Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani."— Sunum transkripti:

1 ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. FEN VE TEKNOLOJİ

2 BİLEŞİK: En az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. Yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür. MOLEKÜL: İki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır. FEN VE TEKNOLOJİ

3 Elementler : Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. FEN VE TEKNOLOJİ

4 Elementlerin Özellikleri :
1- En küçük yapı birimleri atomlardır Aynı cins atomlardan oluşurlar Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar Saf maddelerdir Sembollerle gösterilirler. FEN VE TEKNOLOJİ

5 Diş dolgusunun yapımı dahil birçok alanda cıva elementi kullanılır.
FEN VE TEKNOLOJİ

6 Mutfakta kullandığımız eşyalarımızın bir
kısmı ve bazı süs eşyalarımız bakır elementinden yapılmıştır. Cıva elementi FEN VE TEKNOLOJİ

7 Element adları türkülerimize, şarkılarımıza bile konu olmuştur.
Düriye’min güğümleri kalaylı ah kalaylı, Fistan giymiş etekleri alaylı... Kalay elementi FEN VE TEKNOLOJİ

8 Magnezyum, hafif bir element olduğu için hava taşıtlarının yapı
sında kullanılır. Ayrıca kurutulmuş meyvelerde bulunur. Magnezyum elementi FEN VE TEKNOLOJİ

9 ve yapı malzemelerinde bulunur.
Silisyum, kumda, kilde, camın yapısında ve yapı malzemelerinde bulunur. Silisyum elementi FEN VE TEKNOLOJİ

10 kireç gibi maddeler ile dişlerimizin ve kemiklerimizin
Kalsiyum, çimento, alçı, kireç gibi maddeler ile dişlerimizin ve kemiklerimizin yapısında bulunur Kalsiyum elementi FEN VE TEKNOLOJİ

11 Oksijen, canlıların yaşaması için temel elementtir. Oksijen
elementi ayrıca dalgıçların ve astronatların solunum yapmak için kullandığı oksijen tüplerinde bulunur Oksijen elementi FEN VE TEKNOLOJİ

12 yakıtlarında kullanılır.
Bor, ısıya dayanıklı renkli cam imalatında, seramiklerde ve roket yakıtlarında kullanılır. Bor elementi FEN VE TEKNOLOJİ

13 Alüminyum, mutfak araç gereçlerinin, elektrik kablolarının ve içecek
kutularının yapımında kullanılır. Alüminyum Elementi FEN VE TEKNOLOJİ

14 NO ELEMENTİN ADI SEMBOLÜ
1 Hidrojen H 2 Helyum He 3 Lityum Li 4 Berilyum Be 5 Bor B 6 Karbon C 7 Azot N 8 Oksijen O 9 Flor F 10 Neon Ne 11 Sodyum Na 12 Magnezyum Mg 13 Aliminyum Al 14 Silisyum Si 15 Fosfor P 16 Kükürt S 17 Klor Cl FEN VE TEKNOLOJİ

15 ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir FEN VE TEKNOLOJİ

16 Atomu oluşturan parçacıklar: Cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron,
Elektronların yükünü dengeleyen aynı sayıda ama pozitif yüklü olan proton, Elektrik yükü taşımayan nötr parcacık nötron. FEN VE TEKNOLOJİ

17 Atom iki kısımdan oluşur : 1-Çekirdek (merkez)
2-Katmanlar (yörünge) Çekirdek, hacim olarak küçük olmasına karşın, atomun tüm kütlesini oluşturur. Çekirdekte proton ve nötronlar bulunur. Elektronlar ise çekirdek çevresindeki katmanlarda bulunur. FEN VE TEKNOLOJİ

18 Proton sayısı atomlar (elementler) için ayırt edici özelliktir
Proton sayısı atomlar (elementler) için ayırt edici özelliktir Elektronların bulunma olasılığının olduğu bölgelere elektron bulutu denir. Kimyasal olaylarda (reaksiyonlarda) yalnızca elektron sayısı değişir. Proton ve nötron, çekirdekte bulunduğu için sayıları değişmez. FEN VE TEKNOLOJİ

19 ATOM MODELLERİ 1-Domectiruz Atom Modeli
Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400’lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. Democritus, maddenin taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu taneciklere atom adını vermiştir. Democritus, atom hakkındaki görüşlerini deneylere göre değil varsayımlara göre söylemiştir. Democritus’ a göre; FEN VE TEKNOLOJİ

20 Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur.
Madde parçalara ayrıldığında en sonunda bölünemeyen bir tanecik elde edilir ve bu tanecik atomdur. Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur. Maddelerin farklı olmasının nedeni maddeyi oluşturan atomların sayı ve dizilişi biçiminin farklı olmasıdır.  Atom görülemez. Atom görülemediği için bölünemez. FEN VE TEKNOLOJİ

21 2-John Dalton Atom hakkında ilk bilimsel görüş 1803 – 1808 yılları arasında İngiliz bilim adamı John Dalton tarafından ortaya atılmıştır. Dalton’ a göre; Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. (Maddeler çok küçük, bölünemez, yok edilemez taneciklerden oluşur.)  Atomlar parçalanamaz. FEN VE TEKNOLOJİ

22 Atom içi dolu küre şeklindedir.
Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur.  Maddelerin birbirlerinden farklı olmasının nedeni maddeyi oluşturan atomların farklı özellikte olmasıdır.  Bir maddeyi oluşturan atomların tamamı birbirleriyle aynı özelliklere sahiptir. John Dalton Dalton’un Atom Modeli FEN VE TEKNOLOJİ

23 3-Ernest Rutherfort Atomun çekirdeğini ve çekirdekle ilgili birçok özelliğin ilk defa keşfeden bir bilim adamıdır. Atom kütlesinin tamamına yakını merkezde toplanır, bu merkeze çekirdek denir. Elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde sürekli dolanırlar. (Yörünge daire şeklinde değil, enerji seviyesine karşılık gelen orbitallerde dolanır.) Ernest Rutherfort Rutherfort-Bohr Atom Modeli FEN VE TEKNOLOJİ

24 4-Niels David Bohr Bohr atom teorisi hidrojenin yayınma spektrumuna dayanılarak açıklanır. Bohr’ a göre; Elektronlar çekirdek etrafında belirli enerjiye karşılık gelen belirli uzaklıklarda bulunur. Yüksek enerji düzeyinde bulunan elektron, düşük enerji düzeyine geçerse fotonlar halinde ışık yayarlar. Niels Bohr Bohr Atom Modeli FEN VE TEKNOLOJİ


"ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları