Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAN İ ER İ ST DÖNEM (1520—1600) MAN İ ER İ ST DÖNEM (1520—1600) DUYGUNUR KOÇ 09/11 09/11.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAN İ ER İ ST DÖNEM (1520—1600) MAN İ ER İ ST DÖNEM (1520—1600) DUYGUNUR KOÇ 09/11 09/11."— Sunum transkripti:

1 MAN İ ER İ ST DÖNEM (1520—1600) MAN İ ER İ ST DÖNEM (1520—1600) DUYGUNUR KOÇ 09/11 09/11

2 Manierizm,rönesansın sonu ile barokun başlangıcı olan 1520_1600 yılları arasındaki dönem için kullanılan terimdir. Çok radikal de ğ işiklikler yapılmamakla birlikte ufak kopuşlar ve yeniliklerle üsluplar arası geçisi sa ğ layan manierizm ‘yüksek rönesans’ ve ‘barok’ arasında bir köprü olmuştur.

3 Dönemin en önemli özelli ğ i belli bir stilin sanatçılar tarafından takip edilmemesi,bir anlamda farklı ifade yollarının aranmasıdır. Manierizm rönesansın insan ölçülerini ön plana alan,sıkı bir geometriye dayanan akılcı tutumuna kasıtlı bir karşı çıkış,katılaşmaya yüz tutmuş kalıpları yıkmak eylemiydi. Aslında sürekli yenilik peşinde koşan yüksek rönesans mimarları,belirli kurallar içinde kalarak formu yönlendirmeye son vermişlerdi. Bu nedenle yüksek rönesans yerini;formal disiplini reddeden ve hayal gücünün oyunlarına izin veren manyerizme bıraktı. Sanatçılar ilkeleri bir kenara iterek romantik ve kişisel olmaya cesaret edebiliyorlardı.

4 Bu dönem en güçlü anlatımını MICHELANGELO ile bulmuştur. Dar anlamda manierizm mimaride, İ talya’da,Michelangelo ’dan 16.yy sonuna kadar yürürlükte olan üslubu anlatmaktadır. Michelangelo’nun mimarisi mu ğ lak ve karmaşık formlardan oluşuyordu.herşey birbirine karışmış ve devinim halindeydi. Ekledi ğ i yeni cepheler ve binaları planlamada dairenin yerine hakim modüler şekil ovaldi. (Rönesans döneminde ise daire kusursuzlu ğ u simgeliyordu ve sıkça kullanılan bir formdu)

5 RÖNESANS ÇA Ğ I M İ MARLI Ğ I İ LE MANYER İ ST ÇA Ğ M İ MARLI Ğ I ARASINDAK İ FARKLAR RÖNESANS Uyum-kural-oran kullanımı en üst noktaya ulaşmıştır Form disiplinerdir Persfektif kullanıldı Dinginlik ve yalınlık ön plandadır MANYER İ ST ÇA Ğ Kurallar yıkılmaya çalışılmıştır Bilgisel disiplin vardır.(formların analizini yapıp yorumlama söz konusudur) Derin persfektif kullanıldı. Işık ve gölge kullanımı de ğ işti Hareketlilik ve abartı ön plandadır

6 DÖNEM İ N ÖNE ÇIKAN YAPILARI MASS İ M İ SARAYI MED İ C İ ŞAPEL İ LAURENZIANA KÜTÜPHANES İ CAPITOL ALANI CAPRAROLA V İ LLASI REDENTORE K İ L İ SES İ OL İ MP İ K T İ YATRO V İ LLA CAPRA ROTONDA İ L GESU K İ L İ SES İ AUGSBORG BELED İ YE B İ NASI CHAMBORD ŞATOSU

7 MASS İ M İ SARAYI Massimi sarayı manyerist akımın ilk binasıdır. Bu bina İ talyan mimarisinde yeni ve orijinal bir ça ğ başlatmıştır

8 Planı e ğ ri bir soka ğ a uyduruldu ğ u için,bir vestibül,ordan geçilen geniş bir avlu ve onun arkasında da daha küçük bir avlu vardır. Düzendeki bu orjinallik ve pitoresk ( avlusundan başka,hafif e ğ ri cephesi de Yüksek Rönesansın kudretli üslubuna aykırıdır. Düzendeki bu orjinallik ve pitoresk (estetik etkiyi matematiksel hesaplarla diil raslantısallıkla elde etmek, bi tür sanat akımı)avlusundan başka,hafif e ğ ri cephesi de Yüksek Rönesansın kudretli üslubuna aykırıdır.

9 Giriş logiasındaki çifter toscan-dorik sütunlar ve a ğ ır korniş üst katlara bir hazırlayıcı de ğ ildir Zemin kat loggiasının derin ve karanlık revakı,üst katların yassılı ğ ına aykırı oldu ğ u için cephede birlik göstermez İ lk kat pencere kabartmaları ise rönesans ilkelerine göre çok hafiftir. Di ğ er pencereleri küçük ve acayip şekilli olup,yüksek rönesansın aksine hiçbiri boyut veya önemlerine göre di ğ erlerinden ayrılmaz Ayrıca rönesans dikdörtgen cephesinin ifade etti ğ i sa ğ lamlık ve masiflik de bu e ğ ri cephenin inceli ğ inde yoktur Massimi sarayında antik ça ğ ın hiçbir ilkesine uyulmamıştır(farnese sarayı mantiki bir strüktüre sahipti,binanın herhangibir elemanı di ğ erleri hakkında fikir verirdi)

10 Massimi sarayı Farnese’den daha az muhteşem fakat şirin bir binadır…

11 Bu şapel Michelangelo’nun ilk mimari eseridir Floransa’da bulunan San Lorezo kilisesine sonradan eklenmiştir (medici ailesinin mezarları için inşa edilmiştir.medici ailesi Floransada yaşamış güçlü ve etkin bir ailedir.çok sayıda Floransa hükümdarını ve daha sonralarıda Fransa kraliyet mensuplarını yetiştirmiştir.mediciler sanatın destekçisi olmuşlardır.Rönesansı büyük ölçüde etkilemişlerdir) MED İ C İ ŞAPEL İ ( MICHELANGELO)

12 Şapel heykeller için bir mekan olarak tasarlanmıştır Şapelde heykel ve mimari arasında mükemmel bir denge kurulmuştur…

13 Michelangelo burada etkiyi daimi olarak kırarak elde etmiştir.şapelin tavanına ulaşan büyük plastrları ve nişleri çevreleyen plastrlarıda kırmıştır.

14 San Lorenzo planı 1 - Basilica di San Lorenzo by Brunelleschi 2 - Sagrestia Vecchia, (Old Sacristy) by Brunelleschi 3 - Sagrestia Nuova (New Sacristy) by Michelangelo 4 - Cappella dei Principi (Chapel of the Princes) by who cares?

15

16

17


"MAN İ ER İ ST DÖNEM (1520—1600) MAN İ ER İ ST DÖNEM (1520—1600) DUYGUNUR KOÇ 09/11 09/11." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları