Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
YILLARI STRATEJİK PLANI

2 "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder."

3 YILLARI STRATEJİK PLANI

4

5

6 GÜÇLÜ YÖN ZAYIF YÖN FIRSATLAR TEHDiTLER A N A L i Z i

7 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Köklü teşkilat yapısı ve örgütlenme
Toplam Kalite Yönetimi anlayışına yönelik organizasyonların okul-kurumlara yaygınlaştırılması ve eğitimlerinin verilmesi Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe MEM yöneticilerine ulaşabilmesi. Eğitim Gönüllülerinin ve hayırseverlerin eğitime katkıları ve desteklerinin üst düzeyde olması. Belirlenen sorunlara yönelik olarak projelerin geliştirilmiş olması (Seminer, konferans, hizmet içi faaliyetler) Okul ve kurumların yeterli teknolojiye sahip olması. Okulların genel anlamda güvenlik problemlerinin bulunmaması.

8 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ İlçemizin coğrafi olarak diğer il ve ilçelere ulaşımının kolay olması. Sosyal ve kültürel etkinliklerde çalışan iyi bir ekibin olması Yenilikçi ve çağın bilim teknolojisini takip eden bir yönetim anlayışının olması Liderlik davranışlarını sergileyebilen yönetici ve çalışanların bulunması, Fiziki alt yapımızın birçok okulumuzda iyi olması Tam Gün Tam Yıl Kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılması.

9 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Sınıf mevcutlarımızın standartlara yakın olması
 Müdürlüğümüzün diğer Kurumlarla işbirliği içinde olması  Stratejik Planlama kararı alınması  Deneyimli personel Müdürlüğümüz içi görevlendirmelerde çalışanların bilgi birikimi ve yeterliliklerin dikkate alınması Tüm kurumlarımızın ADSL ile Internet ortamına kesintisiz bağlı olması Altınova Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin eğitim ile ilgili çalışmaları  Sanayi kuruluşların çevremizdeki yoğunluğu

10 ZAYIF YÖNLERİMİZ Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde, başarı ölçütü olarak yalnızca ÖSS ve SBS sınavlarından elde edilen sonuçların ölçüt alınması. Bilgi iletişim teknolojilerinin eğitimin her alanında yaygın ve etkin kullanılamaması(Öğretmenlerin bunu yük olarak görmeleri) Öğretim etkinliklerinin eğitim faaliyetlerinden öncelikli tutulması, bütünlük içinde ele alınmaması. İşsizliğin sonucu olarak ailelerin düşük ekonomik seviyelerinin eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkilemesi Kitap okuma alışkanlığının yeterli düzeyde olmaması. Personel Ödüllendirmeleri yapılırken, okul yöneticileri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün ortak görüş birliğinin sağlanmaması

11 ZAYIF YÖNLERİMİZ Problem çözme konusunda görev üstlenmede isteksizlik
Okullarımızın Memur ve Hizmetli ihtiyacının olması. Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin az olması. Problem çözme konusunda görev üstlenmede isteksizlik Okul binası ihtiyacının olması Kullanılan teknolojik araçların bazılarının yetersiz olması. Okullarımızda güvenlik personelinin olmaması Bazı öğretmen, idareci ve üst düzey yöneticilerin yeni gelişmelere kapalı olması İlçe M.E.M. hizmet binasının yetersiz olması. Paylaşımcı yönetim anlayışının tam olarak uygulanmaması. Rehabilitasyon merkezinin olmaması  Okullarımıza İl Özel İdareden yeterli ödeneğin aktarılmaması

12 FIRSATLARIMIZ Yerel yönetim, sivil toplum örgütleri ve halkın eğitime desteği AB ve benzeri projelere katılma olanağı. İlçemizin az gelişmişliğini ulusal ve uluslar arası kaynaklı projelerle giderilebilecek olması. Eğitim Merkez Komutanlığının eğitime verdiği destek Bakanlığın okul öncesi eğitimine önem vermesi ve yaygınlaştırmak istemesi İlçe Hükümet Konağının yapılıyor olması. Değişimi yönetebilen liderlik özelliklerine sahip personelimizin bulunması.

13 FIRSATLARIMIZ Bütün okul ve kurumlarımızda gelişen teknolojinin
tanınmaya ve kullanılmaya başlaması, bu konudaki yoğun talep  Hayırseverlerin varlığı  İlçemiz Spor Salonun varlığı  Okullarda güvenli ortamın olması  Okul ve kurumlar arasında işbirliği anlayışı ve uyum Örgün eğitim dışında da eğitim verebilme yeteneği. Halk Eğitimi Merkezinin var olması Okul – Veli iletişiminin ve işbirliğinin iyi olması

14 FIRSATLARIMIZ Belediyelerimizin eğitime olan duyarlığı
Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim olanakları Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanabilirliğinin artması Yöneticilerimizin genç bir yapıya sahip olması. İlçemizin tarihi ve kültürel zenginliği, coğrafi yapısı

15 TEHDİTLERİMİZ Mahallelere göre nüfus dağılımının dengesiz olması
Görsel basının eğitim çağı çocuk ve gençlere olumsuz etkileri Bölgemizdeki işletme sayısının yetersiz olması itibariyle Mesleki ve Teknik Eğitim mezunlarının istihdam alanlarının dar olması Parçalanmış aileler İlçemizin birinci derecede deprem kuşağında olması Okul içinde ve dışında öğrencilerin yararlanacağı sosyal, kültürel ve spor alanların yetersizliği Bilinçsiz internet kullanımı Velilerin belli okullara yoğunlaşmaları  Basında eğitim ile ilgili olumsuz haberlerin öncelikli yer alması.

16 DEĞERLERİMİZ Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.
Eğitime yapılan yatırımı önemser, her türlü desteği veririz Toplam kalite yönetimi felsefesini benimseriz. Kurumda çalışan herkesin katılımı ile sürecin devamlı olarak iyileştirileceğine ve geliştirileceğine inanırız. Sağlıklı bir çalışma ortamı içerisinde, çalışanları tanıyarak fikirlerine değer verir ve işimizi önemseriz. Çalışanların kararlılık ve etkinliklerinin, güven inşası üzerine en üst düzeye çıkarılacağına inanırız.  Kurumumuzda öğrenme ve yeni beceriler geliştirme fırsatı verildiğine inanırız. Başarının temelinin disiplinli çalışma ve ciddiyet olduğuna inanırız. Mevcut ve potansiyel hizmet bekleyenlerin ihtiyaçlarına odaklanırız.

17 POLİTİKALARIMIZ  Fiziki kaynakları geliştirme
 İnsan kaynaklarını geliştirme  İşbirliğini geliştirme  Süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi  Açıklık ve şeffaflık  Eğitim ve öğretimin kalitesini artırma  Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem vermek  Sürekli gelişimin sağlanması  Çalışanların motive edilmesi ve desteklenmesi  Kurumsal gelişme için verilerin etkili değerlendirilmesi.  Çalışanların çalışma ortam ve şartlarını iyileştirmek İnsanımızın tamamını eğitimin çerçevesi içine almak Veli eğitimine önem verilmesi

18 İLKELERİMİZ Verilen hizmetlerden, kurumlar ve vatandaşlar eşitlik
içerisinde yararlanır. Kurumumuzdan hizmet alanların, ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınır.  Her vatandaşın eğitim hakkı gözetilir.  Her vatandaşa eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlanır.  Hizmetin sürekli ve etkin verilmesi sağlanır. Demokrasi eğitiminin verilmesi ve demokrasi bilincinin geliştirilmesi esas alınır.  Eğitim-Öğretimde Laiklik esas alınır. Çalışmalar bilimsellik ve objektiflik çerçevesinde yürütülür.  Karma eğitim esastır.  Okul-Aile işbirliği desteklenir.

19 İLKELERİMİZ  Her yerde eğitim esastır.
Çalışmalar Atatürk İlke ve İnkılâpları çerçevesinde yürütülür.  Tüm çalışmaların planlı yürütülmesi esas alınır.  Yöneltme yapılması esas alınır. Hizmetin verimliliği ve çalışanların beklentilerinin karşılanması esas alınır. Hizmet verenlerin teknolojik yenilikleri takip edip kullanacakları bir ortamın sağlanması esas alınır. Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının açık tutulması esas alınır. Çalışanların kalite geliştirme sürecine katılımlarını sağlayacak çalışmalar esas alınır.

20 1- OKUL ÖNCESİ Stratejik Amaç Çağdaş eğitimde kalite ve başarının temelini “OKUL ÖNCESİ EĞİTİM” oluşturuyor. Toplumdaki duyarlılığı arttırarak, anasınıfı - anaokulu sayısını artırmak, okul öncesi eğitimi(6 yaş), öğrenci sayısını 1. sınıflarla eşit hale getirmek

21 1- OKUL ÖNCESİ Hedef 1: Okul öncesi eğitimi alan öğrenci oranını anasınıfında(6 yaş) 2010’da %100’e,anaokulunda (4-5 yaş)%70’e çıkarmak, 2014 yılı sonuna kadar da kalıcı kılmak.

22 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
1- OKUL ÖNCESİ Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Her yıl yapılacak seminer ve birebir görüşmeler yoluyla velilerin bilgilendirilmesi ve okul öncesi eğitimin öneminin anlatılması. FAALİYET 2: Anasınıfı olmayan ilköğretim okulları ve uygun ortamı olan ortaöğretim okullarımızda anasınıfı açmak. FAALİYET 3: Her yıl ana sınıfı bulunan okullarımızda imkânlar ölçüsünde sanat etkinliği çalışmalarını içeren sergiler açmak. FAALİYET 4: Her yıl okul öncesi eğitiminde iyi uygulama örneklerinin elektronik ortamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ana Okullarımızın Web sayfasında yayınlamak. FAALİYET 5: 2014 yılı sonuna kadar Subaşı kalıcı konutlar bölgesinde 1 anaokulunu hizmete açarak, anaokulu sayısını 3’e çıkarmak FAALİYET 6: Okul öncesi eğitime özel sektörün desteğini sağlamak.

23 1- OKUL ÖNCESİ Hedef 2: Anasınıflarının eksik donanım ihtiyacını gidererek çağın gerektirdiği imkânlara kavuşturmak.

24 Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
1- OKUL ÖNCESİ Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Mevcut ana sınıflarının fiziksel standartlarını geliştirmek. FAALİYET 2: 2010 yılı içinde Kaytazdere Anaokulu bahçesine trafik eğitim pisti yapmak BÜTÇE 2010 2014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe TL TL TL Hedef 2 için gerekli bütçe TL TL (her yıl için) TL

25 2- İLKÖĞRETİM Stratejik Amaç İlköğretimde modern ve çağdaş eğitim ortamları oluşturmak için okulların fiziki yapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

26 2- İLKÖĞRETİM Hedef 1: 2010 yılı sonuna kadar öğrenci sayısı yoğun olan ilköğretim okullarının öğrenci sayısının 25’e indirilmesi için ek derslik yapmak. 2014 yılı sonuna kadar kapalı spor salonları ve eğitim kompleksi yapmak.

27 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
2- İLKÖĞRETİM Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Tavşanlı Şehitlik, Piyalepaşa ve Kaytazdere Tetaş Tekstil İlköğretim okullarına ek derslik yapmak. FAALİYET 2: Çavuşçiftliği mevkisinde bütün birimlerin içerisinde olduğu eğitim kompleksi yapmak. FAALİYET 3: Arazi durumu uygun olan okullarımıza kapalı spor salonunun yapılması.

28 2- İLKÖĞRETİM Hedef 2: 2010 yılı sonuna kadar taşıma merkezi durumundaki ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere sağlıklı ve hijyenik beslenebilmeleri için yemekhane yapmak

29 Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
2- İLKÖĞRETİM Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: İlçe ve köylerde taşıma merkezi olan okullarda yemekhane ihtiyacının giderilmesi yılında öncelikli olarak Tavşanlı Şehitlik İ.Ö.O. ve Vakıfbank İlköğretim Okulu’na yemekhane yapılması. FAALİYET 2: Taşımalı İlköğretim Okulu kapsamında yemek yiyen öğrenciler dışındaki öğrencilere belediyeler tarafından yemek verilmesinin sağlanması. BÜTÇE 2010 2014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe - TL Hedef 2 için gerekli bütçe TL TL TL

30 okullarımızın bina ihtiyacını gidermek ve okul çeşitliliğini artırmak.
3- ORTAÖĞRETİM Stratejik Amaç Orta öğretimdeki okullarımızın bina ihtiyacını gidermek ve okul çeşitliliğini artırmak.

31 3- ORTAÖĞRETİM Hedef 1: Bülent Özyürük Çok Programlı Lisesi yanına 12 derslikli bir Kız Meslek Lisesi binası yapmak.

32 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
3- ORTAÖĞRETİM Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: 2010 yılı sonuna kadar Gemi Yapım Meslek Lisesi binasını eğitim öğretime açmak. FAALİYET 2: 2011 yılı sonuna kadar Çok Programlı Lise’yi ayırarak kız meslek ve genel lise haline getirmek. FAALİYET 3: Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının okul yapımına katkılarını sağlama. FAALİYET 4: İş adamlarının okul yapımına katkılarını sağlama. FAALİYET 5: Bülent Özyürük Çok Programlı Lisesi’nin çevre düzenlemesini yapmak. PROJE 1: “Eğitime %100 Destek” projesi ve hayırsever desteği çalışmaları “Benim Sınıfım” projesi çalışmaları. BÜTÇE 2010 2014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe TL TL TL

33 4- MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM
Mevcut Durum Halk Eğitimi Merkezi öğretim yılında toplam 587 kursiyerin katıldığı, merkez, belde ve köylerde olmak üzere toplam 35 kurs açılmıştır.

34 4- MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM
Stratejik Amaç İlçemizde meslek edindirme faaliyetlerini,sosyal-kültürel etkinlikleri yaygınlaştırmak ve okur-yazarlık oranını artırmak.

35 4- MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM
Hedef 1: Halk Eğitimi Merkezi’nin düzenlediği kursların ve katılımcı/kursiyerlerin sayısını artırmak. Hedef 2: Halk Eğitimi Merkezini belirgin bir alanda kurumlar arasında ön plana çıkarmak. Hedef 3: İlçemizdeki tersane girişimi ve çiçekçilik ile ilgili olarak örgün eğitim dışına çıkmış halkımız için işbirliği içerisinde mesleğe yönelik kurslara ağırlık vermek.

36 4- MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM
Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: 2010 yılı içerisinde kursiyer sayısını artırmak için tanıtıcı broşürlerin hazırlanması. Hedef 2’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: 2010 yılı sonuna kadar alan taraması yapılarak farkındalık oluşturacak özelliği komisyonla tespit etmek. FAALİYET 2: Halk Eğitimi Merkezi çevresinde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

37 Hedef 3’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
4- MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM Hedef 3’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: 2010 yılı başında Altınova İlçesinde bulunan tersane girişimcileri, çiçek firmaları ve meslek odaları ile işbirliği içerisinde meslek kollarını tespit etmek. FAALİYET 2: Vatandaşlarımıza yönelik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.

38 5- OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI
Mevcut Durum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 13 okulda ve Halk Eğitimi Merkezi ile KİEM merkezlerinde ADSL internet bağlantısı var.

39 5- OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI
Stratejik Amaç İlçemizde bulunan okulların fiziki yapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, çağın gerektiği araç-gereç ve donanıma sahip olması, eskiyen donatım malzemelerinin geri dönüşümünün yapılması.

40 5- OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI
Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar okullarımızın ihtiyacı olan fen laboratuarları (fizik, kimya, biyoloji, bilgi-teknoloji sınıfı, akıllı tahtalar, projeksiyon makinesi, fotokopi, bilgisayar, fen, matematik sosyal bilgiler takımlarının) kazandırılması; kütüphane (sanal kütüphane dahil), sosyal odalar, müzik odası, resim atölyesi, işlikler çok amaçlı salonlar; öncelikli olarak Gemi Yapım Meslek Lisesi sınırları içerisinde tribünlü ilçe müsabakaları yapılabilecek kapalı spor salonu yapmak.

41 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
5- OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: 2010’da okulların donanım ve teknolojik durumlarını gösterir veri - kayıt sistemi oluşturulması. FAALİYET 2: Her yıl MEB donatım ve eğitim araçlarını temin noktasında ilgili birimlerle sürekli iletişimde bulunulması. FAALİYET 3: Her yıl bilgisayarlı eğitime destek projesi kapsamında ilçemiz okullarının faydalanmasına çalışılması FAALİYET 4: 2014 yılı sonuna kadar Gemi Yapım Meslek Lisesinin bahçesine kapalı spor salonu yapmak. FAALİYET 5: Her yıl eğitim gönüllülerinin desteğini alarak okulların fiziki yapılarının iyileştirilmesi. FAALİYET 6: 2010’da Hürriyet İ.Ö.O. konferans salonu yapmak. FAALİYET 7: 2010’da Kamera sistemi olmayan okullarımıza kamera sisteminin temin edilmesi.

42 5- OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI
Hedef 2: Atıl durumda olan donatım malzemelerinin her yıl değerlendirilerek tekrar eğitime kazandırılması.

43 Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
5- OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FALİYET 1: Her yıl “Dönüşüm Projesi” ile okulda atıl durumdaki sıraları ve malzemeleri tamir ettirerek eğitime kazandırmak. PROJE 1: Eğitim Araç ve Donanımlarının Dönüşümü Projesi BÜTÇE 2010 2014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe 5.000 TL TL TL Hedef 2 için gerekli bütçe -

44 6-PANSİYON Stratejik Amaç İlçemizde 2010 yılı sonu itibariyle açılması planlanan Gemi Yapım Meslek Lisesine yılı sonuna kadar pansiyon ilave etmek.

45 6-PANSİYON Hedef 1: Pansiyon ihtiyacının karşılanması için gönüllü kuruluşlarla hayırseverlerle ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

46 7- ÖĞRENCİ BAŞARISI Stratejik Amaç İlköğretimde ve ortaöğretimde öğrenci başarısını artırarak; niteliği ve kaliteyi yükseltmek

47 7- ÖĞRENCİ BAŞARISI Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar öğrencilerimizin SBS ve ÖSS başarısının % 50 arttırmak

48 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
7- ÖĞRENCİ BAŞARISI Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET1: SBS ve ÖSS Başarısının 2010’da %25, 2014 yılı sonuna kadar % 25 arttırılması. FAALİYET 2: Her yıl okullarda ücretli kurs açılması,ilköğretim okullarının kendi bünyesinde ortak sınav yapılması. FAALİYET 3: Her yıl etüt çalışmaları yapmak. FAALİYET 4: Her yıl okullar bazında son iki yıllık başarı sıralamasının İlçe Milli Eğitim web sitesinden yayınlanması. FAALİYET 5: Her öğretim yılı başında, her okulda; öğretmenler kurulunda akademik başarıları değerlendirerek yeni yılda hedef koymalarının sağlanması ve takibi.

49 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
7- ÖĞRENCİ BAŞARISI Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 6: Her yıl başarılı öğretmen ve öğrencilerin tespit edilerek her yıl sonunda değerlendirme toplantısında ödüllendirilmesi. FAALİYET 7: Her yıl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce merkez ve Beldelerimizde SBS ve ÖSS kursları açmak, FAALİYET 8: Fakir öğrencilere sınavlara hazırlık için gerekli materyallerin sağlanması. FAALİYET 9: Her okulumuzda sosyal etkinlikler yönetmeliği çerçevesinde kurulan her kulübün öncelikle kendi okulunda ve çevresindeki bir sorunu çözecek proje oluşturmasını sağlamak FAALİYET 10: Bilim Sanat Merkezi ile işbirliği içerisinde, üstün yetenekli çocukların tespiti ve yönlendirilmesi

50 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
7- ÖĞRENCİ BAŞARISI Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 11: Zümre Toplantılarıyla durumun değerlendirilmesi ve çözümler üretilmesi. FAALİYET 12: Her yıl RAM ve rehberlik servislerince gerekli mesleki ve eğitsel rehberlik çalışmalarının yapılması. PROJE 1: Başarılı öğretmenlerin diğer öğretmelere yapmış oldukları olumlu eğitim uygulamalarını, seminer yolu ile paylaşımını sağlamak. PROJE 2: Eğitimde teknolojik uygulamaların uzman kişilerce seminer yolu ile öğretmenlerimize tanıtılması. PROJE 3: Konar göçer vatandaşların çocuklarını, eğitim toplumu içe katmak. BÜTÇE 2010 2014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe TL TL TL

51 8- AB PROJELERİ Stratejik Amaç AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında okul / kurumların uluslararası projeler gerçekleştirmesine rehberlik ederek; eğitim öğretim camiasında proje kültürünün oluşmasını sağlamak ve ilçemiz okul / kurumlarında sürekli eğitimler düzenleyerek ilçemizde AB Proje uygulamalarına en üst seviyede katılımı sağlamak.

52 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
8- AB PROJELERİ Hedef 1: İlçemizdeki eğitim kurumlarının AB proje çalışmalarına başvurularını her yıl artırmak. Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: AB Eğitim projeleri ile ilgili bilgilendirici seminerler düzenlemek. FAALİYET 2: ‘ FR1- GRUOG numaralı AB Grundtuip Öğrenme Ortaklıkları Projesi’ çalışmalarının tanıtımını yapmak amacı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sitesinde bölüm oluşturmak. FAALİYET 3: Proje hazırlamak isteyen kurumlarımıza gerekli dokümantasyonun sağlanmasında yardımcı olmak. FAALİYET 4: AB Eğitim Programlarından faydalanabilecek niteliğe sahip tüm kurumlarımızın proje hazırlayabilmesi için kurumlarda oluşturulan proje ekipleri ile bilgilendirme, yönlendirme toplantıları yapmak. Hedef 1 için gerekli bütçe Bütçeye gerek yoktur

53 Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada
9- HİZMET İÇİ EĞİTİM Stratejik Amaç Bütün çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişmelerine yönelik hizmet içi faaliyetler düzenlemek. Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada okul / kurum yöneticilerin liderlik rollerini geliştirerek; kurumların değişim ve yeniliklere etkin olarak uyum sağlayabilmeleri.

54 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
9- HİZMET İÇİ EĞİTİM Hedef 1: Bir önceki yıla göre faaliyet sayısının her yıl %10 oranında arttırılması. Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: 2010’da ilçemizde hizmet içi eğitim verecek bilgi ve belgeye sahip öğretmenlerin tespit edilmesi. FAALİYET 2: 2010 yılından itibaren her yıl ilçemiz geneli, tüm personelin katılımı ile istekleri doğrultusunda Müdürlüğümüz web sitesinde “hizmet içi eğitimi faaliyet anketi” yayınlayıp; anketler doğrultusunda kursiyer listesi,öğretim elemanı ve seminer adıyla yıllık hizmet içi eğitim planlarını hazırlamak. FAALİYET 3: Her yıl hizmet içi memnuniyetin ölçülmesi.

55 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
9- HİZMET İÇİ EĞİTİM Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 4: 2010’da yönetici, öğretmen ve velilere “Anne baba çocuk eğitimi ” konulu konferans düzenlenmesi. FAALİYET 5: 20010dan itibaren yönetici ve öğretmenlere proje hazırlama eğitimi,stratejik planlama, sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri,alternatif ölçme değerlendirme teknikleri, toplam kalite yönetimi konularında konferans verilmesi. FAALİYET 6: Her yıl Öğrencilere SBS, ÖSS sınav sistemi, sınav kaygısı, verimli ders çalışma yöntemleri, ergenlik dönemi, sosyal beceri eğitimi, etkili iletişim teknikleri, zararlı alışkanlıklar 6-18 yaş çocukların gelişim dönemleri ve özellikleri, çocuklarla etkili iletişim konularında İlçe RAM işbirliği ile öğrenci ve velilere konferans verilmesi.

56 9- HİZMET İÇİ EĞİTİM Hedef 2: Hızlı Okuma Teknikleriyle ilgili kurs ve seminerleri düzenleyerek öğrencilerin SBS ve ÖSS sınavlarında süre yetirememe sorununu ortadan kaldırmak, hızlı okuma teknikleri konusunda öğrencileri, öğretmenleri ve vatandaşları bilgilendirerek, toplumdaki kitap okuma oranını artırmak.

57 Hedef 2’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
9- HİZMET İÇİ EĞİTİM Hedef 2’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: 2010’da, ülke genelindeki Hızlı Okuma Teknikleri konusunda uzman kişilerden, öğretmenlerimizin kurs almasını sağlamak. FAALİYET 2: 2010’da ilçe genelinde Hızlı Okuma Teknikleri konusunda uzman öğretmenler tarafından kurslar açarak, bu kurslara vatandaşlarımızı, personelimizi ve öğrencileri alarak hızlı okuma tekniklerini öğretmek. FAALİYET 3: Her yıl okullarımızın kitaplık ve kütüphanelerini zenginleştirmek için kitap alımı yapmak. FAALİYET 4: Her yıl çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirilmesi. PROJE 1: 2010’de kitap okumayı sevdirmek için “Altınova okuyor” projesini gerçekleştirmek

58 Hedef 3: 9- HİZMET İÇİ EĞİTİM
Yöneticilerin etkili liderlik becerilerinin geliştirilmesi Hedef 3’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: 2010’da, “Liderlik” anketinin uygulanması. FAALİYET 2: 2010’da, öğretimsel liderlik ve kolaylaştırıcı liderlik becerilerini geliştirici faaliyetler için bilgilendirme ve hizmet içi faaliyetleri düzenlenmesi. BÜTÇE 2010 2014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe 5.000 TL TL TL Hedef 2 için gerekli bütçe TL TL TL Hedef 3 için gerekli bütçe 2.000 TL 8.000 TL

59 10- SPORTİF AKTİVİTELER Stratejik Amaç Öğrencilerin beden ve ruh sağlığının dengeli gelişebilmesi için, sportif ve izcilik faaliyetlerinde; etkin ve katılımcı bir şekilde etkinliklerde bulunmalarına fırsat vererek; eğitim öğretimde disiplinli ve başarılı olmalarını sağlamak.

60 10- SPORTİF AKTİVİTELER Hedef 1: Sportif aktivitelerin ve sporcu öğrenci sayısının ilçe genelinde arttırılması.

61 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
10- SPORTİF AKTİVİTELER Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Her yıl en fazla sporcu öğrenci oranına sahip olan (sporcu öğrenci sayısının okulun mevcut öğrenci sayısına oranı) okulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı sene sonu toplantısında ödüllendirmek. FAALİYET 2: Her yıl okullar ve ilçe bazında düzenlenen sportif yarışmalarda başarılı olan sporcu öğrencilerin ödüllendirilmesini, böylelikle öğrencilerimizin spora karşı ilgi ve motivasyonlarının arttırılmasını sağlanmak. FAALİYET 3: 2010’dan itibaren okulların sporcu öğrenci sayılarının son üç yıllık istatistiklerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yayınlanarak okullarla paylaşılması, okulları teşvik edecek ve tatlı bir rekabet oluşturacak ortamın sağlanması.

62 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
10- SPORTİF AKTİVİTELER Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 4: Her yıl lig heyeti programı haricinde önemli haftalarda, ilçemizde geleneksel hale gelen okullar arası sportif etkinlikleri çeşitlendirmek. FAALİYET 5: Her yıl tüm okulların ana spor dallarında takımlar oluşturması, bölgeler arası yarışmalara katılım. FAALİYET 6: İlçede sportif faaliyetlerin organizasyonundan sorumlu komisyonda spor kulüplerinden temsilci bulundurulması. FAALİYET 7: Tesis eksikliğinin ve sportif donanım eksikliğinin giderilmesi BÜTÇE 2010 2014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe 4.000 TL TL TL

63 11- SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER
Mevcut Durum İlçemizde okullarımız kendi bünyelerinde birçok sosyal etkinlik yapmakta ve izleyenlerden büyük beğeni kazanmaktadır. Ayrıca yıl içinde kutlanacak belirli gün ve haftalar ile kutlamayı yapacak olan okullar, belirli bir takvimle belirlenmiştir.

64 11- SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER Mevcut Durum
2010 yılı içinde yapılacak kutlamaların bazıları aşağıdaki gibidir. Okul Program Bülent Özyürük Lisesi 18 Mart Çanakkale Zaferi Hürriyet İÖO 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Vakıfbank İÖO 23 Nisan Çocuk Şenliği Bütün İlköğretim Okullları Kutlu Doğum Haftası Fatih Sulatn Mehmet İ.Ö.O Trafik Haftası Piyalepaşa İ.Ö.O Vakıflar Haftası 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Fatih Sultan Mehmet İ.Ö.O.Tavşanlı Şehitlik İ.Ö.O Şiir Gecesi Hürriyet ve Vakıfbank İ.Ö.Okulları Sivil Savunma Tatbikatı Tokmak İ.Ö.O Sivil Savunma Eğitim Semineri Kaytazdere Anaokulu ve Piyalepaşa Anaokulu Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri Her okul kendi bünyesinde sene sonu etkinlikleri ve sergi çalışmaları yapacaktır.

65 11- SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER
Stratejik Amaç Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak

66 11- SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER
Hedef 1: İlçemizde; okullarımızla işbirliği ve iletişim içinde sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırıcı çalışmalar.

67 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
11- SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: 2010’da okullarımız genelinde,dışa açılımlı okul adıyla bir tiyatro grubunun oluşturulması. FAALİYET 2: 2010’dan itibaren Öğrencilerin bireysel yeteneklerini (müzik, enstrüman çalma, güzel ve etkili şiir okuma,drama vb.) ortaya çıkarmalarına imkân verecek yarışma ve faaliyetlerin geliştirilerek yaygınlaştırılması. FAALİYET 3: Her yıl öğrencilerin Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını teşvik edici ve duygu, düşüncelerini ifade ederek kendilerini gerçekleştirmelerine imkân verici; okullar arası kompozisyon, şiir yarışmaları düzenlemek, söz konusu faaliyetlerin basın yayın yardımı ile duyurularak bu faaliyetlere bütün okulların katılımının özendirilmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi.

68 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
11- SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 4: İlçemizdeki okullarda ilköğretim 1-5.sınıf ve 6-8. sınıf öğrencileri arası proje yarışmalarını yaygınlaştırmak. FAALİYET 5: Her yıl sosyal ve kültürel alanlarda başarı sağlayan okullarımızın isimlerini İlçe Milli Eğitim Web sitesinde yayınlamak. FAALİYET 6: Her yıl ders dışı etkinlik çalışması yapan öğretmenlerin çalışmalarını okulda ve ilçede sergilemesini sağlamak. FAALİYET 7: Her yıl okulların tüm yarışmalarda temsil edilmesi. BÜTÇE 2010 2014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe 5.000 TL TL TL

69 12-ÇALIŞANLARIN SOSYAL MORAL VE MEKAN İHTİYACI
Stratejik Amaç İlçemizde görev yapan öğretmenlerin birbirleri ile kaynaşması, dayanışması, sosyal-moral ihtiyaçlarının karşılanması, sürekli ve olumlu iletişim kurmalarının sağlanması, sosyal mekân ihtiyaçlarının giderilmesi

70 Öğretmenevi Lokali’nin iş ve hizmet kalitesin artırmak.
12-ÇALIŞANLARIN SOSYAL MORAL VE MEKAN İHTİYACI Hedef 1: Öğretmenevi Lokali’nin iş ve hizmet kalitesin artırmak. Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Yatırım planlama bölümüne önerilerin iletilmesi. FAALİYET 2: Eğitime % 100 destek kampanyası çerçevesinde hayırsever desteğinin alınmasını sağlayıcı çalışmalardan faydalanmak. FAALİYET 3: 2010’da Öğretmenler Lokali’nin, Öğretmenevi’ne dönüştürülmesi,öğretmenlerimizin misafirhane sorunlarının çözümlenmesi ve öğretmenevinin çevre ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmesi.

71 12- ÇALIŞANLARIN SOSYAL MORAL VE MEKAN İHTİYACI Hedef 2:
Eğitimcilerimizin sosyal moral ihtiyaçlarının karşılamak üzere yapılan faaliyet sayısının artırılması. Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Öğretmen evlerinden yararlananların memnuniyet düzeyinin ölçülmesi FAALİYET 2: Eğitimcilerin kaynaşmasını sağlayan faaliyetleri düzenlenmesi (spor karsılaşmaları, gezi, yemek vs.) FAALİYET 3: Hasta eğitimcilere ve vefat edenlerin ailelerine yardım çalışmaları BÜTÇE 2010 2014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe TL - Hedef 2 için gerekli bütçe 2.000 TL 8.000 TL TL

72 13-OKUL VE KURUMLARDA GÜVENLİK
Stratejik Amaç İlçemizdeki bütün okul ve kurumların güvenliğini sağlayıcı tedbirleri kalıcı hale getirmek,güvenlik konularında çalışanları ve öğrencileri bilinçlendirmek.

73 Hedef 1: Hedef 2: 13-OKUL VE KURUMLARDA GÜVENLİK
2010 yılının sonuna kadar bütün okul ve kurumlara kamera sistemini kurmak Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: 2010 yılının sonuna kadar okul ve kurumlara güvenlik kameralarının takılması. PROJE 1: Gözleyen Gözlerle Güvendesiniz. Hedef 2: Okullarımızın güvenlik personeli ihtiyacını gidermek Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Hizmet satın alma yoluyla güvenlik görevlisi ihtiyacının karşılanması.

74 13-OKUL VE KURUMLARDA GÜVENLİK
Hedef 3: Tüm okullar ve bağlı kuruluşlarda deprem ve yangınlar hakkında tüm personeli ve öğrencileri bilinçlendirmek. Hedef 3’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Her yıl okullarda ve bağlı kuruluşlarda deprem ve yangınlar konusunda eğitim verilmesi ve tatbikatlar yapılması. FAALİYET 2: Okulların ve bağlı tüm kuruluşların denetlenmesi. BÜTÇE 2010 2014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe TL TL TL Hedef 2 için gerekli bütçe Hizmet alımı - Hedef 3 için gerekli bütçe Bütçeye gerek yoktur

75 14-TEMA DOĞAL HAYATI KORUMA
Mevcut Durum İlçemizde ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu kendi ormanlarını kurma çalışmaları yapmış olup diğer okullarımızda da bu çalışmalar yaygınlaşmaktadır. 2010 yılı içinde Tavşanlı Şehitlik İlköğretim Okulu,Hacı Ali Saruhan İlköğretim Okulu’na kendi ormanlarını oluşturacaktır.

76 14-TEMA DOĞAL HAYATI KORUMA
Stratejik Amaç Çevre Orman İl Müdürlüğü – Okul işbirliğiyle doğal hayata katkı gerektiren projeleri hayata geçirmek

77 Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler:
14- DOĞAL HAYATI KORUMA Hedef 1: Ağaçlandırma sahası olmayan okullara ağaçlandırma sahası açmak Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Her okula ağaçlandırma alanı oluşturmak FAALİYET 2: Çevre Orman İl Müdürlüğü – okul işbirliğiyle okullara tahsis edilen ağaçlandırma alanlarına her öğrencinin fidan dikmesini sağlamak

78 14- DOĞAL HAYATI KORUMA Hedef 2: 2010 yılı sonuna kadar okul bahçelerini doğal hayatın bir parçası yapmak. Hedef 2’ye ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Okul bahçelerinin ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi. FAALİYET 2: Okul bahçelerine öğrenciler tarafından fidan dikilmesi. FAALİYET 3: Bahçe düzenlemelerinde Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğüyle işbirliği yapılması. PROJE 1: Okullar Çiçek Açıyor Projesi BÜTÇE 2010 2014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe Bütçeye gerek yoktur. Hedef 2 için gerekli bütçe Her okul ve kurum kendi bütçesi oluşturacak.

79 15- İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI
Stratejik Amaç Tüm bölümlerin istatistiki bilgilerini takip edip, güncel tutarak, araştırmalar yapılması.

80 Hedef 1: 15- İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI
Bölümlerin en güncel, doğru ve hatasız istatistikî bilgiler sunması. Hedef 1’e ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler: FAALİYET 1: Bölümlerin istatistik taleplerinin alınması ve izlenecek yolun karşılıklı belirlenmesi,verilerin düzenli ve güncel olarak takip edilmesi. FAALİYET 2: 2010’da milli eğitim gelişim alanlarıyla ilgili araştırma yapılması (Proje üretecek yenilikleri takip edecek bir ekibin kurulması) FAALİYET 3: Veri-Araştırma-Geliştirme Biriminin kurulup işlevsel hale getirilmesi. BÜTÇE 2010 2014 Toplam Hedef 1 için gerekli bütçe Bütçeye gerek yoktur.

81 HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN YÜRÜTÜLECEK FAALİYET VE PROJELERİN TOPLAM MALİYETİ VE BÜTÇE GEREKSİNİMİ
2010 2014 Toplam Bütçe Gereksinimi TL TL TL

82 FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER
2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI OKUL ÖNCESİ FAALİYET 1: Her yıl yapılacak seminer ve birebir görüşmeler yoluyla velilerin bilgilendirilmesi ve okul öncesi eğitimin öneminin anlatılması Yapılan seminer sayısı : Görüşülen veli sayısı : Okul öncesi eğitime kazandırılan öğrenci sayısı : X FAALİYET 2: Anasınıfı olmayan ilköğretim okulları ve uygun ortamı olan ortaöğretim okullarımızda anasınıfı açmak. Açılan anasınıfı sayısı : FAALİYET 3: Her yıl ana sınıfı bulunan okullarımızda imkânlar ölçüsünde sanat etkinliği çalışmalarını içeren sergiler açmak Açılan resim ve elişi sergi sayısı :

83 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI OKUL ÖNCESİ FAALİYET 4: Her yıl okul öncesi eğitiminde iyi uygulama örneklerinin elektronik ortamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ana Okullarımızın Web sayfasında yayınlamak. İlçe Milli Eğitim ve Anaokulu Web sayfasında yayınlan uygulama sayısı : X FAALİYET 5: 2014 yılı sonuna kadar Subaşı kalıcı konutlar bölgesinde 1 anaokulunu hizmete açarak, anaokulu sayısını 3’e çıkarmak Açılan ana sınıfı Sayısı : FAALİYET 6: Okul öncesi eğitimde özel sektörü teşvik etmek Teşvik veren sektör sayısı : FAALİYET 7: Mevcut ana sınıflarının fiziksel standartlarını geliştirmek Fiziksel standartları geliştirilen ana sınıfı FAALİYET 8: 2010 yılı içinde Kaytazdere Anaokulu bahçesine trafik eğitim pisti yapmak Yapılan trafik pisti sayısı:

84 2010YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM PROJE : “Eğitime %100 Destek” projesi ve hayırsever desteği çalışmaları “Benim Sınıfım” projesi çalışmaları . Hayır severlerin eğitime sağlandığı katkı : İLKÖĞRETİM FAALİYET 9: Tavşanlı Şehitlik İ.Ö.O.ek derslik yapmak. Eğitime açılan derslik sayısı: FAALİYET 10: Piyalepaşa İlköğretim Okuluna ek derslik yapmak FAALİYET 11: Çavuşçiftliği mevkisinde bütün birimlerin içerisinde olduğu eğitim kompleksi yapmak. Açılan Eğitim Kompleks sayısı: FAALİYET 12: Arazi durumu uygun olan okullarımıza kapalı spor salonunun yapılması. Hizmete giren kapalı spor salonu sayısı :

85 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI İLKÖĞRETİM FAALİYET 13 : İlçe ve köylerde taşıma merkezi olan okullarda yemekhane ihtiyacının giderilmesi yılında öncelikli olarak Tavşanlı Şehitlik İ.Ö.O. Ve Vakıfbank İlköğretim Ok.yemekhane yapılması. Açılan yemekhane sayısı : ORTAÖĞRETİM FAALİYET 14 : 2010 yılı sonuna kadar Meslek Lisesi binası eğitim öğretime açmak. Meslek Lisesi sayısı: 1 X FAALİYET 15 : 2010 yılı sonuna kadar Çok Programlı Liseyi ayırarak kız meslek ve genel lise haline getirmek. Kız Meslek Lisesi sayısı: FAALİYET 16 : 2010 yılı sonuna kadar gemi inşa meslek lisesini hizmete açmak FAALİYET 17: Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının okul yapımına katkılarını sağlama. Yapılan katkı toplamı:

86 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI ORTAÖĞRETİM FAALİYET 18 : İş adamlarının okul yapımına katkılarını sağlama FALİYET 19 :Bülent ÖZYÜRÜK Çok Programlı Lisesin çevre düzenlemesini yapmak. X MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM FAALİYET 20 : 2010 yılı sonuna kadar 100 kişiye okuma-yazma eğitimi verilmesi. . FAALİYET 21:İlçe merkezi, kasaba ve köylerde sürekli alan taraması yaparak okuma-yazma bilmeyenleri yılı sonuna kadar okur-yazar hale getirmek.

87 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM FAALİYET 22 : 2010 yılında kursiyer sayısını %50 artırmak X FAALİYET 23 : Her yıl işbirliği halindeki kurslarımızın sayısını artırmak FAALİYET 24 : 2010 yılında unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından kilim-dokuma kursunun açılması. FAALİYET 25 : 2010’den itibaren sosyal kültürel amaçlı kursların artırılması.

88 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM FAALİYET 26 : 2010 yılındaTersane Girişimcileri işbirliği ile mesleğe yönelik kurslar açmak. X FAALİYET 27 : 2010 yılı sonuna kadar alan taraması yapılarak farkındalık oluşturacak özelliği komisyonla ile tespit etmek FAALİYET 28 : Halk Eğitimi Merkezi çevresinde bulunun kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak. . FAALİYET 29 : 2010 yılı başında Altınova İlçesinde bulunan tersane girişimcileri, çiçek firmaları ve meslek odaları ile işbirliği içerisinde meslek kollarını tespit etmek. FAALİYET 30 : Vatandaşlarımıza yönelik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bilgilendirici çalışmalarda bulunmak

89 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI FAALİYET 31: 2010’de okulların donanım ve teknolojik durumlarını gösterir veri - kayıt sistemi oluşturulması. X FAALİYET 32 : Her yıl MEB donatım ve eğitim araçlarını temin noktasında ilgili birimlerle sürekli iletişimde bulunulması. FAALİYET 33 : Her yıl bilgisayarlı eğitime destek projesi kapsamında ilçemiz okullarının faydalanılmasına çalışılması FAALİYET 34 : 2014 yılı sonuna kadar Gemi Yapım Meslek Lisesinin bahçesine kapalı spor salonu yapmak. PROJE 1: Eğitim Araç ve Donanımlarının Dönüşümü Projesi

90 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI OKULLARIN FİZİKİ İHTİYAÇLARI FAALİYET 35 : Her yıl eğitim gönüllülerinin desteğini alarak okulların fiziki yapılarının iyileştirilmesi. FAALİYET 36 : 2010’de Hürriyet İ.Ö.O. konferans salonu yapmak X ÖĞRENCİ BAŞARISI FAALİYET 37 : SBS ve ÖSS Başarısının 2010’de %25, 2010 yılı sonuna kadar % 25 arttırılması.

91 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI ÖĞRENCİ BAŞARISI FAALİYET 38 : Her yıl okullarda ücretli kurs açılması, ortak sınav yapılması. X FAALİYET 39 : Her yıl etüt çalışmaları yapmak FAALİYET 40 : Her yıl okullar bazında son iki yıllık başarı sıralamasının İlçe Milli Eğitim web sitesinden yayınlanması

92 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI ÖĞRENCİ BAŞARISI FAALİYET 41 : Her öğretim yılı başında, her okulda; öğretmenler kurulunda akademik başarıları değerlendirerek yeni yılda hedef koymalarının sağlanması ve takibi. X FAALİYET 42: Her yıl başarılı öğretmen ve öğrencilerin tespit edilerek her yılsonunda değerlendirme toplantısında ödüllendirilmesi. FAALİYET 43 Fakir öğrencilere sınavlara hazırlık için gerekli materyallerin sağlanması. FAALİYET 44 : Her okulumuzda sosyal etkinlikler yönetmeliği çerçevesinde kurulan her kulüp öncelikle kendi okulun ve çevresindeki bir sorunu çözecek proje oluşturmasını sağlamak FAALİYET 45 :Bilim Sanat Merkezi ile işbirliği içerisinde olunarak üstün yetenekli çocukların tespiti ve yönlendirilmesi

93 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI ÖĞRENCİ BAŞARISI FAALİYET 46 : Zümre Toplantılarıyla durumun değerlendirilmesi ve çözümler üretilmesi. FAALİYET 47: Her yıl RAM ve rehberlik servislerince gerekli mesleki ve eğitsel rehberlik çalışmalarının yapılması. FAALİYET 48 : Başarılı öğretmenlerin diğer öğretmelere yapmış oldukları olumlu eğitim uygulamalarını seminer yolu ile paylaşımını sağlamak. FAALİYET 49: Eğitimde teknolojik uygulamaların uzman kişilerce seminer yolu ile öğretmenlerimize tanıtılması FAALİYET 50: Konar göçer vatandaşların çocuklarını eğitim toplumu içe katmak.

94 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI AB PROJELERİ FAALİYET 51 : AB Eğitim projeleri ilgili bilgilendirici seminerler düzenlemek X FAALİYET 52 : FR1- GRUOG numaralı AB Grundtuip Öğrenme Ortaklıkları Projesi çalışmalarının tanıtımını yapmak amacı ile İlçe Milli Eğitimin web sitesinde bölüm oluşturmak. FAALİYET 53 : Proje hazırlamak isteyen kurumlarımıza gerekli dokümantasyonun sağlanmasında yardımcı olmak. FAALİYET 54 : AB Eğitim Programlarından faydalanabilecek niteliğe sahip tüm kurumlarımızın proje hazırlayabilmesi için kurumlarda oluşturulan proje ekipleri ile bilgilendirme, yönlendirme toplantıları yapmak.

95 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYET 55: 2010’da ilçemizde hizmet içi eğitim verecek bilgi ve belgeye sahip öğretmenlerin tespit edilmesi. X FAALİYET 56 : 2010 yılında itibaren her yıl ilçemiz geneli tüm personelin katılımı ile istekleri doğrultusunda Müdürlüğümüz web sitesinde “hizmet içi eğitim faaliyet anketi” yayınlayıp; anketler doğrultusunda kursiyer listesi,öğretim elemanı ve seminer adıyla yıllık hizmet içi eğitim planlarını hazırlamak. FAALİYET 57 : Her yıl hizmet içi memnuniyetin ölçülmesi

96 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYET 58 : 2010’da yönetici, öğretmen ve velilere “Anne baba çocuk eğitimi ” konulu konferans tertip edilmesi X FAALİYET 59 : 2010’den itibaren yönetici ve öğretmenlere proje hazırlama eğitimi,stratejik planlama, sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri,alternatif ölçme değerlendirme teknikleri, toplam kalite yönetimi konularında konferans verilmesi FAALİYET 60 : Eğitimcilerin kaynaşmasını sağlayan faaliyetleri düzenlenmesi (spor karsılaşmaları, gezi, yemek vs.) FAALİYET 61 : Her yıl Öğrencilere SBS, ÖSS sistemi, sınav kaygısı, verimli ders çalışma yöntemleri, ergenlik dönemi, sosyal beceri eğitimi, etkili iletişim teknikleri, zararlı alışkanlıklar 6-18 yaş çocukların gelişim dönemleri ve özellikleri, çocuklarla etkili iletişim konularında İlçe RAM işbirliği ile öğrenci ve velilere konferans verilmesi.

97 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYET 62 : 2010’da, ülke genelindeki Hızlı Okuma Teknikleri konusunda uzman kişilerden öğretmenlerimizin kurs almasını sağlamak. X FAALİYET 63 :2010’da, ilçe genelinde Hızlı Okuma Teknikleri konusunda uzman öğretmenler tarafından kurslar açarak, Bu kurslara vatandaşlarımızı, personelimizi ve öğrencileri alarak hızlı okuma tekniklerini öğretmek. 2010 YILINDA İLÇEMİZDEKİ SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ. FAALİYET 64 : Her yıl okullarımızın kitaplık ve kütüphanelerini zenginleştirmek için kitap alımı yapmak. FAALİYET 65 :Her yıl çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirilmesi

98 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROJE 1: 2010’de kitap okumayı sevdirmek için “Altınova okuyor” projesini gerçekleştirmek FAALİYET 66: 2010’de, “Liderlik” anketinin uygulanması. X FAALİYET 67: 2010’de, öğretimsel liderlik ve kolaylaştırıcı liderlik becerilerini geliştirici faaliyetler için bilgilendirme ve hizmet içi faaliyetleri düzenlenmesi. SPORTİF AKTİVİTELER FAALİYET 68: Her yıl en fazla sporcu öğrenci oranına sahip olan (sporcu öğrenci sayısının okulun mevcut öğrenci sayısına oranı) okulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı sene sonu toplantısında ödüllendirmek. FAALİYET 69: Her yıl okullar ve ilçe bazında düzenlenen sportif yarışmalarda başarılı olan sporcu öğrencilerin ödüllendirilmesini böylelikle öğrencilerimizin spora karşı ilgi ve motivasyonlarının arttırılmaya çalışılmasını sağlanmak.

99 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI SPORTİF AKTİVİTELER FAALİYET 70: 2010’den itibaren okulların sporcu öğrenci sayılarının son üç yıllık istatistiklerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yayınlanarak okullarla paylaşılması okulları teşvik edecek ve tatlı bir rekabet oluşturacaktır. FAALİYET 71: Her yıl lig heyeti programı haricinde önemli haftalarda, ilçemizde geneleksel hale gelen okulları sportif etkinlikleri çeşitlendirmek. FAALİYET 72: Her yıl tüm okulların ana spor dallarında takımlar oluşturması, bölgeler arası yarışmalar yapılması FAALİYET 73: İlçede sportif faaliyetlerin organizasyonundan sorumlu komisyona spor kulüplerinden temsilci bulundurulması FAALİYET 74: Tesis eksikliğinin ve sportif donanım eksikliğinin giderilmesi

100 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER FAALİYET 75: 2010’da okullarımız genelinde,dışa açılımlı okul adıyla bir tiyatro grubunun oluşturulması. X FAALİYET 76: 2010’dan itibaren Öğrencilerin bireysel yeteneklerini (müzik, enstrümanı çalma, güzel ve etkili şiir okuma,drama vb.) ortaya çıkarmalarına imkân verecek yarışma ve faaliyetlerin geliştirilerek yaygınlaştırılması. FAALİYET 77: Her yıl öğrencilerin Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını teşvik edici ve duygu, düşüncelerini ifade ederek kendilerini gerçekleştirmelerine imkân verici; okullar arası kompozisyon, şiir yarışmaları düzenlemek, söz konusu faaliyetlerin basın yayın yardımı ile duyurularak bu faaliyetlere bütün okulların katılımının özendirilmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi FAALİYET 78: İlçemizdeki okullarda ilköğretim 1.kademe ve 2. kademe öğrencileri arası proje yarışmalarını yaygınlaştırmak FAALİYET 79: Her yıl sosyal ve kültürel alanlarda başarı sağlayan okullarımızın isimlerini İlçe Milli Eğitim Web sitesinde yayınlamak

101 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER FAALİYET 80: Her yıl egzersiz yapan öğretmenlerin çalışmalarının okulda ve ilçede sergilemesini sağlamak. X FAALİYET 81: Her yıl okulların tüm yarışmalarda temsil edilmesi ÇALIŞANLARINSOSYAL MORAL VE MEKAN İHTİYACI FAALİYET 82: 2010’de Öğretmler Lokalinin, Öğretmenevine dönüştürülmesi,öğretmenlerimizin misafirhane sorunlarının çözümlenmesi ve öğretmenevinin çevre ihtiyaçlarına hitap eder hale getirilmesi. FAALİYET 83: Eğitimcilerin kaynaşmasını sağlayan faaliyetleri düzenlenmesi (spor karsılaşmaları, gezi, yemek vs.) FAALİYET 84: Hasta eğitimcilere ve vefat edenlerin ailelerine yardım çalışmaları

102 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI OKUL VE KURUMLARDA GÜVENLİK FAALİYET 85: 2010 yılının sonuna kadar okul ve kurumlara güvenlik kameralarının takılması. X PROJE PROJE 1: Gözleyen Gözlerle Güvendesiniz. FAALİYET 86: Hizmet satın alma yoluyla güvenlik görevlisi ihtiyacının karşılanması. FAALİYET 87: Her yıl okullarda ve bağlı kuruluşlarda deprem ve yangınlar konusunda eğitim verilmesi ve tatbikatlar yapılması TEMA DOĞAL HAYATI KORUMA FAALİYET 88: Her okula ağaçlandırma alanı oluşturmak

103 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI TEMA DOĞAL HAYATI KORUMA FAALİYET 89: Çevre Orman İl Müdürlüğü – okul işbirliğiyle okullara tahsis edilen ağaçlandırma alanlarına her öğrencinin fidan dikmesini sağlamak FAALİYET 90: Bahçe düzenlemelerinde Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğüyle işbirliği yapılması. FAALİYET 91: Okul bahçelerinin ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi FAALİYET 92: Okul bahçelerine öğrenciler tarafından fidan dikilmesi PROJE PROJE 1: Okullar Çiçek Açıyor Projesi

104 2010 YILINDA YAPILACAK STRATEJİK FAALİYETLER
FAALİYETLERİN KAPSAMI FAALİYETLER VE PROJELER YAPILAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI TAMAMLANMADI İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI FAALİYET 94: Bölümlerin istatistik taleplerinin alınması ve izlenecek yolun karşılıklı belirlenmesi,verilerin düzenli ve güncel olarak takip edilmesi. X FAALİYET 95: 2010’da milli eğitim gelişim alanlarıyla ilgili araştırma yapılması (Proje üretecek yenilikleri takip edecek bir ekibin kurulması) FAALİYET 96: Veri-Araştırma-Geliştirme Biriminin kurulup işlevsel hale getirilmesi.

105 Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü
TEŞEKKÜR EDERİZ Ercan GÜLSUYU Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü


"T.C. ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları