Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2010-2014 Stratejik Plan T.C. ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 YILLARI STRATEJİK PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2010-2014 Stratejik Plan T.C. ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 YILLARI STRATEJİK PLANI."— Sunum transkripti:

1 2010-2014 Stratejik Plan T.C. ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 YILLARI STRATEJİK PLANI

2 2010-2014 Stratejik Plan "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder."

3 2010-2014 Stratejik Plan 2010-2014 YILLARI STRATEJİK PLANI

4 2010-2014 Stratejik Plan

5

6 G ÜÇLÜ YÖN Z AYIF YÖN F IRSATLAR T EHDiTLER A N A L i Z i G ÜÇLÜ YÖN Z AYIF YÖN F IRSATLAR T EHDiTLER A N A L i Z i

7 2010-2014 Stratejik Plan  Köklü teşkilat yapısı ve örgütlenme  Toplam Kalite Yönetimi anlayışına yönelik organizasyonların okul-kurumlara yaygınlaştırılması ve eğitimlerinin verilmesi okul-kurumlara yaygınlaştırılması ve eğitimlerinin verilmesi  Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe MEM yöneticilerine ulaşabilmesi. İlçe MEM yöneticilerine ulaşabilmesi.  Eğitim Gönüllülerinin ve hayırseverlerin eğitime katkıları ve desteklerinin üst düzeyde olması. desteklerinin üst düzeyde olması.  Belirlenen sorunlara yönelik olarak projelerin geliştirilmiş olması (Seminer, konferans, hizmet içi faaliyetler) olması (Seminer, konferans, hizmet içi faaliyetler)  Okul ve kurumların yeterli teknolojiye sahip olması.  Okulların genel anlamda güvenlik problemlerinin bulunmaması. bulunmaması. GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

8 2010-2014 Stratejik Plan  İlçemizin coğrafi olarak diğer il ve ilçelere ulaşımının kolay olması. kolay olması.  Sosyal ve kültürel etkinliklerde çalışan iyi bir ekibin olması  Yenilikçi ve çağın bilim teknolojisini takip eden bir yönetim anlayışının olması  Liderlik davranışlarını sergileyebilen yönetici ve çalışanların bulunması, çalışanların bulunması,  Fiziki alt yapımızın birçok okulumuzda iyi olması  Tam Gün Tam Yıl Kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılması. faaliyetlerinin yapılması. GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

9 2010-2014 Stratejik Plan  Sınıf mevcutlarımızın standartlara yakın olması  Müdürlüğümüzün diğer Kurumlarla işbirliği içinde olması  Stratejik Planlama kararı alınması  Deneyimli personel  Müdürlüğümüz içi görevlendirmelerde çalışanların bilgi birikimi ve yeterliliklerin dikkate alınması birikimi ve yeterliliklerin dikkate alınması  Tüm kurumlarımızın ADSL ile Internet ortamına kesintisiz bağlı olması kesintisiz bağlı olması  Altınova Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin eğitim ile ilgili çalışmaları Birliği’nin eğitim ile ilgili çalışmaları  Sanayi kuruluşların çevremizdeki yoğunluğu GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

10 2010-2014 Stratejik Plan ZAYIF YÖNLERİMİZ  Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde, başarı ölçütü olarak yalnızca ÖSS ve SBS sınavlarından elde edilen olarak yalnızca ÖSS ve SBS sınavlarından elde edilen sonuçların ölçüt alınması. sonuçların ölçüt alınması.  Bilgi iletişim teknolojilerinin eğitimin her alanında yaygın ve etkin kullanılamaması( Öğretmenlerin bunu yük olarak görmeleri ) etkin kullanılamaması( Öğretmenlerin bunu yük olarak görmeleri )  Öğretim etkinliklerinin eğitim faaliyetlerinden öncelikli tutulması, bütünlük içinde ele alınmaması. tutulması, bütünlük içinde ele alınmaması.  İşsizliğin sonucu olarak ailelerin düşük ekonomik seviyelerinin eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkilemesi seviyelerinin eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkilemesi  Kitap okuma alışkanlığının yeterli düzeyde olmaması.  Personel Ödüllendirmeleri yapılırken, okul yöneticileri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün ortak görüş birliğinin sağlanmaması

11 2010-2014 Stratejik Plan  Okullarımızın Memur ve Hizmetli ihtiyacının olması.  Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin az olması.  Problem çözme konusunda görev üstlenmede isteksizlik  Okul binası ihtiyacının olması  Kullanılan teknolojik araçların bazılarının yetersiz olması.  Okullarımızda güvenlik personelinin olmaması  Bazı öğretmen, idareci ve üst düzey yöneticilerin yeni gelişmelere kapalı olması gelişmelere kapalı olması  İlçe M.E.M. hizmet binasının yetersiz olması.  Paylaşımcı yönetim anlayışının tam olarak uygulanmaması.  Rehabilitasyon merkezinin olmaması  Okullarımıza İl Özel İdareden yeterli ödeneğin aktarılmaması ZAYIF YÖNLERİMİZ

12 2010-2014 Stratejik Plan FIRSATLARIMIZ  Yerel yönetim, sivil toplum örgütleri ve halkın eğitime desteği  AB ve benzeri projelere katılma olanağı.  İlçemizin az gelişmişliğini ulusal ve uluslar arası kaynaklı projelerle giderilebilecek olması. projelerle giderilebilecek olması.  Eğitim Merkez Komutanlığının eğitime verdiği destek  Bakanlığın okul öncesi eğitimine önem vermesi ve yaygınlaştırmak istemesi yaygınlaştırmak istemesi  İlçe Hükümet Konağının yapılıyor olması.  Değişimi yönetebilen liderlik özelliklerine sahip personelimizin bulunması. personelimizin bulunması.

13 2010-2014 Stratejik Plan  Bütün okul ve kurumlarımızda gelişen teknolojinin tanınmaya ve kullanılmaya başlaması, bu konudaki yoğun talep  Hayırseverlerin varlığı  İlçemiz Spor Salonun varlığı  Okullarda güvenli ortamın olması  Okul ve kurumlar arasında işbirliği anlayışı ve uyum  Örgün eğitim dışında da eğitim verebilme yeteneği. Halk Eğitimi Merkezinin var olması  Okul – Veli iletişiminin ve işbirliğinin iyi olması FIRSATLARIMIZ

14 2010-2014 Stratejik Plan  Belediyelerimizin eğitime olan duyarlığı  Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim olanakları  Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanabilirliğinin artması  Yöneticilerimizin genç bir yapıya sahip olması.  İlçemizin tarihi ve kültürel zenginliği, coğrafi yapısı FIRSATLARIMIZ

15 2010-2014 Stratejik Plan  Mahallelere göre nüfus dağılımının dengesiz olması  Görsel basının eğitim çağı çocuk ve gençlere olumsuz etkileri  Bölgemizdeki işletme sayısının yetersiz olması itibariyle Mesleki ve Teknik Eğitim mezunlarının istihdam alanlarının Mesleki ve Teknik Eğitim mezunlarının istihdam alanlarının dar olması dar olması  Parçalanmış aileler  İlçemizin birinci derecede deprem kuşağında olması  Okul içinde ve dışında öğrencilerin yararlanacağı sosyal, kültürel ve spor alanların yetersizliği kültürel ve spor alanların yetersizliği  Bilinçsiz internet kullanımı  Velilerin belli okullara yoğunlaşmaları  Basında eğitim ile ilgili olumsuz haberlerin öncelikli yer alması. TEHDİTLERİMİZ

16 2010-2014 Stratejik Plan  Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.  Eğitime yapılan yatırımı önemser, her türlü desteği veririz  Toplam kalite yönetimi felsefesini benimseriz.  Kurumda çalışan herkesin katılımı ile sürecin devamlı olarak iyileştirileceğine ve geliştirileceğine inanırız. iyileştirileceğine ve geliştirileceğine inanırız.  Sağlıklı bir çalışma ortamı içerisinde, çalışanları tanıyarak fikirlerine değer verir ve işimizi önemseriz. fikirlerine değer verir ve işimizi önemseriz.  Çalışanların kararlılık ve etkinliklerinin, güven inşası üzerine en üst düzeye çıkarılacağına inanırız. en üst düzeye çıkarılacağına inanırız.  Kurumumuzda öğrenme ve yeni beceriler geliştirme fırsatı verildiğine inanırız. verildiğine inanırız.  Başarının temelinin disiplinli çalışma ve ciddiyet olduğuna inanırız.  Mevcut ve potansiyel hizmet bekleyenlerin ihtiyaçlarına odaklanırız. odaklanırız. DEĞERLERİMİZ

17 2010-2014 Stratejik Plan  Fiziki kaynakları geliştirme  İnsan kaynaklarını geliştirme  İşbirliğini geliştirme  Süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi  Açıklık ve şeffaflık  Eğitim ve öğretimin kalitesini artırma  Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem vermek  Sürekli gelişimin sağlanması  Çalışanların motive edilmesi ve desteklenmesi  Kurumsal gelişme için verilerin etkili değerlendirilmesi.  Çalışanların çalışma ortam ve şartlarını iyileştirmek  İnsanımızın tamamını eğitimin çerçevesi içine almak  Veli eğitimine önem verilmesi POLİTİKALARIMIZ

18 2010-2014 Stratejik Plan İLKELERİMİZ  Verilen hizmetlerden, kurumlar ve vatandaşlar eşitlik içerisinde yararlanır. içerisinde yararlanır.  Kurumumuzdan hizmet alanların, ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınır. göz önüne alınır.  Her vatandaşın eğitim hakkı gözetilir.  Her vatandaşa eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlanır.  Hizmetin sürekli ve etkin verilmesi sağlanır.  Demokrasi eğitiminin verilmesi ve demokrasi bilincinin geliştirilmesi esas alınır. geliştirilmesi esas alınır.  Eğitim-Öğretimde Laiklik esas alınır.  Çalışmalar bilimsellik ve objektiflik çerçevesinde yürütülür.  Karma eğitim esastır.  Okul-Aile işbirliği desteklenir.

19 2010-2014 Stratejik Plan  Her yerde eğitim esastır.  Çalışmalar Atatürk İlke ve İnkılâpları çerçevesinde yürütülür. yürütülür.  Tüm çalışmaların planlı yürütülmesi esas alınır.  Yöneltme yapılması esas alınır.  Hizmetin verimliliği ve çalışanların beklentilerinin karşılanması esas alınır. karşılanması esas alınır.  Hizmet verenlerin teknolojik yenilikleri takip edip kullanacakları bir ortamın sağlanması esas alınır. kullanacakları bir ortamın sağlanması esas alınır.  Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının açık tutulması esas alınır. esas alınır.  Çalışanların kalite geliştirme sürecine katılımlarını sağlayacak çalışmalar esas alınır. sağlayacak çalışmalar esas alınır. İLKELERİMİZ

20 2010-2014 Stratejik Plan 1- OKUL ÖNCESİ Stratejik Amaç Çağdaş eğitimde kalite ve başarının temelini “OKUL ÖNCESİ EĞİTİM” oluşturuyor. Toplumdaki duyarlılığı arttırarak, anasınıfı - anaokulu sayısını artırmak, okul öncesi eğitimi(6 yaş), öğrenci sayısını 1. sınıflarla eşit hale getirmek

21 2010-2014 Stratejik Plan 1- OKUL ÖNCESİ Hedef 1: 2010’da Okul öncesi eğitimi alan öğrenci oranını anasınıfında(6 yaş) 2010’da %100’e,anaokulunda (4-5 yaş)%70’e çıkarmak, 2014 yılı sonuna kadar da kalıcı kılmak.

22 2010-2014 Stratejik Plan FAALİYET 1: Her yıl yapılacak seminer ve birebir görüşmeler yoluyla velilerin bilgilendirilmesi ve okul öncesi eğitimin öneminin anlatılması. FAALİYET 2: Anasınıfı olmayan ilköğretim okulları ve uygun ortamı olan ortaöğretim okullarımızda anasınıfı açmak. FAALİYET 3: Her yıl ana sınıfı bulunan okullarımızda imkânlar ölçüsünde sanat etkinliği çalışmalarını içeren sergiler açmak. FAALİYET 4: Her yıl okul öncesi eğitiminde iyi uygulama örneklerinin elektronik ortamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ana Okullarımızın Web sayfasında yayınlamak. FAALİYET 5: 2014 yılı sonuna kadar Subaşı kalıcı konutlar bölgesinde 1 anaokulunu hizmete açarak, anaokulu sayısını 3’e çıkarmak FAALİYET 6: Okul öncesi eğitime özel sektörün desteğini sağlamak. 1- OKUL ÖNCESİ Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:

23 2010-2014 Stratejik Plan 1- OKUL ÖNCESİ Hedef 2: Anasınıflarının eksik donanım ihtiyacını gidererek çağın gerektirdiği imkânlara kavuşturmak.

24 2010-2014 Stratejik Plan 1- OKUL ÖNCESİ Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: FAALİYET 1: Mevcut ana sınıflarının fiziksel standartlarını geliştirmek. FAALİYET 2:2010 FAALİYET 2: 2010 yılı içinde Kaytazdere Anaokulu bahçesine trafik eğitim pisti yapmak BÜTÇE20102014Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe500.000 TL600.000 TL1.100.000 TL Hedef 2 için gerekli bütçe150.000 TL 50.000 TL (her yıl için) 350.000 TL

25 2010-2014 Stratejik Plan 2- İLKÖĞRETİM Stratejik Amaç İlköğretimde modern ve çağdaş eğitim ortamları oluşturmak için okulların fiziki yapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

26 2010-2014 Stratejik Plan 2- İLKÖĞRETİM Hedef 1: 2010 yılı sonuna kadar öğrenci sayısı yoğun olan ilköğretim okullarının öğrenci sayısının 25’e indirilmesi için ek derslik yapmak. 2014 yılı sonuna kadar kapalı spor salonları ve eğitim kompleksi yapmak.

27 2010-2014 Stratejik Plan Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: 2- İLKÖĞRETİM FAALİYET 1: FAALİYET 1: Tavşanlı Şehitlik, Piyalepaşa ve Kaytazdere Tetaş Tekstil İlköğretim okullarına ek derslik yapmak. FAALİYET 2: Çavuşçiftliği mevkisinde bütün birimlerin içerisinde olduğu eğitim kompleksi yapmak. FAALİYET 3: Arazi durumu uygun olan okullarımıza kapalı spor salonunun yapılması.

28 2010-2014 Stratejik Plan 2- İLKÖĞRETİM Hedef 2: 2010 yılı sonuna kadar taşıma merkezi durumundaki ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere sağlıklı ve hijyenik beslenebilmeleri için yemekhane yapmak

29 2010-2014 Stratejik Plan Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: 2- İLKÖĞRETİM FAALİYET 1: 2010 FAALİYET 1: İlçe ve köylerde taşıma merkezi olan okullarda yemekhane ihtiyacının giderilmesi. 2010 yılında öncelikli olarak Tavşanlı Şehitlik İ.Ö.O. ve Vakıfbank İlköğretim Okulu’na yemekhane yapılması. FAALİYET 2: FAALİYET 2: Taşımalı İlköğretim Okulu kapsamında yemek yiyen öğrenciler dışındaki öğrencilere belediyeler tarafından yemek verilmesinin sağlanması. BÜTÇE20102014Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe-1.000.000 TL Hedef 2 için gerekli bütçe200.000 TL100.000 TL300.000 TL

30 2010-2014 Stratejik Plan 3- ORTAÖĞRETİM Stratejik Amaç Orta öğretimdeki okullarımızın bina ihtiyacını gidermek ve okul çeşitliliğini artırmak.

31 2010-2014 Stratejik Plan Hedef 1: 3- ORTAÖĞRETİM Bülent Özyürük Çok Programlı Lisesi yanına 12 derslikli bir Kız Meslek Lisesi binası yapmak.

32 2010-2014 Stratejik Plan FAALİYET 1:2010 FAALİYET 1: 2010 yılı sonuna kadar Gemi Yapım Meslek Lisesi binasını eğitim öğretime açmak. FAALİYET 2: FAALİYET 2: 2011 yılı sonuna kadar Çok Programlı Lise’yi ayırarak kız meslek ve genel lise haline getirmek. AALİYET 3: FAALİYET 3: Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının okul yapımına katkılarını sağlama. FAALİYET 4: FAALİYET 4: İş adamlarının okul yapımına katkılarını sağlama. FAALİYET 5: Bülent Özyürük Çok Programlı Lisesi’nin çevre düzenlemesini yapmak. PROJE 1:Eğitime %100 Destek PROJE 1: “Eğitime %100 Destek” projesi ve hayırsever desteği çalışmaları “Benim Sınıfım” projesi çalışmaları. Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: 3- ORTAÖĞRETİM BÜTÇE20102014Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe800.000 TL1.700.000 TL2.500.000 TL

33 2010-2014 Stratejik Plan 4- MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM Mevcut Durum Halk Eğitimi Merkezi 2009-2010 öğretim yılında toplam 587 kursiyerin katıldığı, merkez, belde ve köylerde olmak üzere toplam 35 kurs açılmıştır.

34 2010-2014 Stratejik Plan Stratejik Amaç 4- MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM İlçemizde meslek edindirme faaliyetlerini,sosyal-kültürel etkinlikleri yaygınlaştırmak ve okur-yazarlık oranını artırmak.

35 2010-2014 Stratejik Plan 4- MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM Hedef 1: Halk Eğitimi Merkezi’nin düzenlediği kursların ve katılımcı/kursiyerlerin sayısını artırmak. Halk Eğitimi Merkezi’nin düzenlediği kursların ve katılımcı/kursiyerlerin sayısını artırmak. Hedef 2: Halk Eğitimi Merkezini belirgin bir alanda kurumlar arasında ön plana çıkarmak. Halk Eğitimi Merkezini belirgin bir alanda kurumlar arasında ön plana çıkarmak. Hedef 3: İlçemizdeki tersane girişimi ve çiçekçilik ile ilgili olarak örgün eğitim dışına çıkmış halkımız için işbirliği içerisinde mesleğe yönelik kurslara ağırlık vermek. İlçemizdeki tersane girişimi ve çiçekçilik ile ilgili olarak örgün eğitim dışına çıkmış halkımız için işbirliği içerisinde mesleğe yönelik kurslara ağırlık vermek.

36 2010-2014 Stratejik Plan 4- MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM FAALİYET 1:2010 FAALİYET 1: 2010 yılı sonuna kadar alan taraması yapılarak farkındalık oluşturacak özelliği komisyonla tespit etmek. FAALİYET 2: FAALİYET 2: Halk Eğitimi Merkezi çevresinde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak. Hedef 2’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1:2010 FAALİYET 1: 2010 yılı içerisinde kursiyer sayısını artırmak için tanıtıcı broşürlerin hazırlanması.

37 2010-2014 Stratejik Plan 4- MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM FAALİYET 1: FAALİYET 1: 2010 yılı başında Altınova İlçesinde bulunan tersane girişimcileri, çiçek firmaları ve meslek odaları ile işbirliği içerisinde meslek kollarını tespit etmek. FAALİYET 2: Vatandaşlarımıza yönelik FAALİYET 2: Vatandaşlarımıza yönelik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bilgilendirici çalışmalarda bulunmak. Hedef 3’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:

38 2010-2014 Stratejik Plan 5- OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI Mevcut Durum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 13 okulda ve Halk Eğitimi Merkezi ile KİEM merkezlerinde ADSL internet bağlantısı var.

39 2010-2014 Stratejik Plan Stratejik Amaç 5- OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI İlçemizde bulunan okulların fiziki yapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, çağın gerektiği araç-gereç ve donanıma sahip olması, eskiyen donatım malzemelerinin geri dönüşümünün yapılması.

40 2010-2014 Stratejik Plan 2014 yılı sonuna kadar okullarımızın ihtiyacı olan fen laboratuarları (fizik, kimya, biyoloji, bilgi- teknoloji sınıfı, akıllı tahtalar, projeksiyon makinesi, fotokopi, bilgisayar, fen, matematik sosyal bilgiler takımlarının) kazandırılması; kütüphane (sanal kütüphane dahil), sosyal odalar, müzik odası, resim atölyesi, işlikler çok amaçlı salonlar; öncelikli olarak Gemi Yapım Meslek Lisesi sınırları içerisinde tribünlü ilçe müsabakaları yapılabilecek kapalı spor salonu yapmak. 5- OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI Hedef 1:

41 2010-2014 Stratejik Plan FAALİYET 1:2010 FAALİYET 1: 2010’da okulların donanım ve teknolojik durumlarını gösterir veri - kayıt sistemi oluşturulması. FAALİYET 2:Her yıl FAALİYET 2: Her yıl MEB donatım ve eğitim araçlarını temin noktasında ilgili birimlerle sürekli iletişimde bulunulması. FAALİYET 3:Her yıl FAALİYET 3: Her yıl bilgisayarlı eğitime destek projesi kapsamında ilçemiz okullarının faydalanmasına çalışılması FAALİYET 4: FAALİYET 4: 2014 yılı sonuna kadar Gemi Yapım Meslek Lisesinin bahçesine kapalı spor salonu yapmak. FAALİYET 5:Her yıl FAALİYET 5: Her yıl eğitim gönüllülerinin desteğini alarak okulların fiziki yapılarının iyileştirilmesi. FAALİYET 6:2010 FAALİYET 6: 2010’da Hürriyet İ.Ö.O. konferans salonu yapmak. FAALİYET 7:2010 FAALİYET 7: 2010’da Kamera sistemi olmayan okullarımıza kamera sisteminin temin edilmesi. Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: 5- OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI

42 2010-2014 Stratejik Plan 5- OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI Hedef 2: Atıl durumda olan donatım malzemelerinin her yıl değerlendirilerek tekrar eğitime kazandırılması.

43 2010-2014 Stratejik Plan Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: 5- OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI FALİYET 1:Her yıl FALİYET 1: Her yıl “Dönüşüm Projesi” ile okulda atıl durumdaki sıraları ve malzemeleri tamir ettirerek eğitime kazandırmak. PROJE 1: PROJE 1: Eğitim Araç ve Donanımlarının Dönüşümü Projesi BÜTÇE20102014Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe5.000 TL20.000 TL25.000 TL Hedef 2 için gerekli bütçe---

44 2010-2014 Stratejik Plan 6-PANSİYON Stratejik Amaç İlçemizde 2010 yılı sonu itibariyle açılması planlanan Gemi Yapım Meslek Lisesine 2011 yılı sonuna kadar pansiyon ilave etmek.

45 2010-2014 Stratejik Plan 6-PANSİYON Hedef 1: Pansiyon ihtiyacının karşılanması için gönüllü kuruluşlarla hayırseverlerle ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

46 2010-2014 Stratejik Plan 7- ÖĞRENCİ BAŞARISI Stratejik Amaç İlköğretimde ve ortaöğretimde öğrenci başarısını artırarak; niteliği ve kaliteyi yükseltmek

47 2010-2014 Stratejik Plan 7- ÖĞRENCİ BAŞARISI 2014 yılı sonuna kadar öğrencilerimizin SBS ve ÖSS başarısının % 50 arttırmak Hedef 1:

48 2010-2014 Stratejik Plan FAALİYET1:2010 FAALİYET1: SBS ve ÖSS Başarısının 2010’da %25, 2014 yılı sonuna kadar % 25 arttırılması. FAALİYET 2:Her yıl FAALİYET 2: Her yıl okullarda ücretli kurs açılması,ilköğretim okullarının kendi bünyesinde ortak sınav yapılması. FAALİYET 3:Her yıl FAALİYET 3: Her yıl etüt çalışmaları yapmak. FAALİYET 4:Her yıl FAALİYET 4: Her yıl okullar bazında son iki yıllık başarı sıralamasının İlçe Milli Eğitim web sitesinden yayınlanması. FAALİYET 5:Her öğretim yılı FAALİYET 5: Her öğretim yılı başında, her okulda; öğretmenler kurulunda akademik başarıları değerlendirerek yeni yılda hedef koymalarının sağlanması ve takibi. Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: 7- ÖĞRENCİ BAŞARISI

49 2010-2014 Stratejik Plan FAALİYET 6:Her yıl FAALİYET 6: Her yıl başarılı öğretmen ve öğrencilerin tespit edilerek her yıl sonunda değerlendirme toplantısında ödüllendirilmesi. FAALİYET 7:Her yıl FAALİYET 7: Her yıl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce merkez ve Beldelerimizde SBS ve ÖSS kursları açmak, FAALİYET 8: FAALİYET 8: Fakir öğrencilere sınavlara hazırlık için gerekli materyallerin sağlanması. FAALİYET 9: FAALİYET 9: Her okulumuzda sosyal etkinlikler yönetmeliği çerçevesinde kurulan her kulübün öncelikle kendi okulunda ve çevresindeki bir sorunu çözecek proje oluşturmasını sağlamak FAALİYET 10: FAALİYET 10: Bilim Sanat Merkezi ile işbirliği içerisinde, üstün yetenekli çocukların tespiti ve yönlendirilmesi Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: 7- ÖĞRENCİ BAŞARISI

50 2010-2014 Stratejik Plan FAALİYET 11: FAALİYET 11: Zümre Toplantılarıyla durumun değerlendirilmesi ve çözümler üretilmesi. FAALİYET 12:Her yıl FAALİYET 12: Her yıl RAM ve rehberlik servislerince gerekli mesleki ve eğitsel rehberlik çalışmalarının yapılması. PROJE 1: PROJE 1: Başarılı öğretmenlerin diğer öğretmelere yapmış oldukları olumlu eğitim uygulamalarını, seminer yolu ile paylaşımını sağlamak. PROJE 2: PROJE 2: Eğitimde teknolojik uygulamaların uzman kişilerce seminer yolu ile öğretmenlerimize tanıtılması. PROJE 3: PROJE 3: Konar göçer vatandaşların çocuklarını, eğitim toplumu içe katmak. Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: 7- ÖĞRENCİ BAŞARISI BÜTÇE20102014Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe25.000 TL100.000 TL125.000 TL

51 2010-2014 Stratejik Plan 8- AB PROJELERİ Stratejik Amaç AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında okul / kurumların uluslararası projeler gerçekleştirmesine rehberlik ederek; eğitim öğretim camiasında proje kültürünün oluşmasını sağlamak ve ilçemiz okul / kurumlarında sürekli eğitimler düzenleyerek ilçemizde AB Proje uygulamalarına en üst seviyede katılımı sağlamak.

52 2010-2014 Stratejik Plan Hedef 1: 8- AB PROJELERİ İlçemizdeki eğitim kurumlarının AB proje çalışmalarına başvurularını her yıl artırmak. Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: FAALİYET 1: AB Eğitim projeleri ile ilgili bilgilendirici seminerler düzenlemek. FAALİYET 2: FAALİYET 2: ‘ 2008-1-FR1- GRUOG-00252 9 numaralı AB Grundtuip Öğrenme Ortaklıkları Projesi’ çalışmalarının tanıtımını yapmak amacı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sitesinde bölüm oluşturmak. FAALİYET 3: FAALİYET 3: Proje hazırlamak isteyen kurumlarımıza gerekli dokümantasyonun sağlanmasında yardımcı olmak. FAALİYET 4: FAALİYET 4: AB Eğitim Programlarından faydalanabilecek niteliğe sahip tüm kurumlarımızın proje hazırlayabilmesi için kurumlarda oluşturulan proje ekipleri ile bilgilendirme, yönlendirme toplantıları yapmak. Hedef 1 için gerekli bütçe Bütçeye gerek yoktur

53 2010-2014 Stratejik Plan 9- HİZMET İÇİ EĞİTİM Stratejik Amaç Bütün çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişmelerine yönelik hizmet içi faaliyetler düzenlemek. Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada okul / kurum yöneticilerin liderlik rollerini geliştirerek; kurumların değişim ve yeniliklere etkin olarak uyum sağlayabilmeleri.

54 2010-2014 Stratejik Plan 9- HİZMET İÇİ EĞİTİM Hedef 1: Bir önceki yıla göre faaliyet sayısının her yıl %10 oranında arttırılması. FAALİYET 1:2010’da FAALİYET 1: 2010’da ilçemizde hizmet içi eğitim verecek bilgi ve belgeye sahip öğretmenlerin tespit edilmesi. FAALİYET 2:2010 yılından itibaren FAALİYET 2: 2010 yılından itibaren her yıl ilçemiz geneli, tüm personelin katılımı ile istekleri doğrultusunda Müdürlüğümüz web sitesinde “hizmet içi eğitimi faaliyet anketi” yayınlayıp; anketler doğrultusunda kursiyer listesi,öğretim elemanı ve seminer adıyla yıllık hizmet içi eğitim planlarını hazırlamak. FAALİYET 3:Her yıl FAALİYET 3: Her yıl hizmet içi memnuniyetin ölçülmesi. Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:

55 2010-2014 Stratejik Plan 9- HİZMET İÇİ EĞİTİM Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 4:2010’da FAALİYET 4: 2010’da yönetici, öğretmen ve velilere “Anne baba çocuk eğitimi ” konulu konferans düzenlenmesi. FAALİYET 5:20010dan FAALİYET 6:Her yıl FAALİYET 5: 20010dan itibaren yönetici ve öğretmenlere proje hazırlama eğitimi,stratejik planlama, sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri,alternatif ölçme değerlendirme teknikleri, toplam kalite yönetimi konularında konferans verilmesi. FAALİYET 6: Her yıl Öğrencilere SBS, ÖSS sınav sistemi, sınav kaygısı, verimli ders çalışma yöntemleri, ergenlik dönemi, sosyal beceri eğitimi, etkili iletişim teknikleri, zararlı alışkanlıklar 6-18 yaş çocukların gelişim dönemleri ve özellikleri, çocuklarla etkili iletişim konularında İlçe RAM işbirliği ile öğrenci ve velilere konferans verilmesi.

56 2010-2014 Stratejik Plan 9- HİZMET İÇİ EĞİTİM Hedef 2: Hızlı Okuma Teknikleriyle ilgili kurs ve seminerleri düzenleyerek öğrencilerin SBS ve ÖSS sınavlarında süre yetirememe sorununu ortadan kaldırmak, hızlı okuma teknikleri konusunda öğrencileri, öğretmenleri ve vatandaşları bilgilendirerek, toplumdaki kitap okuma oranını artırmak.

57 2010-2014 Stratejik Plan 9- HİZMET İÇİ EĞİTİM Hedef 2’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: 2010’da, ülke genelindeki Hızlı Okuma Teknikleri konusunda uzman kişilerden, öğretmenlerimizin kurs almasını sağlamak. FAALİYET 2: 2010’da ilçe genelinde Hızlı Okuma Teknikleri konusunda uzman öğretmenler tarafından kurslar açarak, bu kurslara vatandaşlarımızı, personelimizi ve öğrencileri alarak hızlı okuma tekniklerini öğretmek. FAALİYET 3: Her yılokullarımızın kitaplık ve kütüphanelerini zenginleştirmek için kitap alımı yapmak. FAALİYET 3: Her yıl okullarımızın kitaplık ve kütüphanelerini zenginleştirmek için kitap alımı yapmak. FAALİYET 4: Her yıl çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirilmesi. PROJE 1: 2010’de kitap okumayı sevdirmek için “Altınova okuyor” projesini gerçekleştirmek

58 2010-2014 Stratejik Plan 9- HİZMET İÇİ EĞİTİM Hedef 3’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: Yöneticilerin etkili liderlik becerilerinin geliştirilmesi Hedef 3: FAALİYET 1:2010’da, FAALİYET 1: 2010’da, “Liderlik” anketinin uygulanması. FAALİYET 2:2010’da, FAALİYET 2: 2010’da, öğretimsel liderlik ve kolaylaştırıcı liderlik becerilerini geliştirici faaliyetler için bilgilendirme ve hizmet içi faaliyetleri düzenlenmesi. BÜTÇE20102014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe5.000 TL20.000 TL25.000 TL Hedef 2 için gerekli bütçe10.000 TL40.000 TL50.000 TL Hedef 3 için gerekli bütçe2.000 TL8.000 TL10.000 TL

59 2010-2014 Stratejik Plan 10- SPORTİF AKTİVİTELER Stratejik Amaç Öğrencilerin beden ve ruh sağlığının dengeli gelişebilmesi için, sportif ve izcilik faaliyetlerinde; etkin ve katılımcı bir şekilde etkinliklerde bulunmalarına fırsat vererek; eğitim öğretimde disiplinli ve başarılı olmalarını sağlamak.

60 2010-2014 Stratejik Plan Hedef 1: 10- SPORTİF AKTİVİTELER Sportif aktivitelerin ve sporcu öğrenci sayısının ilçe genelinde arttırılması.

61 2010-2014 Stratejik Plan Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: 10- SPORTİF AKTİVİTELER FAALİYET 1:Her yıl FAALİYET 1: Her yıl en fazla sporcu öğrenci oranına sahip olan (sporcu öğrenci sayısının okulun mevcut öğrenci sayısına oranı) okulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı sene sonu toplantısında ödüllendirmek. FAALİYET 2:Her yıl FAALİYET 2: Her yıl okullar ve ilçe bazında düzenlenen sportif yarışmalarda başarılı olan sporcu öğrencilerin ödüllendirilmesini, böylelikle öğrencilerimizin spora karşı ilgi ve motivasyonlarının arttırılmasını sağlanmak. FAALİYET 3:2010 FAALİYET 3: 2010’dan itibaren okulların sporcu öğrenci sayılarının son üç yıllık istatistiklerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yayınlanarak okullarla paylaşılması, okulları teşvik edecek ve tatlı bir rekabet oluşturacak ortamın sağlanması.

62 2010-2014 Stratejik Plan FAALİYET 4:Her yıl FAALİYET 4: Her yıl lig heyeti programı haricinde önemli haftalarda, ilçemizde geleneksel hale gelen okullar arası sportif etkinlikleri çeşitlendirmek. FAALİYET 5:Her yıl FAALİYET 5: Her yıl tüm okulların ana spor dallarında takımlar oluşturması, bölgeler arası yarışmalara katılım. FAALİYET 6: FAALİYET 6: İlçede sportif faaliyetlerin organizasyonundan sorumlu komisyonda spor kulüplerinden temsilci bulundurulması. FAALİYET 7: FAALİYET 7: Tesis eksikliğinin ve sportif donanım eksikliğinin giderilmesi Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: 10- SPORTİF AKTİVİTELER BÜTÇE20102014Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe4.000 TL16.000 TL20.000 TL

63 2010-2014 Stratejik Plan 11- SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER Mevcut Durum İlçemizde okullarımız kendi bünyelerinde birçok sosyal etkinlik yapmakta ve izleyenlerden büyük beğeni kazanmaktadır. Ayrıca yıl içinde kutlanacak belirli gün ve haftalar ile kutlamayı yapacak olan okullar, belirli bir takvimle belirlenmiştir.

64 2010-2014 Stratejik Plan 2010 yılı içinde yapılacak kutlamaların bazıları aşağıdaki gibidir. OkulProgram Bülent Özyürük Lisesi 18 Mart Çanakkale Zaferi Hürriyet İÖO 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Vakıfbank İÖO 23 Nisan Çocuk Şenliği Bütün İlköğretim Okullları Kutlu Doğum Haftası Fatih Sulatn Mehmet İ.Ö.O Trafik Haftası Piyalepaşa İ.Ö.O Vakıflar Haftası Bülent Özyürük Lisesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Fatih Sultan Mehmet İ.Ö.O.Tavşanlı Şehitlik İ.Ö.O Şiir Gecesi Hürriyet ve Vakıfbank İ.Ö.Okulları Sivil Savunma Tatbikatı Tokmak İ.Ö.O Sivil Savunma Eğitim Semineri Kaytazdere Anaokulu ve Piyalepaşa Anaokulu Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri Her okul kendi bünyesinde sene sonu etkinlikleri ve sergi çalışmaları yapacaktır. 11- SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER Mevcut Durum

65 2010-2014 Stratejik Plan 11- SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER Stratejik Amaç Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak

66 2010-2014 Stratejik Plan 11- SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER Hedef 1: İlçemizde; okullarımızla işbirliği ve iletişim içinde sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırıcı çalışmalar.

67 2010-2014 Stratejik Plan 11- SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1:2010 FAALİYET 1: 2010’da okullarımız genelinde,dışa açılımlı okul adıyla bir tiyatro grubunun oluşturulması. FAALİYET 2:2010 FAALİYET 2: 2010’dan itibaren Öğrencilerin bireysel yeteneklerini (müzik, enstrüman çalma, güzel ve etkili şiir okuma,drama vb.) ortaya çıkarmalarına imkân verecek yarışma ve faaliyetlerin geliştirilerek yaygınlaştırılması. FAALİYET 3:Her yıl FAALİYET 3: Her yıl öğrencilerin Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını teşvik edici ve duygu, düşüncelerini ifade ederek kendilerini gerçekleştirmelerine imkân verici; okullar arası kompozisyon, şiir yarışmaları düzenlemek, söz konusu faaliyetlerin basın yayın yardımı ile duyurularak bu faaliyetlere bütün okulların katılımının özendirilmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi.

68 2010-2014 Stratejik Plan FAALİYET 4: FAALİYET 4: İlçemizdeki okullarda ilköğretim 1-5.sınıf ve 6-8. sınıf öğrencileri arası proje yarışmalarını yaygınlaştırmak. FAALİYET 5:Her yıl FAALİYET 5: Her yıl sosyal ve kültürel alanlarda başarı sağlayan okullarımızın isimlerini İlçe Milli Eğitim Web sitesinde yayınlamak. FAALİYET 6:Her yıl FAALİYET 6: Her yıl ders dışı etkinlik çalışması yapan öğretmenlerin çalışmalarını okulda ve ilçede sergilemesini sağlamak. FAALİYET 7:Her yıl FAALİYET 7: Her yıl okulların tüm yarışmalarda temsil edilmesi. 11- SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: BÜTÇE20102014Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe5.000 TL20.000 TL25.000 TL

69 2010-2014 Stratejik Plan 12-ÇALIŞANLARIN SOSYAL MORAL VE MEKAN İHTİYACI Stratejik Amaç İlçemizde görev yapan öğretmenlerin birbirleri ile kaynaşması, dayanışması, sosyal-moral ihtiyaçlarının karşılanması, sürekli ve olumlu iletişim kurmalarının sağlanması, sosyal mekân ihtiyaçlarının giderilmesi

70 2010-2014 Stratejik Plan 12-ÇALIŞANLARIN SOSYAL MORAL VE MEKAN İHTİYACI Hedef 1: Öğretmenevi Lokali’nin iş ve hizmet kalitesin artırmak. Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: FAALİYET 1: Yatırım planlama bölümüne önerilerin iletilmesi. FAALİYET 2: FAALİYET 2: Eğitime % 100 destek kampanyası çerçevesinde hayırsever desteğinin alınmasını sağlayıcı çalışmalardan faydalanmak. FAALİYET 3:2010 FAALİYET 3: 2010’da Öğretmenler Lokali’nin, Öğretmenevi’ne dönüştürülmesi,öğretmenlerimizin misafirhane sorunlarının çözümlenmesi ve öğretmenevinin çevre ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmesi.

71 2010-2014 Stratejik Plan 12- ÇALIŞANLARIN SOSYAL MORAL VE MEKAN İHTİYACI Hedef 2: Eğitimcilerimizin sosyal moral ihtiyaçlarının karşılamak üzere yapılan faaliyet sayısının artırılması. FAALİYET 1: Öğretmen evlerinden yararlananların memnuniyet düzeyinin ölçülmesi FAALİYET 2: Eğitimcilerin kaynaşmasını sağlayan faaliyetleri düzenlenmesi (spor karsılaşmaları, gezi, yemek vs.) FAALİYET 3: Hasta eğitimcilere ve vefat edenlerin ailelerine yardım çalışmaları Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: BÜTÇE20102014Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe 400.000 TL- Hedef 2 için gerekli bütçe 2.000 TL8.000 TL10.000 TL

72 2010-2014 Stratejik Plan 13-OKUL VE KURUMLARDA GÜVENLİK Stratejik Amaç İlçemizdeki bütün okul ve kurumların güvenliğini sağlayıcı tedbirleri kalıcı hale getirmek,güvenlik konularında çalışanları ve öğrencileri bilinçlendirmek.

73 2010-2014 Stratejik Plan 13-OKUL VE KURUMLARDA GÜVENLİK Hedef 1: Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: 2010 yılının sonuna kadar bütün okul ve kurumlara kamera sistemini kurmak FAALİYET 1: FAALİYET 1: 2010 yılının sonuna kadar okul ve kurumlara güvenlik kameralarının takılması. PROJE 1:. PROJE 1: Gözleyen Gözlerle Güvendesiniz. Hedef 2: Okullarımızın güvenlik personeli ihtiyacını gidermek Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: FAALİYET 1: Hizmet satın alma yoluyla güvenlik görevlisi ihtiyacının karşılanması.

74 2010-2014 Stratejik Plan 13-OKUL VE KURUMLARDA GÜVENLİK Hedef 3: Tüm okullar ve bağlı kuruluşlarda deprem ve yangınlar hakkında tüm personeli ve öğrencileri bilinçlendirmek. Hedef 3’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Her yıl okullarda ve bağlı kuruluşlarda deprem ve yangınlar konusunda eğitim verilmesi FAALİYET 1: Her yıl okullarda ve bağlı kuruluşlarda deprem ve yangınlar konusunda eğitim verilmesi ve tatbikatlar yapılması. FAALİYET 2: Okulların ve bağlı tüm kuruluşların denetlenmesi. BÜTÇE20102014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe10.000 TL40.000 TL50.000 TL Hedef 2 için gerekli bütçeHizmet alımı - Hedef 3 için gerekli bütçeBütçeye gerek yoktur

75 2010-2014 Stratejik Plan 14-TEMA DOĞAL HAYATI KORUMA Mevcut Durum İlçemizde ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu kendi ormanlarını kurma çalışmaları yapmış olup diğer okullarımızda da bu çalışmalar yaygınlaşmaktadır. 2010 yılı içinde Tavşanlı Şehitlik İlköğretim Okulu,Hacı Ali Saruhan İlköğretim Okulu’na kendi ormanlarını oluşturacaktır.

76 2010-2014 Stratejik Plan Stratejik Amaç Çevre Orman İl Müdürlüğü – Okul işbirliğiyle doğal hayata katkı gerektiren projeleri hayata geçirmek 14-TEMA DOĞAL HAYATI KORUMA

77 2010-2014 Stratejik Plan Hedef 1: Ağaçlandırma sahası olmayan okullara ağaçlandırma sahası açmak Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Her okula ağaçlandırma alanı oluşturmak FAALİYET 2: Çevre Orman İl Müdürlüğü– okul işbirliğiyle okullara tahsis edilen ağaçlandırma alanlarına her öğrencinin fidan dikmesini sağlamak FAALİYET 2: Çevre Orman İl Müdürlüğü – okul işbirliğiyle okullara tahsis edilen ağaçlandırma alanlarına her öğrencinin fidan dikmesini sağlamak 14- DOĞAL HAYATI KORUMA

78 2010-2014 Stratejik Plan 14- DOĞAL HAYATI KORUMA Hedef 2: 2010 yılı sonuna kadar okul bahçelerini doğal hayatın bir parçası yapmak. Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Okul bahçelerinin ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi. FAALİYET 2: Okul bahçelerine öğrenciler tarafından fidan dikilmesi. FAALİYET 3: Bahçe düzenlemelerinde Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğüyle işbirliği yapılması. PROJE 1: PROJE 1: Okullar Çiçek Açıyor Projesi BÜTÇE20102014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçeBütçeye gerek yoktur. Hedef 2 için gerekli bütçeHer okul ve kurum kendi bütçesi oluşturacak.

79 2010-2014 Stratejik Plan Stratejik Amaç 15- İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI Tüm bölümlerin istatistiki bilgilerini takip edip, güncel tutarak, araştırmalar yapılması.

80 2010-2014 Stratejik Plan Hedef 1: 15- İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI Bölümlerin en güncel, doğru ve hatasız istatistikî bilgiler sunması. FAALİYET 1: FAALİYET 1: Bölümlerin istatistik taleplerinin alınması ve izlenecek yolun karşılıklı belirlenmesi,verilerin düzenli ve güncel olarak takip edilmesi. FAALİYET 2: FAALİYET 2: 2010’da milli eğitim gelişim alanlarıyla ilgili araştırma yapılması (Proje üretecek yenilikleri takip edecek bir ekibin kurulması) FAALİYET 3: FAALİYET 3: Veri-Araştırma-Geliştirme Biriminin kurulup işlevsel hale getirilmesi. Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: BÜTÇE20102014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçeBütçeye gerek yoktur.

81 2010-2014 Stratejik Plan BÜTÇE20102014Toplam Bütçe Gereksinimi 2.118.000 TL 3.782.000 TL 5.900.000 TL HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN YÜRÜTÜLECEK FAALİYET VE PROJELERİN TOPLAM MALİYETİ VE BÜTÇE GEREKSİNİMİ

82 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI OKUL ÖNCESİ Her yıl yapılacak seminer ve birebir görü ş meler yoluyla velilerin bilgilendirilmesi ve okul öncesi e ğ itimin öneminin anlatılması FAAL İ YET 1: Her yıl yapılacak seminer ve birebir görü ş meler yoluyla velilerin bilgilendirilmesi ve okul öncesi e ğ itimin öneminin anlatılması Yapılan seminer sayısı : Görüşülen veli sayısı : Okul öncesi eğitime kazandırılan öğrenci sayısı : X OKUL ÖNCESİ Anasınıfı olmayan ilkö ğ retim okulları ve uygun ortamı olan ortaö ğ retim okullarımızda anasınıfı açmak. FAAL İ YET 2: Anasınıfı olmayan ilkö ğ retim okulları ve uygun ortamı olan ortaö ğ retim okullarımızda anasınıfı açmak. Açılan anasınıfı sayısı : X OKUL ÖNCESİ Her yıl ana sınıfı bulunan okullarımızda imkânlar ölçüsünde sanat etkinli ğ i çalı ş malarını içeren sergiler açmak FAAL İ YET 3: Her yıl ana sınıfı bulunan okullarımızda imkânlar ölçüsünde sanat etkinli ğ i çalı ş malarını içeren sergiler açmak Açılan resim ve elişi sergi sayısı : X

83 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI OKUL ÖNCESİ Her yıl okul öncesi e ğ itiminde iyi uygulama örneklerinin elektronik ortamda İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü ve Ana Okullarımızın Web sayfasında yayınlamak. FAALİYET 4: Her yıl okul öncesi e ğ itiminde iyi uygulama örneklerinin elektronik ortamda İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü ve Ana Okullarımızın Web sayfasında yayınlamak. İlçe Milli Eğitim ve Anaokulu Web sayfasında yayınlan uygulama sayısı : X OKUL ÖNCESİ 2014 yılı sonuna kadar Suba ş ı kalıcı konutlar bölgesinde 1 anaokulunu hizmete açarak, anaokulu sayısını 3’e çıkarmak FAALİYET 5: 2014 yılı sonuna kadar Suba ş ı kalıcı konutlar bölgesinde 1 anaokulunu hizmete açarak, anaokulu sayısını 3’e çıkarmak Açılan ana sınıfı Sayısı : OKUL ÖNCESİ Okul öncesi e ğ itimde özel sektörü te ş vik etmek FAALİYET 6 : Okul öncesi e ğ itimde özel sektörü te ş vik etmek Teşvik veren sektör sayısı : OKUL ÖNCESİ FAALİYET 7: Mevcut ana sınıflarının fiziksel standartlarını geli ş tirmek Fiziksel standartları geliştirilen ana sınıfı Sayısı : X OKUL ÖNCESİ 2010 FAALİYET 8: 2010 yılı içinde Kaytazdere Anaokulu bahçesine trafik e ğ itim pisti yapmak Yapılan trafik pisti sayısı:

84 2010-2014 Stratejik Plan 2010YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALARTAMAMLANDITAMAMLANMADI OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM PROJE : “ E ğ itime %100 Destek” projesi ve hayırsever deste ğ i çalı ş maları “Benim Sınıfım” projesi çalı ş maları. Hayır severlerin eğitime sağlandığı katkı : İLKÖĞRETİM FAALİYET 9: Tav ş anlı Ş ehitlik İ.Ö.O.ek derslik yapmak. Eğitime açılan derslik sayısı: İLKÖĞRETİM Piyalepa ş a İ lkö ğ retim Okuluna ek derslik yapmak FAALİYET 10: Piyalepa ş a İ lkö ğ retim Okuluna ek derslik yapmak Eğitime açılan derslik sayısı: İLKÖĞRETİM Çavu ş çiftli ğ i mevkisinde bütün birimlerin içerisinde oldu ğ u e ğ itim kompleksi yapmak. FAALİYET 11: Çavu ş çiftli ğ i mevkisinde bütün birimlerin içerisinde oldu ğ u e ğ itim kompleksi yapmak. Açılan Eğitim Kompleks sayısı: İLKÖĞRETİM Arazi durumu uygun olan okullarımıza kapalı spor salonunun yapılması. FAALİYET 12: Arazi durumu uygun olan okullarımıza kapalı spor salonunun yapılması. Hizmete giren kapalı spor salonu sayısı :

85 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI İLKÖĞRETİM 2010 FAALİYET 13 : İ lçe ve köylerde ta ş ıma merkezi olan okullarda yemekhane ihtiyacının giderilmesi. 2010 yılında öncelikli olarak Tav ş anlı Ş ehitlik İ.Ö.O. Ve Vakıfbank İ lkö ğ retim Ok.yemekhane yapılması. Açılan yemekhane sayısı : ORTAÖĞRETİM 2010 FAALİYET 14 : 2010 yılı sonuna kadar Meslek Lisesi binası e ğ itim ö ğ retime açmak. Meslek Lisesi sayısı: 1 X ORTAÖĞRETİM FAALİYET 15 : 2010 yılı sonuna kadar Çok Programlı Liseyi ayırarak kız meslek ve genel lise haline getirmek. Kız Meslek Lisesi sayısı: ORTAÖĞRETİM FAALİYET 16 : 2010 yılı sonuna kadar gemi in ş a meslek lisesini hizmete açmak Meslek Lisesi sayısı: 1 X ORTAÖĞRETİM FAALİYET 17: Yerel yönetimler ve sivil toplum kurulu ş larının okul yapımına katkılarını sa ğ lama. Yapılan katkı toplamı:

86 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI ORTAÖĞRETİM FAALİYET 18 : İş adamlarının okul yapımına katkılarını sa ğ lama ORTAÖĞRETİM Bülent ÖZYÜRÜK Çok Programlı Lisesin çevre düzenlemesini yapmak. FALİYET 19 : Bülent ÖZYÜRÜK Çok Programlı Lisesin çevre düzenlemesini yapmak. X MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM 2010 FAALİYET 20 : 2010 yılı sonuna kadar 100 ki ş iye okuma-yazma e ğ itimi verilmesi.. X MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM FAALİYET 21: İ lçe merkezi, kasaba ve köylerde sürekli alan taraması yaparak okuma-yazma bilmeyenleri 2014 yılı sonuna kadar okur-yazar hale getirmek.

87 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM 2010 FAALİYET 22 : 2010 yılında kursiyer sayısını %50 artırmak X MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM Her yıl FAALİYET 23 : Her yıl i ş birli ğ i halindeki kurslarımızın sayısını artırmak MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM 2010 FAALİYET 24 : 2010 yılında unutulmaya yüz tutmu ş el sanatlarından kilim-dokuma kursunun açılması. MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM 2010 FAALİYET 25 : 2010’den itibaren sosyal kültürel amaçlı kursların artırılması.

88 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM 2010 yılındaTersane Giri ş imcileri i ş birli ğ i ile mesle ğ e yönelik kurslar açmak. FAALİYET 26 : 2010 yılındaTersane Giri ş imcileri i ş birli ğ i ile mesle ğ e yönelik kurslar açmak. X MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM 2010 FAALİYET 27 : 2010 yılı sonuna kadar alan taraması yapılarak farkındalık olu ş turacak özelli ğ i komisyonla ile tespit etmek X MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM FAALİYET 28 : Halk E ğ itimi Merkezi çevresinde bulunun kurum ve kurulu ş larla i ş birli ğ ini geli ş tirici faaliyetlerde bulunmak.. MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM FAALİYET 29 : 2010 yılı ba ş ında Altınova İ lçesinde bulunan tersane giri ş imcileri, çiçek firmaları ve meslek odaları ile i ş birli ğ i içerisinde meslek kollarını tespit etmek. MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM Vatanda ş larımıza yönelik FAALİYET 30 : Vatanda ş larımıza yönelik Halk E ğ itimi Merkezi Müdürlü ğ ü tarafından bilgilendirici çalı ş malarda bulunmak

89 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI 2010 FAALİYET 31: 2010’de okulların donanım ve teknolojik durumlarını gösterir veri - kayıt sistemi olu ş turulması. X OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI Her yıl FAALİYET 32 : Her yıl MEB donatım ve e ğ itim araçlarını temin noktasında ilgili birimlerle sürekli ileti ş imde bulunulması. OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI Her yıl FAALİYET 33 : Her yıl bilgisayarlı e ğ itime destek projesi kapsamında ilçemiz okullarının faydalanılmasına çalı ş ılması OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI FAALİYET 34 : 2014 yılı sonuna kadar Gemi Yapım Meslek Lisesinin bahçesine kapalı spor salonu yapmak. OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI PROJE 1: PROJE 1: Eğitim Araç ve Donanımlarının Dönüşümü Projesi

90 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI Her yıl FAALİYET 35 : Her yıl e ğ itim gönüllülerinin deste ğ ini alarak okulların fiziki yapılarının iyile ş tirilmesi. OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI 2010 FAALİYET 36 : 2010’de Hürriyet İ.Ö.O. konferans salonu yapmak X ÖĞRENCİ BAŞARISI 2010 FAAL İ YET 37 : SBS ve ÖSS Ba ş arısının 2010’de %25, 2010 yılı sonuna kadar % 25 arttırılması. X

91 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI ÖĞRENCİ BAŞARISI Her yıl FAALİYET 38 : Her yıl okullarda ücretli kurs açılması, ortak sınav yapılması. X ÖĞRENCİ BAŞARISI Her yıl FAALİYET 39 : Her yıl etüt çalı ş maları yapmak X ÖĞRENCİ BAŞARISI Her yıl FAALİYET 40 : Her yıl okullar bazında son iki yıllık ba ş arı sıralamasının İ lçe Milli E ğ itim web sitesinden yayınlanması X

92 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI ÖĞRENCİ BAŞARISI Her ö ğ retim yılı FAAL İ YET 41 : Her ö ğ retim yılı ba ş ında, her okulda; ö ğ retmenler kurulunda akademik ba ş arıları de ğ erlendirerek yeni yılda hedef koymalarının sa ğ lanması ve takibi. X ÖĞRENCİ BAŞARISI Her yıl FAAL İ YET 42 : Her yıl ba ş arılı ö ğ retmen ve ö ğ rencilerin tespit edilerek her yılsonunda de ğ erlendirme toplantısında ödüllendirilmesi. ÖĞRENCİ BAŞARISI FAAL İ YET 43 Fakir ö ğ rencilere sınavlara hazırlık için gerekli materyallerin sa ğ lanması. ÖĞRENCİ BAŞARISI FAAL İ YET 44 : Her okulumuzda sosyal etkinlikler yönetmeli ğ i çerçevesinde kurulan her kulüp öncelikle kendi okulun ve çevresindeki bir sorunu çözecek proje olu ş turmasını sa ğ lamak ÖĞRENCİ BAŞARISI FAAL İ YET 45 :Bilim Sanat Merkezi ile i ş birli ğ i içerisinde olunarak üstün yetenekli çocukların tespiti ve yönlendirilmesi

93 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI ÖĞRENCİ BAŞARISI FAAL İ YET 46 : Zümre Toplantılarıyla durumun de ğ erlendirilmesi ve çözümler üretilmesi. ÖĞRENCİ BAŞARISI Her yıl FAAL İ YET 47 : Her yıl RAM ve rehberlik servislerince gerekli mesleki ve e ğ itsel rehberlik çalı ş malarının yapılması. ÖĞRENCİ BAŞARISI FAAL İ YET 48 : Ba ş arılı ö ğ retmenlerin di ğ er ö ğ retmelere yapmı ş oldukları olumlu e ğ itim uygulamalarını seminer yolu ile payla ş ımını sa ğ lamak. ÖĞRENCİ BAŞARISI FAAL İ YET 49 : E ğ itimde teknolojik uygulamaların uzman ki ş ilerce seminer yolu ile ö ğ retmenlerimize tanıtılması ÖĞRENCİ BAŞARISI FAAL İ YET 50: Konar göçer vatanda ş ların çocuklarını e ğ itim toplumu içe katmak.

94 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI AB PROJELERİ FAAL İ YET 51 : AB E ğ itim projeleri ilgili bilgilendirici seminerler düzenlemek X AB PROJELERİ FAAL İ YET 52 : 2008-1-FR1- GRUOG-00252 9 numaralı AB Grundtuip Ö ğ renme Ortaklıkları Projesi çalı ş malarının tanıtımını yapmak amacı ile İ lçe Milli E ğ itimin web sitesinde bölüm olu ş turmak. X AB PROJELERİ FAAL İ YET 53 : Proje hazırlamak isteyen kurumlarımıza gerekli dokümantasyonun sa ğ lanmasında yardımcı olmak. X AB PROJELERİ FAAL İ YET 54 : AB E ğ itim Programlarından faydalanabilecek niteli ğ e sahip tüm kurumlarımızın proje hazırlayabilmesi için kurumlarda olu ş turulan proje ekipleri ile bilgilendirme, yönlendirme toplantıları yapmak. X

95 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI HİZMETİÇİ EĞİTİM 2010’da FAAL İ YET 55 : 2010’da ilçemizde hizmet içi e ğ itim verecek bilgi ve belgeye sahip ö ğ retmenlerin tespit edilmesi. X HİZMETİÇİ EĞİTİM 2010 yılında itibaren FAAL İ YET 56 : 2010 yılında itibaren her yıl ilçemiz geneli tüm personelin katılımı ile istekleri do ğ rultusunda Müdürlü ğ ümüz web sitesinde “hizmet içi e ğ itim faaliyet anketi” yayınlayıp; anketler do ğ rultusunda kursiyer listesi,ö ğ retim elemanı ve seminer adıyla yıllık hizmet içi e ğ itim planlarını hazırlamak. HİZMETİÇİ EĞİTİM Her yıl FAAL İ YET 57 : Her yıl hizmet içi memnuniyetin ölçülmesi

96 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELERYAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI HİZMETİÇİ EĞİTİM 2010’da FAAL İ YET 58 : 2010’da yönetici, ö ğ retmen ve velilere “Anne baba çocuk e ğ itimi ” konulu konferans tertip edilmesi X HİZMETİÇİ EĞİTİM 2010’den FAAL İ YET 59 : 2010’den itibaren yönetici ve ö ğ retmenlere proje hazırlama e ğ itimi,stratejik planlama, sınıf yönetimi, ö ğ retim yöntem ve teknikleri,alternatif ölçme de ğ erlendirme teknikleri, toplam kalite yönetimi konularında konferans verilmesi HİZMETİÇİ EĞİTİM FAAL İ YET 60 : E ğ itimcilerin kayna ş masını sa ğ layan faaliyetleri düzenlenmesi (spor karsıla ş maları, gezi, yemek vs.) X HİZMETİÇİ EĞİTİM Her yıl FAAL İ YET 61 : Her yıl Ö ğ rencilere SBS, ÖSS sistemi, sınav kaygısı, verimli ders çalı ş ma yöntemleri, ergenlik dönemi, sosyal beceri e ğ itimi, etkili ileti ş im teknikleri, zararlı alı ş kanlıklar 6-18 ya ş çocukların geli ş im dönemleri ve özellikleri, çocuklarla etkili ileti ş im konularında İ lçe RAM i ş birli ğ i ile ö ğ renci ve velilere konferans verilmesi.

97 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI HİZMETİÇİ EĞİTİM 2010’da, ülke genelindeki Hızlı Okuma Teknikleri konusunda uzman ki ş ilerden ö ğ retmenlerimizin kurs almasını sa ğ lamak. FAAL İ YET 62 : 2010’da, ülke genelindeki Hızlı Okuma Teknikleri konusunda uzman ki ş ilerden ö ğ retmenlerimizin kurs almasını sa ğ lamak. X HİZMETİÇİ EĞİTİM 2010’da, ilçe genelinde Hızlı Okuma Teknikleri konusunda uzman ö ğ retmenler tarafından kurslar açarak, Bu kurslara vatanda ş larımızı, personelimizi ve ö ğ rencileri alarak hızlı okuma tekniklerini ö ğ retmek. FAAL İ YET 63 : 2010’da, ilçe genelinde Hızlı Okuma Teknikleri konusunda uzman ö ğ retmenler tarafından kurslar açarak, Bu kurslara vatanda ş larımızı, personelimizi ve ö ğ rencileri alarak hızlı okuma tekniklerini ö ğ retmek. 2010 YILINDA İLÇEMİZDEKİ SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ. X HİZMETİÇİ EĞİTİM Her yıl okullarımızın kitaplık ve kütüphanelerini zenginle ş tirmek için kitap alımı yapmak. FAAL İ YET 64 : Her yıl okullarımızın kitaplık ve kütüphanelerini zenginle ş tirmek için kitap alımı yapmak. HİZMETİÇİ EĞİTİM Her yıl çok kitap okuyan ö ğ rencilerin ödüllendirilmesi FAAL İ YET 65 : Her yıl çok kitap okuyan ö ğ rencilerin ödüllendirilmesi

98 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİ N KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLAN DI TAMAMLA NMADI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROJE 1: 2010’de kitap okumayı sevdirmek için “Altınova okuyor” projesini gerçekleştirmek HİZMETİÇİ EĞİTİM 2010’de, FAAL İ YET 66 : 2010’de, “Liderlik” anketinin uygulanması. X HİZMETİÇİ EĞİTİM 2010’de, FAAL İ YET 67 : 2010’de, ö ğ retimsel liderlik ve kolayla ş tırıcı liderlik becerilerini geli ş tirici faaliyetler için bilgilendirme ve hizmet içi faaliyetleri düzenlenmesi. X SPORTİF AKTİVİTELER Her yıl FAAL İ YET 68 : Her yıl en fazla sporcu ö ğ renci oranına sahip olan (sporcu ö ğ renci sayısının okulun mevcut ö ğ renci sayısına oranı) okulu İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ünün yaptı ğ ı sene sonu toplantısında ödüllendirmek. SPORTİF AKTİVİTELER Her yıl FAAL İ YET 69 : Her yıl okullar ve ilçe bazında düzenlenen sportif yarı ş malarda ba ş arılı olan sporcu ö ğ rencilerin ödüllendirilmesini böylelikle ö ğ rencilerimizin spora kar ş ı ilgi ve motivasyonlarının arttırılmaya çalı ş ılmasını sa ğ lanmak.

99 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMAD I SPORTİF AKTİVİTELER 2010 FAAL İ YET 70 : 2010’den itibaren okulların sporcu ö ğ renci sayılarının son üç yıllık istatistiklerinin İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü web sitesinde yayınlanarak okullarla payla ş ılması okulları te ş vik edecek ve tatlı bir rekabet olu ş turacaktır. SPORTİF AKTİVİTELER Her yıl FAAL İ YET 71 : Her yıl lig heyeti programı haricinde önemli haftalarda, ilçemizde geneleksel hale gelen okulları sportif etkinlikleri çe ş itlendirmek. SPORTİF AKTİVİTELER Her yıl FAAL İ YET 72 : Her yıl tüm okulların ana spor dallarında takımlar olu ş turması, bölgeler arası yarı ş malar yapılması SPORTİF AKTİVİTELER FAAL İ YET 73: İ lçede sportif faaliyetlerin organizasyonundan sorumlu komisyona spor kulüplerinden temsilci bulundurulması SPORTİF AKTİVİTELER FAAL İ YET 74 : Tesis eksikli ğ inin ve sportif donanım eksikli ğ inin giderilmesi

100 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAML ANMADI SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER 2010 FAAL İ YET 75 : 2010’da okullarımız genelinde,dı ş a açılımlı okul adıyla bir tiyatro grubunun olu ş turulması. X SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER 2010 FAAL İ YET 76: 2010’dan itibaren Ö ğ rencilerin bireysel yeteneklerini (müzik, enstrümanı çalma, güzel ve etkili ş iir okuma,drama vb.) ortaya çıkarmalarına imkân verecek yarı ş ma ve faaliyetlerin geli ş tirilerek yaygınla ş tırılması. SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER Her yıl FAAL İ YET 77 : Her yıl ö ğ rencilerin Türkçeyi do ğ ru ve güzel konu ş malarını te ş vik edici ve duygu, dü ş üncelerini ifade ederek kendilerini gerçekle ş tirmelerine imkân verici; okullar arası kompozisyon, ş iir yarı ş maları düzenlemek, söz konusu faaliyetlerin basın yayın yardımı ile duyurularak bu faaliyetlere bütün okulların katılımının özendirilmesi, ba ş arılı ö ğ rencilerin ödüllendirilmesi X SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER FAAL İ YET 78 : İ lçemizdeki okullarda ilkö ğ retim 1.kademe ve 2. kademe ö ğ rencileri arası proje yarı ş malarını yaygınla ş tırmak X SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER Her yıl FAAL İ YET 79 : Her yıl sosyal ve kültürel alanlarda ba ş arı sa ğ layan okullarımızın isimlerini İ lçe Milli E ğ itim Web sitesinde yayınlamak X

101 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİ N KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER Her yıl FAAL İ YET 80 : Her yıl egzersiz yapan ö ğ retmenlerin çalı ş malarının okulda ve ilçede sergilemesini sa ğ lamak. X SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER Her yıl FAAL İ YET 81 : Her yıl okulların tüm yarı ş malarda temsil edilmesi ÇALIŞANLARIN SOSYAL MORAL VE MEKAN İHTİYACI 2010 FAAL İ YET 82 : 2010’de Ö ğ retmler Lokalinin, Ö ğ retmenevine dönü ş türülmesi,ö ğ retmenlerimizin misafirhane sorunlarının çözümlenmesi ve ö ğ retmenevinin çevre ihtiyaçlarına hitap eder hale getirilmesi. X ÇALIŞANLARIN SOSYAL MORAL VE MEKAN İHTİYACI E ğ itimcilerin kayna ş masını sa ğ layan faaliyetleri düzenlenmesi (spor karsıla ş maları, gezi, yemek vs.) FAAL İ YET 83 : E ğ itimcilerin kayna ş masını sa ğ layan faaliyetleri düzenlenmesi (spor karsıla ş maları, gezi, yemek vs.) X ÇALIŞANLARIN SOSYAL MORAL VE MEKAN İHTİYACI Hasta e ğ itimcilere ve vefat edenlerin ailelerine yardım çalı ş maları FAAL İ YET 84 : Hasta e ğ itimcilere ve vefat edenlerin ailelerine yardım çalı ş maları

102 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI OKUL VE KURUMLARDA GÜVENLİK FAAL İ YET 85 : 2010 yılının sonuna kadar okul ve kurumlara güvenlik kameralarının takılması. X PROJE PROJE 1:. PROJE 1: Gözleyen Gözlerle Güvendesiniz. X OKUL VE KURUMLARDA GÜVENLİK FAAL İ YET 86 : Hizmet satın alma yoluyla güvenlik görevlisi ihtiyacının kar ş ılanması. OKUL VE KURUMLARDA GÜVENLİK Her yıl okullarda ve ba ğ lı kurulu ş larda deprem ve yangınlar konusunda e ğ itim verilmesi FAAL İ YET 87 : Her yıl okullarda ve ba ğ lı kurulu ş larda deprem ve yangınlar konusunda e ğ itim verilmesi ve tatbikatlar yapılması X TEMA DOĞAL HAYATI KORUMA Her okula a ğ açlandırma alanı olu ş turmak FAAL İ YET 88 : Her okula a ğ açlandırma alanı olu ş turmak

103 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI TEMA DOĞAL HAYATI KORUMA Çevre Orman İ l Müdürlü ğ ü– okul i ş birli ğ iyle okullara tahsis edilen a ğ açlandırma alanlarına her ö ğ rencinin fidan dikmesini sa ğ lamak FAAL İ YET 89 : Çevre Orman İ l Müdürlü ğ ü – okul i ş birli ğ iyle okullara tahsis edilen a ğ açlandırma alanlarına her ö ğ rencinin fidan dikmesini sa ğ lamak TEMA DOĞAL HAYATI KORUMA Bahçe düzenlemelerinde Belediye ve Orman İş letme Müdürlü ğ üyle i ş birli ğ i yapılması. FAAL İ YET 90 : Bahçe düzenlemelerinde Belediye ve Orman İş letme Müdürlü ğ üyle i ş birli ğ i yapılması. TEMA DOĞAL HAYATI KORUMA Okul bahçelerinin a ğ açlandırılması ve çiçeklendirilmesi FAAL İ YET 91 : Okul bahçelerinin a ğ açlandırılması ve çiçeklendirilmesi TEMA DOĞAL HAYATI KORUMA Okul bahçelerine ö ğ renciler tarafından fidan dikilmesi FAAL İ YET 92 : Okul bahçelerine ö ğ renciler tarafından fidan dikilmesi PROJE PROJE 1: PROJE 1: Okullar Çiçek Açıyor Projesi

104 2010-2014 Stratejik Plan 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDITAMAMLANMADI İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI FAAL İ YET 94: Bölümlerin istatistik taleplerinin alınması ve izlenecek yolun kar ş ılıklı belirlenmesi,verilerin düzenli ve güncel olarak takip edilmesi. X İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI FAAL İ YET 95 : 2010’da milli e ğ itim geli ş im alanlarıyla ilgili ara ş tırma yapılması (Proje üretecek yenilikleri takip edecek bir ekibin kurulması) X İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI FAAL İ YET 96 : Veri-Ara ş tırma- Geli ş tirme Biriminin kurulup i ş levsel hale getirilmesi. X

105 2010-2014 Stratejik Plan TEŞEKKÜR EDERİZ Ercan GÜLSUYU Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü


"2010-2014 Stratejik Plan T.C. ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 YILLARI STRATEJİK PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları