi ve katılımcı gönderen ortak kurumların 10, 11 sınıflarında eğitim görmekte olan, 15 ve 18 yaş aralığında bulunan öğrencileri yer almıştır.

20 Projede yer alan katılımcılar nasıl seçildi?
Projede yer alacak katılımcılar aşağıda ifade edilen seçim kriterlerine göre belirlenmiştir. Akademik başarı düzeyi, Tutum ve davranışların uygunluğu (Disiplin), Yabancı dil beceri düzeyi, Ülkemizi ve okulumuzu yurtdışında temsil edebilme kabiliyeti, Birlikte çalışabilme beceri düzeyi, Proje konusuna olan ilgi düzeyi ve mesleki kariyer planının proje konusu ile ilgisi,

21 Projede yer alacak olan katılımcıların seçimi
Katılımcıların belirlenmesi için demokratik, adil ve şeffaf bir seçim yöntemi uygulanmıştır. Öğrencilerimizi seçilmesi için çeşitli faaliyetler yürütüldü. Öncelikle süreçte, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine göre düzenlenmiş, kişisel bilgileri içermeyen yazılı başvuru formları kullanıldı. Projede yer almak isteyen öğrenciler “Katılımcı Başvuru Formunu” doldurduktan sonra “Proje Yönetim Ekibine” teslim ettiler. Kurul üyelerinin başvuruları şeffaf bir şekilde değerlendirmesi için başvuru formlarında adayların isimleri yazılmadı. Ancak hangi başvuru formunun kime ait olduğunun belirlenmesi için başvuru numarası kullanıldı. Bu yüzden katılımcı adaylarının teslim aldıkları başvuru formunun yanında Mühürlü Başvuru Numarası belgeleri de verildi.

22 Projede yer alacak olan katılımcıların seçimi
Aday katılımcıların başvuru formları komisyon üyeleri tarafından değerlendirilerek sonuçların aritmetik ortalaması olan nihai puanlar okulumuzun ilan panosuna asıldı. II. Aşamada yapılacak mülakatta adayların yabancı dil becerileri, mesleki ve sosyal beceri düzeyleri temel alınarak her komisyon üyesi tarafından 100 puan üzerinden değerlendirildi. Mülakatta ayrıca katılımcı adaylarının yurt dışına çıkmakta engelleri olup olmadığı (ailevi, hukuki, mali, sıhhi, v.b) belirlendi. Mülakat ve başvuru formu değerlendirme sonuç puanları dikkate alınarak, adayların puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak, nihai sonuç en yüksek puandan başlanarak 28 asıl ve 5 yedek katılımcı belirlendi. Etkinliklere katılım istekliliği okul kurallarına uyma ve çalışma disiplinine bağlı olarak yapılacak gözlemlerde, katılımcılar performanslarına göre yedek listedeki adaylarla değiştirilebileceği öğrencilere açıklandı.

23 Katılımcıların seçilmesinden sonra yürütülen faaliyetler.
Projede yer alacak olan katılımcıların seçiminden sonra aşağıda maddeler halinde verilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla sözleşme imzalanması, Velilerle sözleşme imzalanması, Katılımcıların Banka Şubesinde Vadesiz Avro Hesabı açtırmaları Katılımcıların noter tasdikli veli muvaffakatnamesi alması, Yurtdışına çıkış için Valilik oluru alınması, Katılımcıların hizmet pasaportu alması, Öğrenme Anlaşmalarının imzalanması, Seyahat Sigorta poliçelerinin temin edilmesi, Yurtdışı Çıkış Harçlarının ödenmesi, Dilsel hazırlıklar, Kültürel hazırlıklar, Seyahat organizasyonu, İzleme faaliyetleri, Katılımcı raporları (ECAS Anketleri),

24 Hazırlık çalışmaları Hazırlık çalışmalarımız dahilinde katılımcılar ve veliler ile bilgilendirici sunumların olduğu toplantılar düzenlenmiştir.

25 Hazırlık çalışmaları Hazırlık çalışmalarımız dahilinde, tüm katılımcılarımız olası iletişim problemlerini engellemek ve kazanımları maksimum seviyeye çıkarmak için Hafta sonları Toplam 56 saat mesleki ingilizce kursuna katıldılar.

26 Akışların gerçekleşmesi
Ulusal Ajans desteği ile gerçekleşen projemiz iki akışta tamamlanmıştır. Katılımcı seçimleri, veli izinleri, hazırlık çalışmaları, vize ve bilet işlemlerinin ardından akışlarımız başlamıştır. Amaçlarımız doğrultusunda hazırladığımız projemizin yurt dışı akışları ise Çek Cumhuriyeti Prag’da bulunan kurumlar Hotelová škola ve KLARET Praha, s.r.o. ‘da gerçekleşmiştir.

27 Hotelová škola Okulda normal lise eğitiminin yanında ayni zamanda gastronomi alanında, teknik bilgi alanında, yemek hizmetleri alanında ve konaklama alanında eğitim verilmektedir. Bununla birlikte eğitimlerde öğrencilerine bir işletmecinin bilmesi gereken ekonomik bilgileride öğretmektedirler. Öğrencilerine bu bilgileri normal hayatta denemeleri için hem yurtiçi hemde yurtdışında staj görme olanağını sağlamaktadır. Öğrencilerine bu eğitimi verdiği için Avrupa'da otelcilik okullar birliğine üyeliği kabul edilmiştir ( EURHODIP). Ayrıca, Çek Cumhuriyeti’ nde buna benzer birliklere üyedir . Kurum öğrencilerine sadece kaliteli eğitim sunmuyor aynı zamanda 50 seneyi aşkın tecrübe sunmaktadır.

28 Hotelová škola Kurum öğrencilerine eğitim konusunda değişik yöntemler uygulamaktadır. Öğrencilere bilgi yönetim konusunda eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler ile ileri hayatta daha başarılı olmaları sağlanmaktadır. Yine eğitim faaliyetleriyle öğrencilerine problem çözme teknikleri ni göstermektedir, her türlü konuda problem çözme ve problemi inceleme yetisini geliştirecek ve en önemlisi problem çözerken takım çalışmasına önem verme ön planda tutulmaktadır. İletişim eğitimi sayesinde öğrenciler pazarlama konusunda kendilerini geliştirebilmektedir. Ayrıca, bu eğitim sayesinde öğrenciler düşüncelerini daha etkin ve anlaşılır aktarabilecektir. Öğrencilere sosyal bilgiler alanında ve idari işler alanında bilgi sunmaktadır.

29 Hotelová škola Yiyecek ve İçecek alanında Mutfak Uygulamaları ve Yiyecek Servisi dallarında Hotelova Skola Otelcilik Okulunda eğitim alan öğrencilerimiz mutfak kapasitesi geniş, araç-gereç çeşitleri fazla, Çek yemekleri konusunda uzmanlaşmış şefleri bulunan bir okulda eğitim aldıkları için mutfak becerilerini yükseltmişlerdir. Aynı şekilde Yiyecek Servisi alanında Klasik Usullerde Servis eğitimi alan öğrencilerimiz bu konudaki teorik bilgilerini arttırmışlardır.

30 Hotelová škola Eğitim Çalışmalarımız

31 Hotelová škola Eğitim Çalışmalarımız

32 Kazanımlarımız Öğrencilerimiz alınan teorik eğitimi pratik olarak, kurumumuzun tesislerinde pekiştirme imkanı bulmuşlardır.

33 Hotelová škola

34 Kazanımlarımız Öğrencilerimiz, alınan teorik eğitimleri hem Hotelová škola’da hem de Vysoka hotelová škola ’da pekiştirebilme şansı bulmuşladır.

35 Vysoka Hotelová škola

36 Kazanımlarımız Teorik eğitim ardından staj eğitimi alan olan öğrencilerimiz otel ve restoran ortamında uygulama fırsatı bulmaları sayesinde pratik becerilerini arttırmışlardır. Çek yemekleri yapımı, kullanılan malzemeler, uygun ölçüler gibi konularda teorik eğitim alan öğrencilerimiz bu alandaki staj eğitimlerini ev sahibi restoranımızda almışlardır. Restoran şeflerinin öncülüğünde Çek yemeklerini yapma fırsatına erişen öğrencilerimiz; mesleklerini uygulama fırsatını yakalamanın yanı sıra farklı bir ülkenin yemek kültürünü de tanımışlardır. Bu staj eğitimi sonunda öğrencilerimiz uygun mutfak ortamı sağlandığında Çek yemeklerini tarifine uygun olarak hazırlayabilecekler ve meslek hayatlarına nitelikli birer eleman olarak başlayacaklardır.

37 Vysoka Hotelová škola Hem pratik hem de teorik olarak yetkinlik kazanmış öğrencilerimiz staj eğitimleri sayesinde mesleki becerilerini geliştirmenin yanı sıra bireysel becerilerini de geliştirmişlerdir. Mutfakta ve servisteki Avrupa uygulamalarını görmüş, Avrupalı meslektaşlarının müşterilerle olan ilişkilerini gözlemlemiş olan öğrencilerimiz; kendilerini daha yetkin hale gelmiş hissetmektedir ve bu sayede kendilerine güvenleri artmıştır.

38 Vysoka Hotelová škola

39 Uygulamalı Eğitim

40 Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan’ın ziyareti

41 Geziler ve etkinliklerimiz
Prag Büyükelçimiz Sayın Ahmet Necati Bigalı’yı ziyaretimiz

42 Geziler ve etkinliklerimiz

43 Viyana Ünv. ve Viyana Teknik Ünv. Gezisi

44 Karlovy Vary Gezisi

45 Otel ziyaretlerimiz

46 Staj yaptığımız ve konakladığımız Step Otel

47 Mutfak Uygulamalarımız

48 Mutfak Uygulamalarımız

49 Mutfak Uygulamalarımız

50 Mutfak Uygulamalarımız

51 Mutfak Uygulamalarımız

52 Servis Uygulamalarımız

53 Servis Uygulamalarımız

54 Servis Uygulamalarımız

55 Servis Açma Eğitimi

56 Servis Açma Eğitimi

57 Çek Kültürünü tanımak amacıyla düzenlenen etkinlik

58 Türk Kültürünü Tanıtma Etkinliğimiz

59 Türk Kültürünü Tanıtma Etkinliğimiz

60 Türk Kültürünü Tanıtma Etkinliğimiz

61 Türk Kültürünü Tanıtma Etkinliğimiz

62 Sertifikalar

63 Sertifikalar - Tüm katılımcılarımız, ev sahibi kurumumuz tarafından sertifikalandırılmıştır.


"AB ERASMUS PLUS PROGRAMI – KA2 Mesleki Eğitimde Hareketlilik Projemiz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları