Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom."— Sunum transkripti:

1 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. FEN VE TEKNOLOJİ

2 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM BİLEŞİK: En az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. Yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür. MOLEKÜL: İki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır. FEN VE TEKNOLOJİ

3 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Elementler : Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. FEN VE TEKNOLOJİ

4 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Elementlerin Özellikleri : 1- En küçük yapı birimleri atomlardır. 2- Aynı cins atomlardan oluşurlar. 3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar. 4- Saf maddelerdir. 5- Sembollerle gösterilirler. FEN VE TEKNOLOJİ

5 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Diş dolgusunun yapımı dahil birçok alanda cıva elementi kullanılır. Cıva elementi FEN VE TEKNOLOJİ

6 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Cıva elementi Mutfakta kullandığımız eşyalarımızın bir kısmı ve bazı süs eşyalarımız bakır elementinden yapılmıştır. FEN VE TEKNOLOJİ

7 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Element adları türkülerimize, şarkılarımıza bile konu olmuştur. Düriye’min güğümleri kalaylı ah kalaylı, Fistan giymiş etekleri alaylı... FEN VE TEKNOLOJİ Kalay elementi

8 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Magnezyum, hafif bir element olduğu için hava taşıtlarının yapı sında kullanılır. Ayrıca kurutulmuş meyvelerde bulunur. Magnezyum elementi FEN VE TEKNOLOJİ

9 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Silisyum, kumda, kilde, camın yapısında ve yapı malzemelerinde bulunur. FEN VE TEKNOLOJİ Silisyum elementi

10 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Kalsiyum, çimento, alçı, kireç gibi maddeler ile dişlerimizin ve kemiklerimizin yapısında bulunur Kalsiyum elementi FEN VE TEKNOLOJİ

11 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Oksijen, canlıların yaşaması için temel elementtir. Oksijen elementi ayrıca dalgıçların ve astronatların solunum yapmak için kullandığı oksijen tüplerinde bulunur FEN VE TEKNOLOJİ Oksijen elementi

12 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Bor, ısıya dayanıklı renkli cam imalatında, seramiklerde ve roket yakıtlarında kullanılır. Bor elementi FEN VE TEKNOLOJİ

13 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Alüminyum, mutfak araç gereçlerinin, elektrik kablolarının ve içecek kutularının yapımında kullanılır. FEN VE TEKNOLOJİ Alüminyum Elementi

14 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM NOELEMENTİN ADISEMBOLÜ 1HidrojenH 2HelyumHe 3LityumLi 4BerilyumBe 5BorB 6KarbonC 7AzotN 8OksijenO 9FlorF 10NeonNe 11SodyumNa 12MagnezyumMg 13AliminyumAl 14SilisyumSi 15FosforP 16KükürtS 17KlorCl FEN VE TEKNOLOJİ

15 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa- hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir FEN VE TEKNOLOJİ

16 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Atomu oluşturan parçacıklar: Cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron, Elektronların yükünü dengeleyen aynı sayıda ama pozitif yüklü olan proton, Elektrik yükü taşımayan nötr parcacık nötron. FEN VE TEKNOLOJİ

17 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Atom iki kısımdan oluşur : 1-Çekirdek (merkez) 2-Katmanlar (yörünge) Çekirdek, hacim olarak küçük olmasına karşın, atomun tüm kütlesini oluşturur. Çekirdekte proton ve nötronlar bulunur. Elektronlar ise çekirdek çevresindeki katmanlarda bulunur. FEN VE TEKNOLOJİ

18 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Proton sayısı atomlar (elementler) için ayırt edici özelliktir. Elektronların bulunma olasılığının olduğu bölgelere elektron bulutu denir. Kimyasal olaylarda (reaksiyonlarda) yalnızca elektron sayısı değişir. Proton ve nötron, çekirdekte bulunduğu için sayıları değişmez. FEN VE TEKNOLOJİ

19 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ATOM MODELLERİ 1-Domectiruz Atom Modeli Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400’lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. Democritus, maddenin taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu taneciklere atom adını vermiştir. Democritus, atom hakkındaki görüşlerini deneylere göre değil varsayımlara göre söylemiştir. Democritus’ a göre; FEN VE TEKNOLOJİ

20 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Madde parçalara ayrıldığında en sonunda bölünemeyen bir tanecik elde edilir ve bu tanecik atomdur. Bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşur. Maddelerin farklı olmasının nedeni maddeyi oluşturan atomların sayı ve dizilişi biçiminin farklı olmasıdır. Atom görülemez. Atom görülemediği için bölünemez. FEN VE TEKNOLOJİ

21 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM 2-John Dalton Atom hakkında ilk bilimsel görüş 1803 – 1808 yılları arasında İngiliz bilim adamı John Dalton tarafından ortaya atılmıştır. Dalton’ a göre; Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. (Maddeler çok küçük, bölünemez, yok edilemez taneciklerden oluşur.) Atomlar parçalanamaz. FEN VE TEKNOLOJİ

22 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM Atom içi dolu küre şeklindedir. Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. Maddelerin birbirlerinden farklı olmasının nedeni maddeyi oluşturan atomların farklı özellikte olmasıdır. Bir maddeyi oluşturan atomların tamamı birbirleriyle aynı özelliklere sahiptir. John Dalton Dalton’un Atom Modeli FEN VE TEKNOLOJİ

23 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM 3-Ernest Rutherfort Atomun çekirdeğini ve çekirdekle ilgili birçok özelliğin ilk defa keşfeden bir bilim adamıdır. Atom kütlesinin tamamına yakını merkezde toplanır, bu merkeze çekirdek denir. Elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde sürekli dolanırlar. (Yörünge daire şeklinde değil, enerji seviyesine karşılık gelen orbitallerde dolanır.) Ernest RutherfortRutherfort-Bohr Atom Modeli FEN VE TEKNOLOJİ

24 ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM 4-Niels David Bohr Bohr atom teorisi hidrojenin yayınma spektrumuna dayanılarak açıklanır. Bohr’ a göre; Elektronlar çekirdek etrafında belirli enerjiye karşılık gelen belirli uzaklıklarda bulunur. Yüksek enerji düzeyinde bulunan elektron, düşük enerji düzeyine geçerse fotonlar halinde ışık yayarlar. Niels BohrBohr Atom Modeli FEN VE TEKNOLOJİ


"ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları