Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLELER VE ÖĞRETMENLER İÇİN ERGENLİK DÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLELER VE ÖĞRETMENLER İÇİN ERGENLİK DÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 AİLELER VE ÖĞRETMENLER İÇİN ERGENLİK DÖNEMİ
MUĞLA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 ERGENLİK NEDİR? Ergenlik genel hatlarıyla çocukluktan çıkıp yetişkinliğe geçiş arasındaki sureci içine alır.

3 ERGENLİKTE GELİŞİM ALANLARI
FİZİKSEL GELİŞİM BİLİŞSEL GELİŞİM DUYGUSAL GELİŞİM SOSYAL GELİŞİM

4 FİZİKSEL DEĞİŞİMLER Boy ve kilo artışı görülmektedir.
Kızlarda kalçalar, erkeklerde omuzlar genişlemeye başlar. Kıllanmalar başlar ve erkekler yavaş yavaş sakal tıraşı olmaya başlayabilir. Kızlarda ergenliğe giriş erkeklere göre daha erken olur. Erkeklerde kızlara göre daha hızlı boy uzaması görülür. Özellikle erkeklerde sesin çatallaşması sözkonusudur.

5 Ergenlik döneminde kas ve kemiklerdeki büyüme nedeniyle ağırlıklarda artış olur.
Sindirim sisteminde düzensizlikler ve iştahta dalgalanmalar olur.Bu hem hormonlardaki değişikliklere hem de iç organlardaki büyümelere bağlıdır. Halsizlik baş ve sırt ağrıları bitkinlik görülür.

6 FİZİKSEL DEĞİŞİMİN ERGENDE YARATTIĞI DEĞİŞİKLİKLER
Sakarlık Bedenindeki değişiklikleri kabullenmesinde güçlük İştahındaki dalgalanmaların aile ile ilişkilerini etkilemesi ya da yeme alışkanlıklarında düzensizlikler yaratması Büyümesinden kaynaklanan ağrılar sosyal yaşamını etkiler.

7 BİLİŞSEL GELİŞİM Ergenlik döneminde bireyler mantıksal düşünmede yetişkinler düzeyine ulaşırlar Toplumsal ilişkilerde kuralların gerekliliğini anlamaya başlar, Aynı zamanda birey toplumsal kurallara ve geleneklere eleştirel bakmaya başlar. Olaylar arasında neden- sonuç ilişkisini daha rahat anlamaya başlar. Soyut düşünür, genellemeler yapar ve mantıklı sonuçlara ulaşır.

8 Soyut değerlendirme yetisi dediğimiz çok yönlü düşünme; yasa önünde eşitlik, adalet arama, en iyiyi insanlara sunabilme, insan yaşamının değeri gibi soyut kavramları değerlendirmelerine yardımcı olarak bu konular hakkında düşünmelerini ve tartışmalarını kolaylaştırır. Ancak çok yönlü düşünme yeteneği, yaşantılarla ve eğitimle kazanılır.

9 DUYGUSAL GELİŞİM Hormonlar vücudun kimyasal dengesinde etkili olur ve pek çok davranışını doğrudan etkiler. Genel anlamda ergende şu olumsuz özellikler görülür. Yalnızlık isteği, Çalışmaya karşı isteksizlik,can sıkıntısı, huzursuzluk, duygusal gel-gitler, Otoriteye direniş, Çekingenlik, Duygusallığın artması, Kendine güvensizlik, Cinselliğe karşı aşırı merak Fazla hayal kurma

10 Başkalarının duygu ve düşüncelerini dinleme, anlayış gösterme “EMPATİ”yi geliştirir.
Sanat dalları başkalarına anlayış gösterme konusunda yardımcı olacaktır. Sanat dallarıyla kişilerin duygu ve düşünceleri değişik yorumlarla paylaşıma sunulmaktadır. Bu nedenle tiyatro,drama, sinema gibi sanatsal katılımlar gelişim için son derece yararlı olacaktır.

11 SOSYAL GELİŞİM Daha önceki çocuksu davranışlar yerini uygun yetişkin davranışlarına bırakır. Ergen kendi kişiliğine kavuşabilmek için önce ana- baba etkisinden sıyrılmaya çalışır. Ergen bir yandan ana-baba etkisinden sıyrılmaya çalışırken, bir yandan kendisine uygun modeller seçer.Bunlar bir öğretmen, bir sporcu, bir şarkıcı veya bir siyasi lider olabilir. Bu dönem ergenin sosyal olaylara ilgisi artar.Çeşitli olaylar hakkında görüş bildirmekten zevk duyar. Aynı zamanda gürültülü müzik dinlemekten zevk duyar. Süse, giyime, eğlencelere ve gezilere merak sarar. Bebekliğinden beri ailesi ile olmaya can atarken, bu dönemde kendisine özel alanlar oluşturmaya çalışır. Odasına kapanır,günlük tutar,eşyalarının karıştırılmasından hoşlanmaz. Kendisini yaşamayan ergenin bir kimlik geliştirmesi mümkün olmaz.

12 BAĞIMSIZLIK VE BAĞLILIK
Ergenler bu dönemde bağımsızlık duygusunu doyasıya yaşamak için zamanının çoğunu dışarıda geçirmek ister. Bu nedenle eve giriş-çıkış saatlerinin olması, anne babaların bu konudaki müdahalesi onlara sıkıntı verir. Ancak bunun bir denetim olmaktan daha çok birlikte yaşayan insanların birbirlerine saygılarının gereği olduğu unutulmamalıdır. Burada yapılabilecek en iyi şey sevilen kişilere bağlılığı sürdürerek, bağımsızlığı kazanmak olmalıdır.

13 ERGENLİK DÖNEMİ 12-18 YAŞ GELİŞİM GÖREVLERİ
Sosyal davranışların gelişmesine paralel olarak her iki cinsteki yaşıtları ile yeni ve daha olgun ilişkiler kurmayı başarma, Bir yetişkin kadın yada erkek rolünü edinme, Yetişkinlerden bağımsız kendi duygusal özerkliğini elde etme, Bir mesleğe yönelmeye başlama, Evliliğe ve aile kurmaya hazırlanmaya başlama, Toplumsal sorumluluklar almaya istekli olma ve toplumsal görevlerini yerine getirebilme, Bir değerler sistemi ve ahlak sistemi edinme

14 ERGENLİK DÖNEMİNDE EN SIK RASTLANAN HEYECAN BİÇİMLERİ
KORKU – Ergen için özellikle bilinmeyen şeyler korkunun doğmasının temel nedenidir.Ergenlikteki korku tepkisi bir anlamda çocukluktaki ile eşdeğerdir. Ergenin ilgilendiği faaliyetlerin sonucunu kestirememesi de korkuya neden olabilir. Ergenlikte tüm duygusal konularda bireyin kendini kontrol edebilme alışkanlığı kazanması önemlidir.

15 ENDİŞE- Gerçek nedenlerden çok hayali nedenlerden oluşan korku tipleridir.Cinsel olgunlukla birlikte endişelerin de farklılık gösterdiği dikkatimizi çeker.Lise öğrencileri daha çok okul sorunları hakkında endişe duyarlar. Dış görünüş,arkadaşları arasında popüler olmama endişe yaratan diğer durumlardır.

16 ÖFKE- Ergenlik döneminde öfkeye neden olan uyarımlar genellikle sosyal kaynaklıdır.Alay edilmek, gülünç duruma düşürülmek, eleştirilmek,azarlanmak, haksız yere cezalandırılmak,özel eşyalarının izinsiz karıştırılması v.b durumlar ergenleri öfkelendirir.

17 SEVGİ- Ergenlikte sevgi, hoş ilişkiler kurulabilen kendini seven ve güven veren kişilere yönlendirilmiştir. Aile üyeleri ile olan bağı azalmış,arkadaşları ile olan bağı güçlenmiştir.Ergenin sevdiği kişi sayısı azdır. Bu nedenle sevgisi güçlüdür. Karşı cinse delicesine aşık olma, kısa süre sonra bu duyguyu yitirme sıkça görülen durumlardır.

18 ERGENLİK DÖNEMİNDE YAŞANAN KAYGILAR
Büyüklerin baskısı, anlayışsızlığı, onur kırıcı davranışlar. Arkadaş edinmede güçlük, Kız erkek arkadaşlığının olmaması, Kız erkek arkadaşlığının aile ve çevre tarafından anlaşılmaması ve karşı çıkılması Boş zamanlarını etkin bir biçimde değerlendirecekleri yerlerin,olanakların olmaması Evde ve okulda dayağın bir eğitim aracı olarak kullanılması Cinsel sorunları aile ile konuşulamaması Çocuk yerine konmak, ana-babaya karşılık verememek Ana-babanın arkadaş seçimlerine karışmaları Yeni tanıştıkları insanlarla rahat konuşamamak Kendine güven duymamak,sık sık yaptığı hatalardan dolayı utanmak Ölüm korkusu, dini konulara aşırı eğilim, Dikkati toplayamamak,ders çalışırken zamanını iyi değerlendirememek, bu nedenle akademik başarının düşmesi korkusu

19 ERGENLERE ULAŞMAK VE YARDIMCI OLMAK İÇİN ONLARIN ÖZELLİKLERİNİ BİLMEK VE ANLAMAK GEREKİR.

20 ERGEN DİLİYLE AİLE İLE OLAN ÇATIŞMALARIN NEDENLERİ

21 Ailem benden fazla şeyler umuyor
Annem ve babamla kişisel sorunlarımı konuşamıyorum Hata yapınca aileme söylemekten çekiniyorum Ailem eve geç gelmeme kızıyor Ev yaşamımdaki anlaşmazlıklar huzurumu kaçırıyor

22 Ailem kendi yetiştiği zamanın gereklerini yerine getiriyor,kendileri nasıl yetiştiyseler çocuklarını da öyle yetiştirmek istiyorlar.Oysa zamanın getirdiği pek çok değişiklik var. Kimsenin bana karışmasını, öğüt vermesini istemiyorum. Beni eleştirmeleri ve doğru olanı göstermeleri beni kızdırıyor

23 Her şeyin doğrusunu bilen onlar, yanlış yapan benim
Her şeyin doğrusunu bilen onlar, yanlış yapan benim.İşte böyle düşündüğümden her şeye itiraz ediyor ya da hiç tepki vermeyerek onları önemsemiyormuş gibi yapıyorum. Ailem bana çocukmuşum gibi davranınca çok sinirleniyorum.

24 Onların güvenini kaybedecek bir şey yapmadığım halde bana güvenmiyorlar
Tartışmalarımız genellikle arkadaşlarım, saçım, giyimim, dağınıklığım gibi konulardan kaynaklanıyor. Bir erkek arkadaşım var, ailemle paylaşmak istiyorum ama karşı çıkacaklarından korkuyorum

25 ERGENİN SOSYALLEŞMESİNDE OKULUN ÖNEMİ

26 Okulun temel işlevlerinin başında kültür değerlerini genç kuşaklara aktarmak ve onların içinde yaşadıkları kültüre uyumunu sağlamak gelir.Bu nedenle; Okuldaki eğitim programı ergenin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmalı,grup tartışmalarına yer verilmeli

27 Ergen bu dönemde yaşadığı duygusal gerginlik ve ilgilerin farklılaşması nedeniyle çalışma isteğini ve dikkatini yitirebilir, başarısızlık yaşayabilir. Bu nedenle öğretmen; Bu gerginliği azaltan Bu dönemin sorunlarını bilen Ergenin özel sorunlarına eğilebilen bir model olmalıdır.

28 Okul, faaliyetlerini her öğrencinin katılabileceği biçimde düzenlemeli,öğrencilerin ilgi, beceri ve liderlik alanlarının saptanmasına ortam hazırlamalıdır. Eğitim, ergenin bir grup içinde yapıcı ve kalıcı olmasına yardım ederken, bir yandan da özerk bir kişilik geliştirmesini desteklemelidir.

29 ÖĞRETMENLERİMİZİN BU ÖZELLİKLERİ FARKINDA OLMASI VELİLERİMİZİN DE BİLİNÇLENMESİNE YARDIMCI OLACAK VE SAĞLIKLI ERGENLİK DÖNEMİ GEÇİRMİŞ YETİŞKİNLERLE MUTLU, ÇAĞDAŞ TOPLUMLAR OLUŞACAKTIR.

30 YETİŞKİN VE ERGEN İLİŞKİLERİNİN DÜZELMESİ İÇİN ÖNERİLER

31 Ergen hiçbir zaman başkaları önünde eleştirilmemeli, davranışları başkaları ile karşılaştırılmamalıdır. Ergen karşısında yetişkin her zaman tarafsız ve güçlü olmaya çalışmalı, ergenin hakları ve sorumlulukları arasında dengeyi kurabilmelidir. Ergen kültürüne özgü toplumsal değerleri kendi arkadaş grubu içinde yaşayarak öğrenir.Anne ve babalar kendileri ile olan bağlarının zayıflayacağı endişesi taşımadan arkadaş ilişkilerini onaylamalıdır.

32 Anne ve babalar çocukları ile konuşurken sözleri ve davranışlarının çelişmemesine dikkat etmelidir. Örneğin sürekli alkol alan bir babanın çocuğuna alkolden sakınmasını söylemesinin işe yaramayacağı açıktır.

33 GENÇLERİN KENDİLERİNİ İFADE EDEBİLECEKLERİ ORTAMLAR YARATILMALIDIR.

34 KİMLİK KARMAŞASI YAŞAYAN ERGENE, EVDE VE OKULDA UYGULANAN BASKICI VE AŞIRI OTORİTER YAKLAŞIM YERİNE HOŞGÖRÜLÜ BİR YAKLAŞIM TARZI BENİMSEMEK ONA ULAŞILMASINDA BÜYÜK YARAR SAĞLAYACAK VE YARDIMA İHTİYACI OLDUĞUNDA İLK AKLINA GELEN KİŞİLER ANNE-BABA VE ÖĞRETMENİ OLACAKTIR.

35 AÇIK İLETİŞİM ( ERGENLE DAYANIŞMAYI SAĞLAYAN KANAL)‏
Gençlerle çatışmaların çözülmesi iyi bir iletişim kurmak ve bu iletişimi sürdürmekten geçer. Bu iletişimi başlatmak ise yetişkinlere düşer. İletişimin temelinde onu dinlemek vardır. AÇIK İLETİŞİM; demokratik, esnek, yapıcı, soruna yönelik, kendiliğinden oluşan bir iletişimdir. Bu yolla gencin belirsiz konularda merakı giderilebilir ve sorularına yanıt bulur.

36 ONUN HER ŞEYİNİ ANNE-BABANIN DÜŞÜNMESİNİN SORUMLULUKLARININ ÜSTESİNDEN GELMESİNE ENGEL OLACAĞI EBEVEYNLER TARAFINDAN KAVRANMALIDIR.

37 GENCİN DÜZENLİ BİR UĞRAŞININ OLMASININ (SPOR, SANAT DALLARINDAN BİRİ GİBİ) KİŞİLİK VE SOSYAL GELİŞİMİNE OLDUĞU KADAR AKADEMİK BAŞARISINA DA OLUMLU KATKIDA BULUNACAĞI UNUTULMAMALIDIR.

38 ONUN İSTEMEDİĞİ UĞRAŞLAR VE İLGİ ALANLARINA YÖNLENDİRİLMESİ ONU MUTSUZ KILACAK VE BUNU BAŞKALDIRI VEYA İÇE KAPANMA ŞEKLİNDE PROTESTO EDECEKTİR. (Önerilerin belirtilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.)‏

39 ERGENDE GÖZLEMLENMESİ VE SÜREKLİLİĞİ TAKİP EDİLMESİ GEREKEN DAVRANIŞLAR

40 ERGENLERDE KAYGI VE DEPRESYON TEPKİLERİ
Depresif ve sinirli bir ruh hali Tüm etkinliklere karşı ilginin azalması ve bunlardan haz almama Diyet yapmaksızın kilo kaybı veya artışı Sevilen bir kişinin kaybını kabullenememe Uykusuzluk yada aşırı uyuma Aşırı huzursuzluk

41 Aşırı yavaşlık Enerji kaybı ya da azalması ve derin bir yorgunluk hissi Değersizlik duygusu Aşırı yada duruma uymayan suçluluk duyguları Konsantre olmada,karar vermede zorluk Tekrarlayan ölüm düşünceleri Hayatın yaşanmaya değmediğine dair tekrarlayan düşünceler Akademik başarıda belirgin ve ani düşüş


"AİLELER VE ÖĞRETMENLER İÇİN ERGENLİK DÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları